Joustavan opinto-oikeuden hakeminen

Joustavalla opinto-oikeudella eli JOO-oikeudella sinulla on mahdollisuus hakea opinto-oikeutta toiseen yliopistoon, esimerkiksi sivuainekokonaisuuden tai yksittäisten opintojaksojen suorittamista varten.

Ketkä voivat hakea JOO-opintoihin?

Joustavaa opinto-oikeutta voivat hakea suomalaisessa yliopistossa perus- tai jatkotutkintoa suorittavat opiskelijat, jotka ovat saaneet suunnittelemilleen opinnoille puollon kotiyliopistostaan. Puollolla kotiyliopisto sitoutuu maksamaan opiskelijan JOO-opinnot (50 € opintopistettä kohden). Opinto-oikeus myönnetään enintään kahdeksi lukuvuodeksi.

Sinun tulee olla läsnäolevana kotiyliopistossasi, jotta voit hakea joustavaa opinto-oikeutta ja suorittaa JOO-opintoja. JOO-opintoja suorittavalla opiskelijalla ei ole tutkinnonsuoritusoikeutta vastaanottavassa yliopistossa.

JOO-opintojen tulee sisältyä sisältönsä ja laajuutensa osalta opiskelijan tutkintoon sekä edistää opiskelijan ammatillista, tiedollista ja taidollista osaamista. Opintojen tulee sisältyä kiinteästi osaksi opiskelijan henkilökohtaista opintosuunnitelmaa (HOPS). Keskustele JOO-opinnoista hyvissä ajoin HOPS-ohjaajasi tai professorisi kanssa.

JOO-opinto-oikeuksia puolletaan ainoastaan sellaisiin opintoihin, joita ei ole tarjolla omassa kotiyliopistossa.

Taideyliopiston aineryhmät ja koulutusohjelmat puoltavat JOO-opinto-oikeuksia omien resurssiensa puitteissa.

Haen JOO-opiskelijaksi Taideyliopiston opiskelijana

JOO-haku on kaksivaiheinen

Ensimmäisessä vaiheessa sinun tulee hakea puoltoa Taideyliopiston JOO-hakulomakkeella. Sinun tulee toimittaa puoltohakemus Taideyliopistoon viimeistään kuukautta ennen kohdeyliopiston JOO-hakuajan päättymistä.

Täytä JOO-puoltohakemus Lyytissä ja lisää hakemukseen jakolinkki Oma Opintopolusta. Jakolinkin luominen tapahtuu seuraavasti:

 • kirjaudu opintopolkuun
 • valitse vihreästä palkista ylhäältä kohta ”opintoni”, jonka jälkeen klikkaa kohtaa ”jaa suoritustietoja”
 • valitse jaettavat suoritustiedot ja klikkaa ”jaa valitsemasi opinnot”. Järjestelmä luo jakolinkin. Kopioi jakolinkki hakulomakkeen kenttään.

Saat hakemuksestasi kopion sähköpostiin. JOO-opintojen yhteyshenkilö toimittaa puoltohakemuksen aineryhmään tai koulutusohjelmaan.

Puoltaessaan JOO-hakemuksen aineryhmä tai koulutusohjelma sitoutuu maksamaan JOO-opinnot. Samalla varmistetaan, että kyseiset opinnot sisällytetään tutkintoon. Opiskelija saa tiedon puollosta sähköpostitse.

Opinto-oikeuden kesto

Opinto-oikeutta puolletaan pääsääntöisesti niille lukukausille, joina haettua opetusta annetaan. Opinto-oikeus voidaan myöntää enintään kahdeksi lukuvuodeksi. Kohdeyliopisto määrittää opinto-oikeuden keston.

Opinto-oikeus koskee vain myönnettyjä opintojaksoja. Opinto-oikeus päättyy kuitenkin viimeistään silloin, kun opiskelija valmistuu.

Hae kohdeyliopiston JOO-opinto-oikeutta

Saatuasi Taideyliopistosta puollon hakemukselle, voit hakea opinto-oikeutta kohdeyliopistosta kunkin yliopiston ohjeiden ja hakuaikojen mukaisesti. Puolto lähetetään Taideyliopistosta eteenpäin kohdeyliopistoon, opiskelijan ei tarvitse toimittaa puollosta erillistä todistusta, ellei sitä pyydetä erikseen kohdeyliopiston hakuohjeissa. Kohdeyliopisto tekee lopullisen päätöksen JOO-opinto-oikeudesta. Opiskelija saa tiedon päätöksestä sähköpostitse.

