10v juhlalogo 10v juhlagif

Hurraa! Vietämme 10-vuotisjuhlaa vuonna 2023! Juhlavuoden aikana keskitymme katsomaan tulevaisuuteen.

Hakuaika Taideyliopistoon on 4.-18.1.2023. Myös opiskeluoikeuden vaihtoa voi hakea samassa yhteydessä.

Hakuaika Taideyliopiston kandidaatti- ja maisterikoulutuksiin on 4.-18.1.2023 (pl. Kuvataideakatemian maisterikoulutus, johon haetaan elokuussa).

Samassa yhteydessä voi hakea myös opiskeluoikeuden vaihtoa Taideyliopiston omalla Surveypal-lomakkeella. Lue lisää https://opiskelija.uniarts.fi/yleistieto/opiskeluoikeus/#opiskeluoikeuden-vaihtaminen

Opiskelijalla voi olla samanaikaisesti vain yksi tutkintoon johtava opiskeluoikeus Taideyliopistossa. Opiskelijan ottaessa vastaan uuden tutkintoon johtavan opiskeluoikeuden Taideyliopistossa hän menettää aiemman opiskeluoikeutensa Taideyliopistossa. Rehtori voi erityisestä syystä myöntää poikkeuksen yhden opiskeluoikeuden säännöstä. (Taideyliopiston koulutussääntö 17 §).