10v juhlalogo 10v juhlagif

Hurraa! Vietämme 10-vuotisjuhlaa vuonna 2023! Juhlavuoden aikana keskitymme katsomaan tulevaisuuteen.

Teatterikorkeakoulun opiskelija: Hae Taideyliopiston tukisäätiön apurahaa 23.1. mennessä

Taideyliopiston tukisäätiön yleinen apuraha Teatterikorkeakoulun opiskelijoille

Taideyliopiston tukisäätiö myöntää vuodesta 2023 alkaen opiskelijoille apurahaa. Hakuaika päättyy alkaa 28.11.2022 ja päättyy 23.1.2023 klo 16:00. Apurahojen jakamisen periaatteissa huomioidaan eri koulutusohjelmien opiskelijoiden tasapuolinen kohtelu.

 • Apurahan suuruus on 100–1000 euroa per opiskelija.
 • Apurahaa voi hakea yksityisenä henkilönä tai ryhmänä. Ryhmässä apurahan määrä on ryhmän jäsenten määrä x 100–1000 euroa.
 • Opiskelijalle voidaan myöntää enintään yksi tukisäätiön apuraha tutkintovaihetta (kandidaatti, maisteri, tohtori) kohden. Päätöksessä otetaan huomioon aiemmin saman tutkintovaiheen aikana dekaanin tai koulutusohjelman/yksikön opiskelijalle myöntämä apuraha ja sen suuruus.
 • Apurahaa myönnetään oppimisen tueksi. Apurahaa myönnetään vain sellaiseen toimintaan, josta saa opintopisteitä.
 • Apurahaa ei voi myöntää sosiaalisin eikä terveydellisin perustein tai niitä edistäviin tarkoituksiin.

Apuraha on tarkoitettu opintoja edistävään toimintaan läsnä oleville perustutkinto-opiskelijoille ja tohtorikoulutettaville. Haku järjestetään kerran vuodessa marras-tammikuussa. Apuraha tulee käyttää myöntövuoden loppuun mennessä.

Kriteerit

Apurahaa voidaan myöntää seuraaviin käyttötarkoituksiin:

 • Työharjoittelu Suomessa tai ulkomailla
 • Opiskelu ulkomailla
 • Osallistuminen kurssille, seminaariin, konferenssiin tms. kotimaassa tai ulkomailla (matka-, majoitus- ja osallistumiskustannukset).

Apurahaa ei myönnetä:

 • Erasmus tai Nordplus -apurahalla tuettuun opiskeluun ulkomailla
 • päivärahoihin, ruokarahaan, tms.
 • taiteellisen työn tuotantokustannuksiin
 • osallistumiseen Taideyliopiston itse järjestämään opetukseen, seminaareihin tai konferensseihin
 • jo toteutettuihin hankkeisiin
 • hakijalle, joka on saman tutkintovaiheen aikana jo saanut merkittävän Teatterikorkeakoulun koulutusohjelman, yksikön tai dekaanin apurahan
 • hakijalle, joka on aikaisemmin saanut Teatterikorkeakoulun apurahan, mutta ei ole tehnyt sen käytöstä kirjallista raporttia. 

Harjoittelu

Teatterikorkeakoulu tukee ensisijaisesti pakollisina opintoina tehtäviä harjoitteluja. Tuella pyritään tasaamaan eri tilanteista ja tehtävistä aiheutuva taloudellinen epätasapuolisuus.

Tukea voidaan myöntää myös vapaasti valittaviin opintoihin kuuluviin harjoitteluihin. Apurahaa ei ensisijaisesti myönnetä harjoitteluihin niissä teattereissa ja tanssiryhmissä, jotka noudattavat alan yleissitovaa työehtosopimusta ja siinä määriteltyä harjoittelijoille maksettavaa palkkaa. 

Opiskelu ulkomailla

Apurahaa myönnetään ensisijaisesti sellaisiin ulkomaan opintoihin, joihin ei ole voitu myöntää muuta kansainvälistä apurahaa kuten Erasmus- tai Nordplus-apurahaa.

Hakeminen

Hakemuksestasi tulee käydä ilmi rahoituksen käyttötarkoitus, aikataulu ja hankkeen yksityiskohtainen kustannusarvio. Jos haet apurahaa harjoitteluun, ilmoita hakemuksessasi myös harjoittelusta saatava palkka tai palkkio tai muu harjoitteluun saatu rahallinen avustus.

Hae apurahaa sähköisellä lomakkeella osoitteessa: https://www.lyyti.in/Taideyliopiston_tukisaation_apuraha_Teatterikorkeakoulun_opiskelijoille_6211

Haku on avoinna 28.11.2022–23.1.2023 klo 16. Myöhästyneitä tai puutteellisia hakemuksia ei huomioida. Hakemuksista pyydetään lausunto kyseisen koulutus- tai maisteriohjelman professorilta tai tohtorikoulutuksesta vastaavalta professorilta.

Ohjeet apurahan käytön raportoimiseen

Toimita kirjallinen raportti (1–2 sivua + liitteet) apurahan käytöstä pdf-tiedostona osoitteeseen teak.apurahat@uniarts.fi viimeistään kolme kuukautta hankkeen toteutumisesta.

Raportti on vapaamuotoinen, mutta siitä tulee selvitä ainakin

 • apurahan käyttökohde
 • opit, oivallukset ja/tai uudet taidot
 • pohdintaa siitä, miten hanke on tukenut kehittymistä taiteilijana.

Liitä raporttiin – samaan pdf-tiedostoon – kuitit ja tositteet apurahalla maksetuista kuluista. Toimita kuitit erityisesti konferenssien osallistumismaksuista, kurssimaksuista, matkalipuista. Jos olet saanut apurahaa esimerkiksi vaihto-opiskeluun, jokaista ruokakauppakuittia ei tarvitse toimittaa.

Tukisäätiöllä on oikeus periä jo maksettu apuraha takaisin, mikäli se on käytetty muuhun kuin haettuun tarkoitukseen tai sen käytöstä ei ole raportoitu. Apurahan myöntämisen jälkeen käyttökohdetta on mahdollista perustellusti muuttaa (esim. kurssin peruuntumisen takia) erillispäätöksellä ottamalla yhteyttä tukisäätiön asiamieheen.

Päätökset

Apurahapäätös tehdään helmi-maaliskuussa. Päätöksestä viestitään hakijoille sähköpostitse.

Tukisäätiöllä on velvollisuus ilmoittaa myönnetyt apurahat verottajalle. Lue apurahojen verotuksesta verohallinnon sivuilta.

Huomaathan, että apurahan hakukriteereitä on muotoiltu uudelleen 2. joulukuuta alkaen. Alkuperäisessä ilmoituksessa kerrottiin, että apurahaa ei myönnetä, jos hakija on saanut dekaanin, koulutusohjelman tai yksikön apurahan saman tutkintovaiheen aikana. Kriteeri on nyt viety muotoon, jossa hakijalle aiemmin myönnetty apuraha ja sen suuruus otetaan päätöksessä huomioon, mutta ei ole este tukisäätiön apurahan hakemiselle.

Kysy lisää apurahasta:

teak.apurahat@uniarts.fi
Sarri Vuorisalo-Tiitinen: sarri.vuorisalo-tiitinen@uniarts.fi