Sibelius-Akatemian valmistumisstipendi

Sibelius-Akatemian tukisäätiön valmistumisstipendiä voi hakea tavoiteajassa valmistunut Sibelius-Akatemian opiskelija. Opiskelija on oikeutettu apurahaan, jos hän valmistuu tavoiteajassa kunkin vuoden joulukuun loppuun mennessä. Valmistumisstipendiä haetaan valmistumisen jälkeen. Valmistuminen on sama kuin tutkintotodistuksen myöntöpäivä.

Kuka voi hakea valmistumisstipendiä?

Sibelius-Akatemian dekaani on linjannut, että valmistumista tukeva stipendi on haettavissa vuosina 2024–2025. Opiskelija on oikeutettu stipendiin, jos hän valmistuu tavoiteajassa kunkin vuoden joulukuun loppuun mennessä. Stipendiä voivat hakea sekä kandidaatiksi että maisteriksi valmistuvat. Yliopistolain määrittelemät tutkintojen tavoitteelliset suoritusajat ovat

  • Pitkä koulutus (kandidaatti 3 vuotta + maisteri 2,5 vuotta): 5,5 vuotta 
  • Lyhyt koulutus (maisteri): musiikin maisteri 2,5 vuotta ja taiteen maisteri 2 vuotta 

Valmistumispäivä on tutkintotodistuksen myöntöpäivä. Valmistumispäivä ei siis ole se päivä, jolloin todistusta on haettu tai koska viimeinen tutkintoon vaadittava suoritus on tehty.

Esimerkki: Opiskelija saa opintonsa valmiiksi tavoiteajassa kesäkuussa 2024. Hän voi hakea valmistumisstipendiä vuoden 2024 lopussa. Valmistumisstipendi maksetaan seuraavan vuoden keväällä eli vuonna 2025.

Jos olet rekisteröitynyt Aspicore-järjestelmään uniarts-tunnuksilla, niin pidä huolta, että tunnukset ovat voimassa, kunnes valmistumisstipendeistä on päätetty. Tunnusten voimassaoloaikaa voi pidentää ottamalla yhteyttä IT-tukeen.

Miten suuria valmistumisstipendit ovat?

Stipendin suuruus vaihtelee vuosittain, sillä se on sidoksissa tukisäätiön sijoitusten markkina-arvon kehitykseen. Stipendin suuruusluokka kuitenkin pyritään pitämään samana. Valmistumisstipendi maksetaan keväällä.

Miten valmistumisstipendiä voi hakea?

Valmistumisstipendiä voi hakea Aspicore-apurahajärjestelmässä 2.12.2024-24.1.2025.

Lisätiedot

Anni Pokki
tukisäätiön asiamies
050 476 69 61

siba.apurahat@uniarts.fi