Taideyliopiston tukisäätiön opiskelija-apuraha Teatterikorkeakoulun opiskelijoille

Apurahaa voivat hakea läsnä olevat Teatterikorkeakoulun perustutkinto-opiskelijat ja tohtorikoulutettavat.

Seuraava opiskelija-apurahahaku järjestetään 4.12.2023 – 22.1.2024. Haku sulkeutuu maanantaina 22.1.2024 kello 16.00 Suomen aikaa eikä sen jälkeen tulleita hakemuksia käsitellä. Hakemus tehdään verkkopalvelussa. Linkin palveluun löydät tältä sivulta alempaa. Taideyliopiston tukisäätiön hallitus päättää myönnettävistä apurahoista helmi-maaliskuussa 2024. Kaikille hakeneille ilmoitetaan päätöksestä sähköpostitse.

Tutustu alla oleviin hakuohjeisiin huolellisesti!

Kuka voi hakea apurahaa?

Apurahaa voivat hakea läsnä olevat perustutkinto-opiskelijat ja tohtorikoulutettavat. Apurahaa voi hakea joko yksityisenä henkilöinä tai osana ryhmää. Apurahapäätöksissä priorisoidaan niitä opiskelijoita, jotka eivät ole aiemmin saaneet apurahaa.

Mihin tarkoitukseen voi hakea apurahaa?

Apurahaa myönnetään oppimisen tueksi. Apurahaa myönnetään vain sellaiseen toimintaan, josta saa opintopisteitä. Päätöksessä otetaan huomioon aiemmin saman tutkintovaiheen aikana tukisäätiön, dekaanin tai koulutusohjelman/yksikön opiskelijalle myöntämä apuraha ja sen suuruus.

Apurahan käyttötarkoitukset voivat olla seuraavia:

 • Opiskelu ulkomailla. Apurahaa voidaan myöntää sellaisiin ulkomaanopintoihin, joihin ei ole voitu myöntää muuta kansainvälistä apurahaa kuten Erasmus+- tai Nordplus-apurahaa. 
 • Osallistuminen kurssille, seminaariin, konferenssiin tms. kotimaassa tai ulkomailla (matka-, majoitus- ja osallistumiskustannukset) 
 • Työharjoittelu kotimaassa tai ulkomailla. Tuella pyritään tasaamaan eri tilanteista ja tehtävistä aiheutuva taloudellinen epätasapuolisuus. Apurahaa ei ensisijaisesti myönnetä harjoitteluihin niissä teattereissa ja tanssiryhmissä, jotka noudattavat alan yleissitovaa työehtosopimusta ja siinä määriteltyä harjoittelijoille maksettavaa palkkaa.  Jos haet apurahaa harjoitteluun, ilmoita hakemuksessasi myös harjoittelusta saatava palkka tai palkkio tai muu harjoitteluun saatu rahallinen avustus. 

Mihin tarkoitukseen apurahoja ei myönnetä?

 • Erasmus+ tai Nordplus -apurahalla tuettuun opiskeluun tai harjoitteluun ulkomailla
 • Päivärahoihin, ruokarahaan, tms. 
 • Teatterikorkeakoulun tuotantojen kustannuksiin.
 • Osallistumiseen Taideyliopiston itse järjestämään opetukseen, seminaareihin tai konferensseihin. 
 • Jo toteutettuihin hankkeisiin.
 • Hakijalle, joka on saman tutkintovaiheen aikana jo saanut merkittävän Teatterikorkeakoulun koulutusohjelman, yksikön tai dekaanin apurahan.
 • Hakijalle, joka on aikaisemmin saanut Teatterikorkeakoulun apurahan, mutta ei ole tehnyt sen käytöstä kirjallista raporttia. 
 • Valmistumisen jälkeen syntyviin kuluihin.
 • Apurahaa ei voi myöntää sosiaalisin eikä terveydellisin perustein tai niitä edistäviin tarkoituksiin.

Tukisäätiöllä on oikeus periä jo maksettu apuraha takaisin, mikäli se on käytetty muuhun kuin haettuun tarkoitukseen tai sen käytöstä ei ole raportoitu. Apurahan myöntämisen jälkeen käyttökohdetta on mahdollista perustellusti muuttaa (esimerkiksi kurssin peruuntumisen takia) dekaanin erillispäätöksellä ottamalla yhteyttä osoitteeseen  teak.apurahat@uniarts.fi

Mille ajalle apurahaa voi hakea?

Apurahan käyttöaika on myöntövuotta seuraavan vuoden loppuun eli tällä hakukierroksella vuoden 2025 loppuun. Sitä ei voi hakea sellaiseen kohteeseen, joka on toteutunut ennen apurahapäätöstä. Apuraha palautuu rahastolle myöntövuoden lopussa, jos saaja ei ole siihen mennessä ilmoittanut maksutietojaan. Tämän jälkeen kyseistä apurahaa ei ole enää mahdollista nostaa.

Millainen on hyvä hakemus?

Hyvä hakemus on huolella ja ajatuksella tehty. Se on realistinen ja sisältää kaikki lomakkeessa pyydetyt tiedot. Budjetti on selkeä. Siitä pystyy hahmottamaan helposti, mihin apuraha käytetään ja miten se edistää hakijan opintoja.

Kuinka suurta apurahaa voi hakea?

