10v juhlalogo 10v juhlagif

Hurraa! Vietämme 10-vuotisjuhlaa vuonna 2023! Juhlavuoden aikana keskitymme katsomaan tulevaisuuteen.

Teatterikorkeakoulun tuotantojen varastointi ja lainaukset

Mitä tuotantoja varastoidaan ja mitkä ovat lainausperiaatteet erityisesti valmistumisen jälkeen.

Mitä tuotantoja voidaan varastoida?

Teatterikorkeakoulun tuotantoja voidaan varastoida määräajaksi alla olevissa tapauksissa. Varastoinnin mahdollisuuksista sovitaan tuotantopalavereissa ja ennen tuotannon tilapurkua Taiteellisen toiminnan palveluiden kanssa.

Kandi- tai maisterivaiheen tuotanto

Tuotanto on määritelty Opetussuunnitelmassa (OPS) kiertuetuotannoksi tai opintojaksoon kuuluu esityksiä Teatterikorkeakoulun ulkopuolella.

Näitä tuotantokokonaisuuksia ovat lukuvuosina 2020 – 2025: N3: Monologit / Nma: Lavat auki / Sma: Skärgårdsteatern / TT: TADaC  

Muu opetussuunnitelmaan sisältyvä tuotanto

Muita opetussuunnitelmaan sisältyviä tuotantoja voidaan varastoida, mikäli tuotannolla on kutsu esiintyä festivaalilla tai muussa esityspaikassa ennen tuotannon tilapurkua. Työryhmän tulee laatia rideri kokonaisuudesta ennen tilapurkua, jossa on tieto siitä, mitä varastoidaan. 

MA- tuotanto tai Tutken taiteellinen osa

  • Työryhmällä tulee olla suunnitelma esitysvierailun toteuttamiseksi Teatterikorkeakoulun ulkopuolella.
  • Työryhmän tulee esittää Taiteellisen toiminnan palveluille TeaKin tuotantojakson aikana:
    • suunnitelma teatterin, esitystilan tai festivaalin ohjelmahausta tai muusta vastaavasta sekä rahoituksesta tai sen hakemisesta vierailua varten
    • rider kokonaisuudesta ja tieto siitä, mitä TeaKista tarvitaan mukaan.  
  • Työryhmän on vahvistettava vierailu tai toivottava lisäaikaa varastoinnille 4 kuukauden kuluessa tilapurusta. Jos vierailua ei ole sovittu määräajassa, tuotannon lavastus, tarpeisto ja puvusto puretaan ja ne ovat muiden tuotantojen käytössä.  Varastointia jatketaan maksimissaan 1 vuosi ensi-illasta. 

Teatterikorkeakoulu ei lainaa vierailulle aseita, kattokruunuja eikä täytettyjä eläimiä. Tuotannon tekninen toteutus tapahtuu lähtökohtaisesti aina vierailupaikan kalustolla. Tuotannon lämmitysharjoituksista Teatterikorkeakoululla sovitaan aina tapauskohtaisesti. Teatterikorkeakoulun henkilökuntaa voi osallistua vierailulle, mutta henkilökunnan osallistumisesta ja kustannuksista sovitaan aina erikseen. 

Lainausperiaatteet tuotannoille, joita ei ole varastoitu ja opiskelija on valmistunut 

Lavaste-, tarpeisto- ja pukulainoista sovitaan aina tapauskohtaisesti valmistumisen jälkeen tehtäville vierailuille. Osastot lainaavat vain samoja lavasteita, tarpeistoa ja pukuja kuin esityksessä oli käytössä aiemmin. Mikäli ne ovat jonkun toisen tuotannon käytössä tai varastoituna, korvaavia tavaroita ei lainata. Opiskelija voi olla yhteydessä tarvitsemistaan lainoista suoraan kullekin osastolle. 

Teatterikorkeakoulu ei osallistu näiden vierailujen siirto-, materiaali-  tai palkkakustannuksiin eikä toimi puvuston kerääjänä tai tavaroiden kuljettajina. Lainat tulee palauttaa huollettuina takaisin.