10v juhlalogo 10v juhlagif

Hurraa! Vietämme 10-vuotisjuhlaa vuonna 2023! Juhlavuoden aikana keskitymme katsomaan tulevaisuuteen.

Opiskelijan tapaturmat ja vakuutukset

Tietoa opiskelijoita koskevista vakuutuksista. Taideyliopisto on vakuuttanut opiskelijansa opintoihin liittyvien tapaturmien varalta.

Lakisääteinen työtapaturmavakuutus

Olet vakuutettu käytännön opiskelussa sattuneiden tapaturmien osalta, kun olet ilmoittautunut läsnä olevaksi ja olet: 

 • tutkinto-opiskelija 
 • vaihto-opiskelija 
 • avoimen yliopiston opiskelija (läsnäoloilmoittautumista ei vaadita) 
 • jatkuva oppija 

Missä opetustilanteissa olet vakuutettu

Vakuutusturvan piiriin kuuluu: 

 • käytännön opetus oppilaitoksessa 
 • käytännön opetus opiskelijavaihdon aikana 
 • palkaton käytännön työharjoittelu oppilaitoksen ulkopuolisella työpaikalla  

Vakuutusturvan piiriin EI kuulu: 

 • palkallinen työharjoittelu. Kuulut tällöin palkanmaksajan tapaturmavakuutuksen piiriin. 
 • muu kuin käytännön opetus. Esimerkiksi teoriaopetus, tauot sekä koulumatkat eivät kuulu vakuutusturvan piiriin. 

Koska Taideyliopiston lakisääteinen tapaturmavakuutus ei kata kaikkia opiskelijan arjen olosuhteita, kannattaa myös miettiä oman henkilökohtaisen vakuutuksen ottamista. 

Mikä on tapaturma?

Tapaturma on äkillinen, ulkoinen, ruumiinvamman aiheuttava tapahtuma, joka sattuu henkilön sitä tahtomatta. Tyypillisiä tapaturmia ovat esimerkiksi kompastuminen, liukastuminen tai itsensä satuttaminen johonkin esineeseen. 

Miten toimit tapaturman sattuessa

Ota yhteys tapaturmayhteyshenkilöön: 

Tapaturmayhteyshenkilöltä saat vakuutustodistuksen ja ohjeet hoitoon hakeutumisesta. Vakuutustodistus kertoo, että olet Taideyliopiston opiskelijana vakuutettu lakisääteisellä tapaturmavakuutuksella. Esittämällä vakuutustodistuksen et joudu maksamaan sairaanhoitokuluja tapaturman sattuessa itse vaan hoitopaikka laskuttaa vakuutusyhtiötä. 
 
Ota yhteys tapaturmayhteyshenkilöön mahdollisimman pian lääkärissä käynnin jälkeen. Teette yhdessä tapaturmailmoituksen vakuutusyhtiölle. Liitä tapaturmailmoitukseen mahdolliset maksukuitit kuten esimerkiksi kuitit ostamistasi lääkkeistä. 

Opiskelutapaturman sattuessa viikonloppuna tai iltaisin tai jos et saa tapaturmayhteyshenkilöön yhteyttä 

Tapaturman sattuessa viikonloppuna tai iltaisin tai jos tapaturman laatu on kiireellistä hoitoa vaativa, ota opiskelijakortti mukaan ja mene suoraan lähimpään päivystävään lääkäriin (Haartmanin sairaala (Helsinki), Mehiläinen, Terveystalo jne). Kerro olevasi Taideyliopiston opiskelija ja että kyseessä on opiskelutapaturma.  

Jos tarvitset taksia hoitopaikkaan päästäksesi niin saat taksikortin vahtimestarilta TeaKin infosta (Sörnäisten kampus).

Jos tapaturma on vakava ja vaatii ambulanssikyytiä, soita tällöin yleiseen hätänumeroon 112 ja sairaankuljettajat vievät sinut jatkohoitopaikkaan terveysasemalle tai sairaalan päivystävälle poliklinikalle. 

Jos kyseessä ei ole tapaturma vaan esim. äkillinen sairaustapaus hakeudu lähimpään kunnalliseen päivystävään hoitopaikkaan kuten: 

 • Helsinki – Haartmanin sairaala, Haartmaninkatu 4 (rakennus 12), puh. 116 117 päivystysapu-puhelinpalvelu 
 • Kuopio – KYS Puijon sairaala, Puijonlaaksontie 2 (käynti C-ovesta), puh. 116 117 päivystysneuvonta 
 • Seinäjoki – Seinäjoen keskussairaala, Koskenalantie 18 (Y-talo, 1. krs.)   puh. 116 117 päivystysapuneuvonta 

Kun opiskelutapaturma sattuu illalla tai viikonloppuna, jolloin et ole voinut saada tapaturmayhteyshenkilöltä vakuutustodistusta mukaasi, varaudu kustantamaan sairaanhoitokulut itse. Joskus et joudu maksamaan sairaanhoitokuluja vaan saat hoitopaikasta vakuutustodistuspyyntölapun. Toimita se tapaturmayhteyshenkilölle mahdollisimman pian. 
 
