Lukuvuosimaksuhuojennukset

Kuka voi saada huojennusta lukuvuosimaksuun.

Lyhyesti

  • Kaikki ensimmäisen vuoden opiskelijat voivat saada vuodeksi 50% lukuvuosimaksuhuojennuksen.
  • 2022-2024 aloittavat lukuvuosimaksuvelvolliset maisteriopiskelijat voivat saada Suomi-stipendin ensimmäiseksi opiskeluvuodeksi.
  • Ensimmäisen opiskeluvuoden jälkeen lukuvuosimaksuhuojennuksia voidaan myöntää opiskelijoille opintojen etenemisen ja niissä menestymisen perusteella.
  • Huojennuksia myönnetään lähtökohtaisesti vain tutkinnon tavoiteajalle.

Ensimmäisen vuoden opiskelijoiden lukuvuosimaksuhuojennukset (ennen 1.8.2026 aloittavat opiskelijat)

Taideyliopistossa on käytössä apurahajärjestelmä, jonka puitteissa voidaan myöntää maksuhuojennuksia lukuvuosimaksuvelvollisille opiskelijoille.

Maksuvelvollisen hakijan tulee ilmoittaa Opintopolun hakulomakkeella, haluaako hän hakea Taideyliopistolta apurahaa lukuvuosimaksun osittaiseksi kattamiseksi, mikäli hän tulee valituksi opiskelijaksi. Apurahoja myönnetään lukuvuodeksi/vuodeksi kerrallaan opiskelijoiden hakemusten perusteella.

Uusien opiskelijoiden yliopiston apurahajärjestelmästä myönnetyt lukuvuosimaksuhuojennukset ovat 50 % ensimmäiselle lukuvuodelle. Ensimmäisen opiskeluvuoden jälkeen lukuvuosimaksuhuojennuksia voidaan myöntää opiskelijoille opintojen etenemisen ja niissä menestymisen perusteella.

Myönnetystä lukuvuosimaksuhuojennuksesta ilmoitetaan henkilökohtaisesti opiskelijavalinnan tuloksen ilmoittamisen yhteydessä.

Lukuvuosimaksuvelvollisten opiskelijoiden on mahdollisuus hakea apurahoja lähtökohtaisesti tutkintonsa yliopistolaissa määriteltynä tutkinnon tavoitteellisena suorittamisaikana.

Lukuvuosimaksu tulee maksaa vuosittain vahvistettavaan määräaikaan mennessä. Hakijan oleskeluluvan hakemisen prosessi voi käynnistyä vasta, kun lukuvuosimaksu on maksettu. Taideyliopisto suosittelee, että lukuvuosimaksu maksetaan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun opiskelija saa tiedon hyväksymisestä. Maksettu lukuvuosimaksu on edellytys läsnäoloilmoittautumiselle ja opintojen suorittamiselle sekä oleskeluluvan saamiselle.

Ensimmäisen vuoden maisteriopiskelijoiden Suomi-stipendit

Yliopisto jakaa vuosina 2022–2024 opiskelunsa aloittaville lukuvuosimaksuvelvollisille opiskelijoille (opiskeluoikeus astuu voimaan aikaisintaan 1.1.2022) Suomi-stipendejä. Suomi-stipendi kattaa maisteriopiskelijan ensimmäisen lukuvuoden lukuvuosimaksun kokonaisuudessaan (100 %), ja sen lisäksi opiskelijalle maksetaan 5000 euroa hänen saavuttuaan Suomeen suomalaiselle pankkitilille. Suomi-stipendin saaneet voivat hakea ensimmäisen opiskeluvuoden jälkeen kaikille lukuvuosimaksuvelvollisille opiskelijoille tarkoitettuja lukuvuosimaksuhuojennuksia.

Lue lisää maisterivaiheeseen valittavien Suomi-stipendeistä vaihtamalla tämän sivun kieleksi englannin.

