Projektiapuraha

Sibelius-Akatemian tukisäätiö jakaa apurahoja, joilla halutaan lisätä Sibelius-Akatemian toiminnan vaikuttavuutta ja tunnettuutta kansallisesti ja kansainvälisesti.

Apurahahakemuksia otetaan vastaan 6.5.-30.11.2024 välisenä aikana. Myöntöpäätöksiä tehdään hakuaikana kolme kertaa ja rahoitusta myönnetään, kunnes määrärahat on käytetty. Hakemus tehdään Aspicore-verkkopalvelussa. Kaikille hakeneille ilmoitetaan päätöksestä sähköpostitse.

Kuka voi hakea apurahaa?

Sibelius-Akatemian läsnä-olevat tutkinto-opiskelijat (perustutkinto ja jatkokoulutus), nuorisokoulutuksen opiskelijat ja henkilökunta.

Opiskelijoiden henkilökohtaisten apurahojen haku tapahtuu vuosittain opiskelija-apurahahaun kautta ja vain poikkeustapauksissa projektiapurahahaun kautta.

Apurahaa voi hakea esimerkiksi aineryhmälle, jolloin hakemuksen teosta tulee sopia ainejohtajan kanssa. Jos hakemuksen tekijänä ei ole ainejohtaja, niin hakemukseen tulee liittää ainejohtajan lausunto, jossa hän kertoo tukevansa projektia.

Mihin tarkoitukseen voi hakea apurahaa?

Apurahahankkeen tulee lisätä Sibelius-Akatemian toiminnan vaikuttavuutta ja hyödyttää Akatemian opetusta, tutkimusta tai taiteellista toimintaa. Apurahaa voi hakea uusiin avauksiin, tapahtumiin tai muihin kertaluonteisiin kuluihin, jotka sisältävät esimerkiksi palkkioita, tila- tai tekniikkakuluja, julkaisukuluja tms.

Projektiapurahoja on suunnattu aiemmin mm. aineryhmien merkittäviin vuosijuhliin tai yleisöhankkeisiin, Akatemian strategisten kv-partnereiden yhteistyöhankkeisiin sekä yhteiskunnallisesti vaikuttaviin konserttikokonaisuuksiin.

Myöntöpäätökset tehdään dekaanin harkinnan perusteella. Myöntöpäätöksiin vaikuttavat myös tukisäätiön rahastojen säännöt. Jos haluat varmistua siitä, onko oma projektisi hakukelpoinen, ota yhteyttä tukisäätiön asiamieheen Anni Pokkiin.

Mikä on Projektiapurahan ja Opiskelija-apurahan ero?

Projektiapurahoja myönnetään ensi sijassa yliopistoa ja yhteisöä hyödyttäviin kohteisiin, kun taas Opiskelija-apurahoja myönnetään ensi sijassa yksilöä hyödyttäviin (opiskelijan henkilökohtainen edistyminen opinnoissa) kohteisiin.

Mihin tarkoituksiin Projektiapurahoja ei myönnetä?

  • Yliopiston perustoimintaan
  • Elinkustannuksiin
  • Instrumenttien tai laitteiden (esim. tietokone) hankintaan
  • Tutkimushankkeisiin
  • Opiskelijoiden palkkoihin
  • Jatkuvaan tai toistuvaan toimintaan

Mille ajalle apurahaa voi hakea?

Apurahaa voi hakea hankkeisiin ja projekteihin, jotka sijoittuvat välille 31.5.2024-31.12.2025.

Vuoden aikana hakuajat päättyvät seuraavasti:

  • 31.5.2024
  • 30.9.2024
  • 30.11.2024

Päätökset tehdään noin kahden viikon kuluessa hakuajan päätyttyä. Apurahaa ei voi hakea takautuvasti.

Kuinka suurta apurahaa voi hakea?

Haettavalle summalle ei ole rajoitusta. Pääsääntöisesti apurahat ovat 1000–5000 euroa. Harkinnan mukaan voidaan myöntää myös suurempia apurahoja.

Miten apurahaa voi hakea?

Apurahaa voi hakea Aspicore-apurahajärjestelmässä 6.5.2024 alkaen.

Lisätietoa

Anni Pokki
tukisäätiön asiamies
050 476 69 61
siba.apurahat@uniarts.fi