Apurahan suuruudet ovat harkinnanvaraisia ja riippuvat tukisäätiön hallituksen vuosittain päättämästä apurahojen jakovarasta. Keskimäärin apurahamyönnöt ovat noin 100-1000 euroa.

Apuraha vai palkka?

Apurahaa voi käyttää aputyövoiman palkkaamiseen, mutta ei omiin palkkakuluihin. Huomioithan, että jos haet apurahaa palkkioihin, olet itse vastuussa tavanomaisista työnantajavelvoitteista, kuten ennakonpidätyksistä ja sivukuluista. Tukisäätiö tai Teatterikorkeakoulu ei anna neuvontaa työnantajavelvotteiden maksamisessa, vaan niistä tulee ottaa itse selvää.

Maksetaanko apurahasta veroa?

Apurahasta ei pääsääntöisesti makseta tuloveroa. Taideyliopiston tukisäätiö on yksityinen säätiö, mikä tarkoittaa, että myönnetyt apurahat yhteensä ovat verottomia valtion vuotuiseen taiteilija-apurahaan saakka (25 547,52 euroa vuonna 2023).

Tukisäätiö tekee apurahoista ilmoituksen Verohallinnolle, jos maksetun apurahan suuruus on vähintään 1000 euroa. Tiedot näkyvät esitäytetyssä veroilmoituksessa. Apurahat ovat sen verovuoden tuloa, jona ne maksetaan.

Kun apuraha on myönnetty työryhmälle, se näkyy yleensä vain apurahan hakijan esitäytetyllä veroilmoituksella. Tällöin työryhmän jäsenet ilmoittavat verottajalle itse apurahasta.

Mitä tapahtuu hakuajan jälkeen?

Hakemuksista pyydetään lausunto kyseisen koulutusohjelman johtajalta.

Tukisäätiön asiamies arvioi hakemuskokonaisuuden suhteessa hallituksen vuosittain päättämään sijoitusten jakovaraan. Hakemukset allokoidaan Teatterikorkeakoulun ja Kuvataideakatemian rahastoille.

Dekaani tekee lopullisen esityksen apurahansaajista tukisäätiön hallitukselle, joka hyväksyy esityksen. Hallituksen kokous, jossa apurahoista päätetään, pidetään helmi-maaliskuussa. Apurahansaajat saavat tiedon apurahasta heti tukisäätiön hallituksen kokouksen jälkeen. Samalla heille ilmoitetaan päivämäärä, johon mennessä maksutiedot tulee ilmoittaa. Apurahat maksetaan yhdessä erässä keväällä 2024.

Apurahan käytön raportointi

Kaikki apurahat tulee raportoida Aspicore-järjestelmässä viimeistään myöntövuotta seuraavan vuoden loppuun mennessä. Uutta apurahaa ei voi hakea ennen kuin selvitys on tehty ja selvitysvelvollisuuden laiminlyönti voi johtaa uuden apurahahakemuksen hylkäämiseen. 

Apuraha tulee käyttää siihen tarkoitukseen, johon se on myönnetty. Jos apuraha on käytetty muuhun tarkoitukseen, eikä käyttötarkoituksen muutoslupaa ole haettu, se peritään takaisin. Muutoslupaa haetaan kirjallisesti lähettämällä vapaamuotoinen hakemus teak.apurahat@uniarts.fi. Muutoslupahakemukseen täytyy liittää uusi budjetti ja selkeät perustelut muutokselle sekä sille, miten uusi ehdotus tukee opintoja. Ilman näitä muutosehdotus hylätään automaattisesti eikä opiskelija voi valittaa päätöksestä. Tällöin apuraha tulee palauttaa tukisäätiölle takaisin.

Apurahojen verkkojärjestelmän ohjeet

Apurahaa haetaan Aspicore-verkkojärjestelmän kautta. Hakemuksen tulee olla perillä viimeisenä hakupäivänä 22.1.2024 klo 16.00 (Suomen aikaa). Lähetä hakemuksesi hyvissä ajoin, niin vältät ruuhkan palvelussa!

Rekisteröidy palveluun Uniarts-sähköpostiosoitteellasi, joka toimii samalla käyttäjätunnuksenasi. Salasanan tulee olla vähintään 8 merkkiä ja siinä on oltava vähintään yksi numero. Jos unohdat salasanan, voimme lähettää salasananvaihtolinkin antamaasi sähköpostiosoitteeseen.

Tietojen oikeellisuus ja sitoumus

Opiskelija on itse vastuussa kaikkien pyydettyjen tietojen toimittamisesta ja niiden oikeellisuudesta. Puutteellisesti täytettyjä hakemuksia ei oteta huomioon.

Apurahan hakija sitoutuu noudattamaan rahaston antamia ohjeita, sekä toimimaan hakemuksessa esitetyn suunnitelman mukaan.

Lisätietoa

Apurahojen käyttötarkoitus ja muut sisällölliset asiat:

Aapo Juusti
Johdon assistentti, Kehittämispalvelut Teatterikorkeakoulu
teak.apurahat@uniarts.fi 
0400 792 099

Yleistä tukisäätiön apurahoista ja aikatauluista:
Anni Pokki
Taideyliopiston tukisäätiön asiamies
050 476 69 61

Lisätiedot

teak.apurahat@uniarts.fi.