Opiskeluun liittyvät todistukset

Voit ladata itsellesi opiskelutodistuksia Pepistä.

Opiskelutodistus

Opiskelutodistus on todistus, jonka voi saada jokainen Taideyliopiston opiskelija. Voit ladata itsellesi virallisen, sähköisesti varmennetun opiskelutodistuksen Pepistä kohdasta ”Opiskelutodistukset”. Todistuksen voi ladata suomen, ruotsin tai englannin kielellä.

Opiskelutodistuksella voit todistaa olevasi Taideyliopiston opiskelija sellaisessa tapauksessa, jossa pelkkä Tuudon tai Frankin opiskelijakortti/opiskelijatunniste ei siihen riitä. Opiskelutodistusta voit tarvita esim. asuntoa, Kelaa, pankkia, TE-toimistoa, liittoja tai opiskelijavaihtoa varten. Opiskeluolotodistus on maksuton.

Jos sinun tulee toimittaa kyseinen todistus eteenpäin esim. viranomaiselle, toimita se sähköisessä muodossa, esim. sähköpostitse. Sähköisen allekirjoituksen vuoksi todistus on virallinen vain sähköisessä muodossa eteenpäin toimitettuna. Jos printtaat todistuksen, se ei ole enää virallinen, sillä printtiversiossa ei näy sähköistä allekirjoitusta.

Sähköisesti varmennetun opiskelutodistuksen lopusta löytyvät ohjeet todistuksen aitouden tarkistamiseksi. Todistuksen vastaanottaja (esim. Kela tai muu viranomainen) voi halutessaan tarkistaa todistuksen aitouden ohjeiden avulla.

Opintosuoritusote

Opintosuoritusote on todistus suorittamistasi yksittäisistä opintojaksoista ja opintopisteistä. Voit ladata itsellesi virallisen, sähköisesti varmennetun opintosuoritusotteen Pepistä kohdasta ”Opiskelutodistukset”. Todistuksen voi ladata suomen, ruotsin tai englannin kielellä.

Sähköisesti varmennetun opintosuoritusotteen lopusta löytyvät ohjeet todistuksen aitouden tarkistamiseksi. Todistuksen vastaanottaja (esim. Kela tai muu viranomainen) voi halutessaan tarkistaa todistuksen aitouden ohjeiden avulla.

Paperisen opiskelutodistuksen tai opintosuoritusotteen tilaaminen

Suurin osa etenkin suomalaisista viranomaisista hyväksyy sähköisesti varmennetut todistukset. Mikäli tarvitset kuitenkin paperisen, leimatun ja allekirjoitetun opiskelutodistuksen tai opintosuoritusotteen, voit tilata sen akatemioiden opintopalveluista.

Lisätiedot

Kuvataideakatemia: kuva.opintotoimisto@uniarts.fi

Sibelius-Akatemia: siba.opintopalvelut@uniarts.fi

Teatterikorkeakoulu: teak.opintoneuvonta@uniarts.fi