10v juhlalogo 10v juhlagif

Hurraa! Vietämme 10-vuotisjuhlaa vuonna 2023! Juhlavuoden aikana keskitymme katsomaan tulevaisuuteen.

Ilmoittautuminen lukuvuodelle

Lukuvuoden 2023–2024 ilmoittautumisen viimeinen mahdollinen päivä on 10.8.2023. Kevätlukukauden 2024 ilmoittautumisaika on 1.12.2023 – 8.1.2024.

Sinun on ilmoittauduttava yliopistoon jokaisena lukuvuonna, jos olet Taideyliopiston tutkinto-opiskelija tai suoritat erillisiä opettajan pedagogisia opintoja.  

Vain läsnä olevana voit suorittaa opintoja. Sinun on ilmoittauduttava läsnä tai poissa olevaksi myös siksi lukukaudeksi, jolloin valmistut. Poissa olevana valmistuminen onnistuu ainoastaan, jos olet suorittanut kaikki tutkintoon vaaditut opinnot ja jättänyt opinnäytteen tarkastettavaksi edellisen lukukauden aikana. 

Jos suoritat ulkomailla vaihto-opintoja tai työharjoittelua, sinun täytyy ilmoittautua läsnä olevaksi. 
 
Jos olet Avoimen kampuksen opiskelija, hoida ilmoittautuminen suoraan koordinaattorisi kautta. 

Uuden opiskelijan ilmoittautumisohjeet ensimmäiselle opiskeluvuodelle on julkaistu uuden opiskelijan ohjeissa.

Näin ilmoittaudut

Lukuvuoden 2023-2024 ilmoittautumisaika on 2.5. – 10.8.2023. Ilmoittautuminen tehdään OILI-palvelussa. Tarvitset ilmoittautumista varten Taideyliopiston käyttäjätunnukset. Kevätlukukauden 2024 ilmoittautumisaika on 1.12.2023 – 8.1.2024.

Jos olet perustutkinto-opiskelija, sinun täytyy maksaa läsnäoloilmoittautumisen yhteydessä ylioppilaskunnan jäsenmaksu. Kyseinen maksu on vapaaehtoinen jatkotutkinto-opiskelijoille. 

Maksun suorittaminen on helppoa OILI-palvelussa. Voit käyttää suomalaisia verkkopankkitunnuksia tai luottokorttia.

Voit tarkistaa jäsenmaksun suuruuden ylioppilaskunnan verkkosivuilta

Mikäli et pysty ilmoittautumaan OILI-palvelussa, toimita paperinen ilmoittautumislomake ja kuitti maksetusta ylioppilaskunnan jäsenmaksusta salattuna sähköpostina akatemiasi opintopalveluihin määräaikaan mennessä.

Apua ilmoittautumiseen

Voit kysyä meiltä lukuvuosi-ilmoittautumista sähköpostitse:

Poikkeustilanteet tai tilanteen muuttuminen

Jos opiskeluoikeutesi päättyy 31.12., voit ilmoittautua läsnä olevaksi vain syyslukukauden ajaksi. Jos sinulle myönnetään lisäaikaa opintojen loppuunsaattamiseksi, ilmoittautuminen kevätlukukaudelle tehdään lisäaikapäätöksen jälkeen. 

Voit muuttaa tekemäsi poissaoloilmoittautumisen läsnäoloksi milloin tahansa lukuvuoden aikana. Kevätlukukautta koskevan muutoksen teet kätevästi OILI-palvelussa 1.12.2023 – 8.1.2024. Varaudu maksamaan ylioppilaskunnan jäsenmaksun kevään osuus. 

Muuna ajankohtana ole yhteydessä akatemiasi opintopalveluihin. Huomaathan, että kesken lukukauden läsnä olevaksi ilmoittautuneelle tarjolla oleva opetus voi olla rajallista. 

Läsnäoloilmoituksen voit muuttaa poissaoloksi vain ilmoittautumisajan sisällä. Kevätlukukauden osalta läsnäolo voidaan muuttaa poissaoloksi viimeistään tammikuun 7. päivänä (tai sitä seuraavana arkipäivänä). Lisää ohjeita saat akatemiasi opintopalveluista.  

Muissa poikkeustilanteissa voit olla yhteydessä akatemiasi opintopalveluihin. 

Vuosittainen korkeakouluopiskelijan terveydenhoitomaksu

Maksa YTHS-terveydenhoitomaksu suoraan Kelalle. Sinulle ei lähetetä laskua, vaan maksu tulee hoitaa oma-aloitteisesti. Voit lukea lisää maksamiseen liittyvistä määräajoista ja yksityiskohdista Kelan verkkosivuilta

Seuraukset siitä, jos et ilmoittaudu

Vain läsnä olevat opiskelijat saavat käyttää yliopiston tiloja esimerkiksi harjoitteluun. 

