10v juhlalogo 10v juhlagif

Hurraa! Vietämme 10-vuotisjuhlaa vuonna 2023! Juhlavuoden aikana keskitymme katsomaan tulevaisuuteen.

Näin haet opiskeluoikeuden vaihtoa Sibelius-Akatemian koulutusohjelmaan

Taideyliopiston tutkinto-opiskelijat voivat hakea opiskeluoikeuden vaihtoa yleisen opiskelijavalintaprosessin yhteydessä erillisellä hakulomakkeella.

Opiskeluoikeutta koskevat määräykset

Opiskeluoikeudella tarkoitetaan yliopistolain (558/2009, 41 §) mukaista, tutkinnon suorittamiseen liittyvää oikeutta.

Perustutkintokoulutuksen opiskelijavalinta koskee hakijoita, joilla ei ole voimassa olevaa opiskeluoikeutta Taideyliopiston perustutkintokoulutuksessa.

Taideyliopiston koulutussäännön mukaisesti Taideyliopiston tutkinto-opiskelijalla voi olla samanaikaisesti vain yksi tutkintoon johtava opiskeluoikeus. Opiskeluoikeutta vaihtava opiskelija menettää vanhan opiskeluoikeutensa Taideyliopistossa ottaessaan vastaan uuden opiskeluoikeuden.

Taideyliopiston rehtori voi erityisestä syystä myöntää hakemuksen perusteella poikkeusluvan yhden opiskeluoikeuden säännöstä (Taideyliopiston koulutussääntö 13 §).

Opiskeluoikeuden vaihtaminen

Taideyliopistossa kirjoilla olevalla perustutkinto-opiskelijalla on mahdollisuus hakea opiskeluoikeuden vaihtoa Sibelius-Akatemian sisällä tai akatemioiden välillä.

Mikäli opiskelijan tavoitetutkinto pysyy samana, on kyseessä koulutusohjelman (tai pääaineen tai pääinstrumentin) vaihto. Mikäli opiskelijan tavoitetutkinnon nimike muuttuu (akatemioiden väliset vaihdot sekä akatemian sisäiset tavoitetutkinnon alan vaihdot) on kyseessä sisäinen siirto.

Lisäksi opiskelija voi hakea perustutkintoon kuuluvan opiskeluoikeuden vaihtoa koulutusohjelman sisällä (5,5-vuotisen koulutuksen kandidaattivaiheesta maisterivaiheeseen).

Koulutusohjelman, pääaineen tai pääinstrumentin vaihtaminen

Hakuprosessi noudattaa perustutkintokoulutuksen opiskelijavalinnan haku- ja päätösaikataulua. Opiskeluoikeuden vaihtoa haetaan sähköisellä lomakkeella viimeistään 18.1.2023 klo 15.00 (hakulomake aukeaa 4.1.2023).

Opiskeluoikeuden vaihtoa hakevan hakijan tulee keskustella vaihtoaikeistaan nykyisessä aineryhmässään ja toimittaa hakulomakkeen palauttamisen yhteydessä ainejohtajan allekirjoittama vapaamuotoinen puoltolausunto opiskeluoikeuden vaihdolle.

Sähköisen hakulomakkeen täyttämisen ja puoltokirjeen lisäksi hakijan tulee toimittaa mahdolliset opiskelijavalinnassa edellytetyt ennakkotehtävät vaaditussa formaatissa Sibelius-Akatemian hakijapalveluihin viimeistään 25.1.2023 klo 15.00. Ennakkotehtävät ja muu mahdollinen ääni- tai videomateriaali toimitetaan Sibelius-Akatemian hakijapalveluihin Funet FileSender-ohjelman avulla (https://filesender.funet.fi/):

 • Kirjaudu uniarts-tunnuksillasi (Haka-kirjautuminen, kirjautumisvaihtoehtona ”Taideyliopisto”)
 • Valitse lähetettävät tiedostot
 • Kirjoita saajan osoitteeksi siba.hakijapalvelut(a)uniarts.fi
 • Kirjoita viestiin oma nimesi ja mitä materiaaleja olet toimittamassa
 • Laita rasti kohtaan ’Lisää minut vastaanottajaksi’
 • Hyväksy käytön ehdot ja lähetä.

Sibelius-Akatemian dekaani tekee päätöksen vaihtamisesta kuultuaan haetun koulutusohjelman ainejohtajaa. Mikäli hakemus hyväksytään, opiskelijalle hyväksiluetaan aiemmat soveltuvat opinnot uuteen tutkintoon mahdollisimman täysimääräisesti. Sibelius-Akatemia suosittelee, että lähellä valmistumista olevat opiskelijat suorittaisivat ensin aloittamansa korkeakoulututkinnon valmiiksi ja hakisivat sen jälkeen Taideyliopiston maisterivaiheen opintoihin.

