10v juhlalogo 10v juhlagif

Hurraa! Vietämme 10-vuotisjuhlaa vuonna 2023! Juhlavuoden aikana keskitymme katsomaan tulevaisuuteen.

Apurahat Kuvataideakatemian opiskelijoille

Kuvataideakatemian opiskelijana voit hakea akatemian yleistä apurahaa, materiaaliapurahaa ja opinnäytetyöapurahaa.

Kuvataideakatemian opiskelijana voit hakea kolmea erilaista apurahaa: tukisäätiön yleistä apurahaa, Kuvataideakatemian materiaaliapurahaa ja opinnäytetyöapurahaa.

Pääsääntöisesti apurahoja myönnetään kandidaatti- ja maisterivaiheen opintoihin.

Mitään apurahoja ei myönnetä palkkoihin, palkkioihin tai päivärahoihin. Ei myöskään yleisiin elinkustannuksiin. Kunkin apurahan kohdalla on mainittu tarkemmat myöntöperusteet ja rajoitukset.

Taideyliopiston tukisäätiön yleinen apuraha

Hakukohde: Kansainvälinen ja kotimainen verkostoituminen, taiteellinen toiminta. Pääsääntöisesti kandidaatti- ja maisterivaiheen opintoihin liittyviin tarkoituksiin.

Kenelle: Etusijalla opinnoissaan tavoiteajassa etenevät opiskelijat. Muiden kohdalla apurahan tulee edistää opintojen loppuunsaattamista.

Hakuaika

Apuraha on haettavana kaksi kertaa vuodessa

 • keväällä 23.1. klo 16.15 mennessä
 • syksyllä 20.9. klo 16.15 mennessä

Apurahan myöntöperusteet

Apurahan suuruus on harkinnanvarainen.

Myöntöperusteet ovat harkinnanvaraiset ja niihin vaikuttavat:

 • käytettävissä oleva apurahabudjetti
 • aikaisemmin saamasi Kuvataideakatemian tai Taideyliopiston tukisäätiön apurahat
 • samaan tarkoitukseen saamasi tai haettu ulkopuolinen rahoitus.

Yleistä apurahaa ei pääsääntöisesti myönnetä seuraaviin kuluihin:

 • palkat, palkkiot tai päivärahat
 • yleiset elinkustannukset
 • laitteiden tai työvälineiden hankinta
 • galleria- tai näyttelytilojen vuokrat
 • matkakulut Kuvataideakatemian omiin residensseihin
 • kulut, joita voi kattaa materiaali- tai opinnäyterahalla
 • kandidaatin opinnäytteen tai kandinäyttelyn kulut.

Miten haen apurahaa?

Voit hakea apurahaa sähköisellä lomakkeella (lähetetään opiskelijat-listalla).

Perustele hakemus huolellisesti ja kerro miten apurahan käyttötarkoitus liittyy opintoihisi (esimerkiksi taiteellinen työskentely tai taiteilijana kehittyminen). Esitä hakemuksesi liitteet selkeästi, visuaalinen materiaali mukaan lukien.

Lisätiedot:

Yleistä tukisäätiön apurahoista ja aikatauluista: asiamies Sarri Vuorisalo-Tiitinen

Käyttötarkoitus ja hakulomake: kv-suunnittelija Ulla Tissari

Sähköposti: kuva.apurahat@uniarts.fi

Materiaaliapurahat

Voit hakea materiaaliapurahaa seuraaviin tarkoituksiin:

 • kandidaatti- ja maisteriopiskelijoiden itsenäiseen taiteelliseen työskentelyyn
 • praxis-maisteriopiskelijoiden kuratoriaalisiin projekteihin

Materiaaliapurahaa ei myönnetä seuraaviin kuluihin:

 • palkat, palkkiot, matkat tai päivärahat
 • yleiset elinkustannukset

Kuka voi hakea materiaaliapurahaa?

Apurahaa voivat hakea Kuvataideakatemian läsnäolevat perustutkinto-opiskelijat ja vaihto-opiskelijat.

Materiaaliapurahaa ei myönnetä:

 • Nykytaiteen historian ja teorian kandidaattiohjelman opiskelijoille
 • Kuvataideakatemian perustutkinto-opiskelijoille, jotka osallistuvat lukukaudella opiskelijavaihtoon
 • opiskelijoille kandidaatin tutkinnon 1. syyslukukaudella eli Myllyn aikana
 • maisterin tutkinnon kevätlukukaudella, kun opiskelija osallistuu Kuvan Kevääseen
 • n-vuoden opiskelijoille, jotka ovat yli 5,5-vuotta opiskelleita kandi- ja maisteriopiskelijoita
 • yli 2 vuotta opiskelleille erillismaistereille, joilla ei ole ollut lakisääteisiä poissaoloja

Apurahan suuruus

Apurahan suuruus on 100 euroa lukukautta kohden.

