Kuulon suojaaminen

Kuulosuojainten yhteistilaus tehdään kerran vuodessa. Ilmoittautuminen yhteistilaukseen aukeaa elo-syyskuussa.

Kaikki uudet opiskelijat voivat ensimmäisenä opiskeluvuonna saada: 

  • joko yliopiston kustantamat standardisuojaimet (HIFI-/kuusimallin tulpat) 
  • Tai henkilökohtaiset, valetut suojaimet hintaan 130 €, kun tilaus tehdään yhteishankintana syys-lokakuussa (yliopisto osallistuu hankintakustannukseen 20 € osuudella). 

Kuulosuojainten yhteistilaus ensimmäisen vuoden opiskelijoille

Suojaintilaukset tehdään syyskuun aikana yhteishankintana. Tilauksista uutisoidaan Opiskelijan uniartsin etusivun uutisvirrassa, Tuudossa sekä viikkokirjeissä.  

10.10.2023 klo 9-16 Musiikkitalon tilassa S3101 järjestetään tilaisuus, joissa otetaan mitat ja tehdään valokset henkilökohtaisten suojainten tilausta varten. 

Kuulosuojainten tilaaminen muille kuin ensimmäisen vuoden opiskelijoille

Muut kuin ensimmäisen vuoden opiskelijat voivat tilata itselleen valetut kuulosuojaimet hintaan 150 €. Hinta on korkeampi kuin ensimmäisen vuoden opiskelijoilla, sillä yliopistolla on kustannussyistä mahdollisuus tukea vain uusien opiskelijoiden suojainhankintoja. 

Yliopiston kuulonsuojeluohjelma

Yliopistolle on laadittu kuulonsuojeluohjelma, jossa kuvataan toiminnassamme syntyvän melualtistuksen luonne ja altistusrajojen ylittymisen syyt. Ohjelmassa määritellään myös keinot altistuksen vähentämiseksi ja vaadittavien toimenpiteiden aikataulu. Kuulonsuojeluohjelmasta löydät myös käytännön ohjeita melualtistuksen vähentämiseksi. 

Kysy lisää