10v juhlalogo 10v juhlagif

Hurraa! Vietämme 10-vuotisjuhlaa vuonna 2023! Juhlavuoden aikana keskitymme katsomaan tulevaisuuteen.

Teatterikorkeakoulun apurahat

Miten ja mihin tarkoitukseen voin hakea Teatterikorkeakoulun apurahaa.

Taideyliopiston tukisäätiön apuraha Teatterikorkeakoulun opiskelijoille

Taideyliopiston tukisäätiö myöntää vuodesta 2023 lähtien apurahoja Teatterikorkeakoulun opiskelijoille. Oppimisen tueksi myönnettävien apurahojen hakuaika on 28.11.2022–23.1.2023 klo 16. Apurahaa myönnetään vain sellaiseen toimintaan, josta saa opintopisteitä. Apurahaa voivat hakea kaikki läsnä olevat perustutkinto-opiskelijat ja tohtorikoulutettavat. Voit hakea apurahaa joko yksityisenä henkilöinä tai osana ryhmää.  

 • Apurahan suuruus on 100–1000 euroa per opiskelija.
 • Apurahaa voi hakea yksityisenä henkilönä tai ryhmänä. Ryhmässä apurahan määrä on ryhmän jäsenten määrä x 100–1000 euroa.
 • Opiskelijalle voidaan myöntää enintään yksi tukisäätiön apuraha tutkintovaihetta (kandidaatti, maisteri, tohtori) kohden. Päätöksessä otetaan huomioon aiemmin saman tutkintovaiheen aikana dekaanin tai koulutusohjelman/yksikön opiskelijalle myöntämä apuraha ja sen suuruus.
 • Apurahaa myönnetään oppimisen tueksi. Apurahaa myönnetään vain sellaiseen toimintaan, josta saa opintopisteitä.
 • Apurahaa ei voi myöntää sosiaalisin eikä terveydellisin perustein tai niitä edistäviin tarkoituksiin.

Kriteerit 

Apurahaa voidaan myöntää seuraaviin käyttötarkoituksiin: 

 • Opiskelu ulkomailla
 • Osallistuminen kurssille, seminaariin, konferenssiin tms. kotimaassa tai ulkomailla (matka-, majoitus- ja osallistumiskustannukset) 
 • Työharjoittelu kotimaassa tai ulkomailla 

Apurahaa ei myönnetä: 

 • Erasmus+ tai Nordplus -apurahalla tuettuun opiskeluun tai harjoitteluun ulkomailla
 • päivärahoihin, ruokarahaan, tms. 
 • taiteellisen työn tuotantokustannuksiin 
 • osallistumiseen Taideyliopiston itse järjestämään opetukseen, seminaareihin tai konferensseihin 
 • jo toteutettuihin hankkeisiin 
 • hakijalle, joka on saman tutkintovaiheen aikana jo saanut merkittävän Teatterikorkeakoulun koulutusohjelman, yksikön tai dekaanin apurahan
 • hakijalle, joka on aikaisemmin saanut Teatterikorkeakoulun apurahan, mutta ei ole tehnyt sen käytöstä kirjallista raporttia. 

Apuraha tulee käyttää myöntövuoden loppuun mennessä. Yliopistolla on oikeus periä jo maksettu apuraha takaisin, mikäli se on käytetty muuhun kuin haettuun tarkoitukseen tai sen käytöstä ei ole raportoitu. Apurahan myöntämisen jälkeen käyttökohdetta on mahdollista perustellusti muuttaa (esim. kurssin peruuntumisen takia) dekaanin erillispäätöksellä ottamalla yhteyttä osoitteeseen teak.apurahat@uniarts.fi

Harjoittelu 

Teatterikorkeakoulu tukee pakollisina opintoina tehtäviä harjoitteluja. Tuella pyritään tasaamaan eri tilanteista ja tehtävistä aiheutuva taloudellinen epätasapuolisuus. 
Apurahaa ei ensisijaisesti myönnetä harjoitteluihin niissä teattereissa ja tanssiryhmissä, jotka noudattavat alan yleissitovaa työehtosopimusta ja siinä määriteltyä harjoittelijoille maksettavaa palkkaa. 

Opiskelu ulkomailla 

Apurahaa voidaan myöntää sellaisiin ulkomaanopintoihin, joihin ei ole voitu myöntää muuta kansainvälistä apurahaa kuten Erasmus+- tai Nordplus-apurahaa. 

Apurahan hakeminen 

Hakemuksestasi tulee käydä ilmi rahoituksen käyttötarkoitus, aikataulu ja hankkeen yksityiskohtainen kustannusarvio. Jos haet apurahaa harjoitteluun, ilmoita hakemuksessasi myös harjoittelusta saatava palkka tai palkkio tai muu harjoitteluun saatu rahallinen avustus. 

Hakemuksista pyydetään lausunto kyseisen koulutus- tai maisteriohjelman professorilta tai tohtorikoulutuksesta vastaavalta professorilta. 

Ohjeet apurahan käytön raportoimiseen 

Toimita selvitys apurahan käytöstä tällä lomakkeella.

Selvitykseen tulee liittää kuitit ja tositteet apurahalla maksetuista kuluista. Toimita kuitit erityisesti konferenssien osallistumismaksuista, kurssimaksuista, matkalipuista. Jos olet saanut apurahaa esimerkiksi vaihto-opiskeluun, jokaista ruokakauppakuittia ei tarvitse toimittaa.  

Päätökset ja apurahojen maksaminen 

Apurahapäätös tehdään helmi-maaliskuussa. Päätöksestä viestitään hakijoille sähköpostitse. 

Tukisäätiöllä on velvollisuus ilmoittaa myönnetyt apurahat verottajalle. Lue apurahojen verotuksesta verohallinnon sivuilta 

Lisätietoa: teak.apurahat@uniarts.fi 

Taideyliopiston tukisäätiön stipendi tavoiteajassa maisteriksi valmistuneille

Tukisäätiö jatkaa vuonna 2023 myös tavoiteajassa maisteriksi valmistuvien tukemista. Teatterikorkeakoulun valmistumisstipendit jaetaan ilman erillistä hakua kesäkuun publiikissa.

Teatterikorkeakoulun koulutusohjelmien apurahat

Kysy koulutusohjelmasi jakamista apurahoista oman ohjelmasi suunnittelijalta.