Yliopistoilla on kaksi eri JOO-opintojen hakukäytäntöä:

 • haku kaksi kertaa vuodessa, jolloin saapuvien hakemusten hakuajat päättyvät 30.4 ja 31.10. (jos hakuajan viimeinen päivä on viikonloppuna, haku päättyy ensimmäisenä arkipäivänä)
 • jatkuva haku, jolloin hakemuksia käsitellään jatkuvasti.

Toimita hakemus kohdeyliopistoon hakuajan päättymiseen mennessä. Ennen hakemuksen jättämistä sinulla tulee olla puollettu päätös kotiyliopistosta.

Jos Taideyliopisto noudattaa hakuaikoja, opiskelija voi hakea seuraavana syksynä alkaviin opintoihin 30. huhtikuuta mennessä ja seuraavan kevään opintoihin 31. lokakuuta mennessä.

Jos kohdeyliopisto noudattaa jatkuvaa hakua, tulee opiskelijan hakea Taideyliopiston puolto ajoissa ja huolehtia, että puollettu hakemus ehtii kohdeyliopistoon riittävän ajoissa ennen opintojen alkamista. Suositeltavaa on hakea seuraavan lukukauden opintoja edellisen lukukauden aikana. Ota myös loma-ajat huomioon aikataulussa.

Tarkista kielikeskusten kurssien hakuajat ja -käytännöt erikseen yliopistojen ohjeista tai yhteyshenkilöiltä.

Suoritusten toimittaminen oman yliopiston rekisteriin

Opiskelija vastaa itse siitä, että suoritus rekisteröidään kotiyliopiston opiskelijarekisteriin. Pyydä virallinen opintosuoritusote kohdeyliopistosta ja toimita se oman akatemiasi opintopalveluihin hyväksilukemista varten.

JOO-hakemusten käsittelijät

Kuvataideakatemia

Henrik Laaksonen
henrik.laaksonen@uniarts.fi

Sibelius-Akatemia

Oman aineryhmäsi suunnittelija

Teatterikorkeakoulu

Hannele Ylönen
hannele.ylonen@uniarts.fi

Aalto-ARTS

Teatterikorkeakoulu on solminut Aalto-yliopiston Elokuvataiteen laitoksen (ELO) kanssa yhteistyöpuitesopimuksen. ELO tarjoaa Teatterikorkeakoulu tutkinto-opiskelijoille lavastustaiteen ja elokuvataiteen opintojaksoja.

Hakulomake ja ohjeet kursseille löytyvät kurssilistan yhteydestä.

Haen JOO-opiskelijaksi Taideyliopistoon

Voit hakea opinto-oikeutta, jos olet läsnäolevana perus- tai jatko-opiskelijana suomalaisessa yliopistossa. Lue hakemisesta tarkemmin alta.

Hakuajat

Taideyliopiston JOO-opintoihin haetaan erillisinä hakuaikoina. Syksyn opintoihin haetaan 1.­–31.5. ja kevään opintoihin 1.–30.11.

Jatko-opiskelijoiden osalta on käynnissä jatkuva haku: hakemukset tulee toimittaa viimeistään neljä viikkoa ennen suunnitellun opintojakson alkamista.

Näin haet ja aloitat JOO-opiskelun

Haku JOO-opintoihin on kaksivaiheinen. Sinun tulee ensin hakea puoltoa opintoihin oman kotiyliopistosi JOO-hakumenettelyn mukaisesti. Kotiyliopistosi toimittaa puollon Taideyliopistoon hakuajan päätyttyä, jonka jälkeen saat tiedon päätöksestä ennen haettujen opintojen alkua.

Opiskelu voidaan pääsääntöisesti aloittaa heti kun opinto-oikeus on myönnetty, tai myönnetyn opintojakson alkaessa.

JOO-opintotarjonta

Tarjoamme JOO-opintoja sekä yhteisestä opintotarjonnastamme että akatemioiden omasta tarjonnasta. Katso akatemiakohtaiset kriteerit alta.

Taideyliopiston yhteinen opetus

Voit hakea JOO-oikeutta yliopistomme yhteiseen opetukseen.

Voimme myöntää opinto-oikeuden, mikäli opetusryhmässä on tilaa, ja sinulla on riittävät valmiudet ja perustelut opetukseen osallistumiseen (tarvittaessa pyydämme suorittamaan tasokokeen tai ennakkotehtävän).

