Valmistuminen

Valmistumisen aikataulut ja opinnäyteohjeet.

Miten toimia, kun olet valmistumassa

Opinnäyte

Sekä kandidaatin että maisterin tutkintoon sisältyy opinnäyte, joka on kandidaatin tutkinnossa 6-10 opintopisteen laajuinen ja maisterin tutkinnossa 20-40 opintopisteen laajuinen. Se sisältää usein sekä taiteellisen että kirjallisen osion. Opinnäyte voi myös olla kokonaan taiteellinen tai kirjallinen.

Kuvataideakatemian opinnäytteet

Sibelius-Akatemian opinnäytteet

Teatterikorkeakoulun opinnäytteet

Kypsyysnäyte

Akatemiakohtaiset ohjeet kypsyysnäytteen suorittamiselle.

Valmistumisen jälkeen