10v juhlalogo 10v juhlagif

Hurraa! Vietämme 10-vuotisjuhlaa vuonna 2023! Juhlavuoden aikana keskitymme katsomaan tulevaisuuteen.

Uusi projektiapuraha Sibelius-Akatemian opiskelijoiden ja opetushenkilökunnan strategisten hankkeiden edistämiseen

Sibelius-Akatemian tukisäätiö jakaa apurahoja Sibelius-Akatemian opiskelijoiden ja opetushenkilökunnan strategisten hankkeiden edistämiseen. Apurahoilla halutaan lisätä Sibelius-Akatemian toiminnan vaikuttavuutta ja tunnettuutta kansallisesti ja kansainvälisesti.

Apurahahakemuksia otetaan vastaan 15.9.2023-29.2.2024 välisenä aikana. Myöntöpäätöksiä tehdään hakuaikana noin kuuden viikon välein ja rahoitusta myönnetään, kunnes määrärahat on käytetty.  Hakemus tehdään Aspicore-verkkopalvelussa. Kaikille hakeneille ilmoitetaan päätöksestä sähköpostitse.

Kuka voi hakea apurahaa?

Sibelius-Akatemian läsnä-olevat tutkinto-opiskelijat, nuorisokoulutuksen opiskelijat ja opetushenkilökunta. Apurahaa voi hakea myös esimerkiksi aineryhmän puolesta.

Mihin tarkoitukseen voi hakea apurahaa?

Apurahahankkeen tulee lisätä Sibelius-Akatemian toiminnan vaikuttavuutta ja hyödyttää Akatemian opetusta, tutkimusta tai taiteellista toimintaa.

Apurahaa voi hakea uusiin strategisiin avauksiin, tapahtumiin tai muihin kertaluonteisiin kuluihin, jotka sisältävät esimerkiksi palkkioita, tila- tai tekniikkakuluja, julkaisukuluja tms.

Projektiapurahoja on suunnattu aiemmin mm. aineryhmien merkittäviin vuosijuhliin tai yleisöhankkeisiin, Akatemian strategisten kv-partnereiden yhteistyöhankkeisiin sekä yhteiskunnallisesti vaikuttaviin konserttikokonaisuuksiin.

Mihin tarkoituksiin apurahoja ei myönnetä?

 • Yliopiston perustoimintaan
 • Elinkustannuksiin
 • Instrumenttien tai laitteiden (esim. tietokone) hankintaan
 • Tutkimushankkeisiin
 • Opiskelijoiden palkkoihin
 • Jatkuvaan tai toistuvaan toimintaan

Mille ajalle apurahaa voi hakea?

15.9.2023-31.12.2024 tai niin kauan kunnes jakovara on käytetty. Apurahaa ei voi hakea takautuvasti. 

Myöntöpäätöksiä noin kuuden viikon välein

 • 15.9.2023 haku alkaa
 • 27.10.2023
 • 1.12.2023
 • 19.1.2024
 • 1.3.2024

Kuinka suurta apurahaa voi hakea?

Haettavalle summalle ei ole rajoitusta. Pääsääntöisesti apurahat ovat 1 000-5 000 euroa. Harkinnan mukaan voidaan myöntää myös suurempia apurahoja.

Miten apurahaa voi hakea?

Apurahaa voi hakea Aspicore-apurahajärjestelmässä 15.9.2023 alkaen.