Työelämäopinnot

Kaikki Taideyliopiston opiskelijat voivat sisällyttää tutkintoonsa työelämäopintoja. Opinnot antavat työkaluja taidealan ammatissa toimimiseen, yrittäjyyteen ja oman taiteilijapolun pohdintaan.

Taideyliopiston työelämäopinnoissa saat työkaluja tulevaisuuden työelämässä toimimiseen ja oman taiteilijapolun pohdintaan. Opinnot koostuvat kursseista, itsenäisesti suoritettavista verkko-opinnoista ja hankkeisiin liittyvistä tapahtumista.

Työelämäopinnot lisäävät opiskelijoiden ymmärrystä omasta osaamisestaan ja edesauttavat ammatillisen identiteetin syntymisessä ja työllistymisessä. Työelämäopintojen myötä opiskelijat ja taiteilijat ymmärtävät taiteenalojen soveltamismahdollisuuksia muuttuvassa maailmassa.

Työelämäopinnoissa saat valmiuksia: 

  • työllistyä vaativissa taidealan asiantuntijatehtävissä  
  • ymmärtää oman alasi rakenteita ja toimintaympäristöä  
  • arvioida kriittisesti vallitsevia käytänteitä  
  • soveltaa ja kehittää omaa osaamistasi muuttuvassa työelämässä  
  • kestävyyden huomioimiseen omassa työympäristössäsi 

Työelämäopinnot avoimessa yliopistossa

Myös taidekentällä toimivat taiteen ammattilaiset voivat osallistua Taideyliopiston työelämä- ja yrittäjyysopintoihin avoimen yliopiston kautta.

Hautomosta tukea liikeideoiden kehittämiseen

Taideyliopiston esihautomo-ohjelma Uniarts Hub tutustuttaa taiteen tekijöitä yrittäjämäiseen toimintamalliin, antaa käytännön työkaluja yrityksen perustamiseen ja toimii alustana tuote- tai palveluideoiden sekä liiketoimintamallin testauksessa.  Ohjelman aikana osallistuja saa tietoa yrityksen käytännön asioiden pyörittämisestä ja näkemystä kokeneilta yrittäjiltä. 

Esihautomoon voivat hakea niin luovien ja taidealojen ammattilaiset ja tiimit kuin vielä alalle opiskelevatkin. 

Työelämätiimi

Lisätiedot

Taideyliopiston yhteisten työelämäopintojen järjestämisestä vastaa Avoin kampus.

Ota yhteyttä työelämäopintoihin liittyvissä kysymyksissä osoitteeseen tyoelama@uniarts.fi