Taideyliopiston tukisäätiön opiskelija-apuraha Kuvataideakatemian opiskelijoille

Apurahaa voi hakea opintoihin liittyvään kansainväliseen tai kotimaiseen verkostoitumiseen tai taiteelliseen toimintaan.

Seuraava opiskelija-apurahahaku järjestetään 4.12.2023 – 22.1.2024. Haku sulkeutuu maanantaina 22.1.2023 kello 16.00 Suomen aikaa eikä sen jälkeen tulleita hakemuksia käsitellä. Hakemus tehdään verkkopalvelussa. Linkin palveluun löydät tältä sivulta alempaa. Taideyliopiston tukisäätiön hallitus päättää myönnettävistä apurahoista helmi-maaliskuussa 2024. Kaikille hakeneille ilmoitetaan päätöksestä sähköpostitse.

Tutustu alla oleviin hakuohjeisiin huolellisesti!

Kuka voi hakea apurahaa?

Opiskelijan tulee olla läsnä oleva perustutkinto-opiskelija. Etusijalla ovat opinnoissaan tavoiteajassa etenevät opiskelijat ja sellaiset, jotka eivät ole aikaisemmin opinnoissaan saaneet apurahaa. Muiden kohdalla apurahan tulee edistää opintojen loppuunsaattamista. Apurahaa voi hakea yksityishenkilönä tai työryhmänä.

Kuvataideakatemian tohtoriopiskelijoille ei myönnetä tukisäätiön apurahoja, koska heille on olemassa omia apurahoja.

Mihin tarkoitukseen apurahaa voi hakea?

Opintoihin liittyvä kansainvälinen ja kotimainen verkostoituminen tai taiteellinen toiminta. Pääsääntöisesti kandidaatti- ja maisterivaiheen opintoihin liittyviin tarkoituksiin. 

Apurahaa voi hakea mm. seuraavanlaisiin kuluihin, mikäli Kuvataideakatemia tai Taideyliopisto ei tue niitä jo muilla tavoin:

 • kurssiosallistumiseen, opintoihin tai taiteelliseen työskentelyyn Taideyliopiston ulkopuolella (Suomessa tai ulkomailla)
 • matka- ja majoituskuluihin, mikäli matka liittyy kiinteästi opintoihin. Matka voi kohdistua esim. residenssiin, festivaaliin tai näyttelyyn, jonne opiskelija on kutsuttu. Itsenäisesti järjestettyjä opintomatkoja tai tutustumismatkoja/vierailuja ei tueta.
 • taiteellisen työskentelyn tuotanto- ja materiaalikuluihin
 • ulkopuolisten tekijöiden/avustajien palkkioihin, mikäli hakija vastaa työnantajavelvollisuuksista kuten ennakonpidätyksestä ja sivukuluista
 • ostopalveluihin (palveluntarjoaja laskuttaa tehdyn työn)

Myöntöperusteet ovat harkinnanvaraiset ja niihin vaikuttavat: 

 • käytettävissä oleva apurahabudjetti 
 • aikaisemmin opiskelijan saamat Kuvataideakatemian tai Taideyliopiston tukisäätiön apurahat 
 • samaan tarkoitukseen opiskelijan saamat tai haettu ulkopuolinen rahoitus. 

Mihin tarkoitukseen apurahoja ei myönnetä?

Seuraaviin kuluihin ei myönnetä tukea:

 • päivärahat tai ruokakulut
 • hakijan oma palkka tai henkilökohtainen työskentelyapuraha
 • yleiset elinkustannukset
 • Erasmus+ tai Nordplus/KUNO-apurahalla tuettu opiskelu ulkomailla
 • työharjoitteluun, jota tuetaan jo Kuvataideakatemian omista varoista tai Erasmus- tai Nordplus/KUNO-apurahalla
 • laitteiden tai työvälineiden hankinta
 • galleria- tai näyttelytilojen vuokrat
 • kulut, joita voi kattaa materiaali- tai opinnäyterahalla
 • kandidaatin opinnäytteen tai kandinäyttelyn kulut
 • valmistumisen jälkeen syntyvät kulut.

Mille ajalle apurahaa voi hakea?

Apuraha on haettavana kaksi kertaa vuodessa:

4.12.2023-22.1.2024

26.8.-20.9.2024

Apurahan käyttöaika on myöntövuotta seuraavan vuoden loppuun eli tällä hakukierroksella vuoden 2025 loppuun. Apurahaa ei voi hakea sellaiseen kohteeseen, joka on toteutunut ennen apurahapäätöstä. Apuraha palautuu rahastolle myöntövuoden lopussa, jos saaja ei ole siihen mennessä ilmoittanut maksutietojaan. Tämän jälkeen kyseistä apurahaa ei ole enää mahdollista nostaa.

Millainen on hyvä hakemus?

Perustele hakemus huolellisesti ja kerro miten apurahan käyttötarkoitus liittyy opintoihisi (esimerkiksi taiteellinen työskentely tai taiteilijana kehittyminen). Esitä hakemuksesi liitteet selkeästi, visuaalinen materiaali mukaan lukien. Älä liitä hakemukseen ansioluetteloa tai portfoliota, jos ne eivät liity hakemukseen.

Kuinka suurta apurahaa voin hakea?

