10v juhlalogo 10v juhlagif

Hurraa! Vietämme 10-vuotisjuhlaa vuonna 2023! Juhlavuoden aikana keskitymme katsomaan tulevaisuuteen.

Joustavan opinto-oikeuden hakeminen

Joustavalla opinto-oikeudella eli JOO-oikeudella tarkoitetaan mahdollisuutta hakea opinto-oikeutta toiseen suomalaiseen yliopistoon esimerkiksi opintokokonaisuuden tai erillisten opintojaksojen suorittamista varten.

Ketkä voivat hakea JOO-opintoihin?

Joustavaa opinto-oikeutta voivat hakea suomalaisessa yliopistossa perus- tai jatkotutkintoa suorittavat opiskelijat, jotka ovat saaneet suunnittelemilleen opinnoille puollon kotiyliopistostaan. Puollolla kotiyliopisto sitoutuu maksamaan opiskelijan JOO-opinnot (50 € opintopistettä kohden). Opinto-oikeus myönnetään enintään kahdeksi lukuvuodeksi.

Sinun tulee olla läsnäolevana kotiyliopistossasi, jotta voit hakea joustavaa opinto-oikeutta ja suorittaa JOO-opintoja. JOO-opintoja suorittavalla opiskelijalla ei ole tutkinnonsuoritusoikeutta vastaanottavassa yliopistossa.

JOO-opintojen tulee sisältyä sisältönsä ja laajuutensa osalta opiskelijan tutkintoon sekä edistää opiskelijan ammatillista, tiedollista ja taidollista osaamista. Opintojen tulee sisältyä kiinteästi osaksi opiskelijan henkilökohtaista opintosuunnitelmaa (HOPS). Keskustele JOO-opinnoista hyvissä ajoin HOPS-ohjaajasi tai professorisi kanssa.

JOO-opinto-oikeuksia puolletaan ainoastaan sellaisiin opintoihin, joita ei ole tarjolla omassa kotiyliopistossa.

Aineryhmät ja koulutusohjelmat puoltavat JOO-opinto-oikeuksia omien resurssiensa puitteissa.

Miten haen JOO-opintoihin?

Hae yliopistoltasi puoltoa opintoihin

JOO-haku on kaksivaiheinen.

Ensimmäisessä vaiheessa sinun tulee hakea oman kotiyliopiston puoltoa Taideyliopiston JOO-hakulomakkeella. Sinun tulee toimittaa puoltohakemus Taideyliopistoon viimeistään kuukautta ennen kohdeyliopiston JOO-hakuajan päättymistä.

Täytä JOO-puoltohakemus Lyytissä ja lisää hakemukseen jakolinkki Oma Opintopolusta. Jakolinkin luominen tapahtuu seuraavasti:

  • kirjaudu opintopolkuun osoitteessa https://opintopolku.fi/oma-opintopolku/
  • valitse vihreästä palkista ylhäältä kohta ”opintoni”, jonka jälkeen klikkaa kohtaa ”jaa suoritustietoja”
  • valitse jaettavat suoritustiedot ja klikkaa ”jaa valitsemasi opinnot”. Järjestelmä luo jakolinkin. Kopioi jakolinkki hakulomakkeen kenttään.

Saat hakemuksestasi kopion sähköpostiin. JOO-opintojen yhteyshenkilö toimittaa puoltohakemuksen aineryhmään tai koulutusohjelmaan.

Puoltaessaan JOO-hakemuksen aineryhmä tai koulutusohjelma sitoutuu maksamaan JOO-opinnot. Samalla varmistetaan, että kyseiset opinnot sisällytetään tutkintoon. Opiskelija saa tiedon puollosta sähköpostitse.

Opinto-oikeuden kesto

Opinto-oikeutta puolletaan pääsääntöisesti niille lukukausille, joina haettua opetusta annetaan. Opinto-oikeus voidaan myöntää enintään kahdeksi lukuvuodeksi. Kohdeyliopisto määrittää opinto-oikeuden keston.

Opinto-oikeus koskee vain myönnettyjä opintojaksoja. Opinto-oikeus päättyy kuitenkin viimeistään silloin, kun opiskelija valmistuu.

Hae kohdeyliopiston JOO-opinto-oikeutta

Saatuasi Taideyliopistosta puollon hakemukselle, voit hakea opinto-oikeutta kohdeyliopistosta kunkin yliopiston ohjeiden ja hakuaikojen mukaisesti. Puolto lähetetään kotiyliopistosta eteenpäin kohdeyliopistoon, opiskelijan ei tarvitse toimittaa puollosta erillistä todistusta, ellei sitä pyydetä erikseen kohdeyliopiston hakuohjeissa. Kohdeyliopisto tekee lopullisen päätöksen JOO-opinto-oikeudesta. Opiskelija saa tiedon päätöksestä sähköpostitse.

Yliopistoilla on kaksi eri JOO-opintojen hakukäytäntöä:

  • haku kaksi kertaa vuodessa, jolloin saapuvien hakemusten hakuajat päättyvät 30.4 ja 31.10. (jos hakuajan viimeinen päivä on viikonloppuna, haku päättyy ensimmäisenä arkipäivänä)
  • jatkuva haku, jolloin hakemuksia käsitellään jatkuvasti.

Toimita hakemus kohdeyliopistoon hakuajan päättymiseen mennessä. Ennen hakemuksen jättämistä sinulla tulee olla puollettu päätös kotiyliopistosta.

Jos kohdeyliopisto noudattaa hakuaikoja, opiskelija voi hakea seuraavana syksynä alkaviin opintoihin 30. huhtikuuta mennessä ja seuraavan kevään opintoihin 31. lokakuuta mennessä.

Jos kohdeyliopisto noudattaa jatkuvaa hakua, tulee opiskelijan hakea kotiyliopiston puolto ajoissa ja huolehtia, että puollettu hakemus ehtii kohdeyliopistoon riittävän ajoissa ennen opintojen alkamista. Suositeltavaa on hakea seuraavan lukukauden opintoja edellisen lukukauden aikana. Ota myös loma-ajat huomioon aikataulussa.

Tarkista kielikeskusten kurssien hakuajat ja -käytännöt erikseen yliopistojen ohjeista tai yhteyshenkilöiltä.

Suoritusten toimittaminen oman yliopiston rekisteriin

Opiskelija vastaa itse siitä, että suoritus rekisteröidään kotiyliopiston opiskelijarekisteriin. Pyydä virallinen opintosuoritusote kohdeyliopistosta ja toimita se oman akatemiasi opintopalveluihin hyväksilukemista varten.

JOO-hakemusten käsittelijät

Kuvataideakatemia

Crista Sinisalo
crista.sinisalo@uniarts.fi
puh. 0469221321

Sibelius-Akatemia

Oman aineryhmäsi suunnittelija

Teatterikorkeakoulu

Hannele Ylönen
hannele.ylonen(at)uniarts.fi
puh. 040 079 2002

Aalto-ARTS

TeaK on solminut Aalto-yliopiston Elokuvataiteen laitoksen (ELO) kanssa yhteistyöpuitesopimuksen. ELO tarjoaa TeaKin tutkinto-opiskelijoille lavastustaiteen ja elokuvataiteen opintojaksoja.

Hakulomake ja ohjeet kursseille löytyvät kurssilistan yhteydestä.

Lisätietoa Aalto ARTSista:

Study Coordinator
ILONA VIRTANEN
MA programme in Film and Television /

MA programme in Animation / ELO-TEAK Mobility Studies
gsm: +358 50 315 2150
e-mail: ilona.virtanen@aalto.fi