Kuulosuojainten hankinta

Kuulosuojainten yhteistilaus tehdään kerran vuodessa. Ilmoittautuminen yhteistilaukseen aukeaa elo-syyskuussa.

Kaikki uudet opiskelijat voivat ensimmäisenä opiskeluvuonna saada: 

  • joko yliopiston kustantamat standardisuojaimet (HIFI-/kuusimallin tulpat) 
  • Tai henkilökohtaiset, valetut suojaimet hintaan 127 €, kun tilaus tehdään yhteishankintana syys-lokakuussa (yliopisto osallistuu hankintakustannukseen 20 € osuudella). 

Kuulosuojainten yhteistilaus ensimmäisen vuoden opiskelijoille

Suojaintilaukset tehdään syyskuun aikana yhteishankintana. Tilauksista uutisoidaan Opiskelijan uniartsin etusivun uutisvirrassa, Tuudossa sekä viikkokirjeissä.  

Ennen tilausta kaikilla kampuksilla järjestetään tilaisuudet, joissa otetaan mitat ja tehdään valokset henkilökohtaisten suojainten tilausta varten.  

Kuulosuojainten tilaaminen muille kuin ensimmäisen vuoden opiskelijoille

Muut kuin ensimmäisen vuoden opiskelijat voivat tilata itselleen valetut kuulosuojaimet hintaan 147 €. Hinta on korkeampi kuin ensimmäisen vuoden opiskelijoilla, sillä yliopistolla on kustannussyistä mahdollisuus tukea vain uusien opiskelijoiden suojainhankintoja. 

Ilmoittaudu mukaan yhteistilaukseen

Ilmoittautuminen yhteistilaukseen alkaa maanantaina 30.8.2022 klo 9.00. 

Yliopiston kuulonsuojeluohjelma

Yliopistolle on laadittu kuulonsuojeluohjelma, jossa kuvataan toiminnassamme syntyvän melualtistuksen luonne ja altistusrajojen ylittymisen syyt. Ohjelmassa määritellään myös keinot altistuksen vähentämiseksi ja vaadittavien toimenpiteiden aikataulu. Kuulonsuojeluohjelmasta löydät myös käytännön ohjeita melualtistuksen vähentämiseksi.