Apurahan suuruudet ovat harkinnanvaraisia ja riippuvat tukisäätiön hallituksen vuosittain päättämästä apurahojen jakovarasta. Keskimäärin apurahamyönnöt ovat noin 100-1000 euroa.

Apuraha vai palkka?

Apurahaa voi käyttää aputyövoiman palkkaamiseen, mutta ei omiin palkkakuluihin. Huomioithan, että jos haet apurahaa palkkioihin, olet itse vastuussa tavanomaisista työnantajavelvoitteista, kuten ennakonpidätyksistä ja sivukuluista. Tukisäätiö tai Kuvataideakatemia ei anna neuvontaa työnantajavelvoitteiden maksamisessa, vaan niistä tulee ottaa itse selvää.

Maksetaanko apurahasta veroa?

Apurahasta ei pääsääntöisesti makseta tuloveroa. Taideyliopiston tukisäätiö on yksityinen säätiö, mikä tarkoittaa, että myönnetyt apurahat yhteensä ovat verottomia valtion vuotuiseen taiteilija-apurahaan saakka (25 547,52 euroa vuonna 2023).

Tukisäätiö tekee apurahoista ilmoituksen Verohallinnolle, jos maksetun apurahan suuruus on vähintään 1000 euroa. Tiedot näkyvät esitäytetyssä veroilmoituksessa. Apurahat ovat sen verovuoden tuloa, jona ne maksetaan.

Kun apuraha on myönnetty työryhmälle, se näkyy yleensä vain apurahan hakijan esitäytetyllä veroilmoituksella. Tällöin työryhmän jäsenet ilmoittavat verottajalle itse apurahasta.

Lue lisää verotuksesta täältä.

Mitä tapahtuu hakuajan jälkeen?

Hakemuksista pyydetään puolto kyseisen koulutus- tai maisteriohjelman professorilta.

Tukisäätiön asiamies arvioi hakemuskokonaisuuden suhteessa hallituksen vuosittain päättämään sijoitusten jakovaraan. Hakemukset allokoidaan Teatterikorkeakoulun ja Kuvataideakatemian rahastoille.

Dekaani tekee lopullisen esityksen apurahansaajista tukisäätiön hallitukselle, joka hyväksyy esityksen. Hallituksen kokous, jossa apurahoista päätetään, pidetään helmi-maaliskuussa. Apurahansaajat saavat tiedon apurahasta heti tukisäätiön hallituksen kokouksen jälkeen. Samalla heille ilmoitetaan päivämäärä, johon mennessä maksutiedot tulee ilmoittaa. Apurahat maksetaan yhdessä erässä keväällä 2024.

Apurahojen raportointi ja muita periaatteita

Kaikki apurahat tulee raportoida Aspicore-järjestelmässä viimeistään myöntövuotta seuraavan vuoden loppuun mennessä. Uutta apurahaa ei voi hakea ennen kuin selvitys on tehty ja selvitysvelvollisuuden laiminlyönti voi johtaa uuden apurahahakemuksen hylkäämiseen. 

Apuraha tulee käyttää siihen tarkoitukseen, johon se on myönnetty. Jos apuraha on käytetty muuhun tarkoitukseen, eikä käyttötarkoituksen muutoslupaa ole haettu, se peritään takaisin. Muutoslupaa haetaan kirjallisesti lähettämällä vapaamuotoinen hakemus kuva.apurahat@uniarts.fi. Muutoslupahakemukseen täytyy liittää uusi budjetti ja selkeät perustelut muutokselle sekä sille, miten uusi ehdotus tukee opintoja. Ilman näitä muutosehdotus hylätään automaattisesti eikä opiskelija voi valittaa päätöksestä. Tällöin apuraha tulee palauttaa tukisäätiölle takaisin.

Apurahojen verkkojärjestelmän ohjeet

Apurahaa haetaan Aspicore-verkkojärjestelmän kautta. Hakemuksen tulee olla perillä viimeisenä hakupäivänä 22.1.2024 klo 16.00 (Suomen aikaa). Lähetä hakemuksesi hyvissä ajoin, niin vältät ruuhkan palvelussa!

Rekisteröidy palveluun Uniarts-sähköpostiosoitteellasi, joka toimii samalla käyttäjätunnuksenasi. Salasanan tulee olla vähintään 8 merkkiä ja siinä on oltava vähintään yksi numero. Jos unohdat salasanan, voimme lähettää salasananvaihtolinkin antamaasi sähköpostiosoitteeseen.

Rekisteröidy verkkojärjestelmään tästä

Tietojen oikeellisuus ja sitoumus

Opiskelija on itse vastuussa kaikkien pyydettyjen tietojen toimittamisesta ja niiden oikeellisuudesta. Puutteellisesti täytettyjä hakemuksia ei oteta huomioon.

Apurahan hakija sitoutuu noudattamaan rahaston antamia ohjeita, sekä toimimaan hakemuksessa esitetyn suunnitelman mukaan.

Lisätietoa

Apurahojen käyttötarkoitus ja muut sisällölliset asiat:

Ulla Tissari

Asiantuntija, Kansainväliset asiat

040 8609511

kuva.apurahat@uniarts.fi

Yleistä tukisäätiön apurahoista ja aikatauluista:

Anni Pokki
Taideyliopiston tukisäätiön asiamies
050 476 69 61

Aspicore-apurahajärjestelmä