10v juhlalogo 10v juhlagif

Hurraa! Vietämme 10-vuotisjuhlaa vuonna 2023! Juhlavuoden aikana keskitymme katsomaan tulevaisuuteen.

Vapaasti valittavat opinnot

Voit sisällyttää tutkintoosi myös muita kuin oman koulutusohjelmasi tai kotiakatemiasi opintoja. Tälle sivulle on koottu tietoa opinnoista, jotka ovat kaikkien Taideyliopiston opiskelijoiden vapaasti valittavissa. 

Mitä voit valita tutkintoosi

Kandidaatin-, maisterin- tai tohtorintutkintoa suorittavat opiskelijat voivat valita tutkintoonsa opintoja oman koulutusohjelmansa lisäksi: 

  • Taideyliopiston yhteisistä opinnoista 
  • liikkuvuusopinnoista eli toisten akatemioiden avoimesta tarjonnasta
  • avoimesta yliopistosta.

Taideyliopiston yhteisiä opintoja ja liikkuvuusopintoja kutsutaan vapaasti valittaviksi opinnoiksi. Kaikki vapaasti valittavat opinnot julkaistaan opinto-oppaassa. 

Lisäksi voit sisällyttää tutkintoosi opintoja toisesta suomalaisesta yliopistosta (JOO-opinnot).  

Kaikki opinnot tulee hyväksyä osaksi tutkintoasi. Otathan siksi vapaasti valittavat opinnot esille HOPS-keskustelussasi ennen opintojen suorittamista. 

Taideyliopiston yhteiset opinnot

Taideyliopiston yhteisiä opintoja ovat esimerkiksi työelämäopinnot ja kieliopinnot sekä musiikkiteatterin ja äänitaiteen opintokokonaisuudet. Voit suorittaa yhteisistä opinnoista yksittäisiä kursseja tai laajempia opintokokonaisuuksia. 

Tutustu taideopintojen tarjontaan:

Tutustu työelämä- ja kieliopintojen tarjontaan:

Liikkuvuusopinnot

Liikkuvuusopinnoilla tarkoitetaan Taideyliopiston akatemioiden järjestämää opetusta, joka on kaikkien opiskelijoiden valittavissa. Opintotarjonta vaihtuu lukuvuodesta toiseen, joten kaikki kurssit eivät välttämättä ole tarjolla joka lukuvuosi.

Avoimen yliopiston tarjonta tutkinto-opiskelijoille

Tutkinto-opiskelijoiden on mahdollista osallistua maksutta osalle Taideyliopiston avoimen yliopiston kursseista.

Läsnäolevat tutkinto-opiskelijat saavat alennusta kaikista Taideyliopiston avoimen yliopiston opinnoista. Alennus myönnetään Taideyliopiston järjestämien kurssien opintomaksusta ja yhteistyöoppilaitoskurssien hallintomaksusta. Tutustu alennuksiin ja ehtoihin.

Huomioithan, että sinulle ei voida myöntää tutkinto-opiskelijan kiintiöpaikkaa tai alennusta, jos olet suorittanut vastaavan opintojakson jo aiemmin Taideyliopistossa tai jos olet ilmoittautunut poissaolevaksi. 

Haku- ja ilmoittautumisohjeet

Vapaasti valittavaan opetukseen järjestetään joko erillinen haku, tai opintoihin ilmoittaudutaan Pepissä. Opintojaksojen ja -kokonaisuuksien kuvauksissa kerrotaan hakutavoista ja/tai ennakkovaatimuksista.  

Ilmoittautuminen opetukseen on auki eri aikoihin lukuvuodesta. Opetus-, haku- ja ilmoittautumisaikataulut on kuvattu opinto-oppaassa. 

JOO-opinnot

JOO-opinnoilla tarkoitetaan opintojen valitsemista muista kuin omasta korkeakoulusta (joustava opinto-oikeus). Taideyliopiston opiskelijat voivat siis hakea oikeutta suorittaa kursseja muissa suomalaisissa yliopistoissa, ja muiden yliopistojen opiskelijat voivat hakea oikeutta suorittaa kursseja Taideyliopistossa. JOO-opinnoista voit keskustella esimerkiksi oman akatemiasi HOPS-keskustelussa.

Jos olet opiskelijana muussa korkeakoulussa, katso ohjeet JOO-opintoihin ja opiskeluoikeuden hakemiseen.

Yhteystiedot