Yliopistokollegion ja hallituksen yhteisessä iltakoulussa 3.6.2024 keskusteltiin yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta

Yliopistokollegion ja hallituksen yhteinen iltakoulu pidettiin 3.6.2024. Iltakoulun aiheena oli yhteiskunnallinen vaikuttaminen.

Kollegion puheenjohtaja Tuire Kuusi, rehtori Kaarlo Hildén ja hallituksen jäsen, opiskelija Sini Kaartinen pitivät lyhyet alustukset aiheeseen. Alustuksissa käsiteltiin muun muassa taiteellista, akateemista ja mielipiteen ilmaisemisen vapautta sekä näihin liittyvää vastuuta, dialogia yliopiston eri toimijoiden välillä, kuulluksi tulemisen tärkeyttä sekä yliopiston näkemyksen muodostamista, sen toimivallan rajoja ja mahdollisuuksia vaikuttaa. Kaartisen alustuksen osana kuultiin myös aktiivisen opiskelija-, opettaja ja alumniryhmittymän laatima vetoomus Gazan kansamurhaa koskevat vaatimukset yliopistolle.

Keskustelu näistä monimutkaisista asioista sujui rakentavassa ja kunnioittavassa hengessä, ja se käsitteli alustusten teemoja useista eri näkökulmista. Keskeistä oli, että yliopistoyhteisössä tulee olla tilaa erilaisille näkemyksille ja että opiskelijoilla tulee olla mahdollisuus vaikuttaa. Yliopiston jäsenten on voitava kriittisesti arvioida myös omaa yliopistoaan. Yhtä keskeiseksi nousi käsitteiden määrittelemisen tärkeys sekä se, kenen suulla yliopisto puhuu ja miten yliopiston näkemys muodostetaan. Rehtori vastasi omalta osaltaan vetoomuksen vaatimuksiin, ja siinä yhteydessä kävi ilmi viestinnän tärkeys; miten viestit tavoittaisivat yhteisön jäsenet.

Tarvitsemme jatkossakin paikkoja, joissa voidaan käydä tämän tyyppistä keskustelua vaikeista aiheista. Hallituksen ja kollegion ensi syksyn iltakouluun on kutsuttu näistä aiheista keskustelemaan myös ylioppilaskunnan edustajia. Kollegion puheenjohtaja esitti myös toiveen, että yliopisto järjestäisi yhteisön jäsenille avoimen keskustelutilaisuuden. Näihin suunnitelmiin palataan syksyn 2024 aikana.