10v juhlalogo 10v juhlagif

Hurraa! Vietämme 10-vuotisjuhlaa vuonna 2023! Juhlavuoden aikana keskitymme katsomaan tulevaisuuteen.

Sibelius-Akatemian apurahat

Sibelius-Akatemian tukisäätiö myöntää apurahoja opintojen edistämiseen sekä tavoiteajassa valmistuneille opiskelijoille.

Sibelius-Akatemian opiskelijoille apurahoja myöntää pääsääntöisesti Sibelius-Akatemian tukisäätiö. Joka vuosi on auki kolme hakua: opiskelija-apuraha, projektiapuraha (uusi) sekä valmistumisstipendi.

Opiskelija-apuraha (entinen Yleinen apuraha)

Sibelius-Akatemian tukisäätiö jakaa vuosittain apurahoja Sibelius-Akatemian opiskelijoille opintojen edistämiseen. Apurahaa voi hakea esimerkiksi mestari- ja kesäkursseihin, kilpailumatkoihin, seminaarikuluihin ja instrumenttien huoltoon. Apurahoilla halutaan tukea opiskelijoita valmistumaan tavoiteajassa. Hakuaika on 27.11.2023-22.1.2024 ja hakemuksen voi jättää Aspicore-järjestelmässä.

Projektiapuraha

Sibelius-Akatemian tukisäätiö jakaa apurahoja Sibelius-Akatemian opiskelijoiden ja opetushenkilökunnan strategisten hankkeiden edistämiseen. Apurahoilla halutaan lisätä Sibelius-Akatemian toiminnan vaikuttavuutta ja tunnettuutta kansallisesti ja kansainvälisesti. Hakuaika on 15.9.2023-29.2.2024 ja hakemuksen voi jättää Aspicore-järjestelmässä.

Valmistumisstipendi

Sibelius-Akatemian tukisäätiön valmistumisstipendiä voi hakea tavoiteajassa valmistunut Sibelius-Akatemian opiskelija. Opiskelija on oikeutettu apurahaan, jos hän valmistuu tavoiteajassa kunkin vuoden joulukuun loppuun mennessä. Stipendiä voi hakea 27.11.2023-22.1.2024 ja hakemuksen voi jättää Aspicore-järjestelmässä.

Lisätiedot

siba.apurahat@uniarts.fi