Yliopiston päätöksentekoelimet ja vaikuttaminen

Miten virallisia päätöksiä tehdään yliopistossa ja mitkä ovat ylimmät päätöksentekoelimet. Miten voin itse opiskelijana vaikuttaa minua koskeviin päätöksiin.

Taideyliopiston hallitus

Taideyliopiston ylin päättävä toimielin on hallitus, jonka tehtävänä on muun muassa päättää yliopiston toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista, strategiasta sekä laatia tilinpäätös. Osa hallituksen jäsenistä on yliopiston omia työntekijöitä ja opiskelijoita, mutta osa jäsenistä on yliopiston ulkopuolelta valittuja asiantuntijoita.

Yliopistokollegio

Toinen lakisääteinen toimielin on yliopistokollegio, joka valitsee tilintarkastajat, vahvistaa tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä päättää vastuuvapauden myöntämisestä rehtorille ja hallituksen jäsenille. Kollegio seuraa Taideyliopiston päätöksentekoa ja kokoontuu sen perusteella keskustelemaan koko yliopistoa koskevista merkittävistä asioista.

Yliopistoa johtaa rehtori ja johtoryhmä

Koko yliopistoa johtaa rehtori ja hänen tuekseen on nimetty johtoryhmä, joka muodostuu yliopiston ylimmästä johdosta.

Akatemioita johtavat dekaanit

Rehtorin lisäksi jokaisella akatemialla on dekaani, joka tekee päätöksiä oman akatemiansa asioista. Myös dekaanilla on tukenaan akatemian johtokunta. Koska rehtori tai dekaani ei voi olla mukana kaikessa mitä yliopistossa tapahtuu, on olemassa myös erilaisia lautakuntia ja toimikuntia, kuten tutkintolautakunta ja vaalitoimikunta.

Hallituksen ja muiden tärkeiden toimielinten päätöksistä tiedottaminen

Opiskelijaa koskevista päätöksistä tiedotetaan Opiskelijan uniartsissa.

Kun tarvitset arkistoituja tai yliopiston kirjattuja asiakirjoja, niin arkisto ja kirjaamo auttavat sinua. Voit myös itse hakea tietoja ja asiakirjoja yliopiston asiakirjarekisteristä eli Dynasty-asianhallintajärjestelmästä. 

Yliopiston julkiset päätökset julkaistaan vuodesta 2023 alkaen Dynasty-asiainhallintajärjestelmässä.

Vaikuttaminen opiskelijana yliopiston päätöksentekoon

Opiskelijana voit vaikuttaa päätöksentekoon monin tavoin. Paras tapa vaikuttaa on hakea opiskelijaedustajaksi yliopiston virallisiin toimielimiin, joissa päätökset tehdään:

Opiskelijaedustajia on myös akatemioiden toimielimissä. Vapaista paikoista toimielimissä tiedotetaan ylioppilaskunnan kanavissa.

Muita tapoja vaikuttaa yliopiston päätöksentekoon on seurata uutisia Opiskelijan uniartsista ja osallistua keskusteluun, vastata palautekyselyihin ja osallistua yhteistoimintaan.

Kannustamme olemaan yhteydessä toimielinten opiskelijaedustajiin ja Taideyliopiston ylioppilaskuntaan. Asetu rohkeasti ehdolle edustajaksi yliopiston päätöksentekoelimiin.

Jos tarvitset lisätietoja tai sinulla on yliopiston toimintaan liittyviä havaintoja ja ehdotuksia, ole rohkeasti yhteydessä Taideyliopiston henkilökuntaan.