Ota yhteys tapaturmayhteyshenkilöön mahdollisimman pian lääkärissä käynnin jälkeen. Teette yhdessä tapaturmailmoituksen vakuutusyhtiölle. Liitä tapaturmailmoitukseen mahdolliset maksukuitit esimerkiksi sairaanhoitokuluista, lääkkeistä ja matkakuluista. 

Jos saat lääkäriltä lähetteen jatkohoitoon 

Jos lääkäri on määrännyt jatkohoitoa esim. magneettikuvauksen odota, että tapauksesi on käsitelty ja saat vakuutusyhtiöltä maksusitoumuksen. 

Tapaturman yhteydessä sattuneet esinevahingot 

Tapaturmavakuutuksesta korvataan esim. tapaturman yhteydessä särkyneet, vahingoittuneen käytössä olleet silmälasit. Korvauksen maksamisen edellytyksenä on, että tapaturma on aiheuttanut jonkin ruumiinvamman. 

Jos saat vakuutusyhtiöltä kielteisen päätöksen

Vakuutusyhtiö voi tehdä kielteisen päätöksen tapaturmastasi ja silloin hoitokustannukset voivat tulla jälkikäteen itsellesi maksettavaksi. Jos korvauspäätös on kielteinen, vahingoittunut henkilö itse tekee halutessaan oikaisuvaatimuksen vakuutusyhtiölle. 

Matkavakuutus

Läsnä olevaksi ilmoittautuneilla tutkinto-opiskelijoilla sekä vaihto-opiskelijoilla on voimassa jatkuva matkavakuutus opetussuunnitelman mukaisilla alle 6 kk pituisilla kotimaan ja ulkomaan matkoilla. Vakuutus on voimassa ympäri vuorokauden matkan aikana. 

Vakuutusturvaan sisältyy: 

 • Matkasairauden ja -tapaturman hoitokulut ilman ylärajaa (Matkasairauden korvausaika on 90 päivää. Hoitokuluja korvataan enintään 90 päivän ajan ensimmäisestä lääkärikäynnistä.) 
 • Matkan peruuntumis-, myöhästymis- ja keskeytyskustannukset. 
  – Matkan peruuntuminen korvataan, kun se johtuu vakuutetun kuolemasta, vakavasta tapaturmasta tai äkillisestä, odottamattomasta, vakavasta sairastumisesta, joka pakottavasti estää matkalle lähdön.
  – Matkalta myöhästyminen korvataan, jos vakuutettu ei ehdi alkuperäisen matkasuunnitelmansa mukaisesti etukäteen varatun lento-, laiva-, juna- tai linja-automatkansa alkamispaikkaan meno- tai paluumatkalla. 
  – Matkan keskeytymisellä tarkoitetaan alkaneen matkan muuttumista siten, että vakuutettu joutuu sairaalahoitoon tai palaamaan lähtöpaikkakunnalleen alkuperäisestä suunnitelmasta poiketen. Matkan keskeytyminen korvataan, kun se johtuu vakuutetun kuolemasta, vakavasta tapaturmasta tai äkillisestä, odottamattomasta, vakavasta sairaudesta, joka pakottavasti estää matkan jatkamisen.
 • Yksityishenkilön matkavastuu ja -oikeusturva.
 • Matkatavarat on vakuutettu 1000 euroon saakka per henkilö. Jos matkatavaran arvo ylittää 1000 euroa kuten esim. soittimet, on niitä varten hyvä tehdä lisävakuutus.

Korvausta ei makseta vahingosta, joka on aiheutunut sodasta tai aseellisesta selkkauksesta. Vaarallisten/sotariskialueiden listaus on osoitteessa if.fi/warrisks. Riskialttiit urheilu- tms. lajit eivät myöskään sisälly matkavakuutukseen. 

Korvauksenhakija vastaa vakuutustapahtumasta aiheutuneista kustannuksista ennen korvauspäätöksen tekemistä. Vakuutusyhtiölle on pyydettäessä toimitettava lääkärin antama selvitys sairaudesta tai tapaturmavammasta, kuluja koskevat alkuperäiset tositteet sekä muukin selvitys, joka on välttämätön vakuutusyhtiön vastuun toteamiseksi. 

Miten toimin, jos sairastun opintomatkan aikana?

Ota yhteys matkan vastuuhenkilöön ja ilmoita sairastumisesta. Mene lähimpään hoitolaitokseen. Maksa lääkärissäkäyntikulut ja mahdolliset lääkkeet, säästä kuitit. Korvausta haetaan vakuutusyhtiöltä jälkikäteen, matkan vastuuhenkilö auttaa korvaushakemuksen teossa. 

Ulkomaalaisen opiskelijan yksityiset vakuutukset

Opiskelijana joudut maksamaan itse sairastumisestasi aiheutuvat kulut Suomessa. Tarvitset oleskelulupaa varten yksityisen vakuutuksen, joka korvaa sairaus- ja lääkekulusi. Tarvitsemasi vakuutus riippuu siitä, kuinka pitkään opiskelet Suomessa. Jos sinulla on eurooppalainen sairaanhoitokortti (EHIC) tai Ison-Britannian Global Health Insurance Card (GHIC), et tarvitse vakuutusta. 

If Vahinkovakuutus Oyj tiedot

Työtapaturmavakuutus (opiskelijat) – vakuutusnumero SP1056748
Matkavakuutus (opiskelijat) – vakuutusnumero SP2944874