Global musicin apurahat

Apuraha mahdollistaa Global music -opintojen aloituksen tai jatkamisen Taideyliopiston Sibelius-Akatemiassa niille opiskelijoille, joilla ei muuten olisi siihen mahdollisuutta.

Avaintietoa apurahasta

Global music -apuraha on uusi avaus, jonka rahoitus on saatu Elsa Brule Center for Global Music and Community Engagement -keskukselta.

Apuraha pyrkii tasa-arvoon ja siihen, että opinnot olisivat laajemmin saavutettavissa opiskelijoille, jotka tulevat erilaisista lähtökohdista ja jotka tarvitsevat rahallista tukea voidakseen opiskella.

Apuraha edistää toimintaa kulttuurienvälisen taiteellisen työn, yleisötyön, tutkimuksen, henkilöstön kehittämisen ja apurahaohjelman painopisteillä.

Lyhyesti

 • EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevat Global musicin opiskelijat voivat hakea apurahaa aloittaakseen tai jatkaakseen opintojaan.
 • Apurahaa voi hakea vuosittain, edellyttäen että opiskelija etenee opinnoissaan tavoiteaikataulussa.
 • Uusien opiskelijoiden haku kytkeytyy hakuprosesseihin ja valintakokeisiin.
 • Nykyiset opiskelijat voivat hakea apurahaa vuosittain ennen toukokuun 1. päivää.
 • Global music -apurahaa jakaa Global music -aineryhmä, ja apurahan rahoitus on saatu Elsa Brule Center for Global Music and Community Engagement -keskukselta.
 • Apurahalla voidaan kattaa lukukausimaksuja tai muuttokuluja tai molempia sekä muita välttämättömiä elinkuluja, jotta voit aloittaa opintosi tai jatkaa niitä.

Apurahan suuruudet

Haettavissa on neljä erisuuruista apurahaa opiskelijan tilanteesta riippuen:

1. Ensimmäisen vuoden Global music -apuraha (10 000 euroa)

Tämä apuraha on tarkoitettu uusille Global Music -kandi- ja maisteriopiskelijoille, joille ei ole myönnetty Suomi-stipendiä tai muuta vastaavaa apurahaa. Tämän apurahan voi käyttää muutto- ja muiden elinkulujen sekä lukukausimaksujen kattamiseen.

Jos haluat käyttää osan apurahasta ensimmäisen vuoden lukuvuosimaksun maksamiseen, ilmoitathan tästä hakulomakkeessasi. Apurahasta jäljelle jäävä summa maksetaan suomalaiselle pankkitilillesi saavuttuasi Suomeen.

Apurahaa ei voi maksaa ulkomaiselle pankkitilille.

2. Täydentävä ensimmäisen vuoden Global music -apuraha (2 500 euroa) (ensimmäisen vuoden Global musicin opiskelijoille, joille on myönnetty Suomi-stipendi)

Apuraha on tarkoitettu uusille Global music -maisteriopiskelijoille, joille on myönnetty Suomi-stipendi. Apurahan voi käyttää muutto- ja muiden elinkulujen kattamiseen. Apuraha maksetaan suomalaiselle pankkitilillesi saavuttuasi Suomeen.

Apurahaa ei voi maksaa ulkomaiselle pankkitilille.

3. Opintojaan jatkavien Global music -apuraha (1 vuoden ajalle) (5 000 euroa)

Tämä apuraha on tarkoitettu Global musicin opintoja jatkaville opiskelijoille kattamaan elinkuluja tai lukukausimaksuja tai molempia yhden vuoden ajan.

4. Opintojaan jatkavien Global music -apuraha (1 lukukauden ajalle) (2 500 euroa)

Tämä apuraha on tarkoitettu Global musicin opintoja jatkaville opiskelijoille kattamaan elinkuluja tai lukukausimaksuja tai molempia yhden lukukauden ajan.

Kuka voi hakea?

 • Lukuvuosimaksuvelvolliset Global music -opiskelijat, jotka eivät ole Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen kansalaisia.
 • Uudet ensimmäisen vuoden Global music -opiskelijat voivat hakea apurahaa samassa yhteydessä, kun he hakevat opiskelupaikkaa.
 • Global Music -opintojaan jatkavat opiskelijat voivat hakea apurahaa vuosittain.
 • Apurahat myönnetään enintään yhdeksi vuodeksi kerrallaan.

