Opintopsykologi ja yliopistopappi

Taideyliopistossa toimii yliopistopappi sekä opintopsykologeja, joilta voit halutessasi saada keskusteluapua.

Taideyliopiston opintopsykologit

Opintopsykologit tukevat tutkinto- ja vaihto-opiskelijoiden oppimista, opiskelua ja opiskeluhyvinvointia. 

Opintopsykologi on laillistettu psykologi. Yliopistossa työskennellessään opintopsykologi tekee työtä opiskeluun liittyvän ohjauksen ja mielenterveystyön rajapinnoilla. Työn tarkoituksena on tukea ja edistää opiskelijoiden oppimista, opiskelua ja opiskeluhyvinvointia. 

Opintopsykologi toimii niin yksilö- kuin yhteisötasollakin: Opiskelijoille opintopsykologi tarjoaa yksilöohjausta ja mahdollisuuksien mukaan ryhmäohjausta. Henkilökunnan ohjaustehtävää opintopsykologi tukee koulutuksin ja antamalla konsultaatiotukea. Lisäksi opintopsykologi tekee moniammatillista opiskeluhyvinvoinnin kehittämistyötä yhteistyössä Taideyliopiston henkilökunnan ja yliopiston ulkoisten yhteistyökumppaneiden kanssa. 

Tavallisia teemoja opintopsykologin vastaanotolla ovat opintojen sujumiseen, jaksamiseen, jännittämiseen, motivaatioon, ajankäyttöön, aikaansaamiseen, oppimisvaikeuksiin, taiteilijaidentiteettiin sekä valmistumiseen ja työelämään liittyvät haasteet. 

Ennen yhteydenottoa voit tutustua opintopsykologien koostamaan opiskelua ja hyvinvointia koskevaan itseopiskelumateriaaliin.

Ajanvaraus opintopsykologille

Opintopsykologien ajanvaraus on suljettu 12.6.-4.8.2024 välisenä aikana.

Opintopsykologien ajanvaraus on suljettu 12.6.-4.8.2024 välisenä aikana. Kiireellisissä / terveydellisissä asioissa ota yhteys YTHS:ään (p. 046 710 1073) tai omaan terveyskeskukseesi. Ajanvaraus avataan jälleen 5.8.2024.

Taideyliopiston opintopsykologeina toimivat Outi Rämö ja Sanna Vuorinen. Outi ja Sanna palvelevat Helsingin kampusten lisäksi myös Kuopion ja Seinäjoen opiskelijoita. Outin perhevapaan ajan sijaisena toimii Volkan Topal.

Lähetä tekstiviesti: ”Ajanvaraus + etu- ja sukunimesi” puhelinnumeroon 050 526 3617.

Opintopsykologi soittaa sinulle heti, kun paikka yksilöohjaukseen vapautuu (viimeistään kahden viikon kuluttua yhteydenotosta) ja sopii tapaamisesta. 

Mikäli et pääse tapaamiseen, peruthan tai siirräthän aikasi hyvissä ajoin, jotta se vapautuu käytettäväksi sitä tarvitsevalle. Peruuttamattomat ajat lasketaan käytetyiksi ohjauskerroiksi. 

Vastaanotto ja etäohjauskäynnit

Opintopsykologi ottaa vastaan Töölön kampuksella osoitteessa Nervanderinkatu 13, 5 krs (N-530) sekä Sörnäisten kampuksella osoitteessa Haapaniemenkatu 6, 5 krs (KO-501).

Jos tapaamiset ovat etäohjauksia, ne toteutuvat tietoturvallisella Nordhealth Connect -videopuhelutoiminnallisuudella. Etänä toteutuvaan yksilöohjaukseen tullessasi huolehdi, että selaimesi päivitykset ovat ajan tasalla. Etäohjausta varten on myös tärkeää varata hiljainen paikka, jonka äänieristys on riittävä, ja jossa voit olla yksin. Kuulokkeiden käyttäminen parantaa äänenlaatua. Tarkemmat ohjeet videopuhelun käyttämiseen saat opintopsykologilta. 