Toisesta vuodesta eteenpäin myönnettävät lukuvuosimaksuhuojennukset (ennen 1.8.2026 aloittavat opiskelijat)

Taideyliopistossa on käytössä apurahajärjestelmä, jonka puitteissa voidaan myöntää maksuhuojennuksia lukuvuosimaksuvelvollisille opiskelijoille. Järjestelmää on päivitetty keväällä 2024, ja uusi järjestelmä on käytössä ensimmäistä kertaa syksyä 2025 koskevissa lukuvuosimaksuhuojennuspäätöksissä. Järjestelmä koskee vain ennen 1.8.2026 aloittavia opiskelijoita. Järjestelmän voimassaolo lakkaa viimeistään 31.7.2030. Aiemmin voimassa ollutta apurahajärjestelmää sovelletaan vielä kevättä 2025 koskevissa lukuvuosimaksuhuojennuspäätöksissä.

Vararehtori myöntää apurahat. Apurahoja voidaan myöntää enintään vuodeksi kerrallaan. Apurahat myönnetään opintojen etenemisen ja opintomenestyksen perusteella.

Apurahoja voidaan myöntää siihen asti, kun ko. opiskelijan yliopistolain mukainen tavoitteellinen tutkinnon suoritusaika päättyy:

  • Teatteritaiteen kandidaatin + maisterin tutkinto: 5 läsnäolovuotta tai muuta opiskeluaikaa kuluttavaa ilmoittautumista (yhteensä 10 lukukautta, joiden ei tarvitse olla peräkkäin)
  • Kuvataiteen sekä Musiikin kandidaatin + maisterin tutkinto: 5,5 läsnäolovuotta tai muuta opiskeluaikaa kuluttavaa ilmoittautumista (yhteensä 11 lukukautta, joiden ei tarvitse olla peräkkäin)
  • Kuvataiteen, Taiteen, Tanssitaiteen sekä Teatteritaiteen maisterin tutkinto: 2 läsnäolovuotta tai muuta opiskeluaikaa kuluttavaa ilmoittautumista (yhteensä 4 lukukautta, joiden ei tarvitse olla peräkkäin)
  • Musiikin maisterin tutkinto: 2,5 läsnäolovuotta tai muuta opiskeluaikaa kuluttavaa ilmoittautumista (yhteensä 5 lukukautta, joiden ei tarvitse olla peräkkäin)

Mikäli opiskelijalla on jokin perusteltu syy siihen, että hän ei ole valmistunut tavoitteellisen suoritusajan puitteissa (esimerkiksi sairaus), hän voi jättää apurahahakemuksen arvioitavaksi ja toimittaa liitteeksi lääkärintodistuksen tai muun viivästymisen syyn osoittavan asiakirjan. 

Apuraha on 50 % alennus lukuvuosimaksusta.

Opiskelijan oma koulutusohjelma antaa tarvittaessa apurahalautakunnalle lausunnon opintojen etenemisestä. Apuraha voidaan myöntää myös vain yhdelle lukukaudelle, vaikka olisit hakenut sitä koko vuodelle. Apurahapäätöksistä ei voi valittaa. 

Voit jättää apurahahakemuksen maaliskuussa. Kuvataideakatemian maisteriopiskelijat jättävät hakemuksen lokakuussa. Lähetämme opiskelijoille sähköpostilla tarkempaa tietoa hyvissä ajoin ennen apurahahaun alkamista.  

Apurahojen verotus

Lue lisää apurahojen ja maksuhuojennusten verotuksesta vaihtamalla tämän sivun kieleksi englannin.
Voit lukea lisää asiasta suomeksi myös verottajan sivuilta.

Lisätiedot

Yhteystiedot hakijoille

Kuvataideakatemia: kuva.hakijapalvelut@uniarts.fi

Sibelius-Akatemia: siba.hakijapalvelut@uniarts.fi

Teatterikorkeakoulu: teak.hakijapalvelut@uniarts.fi

Yhteystiedot Taideyliopiston opiskelijoille ja henkilökunnalle

tuitionfees@uniarts.fi