10v juhlalogo 10v juhlagif

Hurraa! Vietämme 10-vuotisjuhlaa vuonna 2023! Juhlavuoden aikana keskitymme katsomaan tulevaisuuteen.

Kandinäyttelyyn osallistuminen

Mitä kaikkea minun tulee huomioida osallistuessani kandinäyttelyyn. Kandinäyttely on osa kandiseminaarikokonaisuutta, joka tukee opiskelijan kandidaatin opinnäytteen tekemistä.

Kandinäyttely 2022 teoksia Kuva/Tilassa.Kuva: Petri Summanen.

Kandinäyttely järjestetään syksyisin Myllyn näyttelytiloissa ja nimensä mukaisesti esittelee kandidaatin opinnäytetyön taiteellisia osia. Kandinäyttely on osa kandiseminaarikokonaisuutta, joka tukee opiskelijan kandidaatin opinnäytteen tekemistä. Seminaariin sisältyy kandinäyttelyn yhteinen loppukatselmus. Kandiseminaarin vastuuhenkilöinä toimivat lehtorit Stig Baumgartner (opinnäytesuunnitelma ja tarkastustilaisuudet) ja Marika Orenius (näyttelysuunnitelma).

Kandinäyttelyyn osallistumisprosessi

Kandinäyttelyssä esitetään julkisesti kandidaatin opinnäytetyön taiteellisia osia ryhmänäyttelyssä. Opinnäytteen taiteellinen osa voi olla myös jokin muu julkinen esitys. Näyttelyn tekeminen on osa seminaaria, jossa opitaan myös näyttelyn tekemisen ja esittämiskäytäntöjen prosesseista sekä opitaan tuottamaan tekstiä omasta taiteellisesta työstä ja teoksesta.

Yhteistapaaminen

Kandiseminaari alkaa alkuvuodesta yhteistapaamisella, jossa käydään läpi seminaarin kokonaisuutta ja opinnäytteen teon aikataulua. 

Ensimmäinen studiovisiitti

Varaa studiovisiittiaika helmi-maaliskuulle kandiseminaarin vastuulehtorin kanssa ja varaudu kertomaan hänelle suunnitelmistasi.

Opinnäytesuunnitelma ja opinnäyteapuraha

Taiteellisen osan tekemistä tuetaan opinnäyteapurahalla, jonka haku aukeaa maaliskuussa. Opinnäyteapurahan ehtona on hyväksytty opinnäytesuunnitelma. Hyväksynnän tekee oman opetusalueesi ohjaava opettaja. Suunnitelman palautuksen deadline on maaliskuun lopulla. Opinnäyteapurahan hausta tuottaja lähettää erillisen hakulomakkeen sähköpostitse. Opinnäyteapurahan haku sulkeutuu 11.4. Opinnäyteapurahat maksetaan opiskelijoiden tileille huhtikuun lopulla.

Toinen yhteistapaaminen

Toinen yhteistapaaminen on toukokuun alussa. Tapaamisessa käydään läpi kunkin opinnäyteteossuunnitelmia. Tilaisuudessa kukin opiskelija esittelee lyhyesti suullisesti ja myös mahdollisin kuvin tulevaa teostaan/projektiaan ja sen esitysmuotoa. Suulliset esittelyt pidetään joko suomeksi tai englanniksi. Suomenkieliset puheet tulkataan paikan päällä englanniksi. Mieti myös valmiiksi teoksesi mahdollista sijoittumista tilaan, jos sinulla on sen suhteen toiveita ja tarpeita. Tapaamisessa mukana myös tuottaja ja näyttelymestari.

Toinen studiovisiitti

Touko-kesäkuussa tapaat näyttelyn suunnittelusta vastaavan lehtorin. Suunnittele myös teoksesi tekninen toteutus ja sovi tarvittaessa tapaaminen näyttelymestarin kanssa teoksesi installoimisen suhteen. Studiovisiittien jälkeen näyttelyn vastuulehtori alkaa laatia alustavaa suunnitelmaa näyttelyn arkkitehtuurista.

Työskentele teoksesi parissa

Saat projektillesi ohjausta oman opetusalueesi ohjaajilta ja vastuuopettajaltasi sekä muilta koulun opettajilta.

Kirjoittamisen työpajat

Osallistu viestinnän työpajoihin, jotka alkavat elokuussa. Viestinnän opinnoissa kirjoitat opinnäytteen kirjallisen osion. Seminaarin ja näyttelyn vastuuopettajat pitävät koko ryhmälle elokuussa myös lyhyen kirjoitustyöpajan, joka helpottaa teostekstin kirjoittamista. Teostekstit voivat olla jatkoa aikaisemmin keväällä kirjoitetulle opinnäytesuunnitelmalle. Valmiit teostekstit lähetetään myös tarkastajille.

