Kuvataideakatemian opinnäytteiden palautusohjeet

Näin teet suunnitelman opinnäytteelle ja lähetät sen tarkastukseen.

Toimi alla olevien ohjeiden mukaan, kun haluat palauttaa kandidaatin- tai maisterin tutkintoosi kuuluvan opinnäytteen.

Kuvataiteen kandidaatin opinnäyte

1. Tutustu kuvataiteen kandidaatin opinnäyteohjeeseen

Ohjeessa kerrotaan, miten suoritat opinnäytteeseen kuuluvan taiteellisen ja kirjallisen osan.

2. Tarkista opinnäytteen kirjallisen osan palautuspäivät

Kuvataiteen kandidaatin opinnäytteen kirjallinen osa on esitarkastettava ennen sen virallista palauttamista. Esitarkastuksen aikataulusta on sovittava oman opettajan tai lehtorin kanssa.

3. Jätä opinnäyte tarkastukseen

Opinnäyte palautetaan yhtenä tulostettuna tai painettuna paperisena kappaleena opintopalveluihin sekä PDF/A -muodossa yhtenä tiedostona sähköpostitse osoitteeseen: kuva.opinnaytteet@uniarts.fi. Tiedoston enimmäiskoko on 10Mt/Mb. Tiedoston tulee sisältää koko opinnäyte: kansi, teksti ja kuvat sekä lähde- ja viitetiedot. 

Opinnäytteen mukana palautetaan myös opinnäytteen jättöilmoitus.


Kuvataiteen maisterin opinnäyte

1. Tutustu kuvataiteen maisterin opinnäyteohjeeseen

Ohjeessa kerrotaan, miten suoritat opinnäytteeseen kuuluvan taiteellisen ja kirjallisen osan.

2. Tarkista opinnäytteiden kirjallisten osien palautuspäivät

Kuvataiteen maisterin opinnäytteen kirjallinen osa on esitarkastettava ennen sen virallista palauttamista. Esitarkastuksen ja alkuperäisyyden tarkistuksen (=plagioinnintunnistuksen) aikataulusta on sovittava oman opettajan/professorin kanssa.  

3. Tee opinnäytesuunnitelma ja valitse ohjaaja

Opinnäytesuunnitelmassa hahmotellaan Kuvataiteen maisterin opinnäytteen kokonaisuus ja valitaan opinnäytteen ohjaaja.

Toimi näin ennen opinnäytesuunnitelman lähettämistä

  • Keskustele ohjaajavalinnasta professorisi kanssa 
  • Ole yhteydessä ohjaajaan/ohjaajiin ja tiedustele heidän suostumustaan tehtävään
  • Varmista ohjaajan yhteystiedot eli sähköpostiosoite ja puhelinnumero

Opinnäytesuunnitelman hyväksyminen

Opinnäytesuunnitelmien käsittelyaika on lukukausien aikana 2 viikkoa. Saat tiedon opinnäytesuunnitelman hyväksynnästä uniarts-sähköpostiisi. Kun opinnäytesuunnitelma on hyväksytty, voit alkaa käyttää opinnäyterahaa ja ohjaustunteja.

Opinnäytesuunnitelman vanheneminen

Maisterin opinnäytesuunnitelma vanhenee kolmessa vuodessa sen hyväksymisestä, jollei opinnäytettä ole toimitettu tarkastettavaksi. Mikäli maisterin opinnäytesuunnitelma vanhenee, täytyy sinun päivittää se aikataulun ja ohjauksen osalta ja hyväksyttää professorilla.

4. Valitse opinnäytteellesi tarkastajat ja täytä sähköinen lomake

Ilmoita alla olevalla sähköisellä lomakkeella opinnäytteesi tarkastajat.

Tarkastajat tulee olla vahvistettuna ennen opinnäytteen taiteellisen osan julkista esittämistä.  

Toimi näin ennen lomakkeen täyttämistä:

  • Keskustele tarkastajavalinnoista professorisi kanssa. Otathan huomioon, että tarkastajien on ymmärrettävä opinnäytteen kieltä. 
  • Ole yhteydessä tarkastajiin ja tiedustele heidän suostumustaan tehtävään
  • Varmista tarkastajan yhteystiedot eli sähköpostiosoite, puhelinnumero ja postiosoite

Lomakkeella voi ilmoittaa myös tarkastajan vaihdoksesta.

Tarkastajan ohjeet löytyvät opinnäyteohjeesta.

5. Jätä opinnäyte tarkastukseen

Opinnäytesuunnitelmien ja kirjallisten osien palautuspäivät sekä julkisten tarkastustilaisuuksien ajankohdat löytyvät Valmistumisen tärkeät päivämäärät -sivulta.

Mahdollisten muokkausten ja esitarkastuksen jälkeen kirjallinen osa palautetaan varsinaista tarkastusta varten kolmena kappaleena opintopalveluihin sekä yhtenä PDF/A-tiedostona sähköpostitse osoitteeseen kuva.opinnaytteet@uniarts.fi (maksimikoko 10 Mt /Mb). 


Praxis-maisteriohjelman opinnäyte

Praxis-maisteriohjelman  opiskelijat noudattavat opinnäyteprosessissa samoja suuntaviivoja kuin muutkin Kuvataideakatemian maisteriopiskelijat. 

Opinnäytesuunnitelma ja opinnäytteen tarkastajavalinnat tehdään sähköisillä lomakkeilla, joiden linkit löytyvät ylempänä tältä sivulta.