Käynnit opintopsykologilla ovat luottamuksellisia, vapaaehtoisia ja maksuttomia. Vastaanottokäynnin pituus on 45-60 min. Tapaamiskertoja on tarpeen mukaan 1-5 per opiskelija lukuvuodessa.  

Tarvittaessa opintopsykologi ohjaa muun tuen tai jatkotuen piiriin. 

Kiireelliset ja hoitoa vaativat mielenterveysasiat

Kiireellisissä ja hoitoa vaativissa mielenterveysasioissa olethan yhteydessä opiskeluterveydenhuoltoon YTHS:ään (p. 046 710 1073) tai terveyskeskukseen. Mielenterveyttä koskevia palveluita ja muuta tukea löydät kootusti alla olevan linkin takaa:

Opiskelijat Kuopiossa, Seinäjoella ja nuorisokoulutuksessa

Nuorisokoulutuksen ja erillisten opintojen suoritusoikeudella opiskelevat

Taideyliopiston opintopsykologipalvelut eivät koske nuorisokoulutuksessa olevia opiskelijoita, joiden vastaava tukitaho löytyy heidän pääasiallisen opiskelupaikkansa, kuten lukion opiskeluhuollosta. Palvelun piiriin eivät kuulu myöskään muut erillisten opintojen suoritusoikeudella opiskelevat.

Sibelius-Akatemian kirkkomusiikin koulutuksen opiskelijat Kuopiossa 

Opintopsykologit Outi Rämö ja Sanna Vuorinen palvelevat myös Kuopion kampuksen opiskelijoita. Tapaamiset toteutetaan etäohjauksina. Outin perhevapaan ajan sijaisena toimii Volkan Topal. Katso ohjeet ajanvaraukseen kohdasta ajanvaraus opintopsykologille.

Sibelius-Akatemian kulttuurisen musiikintutkimuksen koulutusohjelma Seinäjoella 

Opintopsykologit Outi Rämö ja Sanna Vuorinen palvelevat myös Seinäjoen kampuksen opiskelijoita. Outin perhevapaan ajan sijaisena toimii Volkan Topal. Tapaamiset toteutetaan etäohjauksina. Katso ohjeet ajanvaraukseen kohdasta ajanvaraus opintopsykologille.

Tietosuojakäytännöt 

Taideyliopiston opintopsykologitoiminnassa noudatetaan turvallisia tietosuojakäytäntöjä. Tarkemmat tiedot löydät tietosuojaselosteesta.

Yksilölliset opintojärjestelyt opintojen sujuvoittamiseksi

Mikäli sinulla on jokin opintojen suorittamiseen vaikuttava haaste, vamma tai este, sinulle voidaan myöntää yksilöllisiä opintojärjestelyitä opintojesi sujuvoittamiseksi. Lisätietoa yksilöllisistä opintojärjestelyistä ja niiden hakemisesta löydät alla olevan linkin takaa:

Oppimisen haasteisiin liittyviä tukipalveluita tarjoavat myös Helsingin seudun erilaiset oppijat ry. (HERO) ja Kuntoutussäätiö.

Opintopsykologipalvelut henkilökunnalle

Opintopsykologi tekee yhteistyötä Taideyliopiston henkilökunnan kanssa opiskelijoiden oppimiseen, opiskeluun ja opiskeluhyvinvointiin liittyvissä asioissa. Opintopsykologi tarjoaa em. teemoihin liittyen koulutuksia, konsultaatiota ja osallistuu opiskeluhyvinvointia koskevaan moniammatilliseen kehittämistyöhön. 

Erilaisten tilaisuuksien järjestämistä koskien olethan yhteydessä hyvissä ajoin. Alla olevien tietojen sisällyttäminen yhteydenottoon auttaa opintopsykologia vastaamaan mahdollisimman nopeasti ja arvioimaan mahdollisuutta osallistua tilaisuuteen: 

  • Mikä / millainen tapahtuma on kyseessä? 
  • Mikä on tapahtuman kohderyhmä? 
  • Mikä on tapahtuman tarkoitus? 
  • Milloin tapahtuma järjestetään? (Jos tapahtuma järjestetään klo 8-16 välillä, todennäköisyys on suurempi, että voimme osallistua.) 
  • Missä tapahtuma pidetään? 
  • Millä kielellä tapahtuma on tarkoitus pitää? 