Näyttelyn infomateriaalit

Teosteksti ja teostiedot

Teostekstit oikoluetaan ja käännätetään ulkopuolisilla toimijoilla, toimitathan pyydetyt materiaalit määräajassa (8.9. mennessä). Voit myös halutessasi tehdä käännöksen itse, jolloin käännöstekstiin tehdään pelkkä oikoluku. Tuottaja lähettää materiaalien toimittamiseen lomakkeet sähköpostitse. Teostekstien käännökset tulevat tarkastettavaksesi, jonka jälkeen niihin ei enää voi tehdä muutoksia, muutoin emme ehdi enää taittaa näyttelymateriaaleja ja tulostaa niitä valmiiksi ennen avajaisia. Teostekstit tulevat tulosteena näyttelyn infomateriaaleihin sekä näyttelyn nettisivuille. 

Teostietojen (teoksen nimitiedot, koko, tekniikka) toimittamiseen tuottaja lähettää myös erillisen linkin sähköpostitse. Teostietojen toimittamisen deadline 18.9. mennessä.

Nettisivut

Kandinäyttelyn nettisivuille koostetaan kustakin osallistujasta oma sivu, johon tulee teosteksti ja lyhyesti tietoja taiteilijasta. Nettisivuille lisätään myös teoskuva, jonka toimittaminen on vapaaehtoista. Mikäli kuvaa ei toimiteta käytetään sivulla näyttelyn ilmekuvaa.

CV

Taiteilija CV:t (eli ansioluettelot) kerätään näyttelyyn erilliseen CV-kansioon yleisön tutustuttavaksi. CV:n toimittaminen on vapaaehtoista. Tuottaja lähettää esimerkkipohjan, jota voi hyödyntää.

Näyttelyn rakennus

Näyttelyn rakennus alkaa syyskuun alussa. Näyttelyn rakennuksen aikana pidetään erilaisia opetuksellisia työpajoja taiteen esittämiskäytännöistä opetusalueittain, jossa käydään läpi tyypillisiä ripustus -ja installoimistilanteita sekä teknisiä ratkaisuja mahdollisiin ongelmakohtiin. Oman opetusalueen työpajaan osallistuminen on pakollinen, mutta halutessaan voi ottaa myös osaa kaikkiin työpajoihin opetusalueesta riippumatta.

Näyttelyn avajaiset

Näyttelyn avajaisia vietetään 21.9. klo 17-19.

Näyttelyn aikana

Valmistaudu valvomaan näyttelyä

Näyttelyä valvotaan itse, joten valmistaudu valvomaan näyttely 2-3 vuoron ajan näyttelyn aukioloaikana. Näyttely on auki 22.9.–15.10.2023, ti-su klo 11-18. Vuorot varataan erillisen lomakkeen kautta, joka lähetetään osallistujille lähempänä näyttelyä. Vuorojen varaamisesta tuottaja lähettää erillisen varauslinkin. 

Dokumentoi teoksesi opinnäytettäsi varten

Kuvataideakatemian valokuvaaja dokumentoi yleiskuvin kaikki näyttelyt omia viestintä- ja opetustarpeitaan varten. Opinnäytteen dokumentaatiota varten jokaisen on kuvattava itse omat teoksensa ennen näyttelyn päättymistä. Huomaa, että opinnäytteen kirjalliseen osaan tulee sisällyttää kattavasti kuvia töistäsi. Dokumentointia varten järjestetään kamerasetti, jota voi lainata teoksen dokumentointiin. Laitteita ei saa viedä koulun tilojen ulkopuolelle ja materiaali tulee siirtää omille laitteille välittömästi käytön jälkeen, jotta muutkin pääsevät käyttämään laitteita.

Tarkastustilaisuus

Taiteellisen osan opinnäyteseminaariin liittyvässä yhteisessä kahden päivän pituisessa tarkastustilaisuudessa esittelet lyhyesti suullisesti opinnäytteesi taiteellisen osan teoksesi äärellä. Kaksi tarkastajaalausuvat siitä kommentoivat teostasi noin 15 minuutin ajan, minkä jälkeen varataan aikaa muutaman minuutin keskustelulle. Tarkastajat ovat tutustuneet teoksiin etukäteen ja ovat saaneet luettavakseen elokuussa kirjoittamasi teosesittelytekstin. Kaikki opiskelijat osallistuvat molempien päivien tarkastustilaisuuksiin. Tarkastustilaisuudet pidetään joko suomeksi tai englanniksi. Suomenkieliset puheet tulkataan paikan päällä englanniksi. Työstä opinätteesi kirjallinen osa valmiiksi ja jätä se tarkastettavaksi kolmen viikon sisällä tarkastustilaisuudesta. Opinnäytteen tarkastajat arvioivat taiteellisen ja kirjallisen osan kokonaisuutena.

Näyttelyn purku

Näyttelyn purku tapahtuu maanantaina 16.10. kello 9.00 alkaen. Teoksien purkamisesta ja pois kuljettamisesta sekä mahdollisten myytyjen teoksen pakkaamisesta ja toimittamisesta asiakkaalle kukin on vastuussa itse. Teknistä apua vaativat työt kuten nostimien käyttö tapahtuu ainoastaan teknisen henkilökunnan paikalla ollessa.