Opintotuki

Opintotuen tarkoitus on turvata toimeentulosi opiskelun aikana. Opintotukea haetaan Kelalta.

Päätoimisen perustutkinto-opiskelijan toimeentulo muodostuu tyypillisesti opintotuesta, yleisestä asumistuesta sekä valtion takaamasta opintolainasta.  

Jos suoritat tutkintosi määräajassa voit saada opintolainahyvitystä tai opintolainavähennystä.

Opintotuen hakeminen

Korkeakouluopiskelijana voit hakea toimeentulosi turvaamiseksi opintotukea Kelalta. Lue tarkemmin opintotuesta Kelan Opintotuki-sivulta 

Ahvenanmaan opintotuki

Voit saada Ahvenanmaan opintotukea, jos asut vakituisesti Ahvenanmaalla.

Ulkomaan kansalaisen opintotuki

Jos olet ulkomaan kansalainen voit saada Suomen opintotukea tietyin ehdoin. Pääsääntöisesti toisesta maasta Suomeen opiskelemaan tulevat henkilöt saavat opinnoilleen tukea kotimaastaan.

Aikuiskoulutustuki

Aikuiskoulutustuki on rahallinen tuki, jota myönnetään työntekijälle tai yrittäjälle ammatillista kehittymistä tukeviin opintoihin.

Kesäopintotuki

Voit saada opintotukea myös kesäajalle 1.6.–31.8. Voit saada tukea esimerkiksi luentoihin, tentteihin, työharjoitteluun ja opinnäytetyön tekemiseen.  

Sairastuminen opintojen aikana

Jos sairastut kesken opintojen, voit jäädä sairauslomalle. Sairausajalta voit opintotuen sijaan saada sairauspäivärahaa.

Opintotukineuvonta

Opintotukeen liittyvissä saat tukea ja neuvontaa Kelan asiakaspalvelusta. 

  • Opiskelijoiden puhelinpalvelusta suomeksi 020 692 209 (ma–pe klo 9–16) 
  • Opiskelijoiden puhelinpalvelusta ruotsiksi 020 692 229 (ma-pe klo 9-16) 
  • Opiskelijoiden puhelinpalvelusta englanniksi 020 634 2550 (ma-pe klo 9-15) 

Voit myös asioida henkilökohtaisesti missä tahansa Kelan palvelupisteessä. 

Jos tarvitset tulkkausapua, löydät myös siitä tietoa Kelan sivuilta

Kuinka kauan voin saada opintotukea?

Enimmäistukiaikasi riippuu tutkintosi laajuudesta ja siitä, milloin olet aloittanut ensimmäiset korkeakouluopintosi. 

Jos suoritat sekä alempaa että ylempää korkeakoulututkintoa, saat opintotuen ensin alemman korkeakoulututkinnon suorittamiseen. Voit saada opintotuen ylemmän korkeakoulututkinnon suorittamiseen vasta sen jälkeen, kun olet suorittanut alemman korkeakoulututkinnon.

Opintojen edistymisen vaikutus opintotukeen

Opintojen edistymisen seuranta tehdään vuosittain lokakuussa. Edistymisen seuranta koskee koko edeltävää lukuvuotta (1.8.–31.7.) ja koko sitä aikaa, jona olet opiskellut korkeakoulussa Suomessa (1.8.2011 alkaen). Yksittäisten kuukausien opintoja ei valvota. 

Opintosi ovat edistyneet riittävästi, jos olet edeltävän lukuvuoden aikana suorittanut tutkintoosi kuuluvia opintoja keskimäärin vähintään 5,0 opintopistettä tukikuukautta kohti. Opintosuorituksia on kuitenkin oltava vähintään 20 opintopistettä jokaiselta lukuvuodelta, jonka aikana olet saanut opintotukea.  

Jos sinulle ei ole kertynyt tarpeeksi opintosuorituksia, Kela lähettää sinulle selvityspyyntökirjeen. Vastaa selvityspyyntöön ja selvitä syyt, joiden vuoksi opintosi ovat hidastuneet. Opintotuen maksamista voidaan jatkaa, jos opintosi ovat tilapäisesti hidastuneet hyväksyttävästä syystä.

Tulojen vaikutus opintotukeen

Omat tulosi vaikuttavat siihen, kuinka monelta kuukaudelta vuodessa voit nostaa opintotukea. Sinun pitää itse huolehtia siitä, että tulosi pysyvät Kelan sallimissa rajoissa.

Jos huomaat tulojesi ylittävän vuositulorajasi, voit nostaa vuositulorajaasi 

  • hakemalla tukea vain osalle opiskelukuukausista 
  • perumalla tukea etukäteen 
  • palauttamalla jo maksettua tukea vapaaehtoisesti. 

Opintotukiajan pidennys

Jos et ole pystynyt suorittamaan tutkintoasi loppuun tutkinnon enimmäistukiaikana, sinulle voidaan myöntää määrätyin edellytyksin pidennystä tutkintokohtaiseen enimmäistukiaikaasi. Enimmäistukiajan pidennystä voit saada korkeakoulututkinnon loppuun suorittamista varten yhteensä enintään 9 tukikuukautta. 

Tutkinnon enimmäistukiajan pidennys voidaan myöntää vain, jos osoitat että opintosi ovat viivästyneet sairauden tai muun erityisen painavan syyn takia. 

Perustoimeentulotuki

Opiskelijana sinulla saattaa olla oikeus perustoimeentulotukeen. Näin voi olla esimerkiksi silloin, jos et saa opintotukea, koska 

  • sinulle ei ole myönnetty opintolainan valtiontakausta tai et ole saanut opintolainaa pankista 
  • olet käyttänyt loppuun opintotukiaikasi 
  • opintotukesi on lakkautettu opintojen riittämättömän edistymisen vuoksi 
  • sinulle ei ole myönnetty opintotukea tai se on lakkautettu muun syyn vuoksi. 

Perustoimeentulotuki on viimesijainen etuus, mikä tarkoittaa sitä, että sinun on haettava ensin kaikki muut etuudet, joihin sinulla saattaa olla oikeus.

Omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudella tuettuna

Työtön työnhakija voi tietyin edellytyksin opiskella päätoimisesti tai sivutoimisesti menettämättä työttömyysetuuttaan. Opintojen vaikutus työttömyysetuuteesi ratkaistaan TE-palveluissa, joten neuvottele TE-palveluiden kanssa opiskelusuunnitelmistasi ennen opintojesi aloittamista.

Asumistuki

Opiskelijana saat yleistä asumistukea samoin ehdoin kuin muutkin tuen saajat. Tukea myönnettäessä ei siis huomioida opiskelukuukausia tai opintotuen enimmäisaikoja. Asumistuki ei vaikuta opintotuen saamiseen, eikä sitä ei huomioida tulona opintotuessa.