Opintopalvelut

Opintopalvelut antavat opintoihin liittyvää neuvontaa ja ohjausta.

Yleisissä opintoasioissa voit olla yhteydessä akatemiasi opintopalveluiden neuvontaosoitteisiin:

Opiskelijavaihtoon ja muihin kansainvälisiin asioihin liittyvissä kysymyksissä voit olla yhteydessä suoraan kansainvälisten asioiden suunnittelijoihin.

Kieli- ja viestintäopintojen opiskelijaneuvonta: kielet@uniarts.fi

Työelämäopintojen opiskelijaneuvonta: tyoelama@uniarts.fi

Katso kaikki Avoimen kampuksen yhteystiedot (saat heiltä tietoa esim. Taideyliopiston yhteisistä taideopinnoista/opintokokonaisuuksista)

Opintopäälliköt

Kuvataideakatemian opetusalueiden suunnittelijat

Kuvataideakatemian opintopalveluiden muu henkilöstö

Opintopalveluiden vastaanottoaika: keskiviikkoisin klo 14–15.30

Sibelius-Akatemian koulutusohjelmien/aineryhmien suunnittelijat

Suunnittelijat antavat opintoneuvontaa ja -ohjausta koulutusohjelman/aineryhmän opiskelijoille.

Sibelius-Akatemian opintopalveluiden muu henkilöstö

Teatterikorkeakoulun koulutusohjelmien suunnittelijat

Teatterikorkeakoulun koordinaattorit

Tohtorikoulutus

Taideyliopiston yhteiset opintopalvelut

Yhteisiä opintopalveluita johtaa vastaava opintopäällikkö Milla Vaisto-Oinonen. Tiimi huolehtii koko yliopistoa koskettavista opintoasioista, kuten opintotietojärjestelmistä, opiskelijoiden oikeusturvasta, opiskelijoiden hyvinvointiasioista sekä yhteisestä valmistelusta.