Lukuvuosimaksujen apurahajärjestelmää on päivitetty

Rehtori on päättänyt päivittää lukuvuosimaksuihin liittyvää apurahajärjestelmää niin, että syyslukukaudesta 2025 alkaen järjestelmästä myönnetään ainoastaan 50 % lukuvuosimaksuhuojennuksia. Huojennuksia myönnetään edelleen lähtökohtaisesti vain tutkinnon tavoiteajalle. Rehtori päätti samalla myös, että apurahajärjestelmä koskee vain ennen 1.8.2026 aloittavia opiskelijoita, ja että sen voimassaolo lakkaa viimeistään 31.7.2030.

Yliopiston hallitus valtuutti toukokuun kokouksessaan rehtorin päivittämään yliopiston lukuvuosimaksuihin liittyvää apurahajärjestelmää. Samassa yhteydessä hallitus päätti korottaa lukuvuosimaksuja 1.1.2025 alkaen. Lukuvuosimaksu pysyy ennallaan opiskelijoilla, jotka ovat aloittaneet opintonsa Taideyliopistossa ennen 1.1.2025. Heillä siis säilyy 5 000 € vuosittainen lukuvuosimaksu lakisääteisen tutkinnonsuoritusoikeuden ajan.