10v juhlalogo 10v juhlagif

Hurraa! Vietämme 10-vuotisjuhlaa vuonna 2023! Juhlavuoden aikana keskitymme katsomaan tulevaisuuteen.

Taideyliopiston pedagogisia lähtökohtia

Tämä aineisto pyrkii avaamaan opetussuunnitelman pedagogista kokonaisuutta ja ideologiaa sekä tukemaan opetushenkilöstöä varsinkin opetuksen toteutuksen suunnittelussa.

Taideyliopiston uuden opetussuunnitelman mukainen opetus käynnistyy 1.8.2024. Opetussuunnitelmaprosessi on ollut ensimmäistä kertaa yliopiston kaikkien yksiköiden yhteinen, mikä on luonut tarpeita yhteisille linjauksille ja sanoittamiselle.

Koska opetussuunnitelma ei säätele vaan kehystää opetuksen toteuttamista, pyrkii tämä Taideyliopiston opetuksen pedagogisia lähtökohtia -aineisto avaamaan opetussuunnitelman pedagogista kokonaisuutta ja ideologiaa sekä tukemaan opetushenkilöstöä varsinkin opetuksen toteutuksen suunnittelussa (vuosisuunnittelussa).

Monimuotoinen aineisto sijaitsee toistaiseksi Taideyliopiston Artsi-intranetissä ja se on kokoelma ohjaavia tekstejä, tiedostoja sekä käytännön työkaluja, joihin on pääsy niin yliopiston henkilöstöllä kuin opiskelijoilla.

Aineisto kertyy ja päivittyy yhteisöllisesti, jaettua asiantuntijuutta hyödyntäen. Tämä mahdollistaa taidealojen erityispiirteiden ja taiteidenvälisyyden huomioimisen kuten myös ketterän reagoimisen ajan, toimintaympäristön, työelämän sekä jatkuvan oppimisen asettamiin muutostarpeisiin.

Lisätiedot

  • Markus Utrio

    Varadekaani, Klassisen musiikin osasto, Sibelius-Akatemia
    +358504013455
    markus.utrio@uniarts.fi