Global music -apurahaa jaetaan vuoteen 2027 asti.

Huomaathan, että pienempiä apurahasummia saatetaan myöntää riippuen hakijan tilanteesta ja hakijoiden vuosittaisesta kokonaismäärästä.

Apurahan hakeminen

Uudet ensimmäisen vuoden Global Music -opiskelijat

Hakijat voivat hakea Global Music -apurahaa samassa yhteydessä, kun he hakevat opiskelupaikkaa. Sinulle ilmoitetaan apurahapäätöksestä henkilökohtaisesti opiskelijavalinnan tuloksen ilmoittamisen yhteydessä.

Global Music -apuraha jaetaan yhdeksi lukuvuodeksi kerrallaan opiskelijoiden hakemusten perusteella. Apurahoista päätetään vuosittain.

Mikäli haluat hakea Global music -apurahaa, sinun tulee ilmoittaa tästä Opintopolun hakulomakkeella. Apuraha myönnetään valintakokeissa pärjäämisen perusteella.

Apurahat ovat henkilökohtaisia, ja sinulle ilmoitetaan apurahapäätöksestä henkilökohtaisesti opiskelijavalinnan tuloksen ilmoittamisen yhteydessä.

Global music -opintoja jatkavat opiskelijat

Global Music -opintoja jatkavat opiskelijat, jotka eivät ole kotoisin EU/ETA-maista, voivat hakea Global music -apurahaa vuosittain edellyttäen, että heidän opintonsa etenevät tavoitteellisten valmistumisaikojen puitteissa.

Sinun tulee hakea Global music -apurahaa uudestaan vuosittain toukokuun 1. päivään mennessä. Apurahoja myönnetään enintään vuodeksi kerrallaan.

Apurahan myöntäminen perustuu opinnoissa etenemiseen ja opintomenestykseen. Sinulle voidaan myöntää apuraha tutkintosi tavoiteajan puitteissa.

Apurahahakemukset arvioivat aineryhmän johtaja ja varajohtaja sekä opintosuunnittelija, ja lopullisen päätöksen hyväksyy varadekaani. Apurahapäätöksistä ei voi valittaa.

Lähetämme opiskelijoille tarkempia lisätietoja sähköpostitse joka vuosi ennen Global Music -apurahan hakuprosessin alkua. 

Tietoa apurahojen verotuksesta

Yliopistolla on lakisääteinen velvollisuus ilmoittaa vuosittain kaikista apurahoista Suomen verohallintoon.

Suomessa apurahat ovat yleensä verovapaita kalenterivuodelle määrättyyn enimmäismäärään asti, ja vuonna 2022 tuo summa oli 24 475,56 euroa (summa vaihtelee hieman vuosittain). Määrätyn arvon ylittävä summa on lähtökohtaisesti veronalaista tuloa.

Enimmäismäärään lukeutuu ei-julkisen yhteisön Suomessa maksamat apurahat, mukaan lukien, mutta ei ainoastaan, Taideyliopiston apurahojen minkäänlainen yhdistelmä (lukuvuosimaksuhuojennukset), kannustinpohjaiset apurahat, matka-apurahat, yksittäiset maksut ja yliopistosi opintojasi varten maksamat apurahat elinkulujen kattamiseen.

Huomaathan, että Suomessa jokainen lukuvuosi jakautuu kahdelle verovuodelle (=kalenterivuodelle). Jos saamiesi stipendien ja apurahojen yhteenlaskettu arvo on enemmän kuin 24 475,56 euroa (esimerkkisumma kalenterivuoden 2022 osalta), arvon ylittävä summa on lähtökohtaisesti veronalaista tuloa ja Suomen verohallinto saattaa olla yhteydessä sinuun.

Lisätiedot

 • Nathan Thomson

  Professori, Global music, Sibelius-Akatemia
  +358504758758
  nathan.thomson@uniarts.fi
 • Tuuli Talvitie

  Varadekaani, Sibelius-Akatemia
  +358509118897
  tuuli.talvitie@uniarts.fi