Opintopsykologien yhteystiedot

Yhteydenotot opintopsykologeille osoitteeseen opintopsykologi@uniarts.fi. Huom! Ethän sisällytä arkaluontoisia tietoja sähköpostiviestiin. 

Yliopistopappi Helsingin kampuksella

Taideyliopiston pappi on koko talon väen, niin opiskelijoiden kuin henkilökunnankin käytettävissä. Papin vastaanotolla voit keskustella kaikesta maan ja taivaan välillä. Yleisemmät keskustelunaiheet liittyvät jaksamiseen, elämäntilanteeseen, ihmissuhde- ja parisuhdeongelmiin sekä erilaisiin henkisiin ja hengellisiin kysymyksiin. 

Yliopistopappi toimii eräänlaisena matkakumppanina, kun elämänkysymykset askarruttavat sekä tukena taiteilijaksi kasvamisessa. Voit tarvittaessa työstää yliopistopapin kanssa myös teologisia ja filosofisia teemoja sekä erilaisiin toimeentuloon, yhteisöllisyyteen ja monikulttuurisuuteen liittyviä asioita. 

Pappiin voit ottaa yhteyttä riippumatta katsomuksesta, vakaumuksesta tai siitä, kuulutko kirkkoon tai et. Keskustelut ovat luottamuksellisia ja ne käydään sinun vakaumustasi kunnioittaen, oli se mikä tahansa. 

Ajanvaraus Helsingin kampuksen yliopistopapille

Helsingissä Taideyliopiston pappina toimii Lisa Enckell 
050 533 1562 
lisa.enckell@evl.fi
Instagram:@UniArts_pappi_Lisa 

”Voit pyytää minua myös toimittamaan kasteita, hautaan siunaamisia, avioliittoon vihkimisiä tai avioliiton siunaamisia (myös samaa sukupuolta olevat parit), sekä kodin siunaamisia. Olen sekä opiskelijoiden että henkilökunnan pappi.”

Pappi toimii kokoaikaisesti yliopiston kummallakin kampuksella. Tapaamisen voit sopia livenä joko kampuksille tai muualle kuin yliopistolle. Myös videokeskustelut ovat myös mahdollisia. Keskusteluaika (45-60min) kannattaa varata sähköpostitse. Myös puhelimella tai hihasta nykäisemällä voi sopia ajan. 

Vastaanottoajat ja -paikat kampuksilla

  • Tiistaisin klo 13–18 Kookoksella, huone 506
  • Keskiviikkoisin klo 13–16.30 Musiikkitalolla, huone S4107
  • Torstaisin klo 13–18 Nervanderinkadulla, huone N134

Yliopistopappi tukee myös henkilökuntaa 

Henkilökunnan ohjaus- ja opetustehtävää yliopistopappi tukee koulutuksin ja antamalla konsultaatiotukea yhteistyössä muiden hyvinvointitoimijoiden kanssa. Lisäksi yliopistopappi tekee moniammatillista opiskeluhyvinvoinnin kehittämistyötä yhteistyössä Taideyliopiston henkilökunnan ja yliopiston ulkoisten yhteistyökumppaneiden kanssa.  

Oppilaitospappi Kuopion kampuksella

Sibelius-Akatemian Kuopion kampuksen oppilaitospappi Satu Karjalainen on myös tavattavissa keskusteluja varten. Yhteystiedot: satu.karjalainen@evl.fi 040 484 8276

Oppilaitospappi Seinäjoen kampuksella

Seinäjoella Taideyliopiston pappina toimii Aila Jaakkola
044 5806651 (puhelut tai whatsapp-yhteydenottopyyntö), aila.jaakkola@seamk.fi
Toimisto Frami A, 310.8 (Kampusranta 9), Seinäjoen Ammattikorkeakoulu