Teatteritaiteen, tanssitaiteen ja taiteen maisterin opinnäytesuunnitelma

Tältä sivulta voit ladata opinnäytesuunnitelman. Palaute se ohjelmasi vastaavalle suunnittelijalle.

Keskustele koulutus- tai maisteriohjelmasi professorin tai hänen valtuuttamansa opettajan kanssa opinnäytteen aiheesta, tavoitteista, tutkimuskysymyksistä, rakenteesta, lähestymistavasta, tarkastajista sekä opinnäytteen julkisuudesta.

Opinnäytesuunnitelman laatiminen

Laadi opinnäytesuunnitelma ja toimita se koulutus- tai maisteriohjelman vastaavalle suunnittelijalle. Koulutus- tai maisteriohjelman professori hyväksyy suunnitelman. Opinnäytesuunnitelmasta tulee käydä ilmi opinnäytteen aihe (taiteellinen työ ja kirjallinen osio eriteltyinä), toteutustapa ja aikataulu. Suunnitelmaan merkitään myös opinnäytteen ohjaajien ja tarkastajien nimet. Opinnäytesuunnitelma on oltava valmiina ennen taiteellisen työn toteuttamista.

Mac-tietokoneen käyttäminen

Jos käytät Mac tietokonetta, muista täyttää opinnäytesuunnitelmamallipohja Adobe Acrobat -ohjelmalla. Macin käyttöjärjestelmän mukana tuleva Esikatselu/Preview ohjelma avaa kyllä dokumentin ja antaa täyttää mallipohjan, mutta tiedot eivät tallennu oikein. Adobe Acrobat -ohjelma löytyy valmiina kaikissa VÄSin sekä Kookoksen cad/it-luokissa ja tämän ilmaisen sovelluksen voit ladata myös omalle koneellesi.