Nuorisokoulutuksen kuvaus- ja julkaisulupalomake

Lomakkeella annetaan suostumus kuvata nuorisokoulutuksen opiskelijaa ja käyttää materiaalia viestinnässä ja markkinoinnissa.

Jos tarvitset lomakkeita saavutettavassa muodossa, ota yhteyttä: saavutettavuus@uniarts.fi. Jos et pysty lukemaan dokumenttia, voit olla myös yhteydessä akatemiasi opintopalveluihin.