10v juhlalogo 10v juhlagif

Hurraa! Vietämme 10-vuotisjuhlaa vuonna 2023! Juhlavuoden aikana keskitymme katsomaan tulevaisuuteen.

Valmistuminen

Ohjeet tutkintotodistuksen hakemiseen. Opinnäyte- ja kypsyysnäyteohjeet.

Miten toimia, kun olet valmistumassa

Taideyliopistossa on siirrytty sähköisiin tutkintotodistuksiin syksyllä 2023.

Opinnäyte

Sekä kandidaatin että maisterin tutkintoon sisältyy opinnäyte, joka on kandidaatin tutkinnossa 6-10 opintopisteen laajuinen ja maisterin tutkinnossa 20-40 opintopisteen laajuinen. Se sisältää usein sekä taiteellisen että kirjallisen osion. Opinnäyte voi myös olla kokonaan taiteellinen (Sibelius-Akatemia) tai kirjallinen.

Kuvataideakatemian opinnäytteet

Sibelius-Akatemian opinnäytteet

Teatterikorkeakoulun opinnäytteet

Kypsyysnäyte

Akatemiakohtaiset ohjeet kypsyysnäytteen suorittamiselle.

Valmistumisen jälkeen