Koulutusohjelman vaihtajia ei lasketa mukaan Taideyliopiston hallituksen määrittelemiin aloituspaikkoihin.

Dekaanin päättämät opiskeluoikeuden vaihdot astuvat voimaan seuraavan lukuvuoden alusta alkaen. Koulutusohjelman vaihtajan opiskeluajan laskenta ei ala uudessa koulutusohjelmassa alusta, vaan opiskelijan jo käyttämä opiskeluaika vaikuttaa opiskeluajan pituuteen.

Mikäli opiskeluoikeuden vaihtoa hakevan opiskelijan kandidaatin tutkinto Taideyliopistossa on kesken ja opiskeluoikeuden vaihto hyväksytään ehdollisena, ko. tutkinnon suorittamisen määräaika on peruskoulutuksen valintaperusteista poiketen vasta viimeisenä päivänä ennen uuden opiskeluoikeuden alkamista (31.7.2023).

Sisäinen siirto

Hakuprosessi noudattaa perustutkintokoulutuksen opiskelijavalinnan haku- ja päätösaikataulua. Opiskeluoikeuden vaihtoa haetaan sähköisellä lomakkeella viimeistään 18.1.2023 klo 15.00 (hakulomake aukeaa 4.1.2023).

Hakijan tulee lisäksi keskustella vaihtoaikeista nykyisessä aineryhmässään tai koulutusohjelmassaan ja toimittaa hakulomakkeen palauttamisen yhteydessä ainejohtajan/ koulutusohjelmajohtajan allekirjoittama vapaamuotoinen puoltolausunto opiskeluoikeuden vaihdolle.

Sähköisen hakulomakkeen täyttämisen ja puoltokirjeen lisäksi hakijan tulee toimittaa mahdolliset opiskelijavalinnassa edellytetyt ennakkotehtävät vaaditussa formaatissa Sibelius-Akatemian hakijapalveluihin viimeistään 25.1.2023 klo 15.00. Ennakkotehtävät ja muu mahdollinen ääni- tai videomateriaali toimitetaan Sibelius-Akatemian hakijapalveluihin Funet FileSender-ohjelman avulla (https://filesender.funet.fi/):

 • Kirjaudu uniarts-tunnuksillasi (Haka-kirjautuminen, kirjautumisvaihtoehtona ”Taideyliopisto”)
 • Valitse lähetettävät tiedostot
 • Kirjoita saajan osoitteeksi siba.hakijapalvelut(a)uniarts.fi
 • Kirjoita viestiin oma nimesi ja mitä materiaaleja olet toimittamassa
 • Laita rasti kohtaan ’Lisää minut vastaanottajaksi’
 • Hyväksy käytön ehdot ja lähetä.

Sisäisiä siirto-opiskelijoita ei lasketa mukaan Taideyliopiston hallituksen määrittelemiin aloituspaikkoihin.

Dekaanin päättämät opiskeluoikeuden vaihdot astuvat voimaan seuraavan lukuvuoden alusta alkaen.

Mikäli opiskeluoikeuden vaihtoa hakevan opiskelijan kandidaatin tutkinto Taideyliopistossa on kesken ja opiskeluoikeuden vaihto hyväksytään ehdollisena, ko. tutkinnon suorittamisen määräaika on peruskoulutuksen valintaperusteista poiketen vasta viimeisenä päivänä ennen uuden opiskeluoikeuden alkamista (31.7.2023).

Hakijalle myönnetään siirrossa saman tasoinen tutkinnonsuoritusoikeus kuin se oikeus, jonka perusteella hän hakee siirtoa. Mikäli opiskelija vaihtaa opiskeluoikeutta 5,5- tai 5-vuotisen kandidaatti- ja maisterikoulutuksen kandidaattivaiheesta kolmivuotiseen kandidaattiohjelmaan, hän menettää siten myös vanhaan opiskeluoikeuteen kuuluneen maisterintutkintoon johtavan opiskeluoikeuden. Opiskeluoikeutta vaihtavalle opiskelijalle hyväksiluetaan aiemmat soveltuvat opinnot uuteen tutkintoon mahdollisimman täysimääräisesti.

Opiskelija menettää yliopistolain 43 § 2 momentin perusteella siirron perusteena olevan opiskeluoikeutensa (oikeus suorittaa tutkintoa), kun hän ottaa vastaan uuden opiskeluoikeuden. Ottaessaan vastaan siirto-opiskelupaikan opiskelija menettää mahdollisen yliopistolain 36 b § 1 momentin mukaisen ensikertalaisstatuksensa.

Sisäistä siirtohakua koskee valintojen muutoksenhakumenettely.

