10v juhlalogo 10v juhlagif

Hurraa! Vietämme 10-vuotisjuhlaa vuonna 2023! Juhlavuoden aikana keskitymme katsomaan tulevaisuuteen.

Pedagogiset opinnot

Opettajan pedagogisten opintojen jälkeen voit työskennellä opettajana. Sibelius-Akatemiassa pääaineopintoihin voi myös sisältyä eri laajuisia pedagogiikkaopintoja, jotka eivät tuota yleistä pedagogista kelpoisuutta.

Opettajan pedagogiset opinnot

Opinnot vaaditaan seuraavien oppilaitosten opettajan kelpoisuuksiin: 

  • Vapaa sivistystyö (työväen- ja kansalaisopistot, kansanopistot) 
  • Konservatoriot (musiikki ja tanssi) 
  • Peruskoulu 
  • Lukio  

Pedagogisten opintojen lisäksi opettajilta vaaditaan myös korkeakoulututkinto. Opinnot suoritetaan Tampereen yliopiston hyväksymien sisältöjen mukaisesti.

Opettajan pedagogiset opinnot Teatterikorkeakoulussa

Teatterikorkeakoulussa opettajan pedagogiset opinnot sisältyvät tanssinopettajan ja teatteriopettajan maisteriohjelmien opetussuunnitelmiin. 

Opettajan pedagogiset opinnot Sibelius-Akatemiassa

Opettajan pedagogisten opintojen suuruus on 60 opintopistettä ja ne tuottavat yleisen pedagogisen kelpoisuuden. 

Sibelius-Akatemiassa pedagogiset opinnot voi suorittaa kahdella tapaa:

  1. Musiikkikasvatuksen koulutusohjelmassa opinnot sisältyvät pakollisina kandidaatin ja maisterin tutkintojen opetussuunnitelmiin. (HUOM! 2,5-vuotinen maisterikoulutus ei sisällä ko. kokonaisuutta). Lisätietoja opinnoista voit kysyä Musiikkikasvatuksen aineryhmän suunnittelijalta.
  1. Muissa koulutusohjelmissa opinnot ovat maisteriopintojen valinnainen opintokokonaisuus. Opintoihin voi hakea vuosittain kevätlukukaudella. Lisätietoja opinnoista voit kysyä pedagogiikkaopintojen suunnittelijalta.

Pääaineen pedagogiikkaopinnot Sibelius-Akatemiassa

Pääaineopintoihin voi sisältyä eri laajuisia pedagogiikkaopintoja, jotka eivät tuota yllä mainittua yleistä pedagogista kelpoisuutta. Näihin opintoihin voi kuulua opetusharjoittelua. 

Koulutusohjelman pedagogiikkaopinnot tarjoavat valmiudet opiskelijan itsereflektoinnin syventämiseen, vuorovaikutteisen opetustaidon kehittämiseen sekä tutustumiseen oman soittimensa pedagogiseen ympäristöön. Opinnot tukevat opiskelijan kokonaistavaltaista kehitystä muusikkona ja taiteilijana. 

Lisätietoja pääaineen pedagogiikkaopinnoista voit kysyä oman aineryhmäsi suunnittelijalta.

Harjoitusoppilaat pedagogiikkaopinnoissa

Opinnoissa hyödynnetään harjoitusoppilaita, jotka käyvät viikoittain tiloissamme soitto- tai laulutunneilla. Tunteja opettaa opiskelija ja niitä valvoo Sibelius-Akatemian opettaja.

Pedagogiikkaopintoihin liittyvät lomakkeet

Sibelius-Akatemian pedagogiikkaopinnoissa tarvitset lomakkeita opetusharjoittelua ja tuntien seuraamista varten. Voit ladata ja tulostaa lomakkeet alla olevan linkin kautta.  

Erilliset opettajan pedagogiset opinnot

Erilliset opettajan pedagogiset opinnot on tarkoitettu suoritettavaksi taidealan ylemmän korkeakoulututkinnon jälkeen. 

Koulutus on tarkoitettu henkilöille, joilla on ylempi korkeakoulututkinto tai vastaava tutkinto esittävien taiteiden, musiikin tai kuvataiteen alalta ja jotka haluavat kehittää taidepedagogista osaamistaan. Alempi korkeakoulututkinto ei anna hakukelpoisuutta.