Hakutapa

Materiaaliapuraha on haettavissa allaolevalla lomakkeella. Ennen hakemista luethan hakuohjeet huolella. Tarkemmista hakuajoista ilmoitetaan opiskelijat-sähköpostilistalla ja hakulomakkeella.

Esittele apurahan käyttötarkoitus hakemuksessasi lyhyesti ja selkeästi.

Kandin ja maisterin opinnäyteapuraha

Voit hakea Kuvataideakatemian kandin ja maisterin opinnäyteapurahaa opinnäytteen toteuttamisesta syntyneisiin kuluihin. Opinnäyteapurahaa ei voi käyttää yleisiin elinkustannuksiin eikä sillä saa kartuttaa omaisuutta. Ulkoisen kovalevyn hankinta taiteellisen osan toteuttamiseen ja esittämiseen on hyväksyttävä kulu.

Apurahan suuruus on kandidaatin tutkinnossa 200 euroa ja maisterin tutkinnossa 500 euroa.

Hakuaika

Maksupäiviä on kaksi kertaa vuodessa syksyllä ja keväällä. Hakuajoista tiedotetaan erikseen sähköpostitse.

Apuraha maksetaan tilillesi määrättynä maksupäivänä opinnäytesuunnitelman hyväksymisen jälkeen. Ennen apurahan maksamista esität hakemuksessasi rahan käytöstä suunnitelman (esimerkiksi kustannusjakauman).

Näin raportoit apurahan käytöstä

Raportoi apurahan käyttösi ennen opinnäytteen julkisen esittämisen päättymistä. Laadi raportti perustuen esittämääsi suunnitelmaan apurahan käytöstä. Raportissasi kerrot sekä kirjallisesti että numeerisesti, mihin opinnäyteapuraha on käytetty sekä esität toteutuneen kustannusjakauman. Kuitteja ei tarvitse lähettää raportin mukana, mutta ne tulee säilyttää ja pyynnöstä esittää tarvittaessa. Säilytä kuitit siihen asti, kunnes tutkintotodistus on myönnetty. Toimita raportti sähköpostitse yhtenä PDF-tiedostona Tuotantopalveluille: kuva.tuottajat@uniarts.

Kuvataideakatemialla on oikeus periä jo maksettu opinnäyteapuraha takaisin, mikäli olet käyttänyt sen muuhun kuin määriteltyyn tarkoitukseen tai et ole raportoinut apurahan käytöstä annettujen ohjeiden mukaisesti.

Opinnäyteapurahan maksu takautuvasti

Opinnäyteapurahan maksaminen suoraan tilillesi voi vaikuttaa mahdolliseen saamaasi toimeentulotukeen tai Kelan vuositulorajaan. Tässä tapauksessa voit saada opinnäyterahan takautuvasti kulukorvauksina kuitteja vastaan.

Jos haluat, että opinnäyteraha maksetaan sinulle takautuvasti:

 • Ilmoita opinnäyteapurahaa hakiessasi, että haluat saada rahan kulukorvauksena.
 • Toimita tuottajalle kuitit kulukorvauslomakkeen kanssa yhtenä PDF-tiedostona. Voit toimittaa kerralla kuitit kuluista, joiden arvo on vähintään 200 euroa.
 • Kuittien päiväyksen tulee olla opinnäytesuunnitelman hyväksymisen jälkeiseltä ajalta ja ajalta ennen opinnäytteesi julkista esittämistä.
 • Toimita kuitit julkisen esiintymisen päättymiseen mennessä. Mikäli taiteellisen osan työstäminen jakautuu useammalle vuodelle, palauta kyseisen vuoden kuitit viimeistään marraskuun loppuun mennessä.
 • Tuottajalta tai työmestareilta voi myös kysyä mahdollisuutta tilata materiaaleja ostoluvalla (min. 100 euroa) tai koulun kautta, jolloin hankinnat laskutetaan suoraan Taideyliopistolta. Sovi tästä aina etukäteen. Budjetin seuraaminen on omalla vastuullasi.

Lisätietoja tarvittaessa Kuvataideakatemian opinnäyteapurahasta osoitteesta kuva.tuottajat@uniarts.fi .

Painotuki

Maisterin tutkinnon opinnäytteen painokuluihin myönnetään maksimissaan 120 euroa per opiskelija. Tarkemmat tiedot opintokoordinaattorilta opintotoimistosta.