Perustutkintoon kuuluvan opiskeluoikeuden vaihto pääaineen/pääinstrumentin sisällä (5,5-vuotisen koulutuksen kandidaattivaiheesta maisterivaiheeseen)

Perustutkintoon kuuluvan opiskeluoikeuden vaihtoa pääaineen sisällä tai klassisen musiikin instrumentti- ja lauluopinnoissa samassa pääinstrumentissa (5,5-vuotisen koulutuksen kandidaattivaiheesta maisterivaiheeseen) voi hakea ns. jatkuvana hakuna.

Dekaani tekee pääaineen sisällä tai klassisissa instrumentti- ja lauluopinnoissa samassa pääinstrumentissa tapahtuvaa opiskeluoikeuden vaihtamista koskevan päätöksen opiskelijan hakemuksen ja ainejohtajan antaman lausunnon perusteella. Ainejohtaja voi edellyttää hakijalta pääaineen/pääinstrumentin näytettä, jonka arvioi ainejohtajan määräämä lautakunta.

Uusi opiskeluoikeus astuu voimaan päätöspäivänä.

Opiskeluoikeuden vaihtamista koskevien päätösten perusteet

Akatemiat ovat määritelleet yleiset hakukelpoisuusehdot koulutuksiinsa perustutkintokoulutuksen valintaperusteissa. Samoja hakukelpoisuusehtoja sovelletaan myös opiskeluoikeuden vaihtajiin. Sibelius-Akatemiassa opiskeluoikeuden vaihdon hyväksyminen perustuu hakemukseen ja dekaanin valintaperustepäätöksessä mainittuihin kokeisiin. Opiskeluoikeiden vaihtoa hakevat osallistuvat lähtökohtaisesti Sibelius-Akatemian valintakokeisiin ulkopuolisten hakijoiden tavoin.

Kokeet ovat samanlaiset sekä Sibelius-Akatemian sisäistä että toisesta akatemiasta pääaineen vaihtoa hakevalle. Poikkeuksena Sibelius-Akatemian sisäiset opiskeluoikeuden vaihtoa hakevat hakijat eivät kuitenkaan osallistu yleismusiikillisten taitojen kokeeseen, eikä heidän tarvitse todistaa kielitaitoaan opiskeluoikeuden vaihtoa haettaessa. Valinnan johtaja voi halutessaan päättää myös muista mahdollisista valintakokeen osista, joihin opiskeluoikeuden vaihtajien ei tarvitse osallistua. Opiskeluoikeuden vaihtoa hakevia kohdellaan yhdenvertaisesti asiasta päätettäessä.

Valintalautakunta arvioi valintakoesuoritukset hakijan taitojen, tietojen, valmiuksien ja koulutettavuuden selvittämiseksi. Arviointi perustuu hakukohdekohtaisiin valintaperusteisiin. Opiskeluoikeuden vaihtoa hakevien hakemukset ja valintakoesuoritukset käsitellään omana valintaryhmänään.

Mikäli opiskelija on nykyisessä pääaineessaan jo maisterivaiheessa (5,5-vuotisen koulutuksen maisterivaihe tai 2,5-/2-vuotinen maisterikoulutus), hän ei voi enää hakea opiskeluoikeuden vaihtoa kandidaattivaiheeseen. Vaihdon tulee siis tapahtua ennen kandidaatiksi valmistumista tai maisterivaiheessa siirtymisenä toisen maisterin tutkinnon opintoihin. Poikkeuksena tähän ovat Sibelius-Akatemian musiikkikasvatuksen ja kirkkomusiikin koulutusohjelmat, joissa maisterivaiheeseen hakevilta edellytetään kanttorin tai musiikkikasvattajan tehtäviin liittyviin kelpoisuusopintoihin kuuluvia kandidaattivaiheen opintoja. Mikäli opiskelija vaihtaa koulutusohjelmaa poikkeuksellisesti maisterivaiheesta kandidaattivaiheeseen (musiikkikasvatus ja kirkkomusiikki), hänelle voidaan myöntää tarvittaessa lisäaikaa tutkinnon suorittamiseksi.

Mikäli kandidaattivaiheen opiskelija on suorittanut muualla kuin Taideyliopistossa korkeakoulututkinnon tai riittävän määrän opintoja, jotka antavat hänelle akatemiakohtaisen valintaperusteiden mukaan kelpoisuuden ko. akatemian maisterivaiheen opintoihin, opiskelija voi hakea opiskeluoikeuden vaihtoa suoraan maisterivaiheeseen. Tällöin hän menettää aiemman kandidaatin tutkinnon suoritusoikeutensa. Mikäli opiskelija siirtyy kandidaattivaiheesta maisterivaiheeseen muualla suoritetun tutkinnon perusteella, opiskeluaika maisterin tutkintoa varten ei voi olla pidempi kuin pelkästään ylempää korkeakoulututkintoa opiskelemaan otetulla opiskelijalla.

