Opinnot

Opintoihin liittyviä ohjeita, vinkkejä ja päivämääriä.

Opintojen suunnittelu ja valmistuminen

Lukuvuosi

Lukuvuoden aikataulut ja ohjeet lukuvuosi-ilmoittautumiseen

Opiskelijavaihto ja työharjoittelu

Todistukset ja lomakkeet

Tukea oppimisen haasteisiin

Mitä ovat oppimisen vaikeudet ja mistä niihin voi saada tukea.

Apurahat ja palkkiot

Mitä apurahoja voin hakea ja millaisia palkkioita yliopisto jakaa, jos toimin esimerkiksi tuutorina.

Opiskelijaa koskeva päätöksenteko