10v juhlalogo 10v juhlagif

Hurraa! Vietämme 10-vuotisjuhlaa vuonna 2023! Juhlavuoden aikana keskitymme katsomaan tulevaisuuteen.

Näin haet oikaisupyyntöä opinnäytteen arvosteluun

Miten tehdä virallinen oikaisupyyntö yliopistolle.

Tee kirjallinen oikaisu tutkintolautakunnalle

Jos olet tyytymätön saamaasi opinnäytteen arvosteluun, pyydä siihen kirjallisesti oikaisua sähköpostilla Taideyliopiston tutkintolautakunnalta 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisupyynnön tulee olla perillä määräpäivänä kirjaamossa. Oikaisun hakijana vastaat oikaisupyynnön toimittamisesta kirjaamoon määräajan puitteissa.

Lähetä oikaisupyyntö seuraavaan osoitteeseen:

Taideyliopiston tutkintolautakunta
Kirjaamo
PL 38
00097 Taideyliopisto
kirjaamo@uniarts.fi

Mainitse oikaisupyynnössä seuraavat asiat:

  1. Nimi ja yhteystiedot (osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero)
  2. Tieto siitä, milloin olet saanut päätöksen opinnäytteen arvostelusta
  3. Päätös (mukana opinnäytteen nimi ja tarkastajat)
  4. Mitä muutosta haet päätökseen
  5. Oikaisupyynnön perusteet (mukana kopiot sellaisista asiakirjoista, joihin vetoat)

Päätös

Päätös annetaan sinulle tiedoksi sähköpostilla. Yliopisto katsoo sinun saaneen päätöksen tiedoksi 3 päivänä sähköpostin lähettämisestä.