Kuvataideakatemia

Kuvataideakatemiasta voit pääsääntöisesti hakea JOO-opinto-oikeutta teoriaopintoihin sekä yksittäisiin taideopintoihin.

Sibelius-Akatemia

Sibelius-Akatemiasta voi pääsääntöisesti hakea JOO-opinto-oikeutta ryhmä- ja luento-opetukseen. Alla on lueteltu kurssit, joihin voit hakea opinto-oikeutta:

Arts management, Society and Creative Entrepreneurship

JOO-opiskelijana voit hakea kaikkiin opintoihin muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta.

JOO-opiskelijana sinulla ei ole mahdollisuutta hakea moduuleihin

 • Personal development
 • Arts management Research and Methodologies

Myös vapaavalintaisiin opintoihin voi hakea JOO-opinto-oikeutta, pois lukien

 • S-AMT27 Production la
 • S-AM22 Work experience
 • S-AM23 Project
 • S-AM20 Current issues Hyväksymme JOO-opiskelijoiksi maisterivaiheen opiskelijoita

Musiikkiteknologia

Voit hakea JOO-opinto-oikeutta musiikkiteknologian ryhmäopetukseen. Opinto-oikeutta hakevien on tärkeää lukea opinto-oppaasta tarkasti kurssille osallistumisen edeltävät vaatimukset. Jos ne eivät täyty, opiskeluoikeuden saaminen kurssille on epätodennäköistä.

Voit etsiä mielenkiintoisia kursseja Musiikkiteknologian kandidaatin ja maisterin koulutusohjelmien opinto-oppaista sekä tarjoamistamme sivuainekokonaisuuksista:

Yksittäiset kurssit ja sivuainekokonaisuudet:

Lisätietoa Sibelius-Akatemian kursseille hakemisesta

Asetamme kurssien sisäänotossa etusijalle omat tutkinto- ja vaihto-opiskelijamme. Taideyliopiston avoimen yliopiston hakijoilla on oma sisäänottokiintiönsä Arts managementin kursseille. Voimme tarjota opiskelupaikkaa JOO-hakijalle, mikäli kursseille jää tilaa.

Teatterikorkeakoulu

Teatterikorkeakoulusta voi pääsääntöisesti hakea JOO-opinto-oikeutta yhteisen opetuksen keskuksen opetustarjontaan. Syyslukukauden 2024 opintotarjonta julkaistaan 15.5.2024. Kevätlukukauden 2025 opintotarjonta julkaistaan 1.11.2024.

Poikkeustapauksissa opinto-oikeus voidaan myöntää myös muiden koulutusohjelmien opetukseen. Syyslukukauden 2024 opintotarjonta julkaistaan 15.5.2024. Kevätlukukauden 2025 opintotarjonta julkaistaan 1.11.2024.

Valitettavasti emme voi tarjota henkilökohtaista opintoneuvontaa JOO-opinto-oikeutta hakeville. Hakemukset käsitellään tapauskohtaisesti.

Voimme myöntää opinto-oikeuden, mikäli opetusryhmässä on tilaa, ja sinulla on riittävät valmiudet ja perustelut opetukseen osallistumiseen (tarvittaessa pyydämme suorittamaan tasokokeen tai ennakkotehtävän).

Suoritusten siirtäminen kotiyliopiston rekisteriin

Opintojen päätyttyä sinun tulee tilata virallinen opintorekisteriote akatemian opintopalveluista saatuasi opintojaksosta suoritusmerkinnän (4 viikkoa opintojakson päättymisen jälkeen). Sinun tulee toimittaa opintorekisteriote itse kotiyliopistoosi.

Hakemusten käsittelijöiden yhteystiedot

JOO-opintojen laskutus ja puollot

Laskut toivotaan ensisijaisesti verkkolaskuina.

Sähköiset verkkolaskut: OVT-tunnus: 003725003056,
Verkkolaskuoperaattori: OpusCapita Solutions Oy
Välittäjän tunnus: E204503

Paperiset laskut: Taideyliopisto, PL 90502, 01051 LASKUT

Sähköpostin liitteenä PDF muodossa: talous@uniarts.fi 

Y-tunnus: 2500305-6

Opintojen puoltolausunnot tulee lähettää koosteena hakuaikojen päätyttyä 31.5. tai 30.11. JOO-vastuuhenkilö Sini Hytöselle. Laskun liitteet lähetetään turvasähköpostitse. Laskussa tulee mainita yhteyshenkilö: Sini Hytönen, Avoin kampus.