Kahden samanaikaisen tutkinnon suorittaminen poikkeustapauksissa

Opiskelija, jolla on jo voimassa oleva tutkinnonsuoritusoikeus Taideyliopistossa voi hakea toista samanaikaista tutkintoon johtavaa opiskeluoikeutta Taideyliopistossa ainoastaan poikkeustapauksissa.

Poikkeusluvan hakemista ei lähtökohtaisesti suositella kuin tapauksissa, joissa opiskelijan nykyinen tutkinto valmistuu viimeistään seuraavan lukukauden aikana, eikä hänellä ole sen jälkeen enää opiskeluoikeutta ko. koulutusohjelmassa. Tällöin opiskelija voi heti aloittaa täysipäiväisen opiskelun uudessa koulutusohjelmassa, kun mahdollinen toinen opiskeluoikeus astuu voimaan.

Toista samanaikaista tutkinnonsuoritusoikeutta haetaan Opintopolun hakulomakkeella (perustutkintokoulutus). Hakijan tulee samassa yhteydessä hakea poikkeuslupaa Taideyliopiston rehtorilta kirjallisesti vapaamuotoisella hakemuksella. Hakemuksen tulee sisältää perustelut toisen samanaikaisen tutkinnon suorittamiselle, opintosuoritusote sekä HOPS aiemman tutkinnon loppuun suorittamiseksi sekä alustava aikataulusuunnitelma uuden tutkinnon suorittamiselle. Poikkeuslupahakemus toimitetaan Taideyliopiston hakijapalveluihin (hakijapalvelut@uniarts.fi) hakuajan päättymiseen mennessä samassa yhteydessä, kun hakija hakee uutta tutkinnonsuoritusoikeutta Opintopolku-järjestelmässä.

Poikkeuslupapäätöstä valmisteltaessa pyydetään hakijan nykyisen koulutusohjelman lausunto siitä, milloin opiskelijan on mahdollista valmistua ko. koulutusohjelmasta.

Mikäli Taideyliopiston rehtori myöntää hakijalle poikkeusluvan hakea uutta samanaikaista tutkinnonsuoritusoikeutta, hakijan hakemus etenee normaalisti samassa prosessissa muiden uutta opiskelupaikkaa hakevien kanssa. Mikäli Taideyliopiston rehtorin poikkeuslupapäätös on kielteinen, hakijaa käsitellään opiskeluoikeuden vaihtajana, jonka tulee luopua edellisestä tutkinnonsuoritusoikeudestaan, mikäli hänelle myönnetään opiskeluoikeus uudessa koulutusohjelmassa. Myös hakemus siirretään tällöin Opintopolusta sisäiseen opiskeluoikeuden vaihtajien hakulistaukseen.

Opintojen aloittaminen, opiskeluaika ja henkilökohtaisen opetuksen määrä

Opiskeluoikeutta vaihtanut voi ilmoittautua ensimmäisenä opiskeluvuonna poissaolevaksi vain, mikäli akatemia on antanut hänelle luvan siirtää opintojen aloittamista. Poissaolo-oikeutta on haettava kirjallisesti viimeistään 14.7.2023 klo 15.00. Hakemukset tulee toimittaa Sibelius-Akatemian hakijapalveluihin sähköpostitse (vastaanottaja siba.hakijapalvelut@uniarts.fi).

Opiskeluajan laskenta alkaa opiskelijan alkuperäisestä tutkinto-opiskelun aloittamispäivästä. Mikäli opiskelija siirtyy 5,5-vuotisen koulutuksen kandidaattivaiheesta maisterivaiheeseen muualla suoritetun

korkeakoulututkinnon perusteella, opiskeluaika maisterin tutkintoa varten ei voi olla pidempi kuin pelkästään ylempää korkeakoulututkintoa opiskelemaan otetulla opiskelijalla. (Yliopistolain 40 § mukaan pelkästään ylempää korkeakoulututkintoa opiskelemaan otetulla opiskelijalla on oikeus suorittaa tutkinto viimeistään kahta vuotta sen tavoitteellista suorittamisaikaa pitemmässä ajassa eli 4,5 vuodessa).

Siirto-opiskelijan oikeus suorittaa tutkinto määräytyy siirrossa saadun opiskeluoikeuden mukaisen tutkinnon perusteella. Tutkinnon suorittamisaikaan lasketaan myös se läsnä- ja poissaoloaika, jonka opiskelija on käyttänyt siirron perusteena olevan opiskeluoikeuden mukaiseen opiskeluun (Yliopistolaki 41 §).

Opiskeluoikeuden vaihtajien henkilökohtaisen opetuksen määrää voidaan rajata uuden opiskeluoikeuden alkaessa.