10v juhlalogo 10v juhlagif

Hurraa! Vietämme 10-vuotisjuhlaa vuonna 2023! Juhlavuoden aikana keskitymme katsomaan tulevaisuuteen.

Taideyliopiston tukisäätiön yleiset apurahat Kuvataideakatemian opiskelijoille – hakuaika alkaa 18.8.2023

Seuraava apurahojen hakuaika Kuvataideakatemian opiskelijoille alkaa 18.8.2023 ja päättyy 20.9.2023.

Taideyliopiston tukisäätiö on perustettu vuonna 2018. Säätiön tarkoituksena on tukea ja avustaa Taideyliopistoa ja sen akatemioita, niiden toimintaedellytyksiä ja opiskelijoita. Taideyliopiston tukisäätiö jakoi ensimmäiset apurahat vuonna 2021. Apurahat jaettiin valmistumisstipendeinä Kuvataideakatemian ja Teatterikorkeakoulun opiskelijoille. Vuonna 2022 avattiin ensimmäinen yleinen apurahahaku.

Seuraava hakuaika Kuvataideakatemian opiskelijoille alkaa 18.8.2023 ja päättyy 20.9.2023.

Lomake sulkeutuu 20.9.2023 tasan klo 16.15, joten älä jätä hakemista viime tippaan! Lomakkeeseen voi myös liittää erillisiä tiedostoja.

Myöntämisperusteet

Taideyliopiston yleiset apurahat Kuvataideakatemian opiskelijoille myönnetään opintoihin liittyviin tarkoituksiin. Ne on tarkoitettu tukemaan opiskelijoiden kansainvälistä ja kotimaista verkostoitumista ja taiteellista toimintaa. Hakemus tulee perustella huolellisesti ja siitä tulee käydä ilmi käyttötarkoituksen yhteys opiskelijan opintoihin (esim. taiteellinen työskentely tai taiteilijana kehittyminen). Hakemuksen liitteet, ml. visuaalinen materiaali, tulee esittää selkeästi ja niiden tulee liittyä oleellisesti hakemukseen.

Tuki on harkinnanvaraista ja siinä huomioidaan käytettävissä oleva apurahabudjetti sekä opiskelijan aikaisemmin saamat Kuvataideakatemian tai tukisäätiön apurahat sekä samaan tarkoitukseen saatu tai haettu ulkopuolinen rahoitus. Apurahoja ei myönnetä takautuvasti jo päättyneeseen toimintaan.

Etusijalla ovat opiskelijat, joiden opinnot etenevät tavoiteajassa (n-vuoden opiskelijoiden kohdalla apurahan tulisi edistää opintojen loppuunsaattamista). Apurahoja myönnetään pääsääntöisesti kandidaatti- ja maisterivaiheen opintoihin liittyviin tarkoituksiin.

  • Seuraaviin kuluihin ei pääsääntöisesti myönnetä tukea:
  • palkat, palkkiot tai päivärahat
  • yleiset elinkustannukset
  • laitteiden tai työvälineiden hankinta
  • galleria- tai näyttelytilojen vuokrat
  • matkakulut KuvAn omiin residensseihin
  • kulut, joita voi kattaa materiaali- tai opinnäyterahalla
  • kandidaatin opinnäytteen tai kandinäyttelyn kulut.

Päätökset myönnettävistä apurahoista tekee Taideyliopiston tukisäätiön hallitus Kuvataideakatemian dekaanin esityksen perusteella. Dekaani valmistelee esityksen kuultuaan professoreja.

Kysymyksiä? Kaipaatko neuvoja hakemiseen?

Lisätietoa apurahoista.