Valmistuminen

Ohjeet tutkintotodistuksen hakemiseen. Opinnäyte- ja kypsyysnäyteohjeet.

Miten toimia, kun olet valmistumassa

Tarkista, mitä kaikkea sinun pitää ottaa huomioon, kun olet valmistumassa ja mitkä ovat tärkeät valmistumisen päivämäärät.

Opinnäyte

Sekä kandidaatin että maisterin tutkintoon sisältyy opinnäyte, joka on kandidaatin tutkinnossa 6-10 opintopisteen laajuinen ja maisterin tutkinnossa 20-40 opintopisteen laajuinen. Se sisältää usein sekä taiteellisen että kirjallisen osion. Opinnäyte voi myös olla kokonaan taiteellinen (Sibelius-Akatemia) tai kirjallinen.

Kuvataideakatemian opinnäytteet

Sibelius-Akatemian opinnäytteet

Teatterikorkeakoulun opinnäytteet

Kypsyysnäyte

Akatemiakohtaiset ohjeet kypsyysnäytteen suorittamiselle.

Valmistumisen jälkeen