10v juhlalogo 10v juhlagif

Hurraa! Vietämme 10-vuotisjuhlaa vuonna 2023! Juhlavuoden aikana keskitymme katsomaan tulevaisuuteen.

Valmistumisstipendi

Sibelius-Akatemian tukisäätiön valmistumisstipendiä voi hakea tavoiteajassa valmistunut Sibelius-Akatemian opiskelija. Opiskelija on oikeutettu apurahaan, jos hän valmistuu tavoiteajassa kunkin vuoden joulukuun loppuun mennessä.

Stipendiä voi hakea 27.11.2023-22.1.2024 ja hakemuksen voi jättää Aspicore-järjestelmässä.

Kuka voi hakea valmistumisstipendiä?

Sibelius-Akatemian dekaani on linjannut, että valmistumista tukeva stipendi on haettavissa vuosina 2022–2024. Opiskelija on oikeutettu stipendiin, jos hän valmistuu tavoiteajassa kunkin vuoden joulukuun loppuun mennessä. Stipendiä voivat hakea sekä kandidaatiksi että maisteriksi valmistuvat. Yliopistolain määrittelemät tutkintojen tavoitteelliset suoritusajat ovat

  • Pitkä koulutus (kandidaatti 3 vuotta + maisteri 2,5 vuotta): 5,5 vuotta 
  • Tavoiteaika lyhyt koulutus (maisteri): musiikin maisteri 2,5 vuotta ja taiteen maisteri 2 vuotta 

Miten suuria valmistumisstipendit ovat?

Stipendin suuruus saattaa vaihdella vuosittain, sillä se on sidoksissa tukisäätiön sijoitusten markkina-arvon kehitykseen. Stipendin suuruusluokka kuitenkin pyritään pitämään samana. Valmistumisstipendi maksetaan keväällä.

Miten valmistumisstipendiä voi hakea?

Valmistumisstipendiä voi hakea Aspicore-apurahajärjestelmässä 27.11.2023-22.1.2024.

Lisätietoa

Anni Pokki
tukisäätiön asiamies
050 476 69 61

siba.apurahat@uniarts.fi