Opiskelijoille maksettavat palkkiot

Tietoa Taideyliopiston opiskelijoille maksettavista palkkioista.

Kokouspalkkiot

Kokouspalkkiot maksetaan kahdesti lukuvuodessa lukukausien päätteeksi. Palkkiot on eritelty alla.

Taideyliopistossa opiskeleva tutkinto-opiskelija voi myös hakea opintosuoritusta luottamus- ja järjestötehtävistä.

Yliopistokollegio

Yliopistokollegion kokouksista maksetaan 40 euroa / kokous. Kollegion iltakouluista ja työryhmien kokouksista maksetaan 25 euroa /kokous.

Toimikunnat, toimielimet ja työryhmät

Ylioppilaskunnan tai sen jaoston nimeämä edustaja voi osallistua kokouksiin esimerkiksi yliopistotason ja akatemioiden muissa toimielimissä, toimikunnissa ja työryhmissä. Näitä ovat esimerkiksi yliopistoneuvosto, tutkintolautakunta, ohjaus- ja projektiryhmät, rekrytointielimet, akatemian johtokunnat, akateemiset neuvostot ja niiden jaostot sekä osastoneuvostot. Näistä maksetaan 25 euroa / kokous (2h).

Mikäli kokous kestää enemmän kuin kaksi tuntia, maksetaan lisätunneista 12,5 euroa alkavalta tunnilta.

Tuutorina toimiminen

Opiskelijatuutorina toimimisesta maksetaan 200 euroa. Lisäksi tuutorina toimimisesta saa 2 opintopistettä. Palkkion edellytyksenä on sovittujen tehtävien hoitaminen sekä osallistuminen tuutorikoulutukseen.

Mikäli opiskelija toimii tuutorina uudestaan, eli on uuden ryhmän tuutorina tuutorikoulutusta seuraavana vuonna, palkkio on 200 euroa. Tuutorina toimimisesta ei saa tällöin uusia opintopisteitä. Koulutukseen osallistumisesta sovitaan erikseen.

Opintoihin kuulumaton taiteellinen toiminta (esitys tai teos)

Opiskelija saa opintoihinsa liittyvästä taiteellisesta toiminnasta opintopisteitä opetussuunnitelman ja opintojakson kuvauksen mukaisesti. Opintopisteitä myönnetään vain sellaisista opinnoista, jotka kuuluvat opiskelijan opetussuunnitelmaan ja edistävät oppimista ja tutkinnon suorittamista.

Opintoihin kuulumattomasta esiintymisestä tai teoksesta Taideyliopiston tai akatemian tilaisuudessa maksetaan 75-150 euroa esiintymiskertaa kohden. Palkkio sovitaan tapauskohtaisesti. Yliopiston yhteisistä tilaisuuksista maksetaan yhdenvertainen palkkio taidemuodosta riippumatta.

Rekrytointiryhmän opiskelijajäsenen tehtävät

Työstä ylioppilaskunnan nimeämänä opiskelijajäsenenä lehtori- tai professorirekrytointien rekrytointiryhmässä maksetaan 300 euroa rekrytointia kohden.

Ylioppilaskunnan häirintäyhdyshenkilönä toimiminen

Opiskelijoiden häirintäyhdyshenkilönä vertaistukena toimimisesta maksetaan vuoden kestävän kauden päättyessä 200 euron palkkio. Palkkion edellytyksenä on sovittujen tehtävien lisäksi osallistuminen perehdytykseen sekä toiminnasta raportoiminen.

Muut tehtävät

Itsenäistä tekemistä ja/tai sisältöosaamista vaativat avustavat tehtävät

Itsenäistä tekemistä ja/tai sisältöosaamista vaativia avustavia tehtäviä voivat olla esimerkiksi:

  • valintakokeet
  • näyttelyt
  • opetus
  • toimistotyöt
  • rekrytointien soveltuvuusarvioinnin opetusnäytteen opiskelijana toimiminen
  • opetusnäytteiden arviointiin osallistuminen

Näistä maksetaan 15 euroa / tunti.

Muut avustavat tehtävät

Yksinkertaisia avustavia tehtäviä ovat esimerkiksi avustaminen opetuksen ja tilaisuuksien järjestelyissä, muutoissa, rakennustöissä ja muut vastaavat. Näistä maksetaan 12 euroa / tunti.

Akatemiakohtaiset palkkiopäätökset

Lisäksi akatemioissa ja yksiköissä on taidealakohtaisia tehtäviä, joista kukin maksaa oman palkkiopäätöksensä mukaisesti. Yhteistuotannoissa noudatetaan koordinoivan akatemian palkkiopäätöstä. Palkkiopäätökset löytyvät tältä sivulta.

Hallituksen palkoista päättää yliopistokollegio.