Poissa olevaksi ilmoittautumalla varmistat, että Taideyliopiston käyttäjätunnukset ja sähköpostiosoitteesi säilyy sinulla. 

Jos et ilmoittaudu, huomaathan, että sekin aika lasketaan mukaan opiskeluaikasi pituuteen, jolloin et ole ollut läsnä- tai poissaolevana.

Jos et ole ilmoittautunut läsnä etkä poissa olevaksi määräaikaan mennessä, menetät opiskeluoikeutesi. Voit hakea sen palautusta kirjallisesti akatemiasi opintopalveluista, ja sinun tulee maksaa uudelleenkirjautumismaksu (35 euroa).  

Jos olit edellisenä lukukautena läsnä tai poissa olevana, ei erillistä hakemusta tarvita, vaan saat opiskeluoikeutesi takaisin maksamalla uudelleenkirjoittautumismaksun (edellyttäen, että sinulla on voimassa oleva HOPS ja yliopistolain mukaista opiskeluaikaa jäljellä) ja toimittamalla kuitin nykyisen lukukauden loppuun mennessä akatemiasi opintopalveluihin.  

Maksutiedot uudelleenkirjautumismaksulle: 

Saaja: Taideyliopisto 
Saajan pankki: OP Yrityspankki Oyj (PL 308, 00013 OP) 
Tilinumero (IBAN): FI40 5000 0120 2882 37 
SWIFT/BIC: OKOYFIHH 
Akatemiakohtaiset viitenumerot: 700 00632 (KuvA), 700 00658 (SibA), 700 00645 (TeaK) 

Opiskeluoikeuden palauttaminen

Jos et ollut kirjoilla edellisenä lukukautena, joudut tekemään kirjallisen hakemuksen opiskeluoikeuden palautuksesta akatemiasi opintopalveluille.

Opiskeluaika ja lakisääteiset poissaolot

Tutkinnoille on säädetty tavoiteaika, jonka kuluessa sinun on suoritettava tutkintosi. Hopsit laaditaan lähtökohtaisesti tavoitteellisille tutkintojen suoritusajoille ja koulutusohjelmat varmistavat, että opetus on suunniteltu ja toteutettu siten, että opiskelija voi suorittaa tutkintonsa tavoiteajassa. Myös lukuvuosimaksujen huojennusapurahat myönnetään lähtökohtaisesti vain tavoiteajalle. Lakisääteinen lisäaika on käytettävissä, mikäli opiskelija ei onnistuisi valmistumaan tavoiteajassa. 

  • Tanssitaiteen kandidaatin tutkinto sekä Taiteen kandidaatin tutkinto: Tavoiteaika 3 vuotta + 1 lisävuosi 
  • Taiteen sekä Teatteritaiteen kandidaatin + maisterin tutkinto: Tavoiteaika 5 vuotta + 2 lisävuotta 
  • Kuvataiteen sekä Musiikin kandidaatin + maisterin tutkinto: Tavoiteaika 5,5 vuotta + 2 lisävuotta 
  • Kuvataiteen, Taiteen, Tanssitaiteen sekä Teatteritaiteen maisterin tutkinto: Tavoiteaika 2 vuotta + 2 lisävuotta 
  • Musiikin maisterin tutkinto: Tavoiteaika 2,5 vuotta + 2 lisävuotta 

Yllä mainittujen läsnäolovuosien lisäksi saat olla poissaolevana yhteensä 1 vuotta (= 2 lukukautta, joiden ei tarvitse olla peräkkäin) ilman, että opiskeluaikasi kuluu. Ennen 1.8.2015 aloittaneilla poissaolo-oikeus on 2 vuotta. Tämän jälkeen poissaoloilmoittautuminen kuluttaa opiskeluaikaa, ellei se ole ns. lakisääteistä:

Tutkinnon suorittamisaikaan ei lasketa poissaoloa, joka johtuu asevelvollisuuslain, siviilipalveluslain tai naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain mukaisen palvelun suorittamisesta taikka lapsen syntymän tai adoption yhteydessä pidettävästä vapaasta. 1.8.2016 ja sen jälkeen alkava edellä mainittu lakisääteinen syy pidentää opiskeluaikaa vain, jos opiskelija ilmoittautuu poissaolevaksi. 

Jos ilmoittaudut poissaolevaksi lakisääteisen syyn vuoksi, toimitathan akatemiasi opintopalveluihin tarvittavat todistukset, jotka määrittelevät lakisääteisen poissaolon ajan.

Huomaathan, että opiskeluaika kuluu myös silloin, jos olet unohtanut ilmoittautua ja pudonnut kirjoilta.