Miten rakennetaan kirjallisuuden tulevaisuutta Suomessa? Syksyllä käynnistyvän kurssin aiheena on kirjallisuuden kentän murros

Taideyliopiston avoimessa yliopistossa alkaa 18.9.2024 Kirjallisuuden tulevaisuuden tekijät -kurssi, jonka vastuuopettajana toimii yleisen kirjallisuuden kustantamisen ja kirja-alan asiantuntija, väitöskirjatutkija FM Minna Castrén. Haastattelumuotoisena toteutettavan, keskustelevan luentosarjan tarkoituksena on avata näkökulmia kirjallisuuden tilaan ja tulevaisuuteen Suomessa. Fokuksessa ovat kirjailijan ja kustantajan työ ja roolit kirja-alan muuttuvassa toimintaympäristössä.

Minna Castrén. Kuva Pekka Holmström.

Minna Castrén, millainen on ohjaamasi kurssin sisältö? Mitä kaikkea kurssilla on odotettavissa?  

Keväällä 2023 järjestetyn Kirjallisuuden tulevaisuuden tekijät -pilottikurssin myönteisen palauteen pohjalta on ollut innostavaa lähteä rakentamaan kurssille jatkoa. Syksyn kurssilla tarkastelemme, mitä kirjallisuuden kentällä ja kirjallisuuskulttuurissamme tapahtuu juuri nyt.  

Kurssilla pohditaan digitaalisen murroksen vaikutuksia kirja-alaan, luovaan kirjalliseen työhön, kirjallisuuden kirjoittamiseen, kustantamiseen ja kuluttamiseen, sekä yleisemminkin kirjallisuuskäsitykseemme eli ymmärrykseemme siitä, mitä kirjallisuus taiteenlajina on tai voi olla.  

Pureudumme kysymyksiin kirjallisen kentän muuttuvista ammattirooleista. Perehdymme verkostomaisen toiminnan mahdollisuuksiin ja pohdimme keinoja moniäänisen kirjallisen kulttuurin kestävän uudistumisen tukemiseksi. 

Kurssi koostuu seitsemästä teemakokonaisuudesta, joissa kussakin on mukana yksi tai useampi asiantuntijavieras. Asiantuntijavieraan haastattelu pohjustaa keskustelua ja kurssilaisten ryhmätyöosuuksia teemasta.  

Kurssin yhteistyökumppaneita ovat mm. Tekstin talo ja Helsingin kirjamessut, joiden 2024 teemana on Tulevaisuus. 

  
Keitä ovat teemakokonaisuuksien asiantuntijavieraat ja keskustelijat?  

Liikkeelle lähdetään katsauksella Suomen kirja-alan ajankohtaiseen tilanteeseen. Avausosion haastateltavana ja keskustelijana on Suomen vanhimman yleisen kirjallisuuden kustantamon Gummeruksen toimitusjohtaja Anna Baijars.  

Kirjailijan luova työ on koko kirja-alan toiminnan alkulähde. Luovaa kirjallista työtä ja kirjailijan ammattia käsittelevän osuuden vieraana on kirjailija Anni Kytömäki. 

Kustantajan työstä ja roolista kanssani keskustelee Teos kustantamon kustantaja Päivi Koivisto. WSOY:n markkinointi- ja viestintäjohtaja Reetta Miettinen kertoo kirjallisuuden kentän muutoksista markkinoinnin ja viestinnän työn näkökumasta.  

Äänikirjojen suosionnousu on suomalaista kirja-alaa voimakkaasti muokkaava ilmiö. Äänikirjoja ja digitaalisen kustantamisen muuttuvia muotoja käsittelevän teemaosion puhujina ovat Gummeruksen kotimaisen kaunokirjallisuuden ja digitaalisten kirjojen kustantaja Aleksi Pöyry sekä kirjailija Juha Itkonen.  

Kirjallisuustapahtumat ovat keskeinen osa kirjallisuuskulttuuria. Helsingin kirjamessujen yhteydessä toteutettavassa kurssiosuudessa perehdytään ohjelmajohtaja Ville Blåfieldin kanssa siihen, kuinka syntyy Suomen suurin kirjallisuustapahtuma.  

Tekstin talo – Textens hus ry. on uusi kirjallisuusyhteisö ja kulttuuritila, joka kokoaa useita tekstikulttuurin toimijoita saman katon alle. Toiminnanjohtaja Laura Serkosalon kanssa tutustutaan Tekstin taloon ja keskustellaan kirjallisuuskulttuurin verkostoista, yhteisöllisyyden ja osallistamisen toimintamalleista.  

Kurssi päättyy tulevaisuustyöskentelyyn: kahdeksas ja viimeinen osio on Kirjallisuuden tulevaisuus -työpaja.  

Miksi kurssille valikoitui juuri haastattelumuoto?  

Se tuntui ainoalta oikealta vaihtoehdolta, kun aiheena on kirjallisuuden tulevaisuus. Kenelläkään ei ole kaikenkattavaa, varmaa tietoa tulevaisuudesta, siksi mahdollisia kehityssuuntia ja näkymiä on hyvä hahmottaa yhdessä kysyen ja keskustellen. Kirjallinen kulttuuri ja ymmärrys kirjallisuudesta taiteenlajina rakentuu ja elää vuorovaikutteisissa verkostoissa. Tälle kurssillekin tuntui luontevalta valikoida dialoginen muoto, jossa näkemykset ja ymmärrys syntyvät keskustelun kautta. 

Mitä haluaisit kertoa kurssin taustasta? Entä mikä on tämän ohjaamasi kurssin tavoite? Mitä opiskelija oppii kurssilla?  

Perinteisesti kirja-ala on ollut painetun kirjan ja luettavan tekstin ympärille rakentunut ja kansallisesti rajautuneempi. Nyt elämme aikaa, jossa digitalisaatio ja muut megatrendit vaikuttavat alaan ja sen perustaviin rakenteisiin monin tavoin. Kirja-alan toiminnan siirtymää audiovisuaalisen sisällöntuotannon alueelle on syytä tutkia ja kysyä, mitä kirjallisuudelle tässä siirtymässä tapahtuu. Tämä on kurssin ydinsisältöä.  

Kurssilla opiskelija tutustuu kirjallisuuden kenttään vuorovaikutteisena kokonaisuutena, tutustuu kirja-alan toimintaan ja toimijoihin Suomessa. Tavoitteena on, että opiskelija pystyy hahmottamaan digitaalisen murroksen vaikutuksia kirjallisuuden tulevaisuuteen kriittisesti eri näkökulmista. Toivon, että jokainen saisi kurssilta myös aineksia uuteen tapaan nähdä oma roolinsa kirjallisuuden tulevaisuuden tekijänä. 

FM Minna Castrén on toiminut kirja-alalla lukuisissa eri tehtävissä yleisen kirjallisuuden kustantamisen alueella mm. kustannustoimittajana, kustannuspäällikkönä, kustannusjohtajana ja kirjallisena johtajana Otavassa, kirjallisuutta ja lukemista edistävissä säätiöissä mm. Otavan Kirjasäätiön pääsihteerinä ja Suomen kirjasäätiön hallituksen puheenjohtajana. Nykyään Castrén toimii väitöskirjatutkijana Helsingin yliopistossa ja erilaisissa luottamustehtävissä mm. Kirjallisuuden vientikeskus Filin neuvottelukunnan puheenjohtajana, Suomen PENin johtokunnan jäsenenä, Tekstin talon, Gaudeamuksen ja Vanhan kirjallisuuden päivien hallituksen jäsenenä.