Opinnäytteiden viittausohjeet Teatterikorkeakoulussa

Ohjeita viittaustekniikkaan ja lähdeluettelon rakentamiseen Teatterikorkeakoulun opiskelijoille.

Ohjeita viittaustekniikkaan ja lähdeluettelon rakentamiseen Teatterikorkeakoulun opiskelijoille.