10v juhlalogo 10v juhlagif

Hurraa! Vietämme 10-vuotisjuhlaa vuonna 2023! Juhlavuoden aikana keskitymme katsomaan tulevaisuuteen.

Ergonomia opinnoissa

Vinkkejä ergonomian huomioimiseen kaikille opiskelijoille. Sibelius-Akatemian opiskelijoille on tarjolla räätälöityjä liikuntakursseja ja fysioterapiakonsultaatiota.

Työskentelyergonomian huomioiminen

Opiskeluun voi kuulua paljon istumista tai taiteellista työtä, joissa tauotuksella, asianmukaisilla työvälineillä ja apuvälineiden käytöllä voidaan vähentää haitallista fyysistä kuormittumista. 

Sopivilla laitevalinnoilla ja itsellesi sopivilla työpisteen asetuksilla voit merkittävästi parantaa tietokonetyön ergonomiaa. Etäopiskelussa ergonomia vaatii erityistä huomiota. Käänny tarvittaessa YTHS:n fysioterapeutin puoleen!  

Ergonomiatuki Sibelius-Akatemian opiskelijoille

Ergonomiaohjaus opetuksessa

Osana opetusta järjestetään ergonomiaohjausta seuraavilla kursseilla:

Lisäksi musiikin opiskelijoille räätälöidyillä liikuntakursseilla saat ohjausta oman opiskelukyvyn ylläpitämiseen ja harjoittelun taitoon. Muusikon ergonomiaa käsitellään myös instrumenttiopettajan ja fysioterapeutin yhteisillä tunneilla.

Jos sinulla on kipuja, puutumista tai muita ennalta ehkäisevää konsultaatiota vaativia oireita, voit hakea käyntiä muusikon hyvinvointiin erikoistuneen fysioterapeutin tai VoiceWell-asiantuntijan ohjauksessa.

Fysioterapiakonsultaatiot

Voit hakea konsultaatiota, jos olet nuoriso- tai peruskoulutuksen opiskelija tai vaihto-opiskelija Sibelius-Akatemian klassisen musiikin osastolla tai musiikkikasvatuksen, jazzin, kansanmusiikin, Global Musicin ja musiikkiteknologian aineryhmässä.

Et ole kuitenkaan oikeutettu fysioterapiakonsultaatioon, jos samana lukukautena käyt opetuksessa, jossa fysioterapeutti on mukana ohjaamassa (esimerkiksi viulistiklinikka).

Yhden lukuvuoden aikana sinulle voidaan myöntää 1–2 fysioterapiakäyntiä. Yhden käynnin pituus on 45 minuuttia.

Konsultaatioon hakeminen

Ano fysioterapiakäyntejä sähköisellä lomakkeella.

Ennen anomista on suositeltavaa, että keskustelet instrumenttiopettajasi kanssa. Suositeltavaa on myös, että opettajasi osallistuu konsultaatioon, jotta kokonaistilanne saadaan arvioitua ja saamasi ohjeet ovat näin ollen yhdenmukaiset.

Fysioterapiakonsultaatiot myöntää lehtori Susanna Metsistö. Saat tiedon sähköpostitse. Otathan yhteyttä fysioterapeuttiin vasta, kun sinulle on myönnetty konsultaatio. Takautuvia hakemuksia ei hyväksytä.

Jos sinulle myönnetään konsultaatiota, voit sopia fysioterapeutin kanssa, milloin ja miten saatu konsultaatio toteutetaan käytännössä.

Konsultaatiot myönnetään akuutin toimintakyvyn häiriön selvittämiseen. Myönnetty konsultaatio tulee käyttää mahdollisimman pian tai viimeistään saman lukukauden aikana. Syksyllä myönnetyt konsultaatiot on käytettävä viimeistään tammikuun loppuun mennessä. Keväällä konsultaatiota tulee hakea toukokuun loppuun mennessä ja myönnetyt konsultaatiot tulee käyttää kesäkuun loppuun mennessä.

Osa fysioterapeuteista ottaa vastaan omassa toimipisteessään. Voit myös varata tapaamiselle tilan Sibelius-Akatemiasta sähköpostilla: siba.tilavaraus@uniarts.fi. Tilavarauksessa tulee mainita fysioterapeutin nimi, jolla varaus tehdään.

Muusikon ergonomiaan erikoistuneet fysioterapeutit

Musiikkifysioterapeutti Erja Kouri

Erja Kouri on tuki- ja liikuntaelinten fysioterapiaan erikoistunut musiikkifysioterapeutti. Häntä kiinnostaa liikkeen ja liikkumisen analysointi, syyn löytäminen ongelman taustalla, ei pelkkä oireen hoito. Erja käyttää työssään manuaalista käsittelyä, esimerkiksi mobilisaatiota ja faskiakäsittelyjä, akupunktiota, yksilöllistä harjoittelua ja pilatesta. Erja on ohjannut erityisesti viulisteja aiheenaan ergonomia, lämmittävä ja palauttava harjoittelu ja myös sellistejä, pianisteja, laulajia ja puhaltajia.

Ota yhteyttä: puh. 050-572 2333, erja@mefysiotiimi.fi, www.mefysiotiimi.fi

Musiikkifysioterapeutti Satu Palo

Musiikkifysioterapeutti, OMT fysioterapeutti Satu Palo on työskennellyt fysioterapeuttina yli 30 vuotta ja muusikoiden kanssa vuodesta 2004. Satun erityisosaamista ovat kehon optimaalinen asento, niska-, yläraaja-, selkäranka- ja hermokudoskivut sekä kehoa vahvistavien harjoitteiden yksilöllinen ohjaaminen ja optimaalisen soittoasennon löytäminen. Hän on opettanut ergonomiaa Sibelius-Akatemiassa viulisti- ja huilistiklinikalla.

Ota yhteyttä: ensisijaisesti sähköpostilla satu.palo@live.fi (puh. 0400 799 564), www.fysioterapiaklinikka.fi

Musiikkifysioterapeutti Katarina Porander

Musiikkifysioterapeutti Katarina Poranderilla on yli 25 vuoden kokemus muusikoiden parissa työskentelystä. Katarinan erityisosaamiseen kuuluu muusikon ergonomia, – fyysinen harjoittelu ja -rasitusvammojen kuntoutus. Katarina on toiminut Kansallisoopperan, Helsingin kaupunginorkesterin ja Tapiolan Sinfoniettan fysioterapeuttina vuodesta 1991.

Ota yhteyttä: puh. 045 671 2849, katapo@saunalahti.fi

Musiikkifysioterapeutti Markku Riihinen

Markku Riihinen on kuopiolainen musiikkifysioterapeutti, joka on toiminut muusikoiden fyysisten ongelmien ja niiden ennaltaehkäisyn parissa jo 30 vuotta. Hän on tuki- ja liikuntaelimistön fysioterapian erikoisasiantuntija ja työfysioterapeutti. Markku toimii konsultoivana fysioterapeuttina Kuopion, Joensuun ja Jyväskylän orkesterille sekä opettaa muusikon ergonomiaa useissa oppilaitoksissa.

Ota yhteyttä: markku.riihinen@iwn.fi, puh. 017 261 1615 (Fysioterapiapalvelu)

Osteopaattinen käsittely / VoiceWell

Kirsi Vaalio on osteopaatti, MuM, HoitavaHengitys HB(r)-ohjaaja ja VoiceWell-hoitaja. Hän on erikoistunut ääntö- ja hengitysväylän ja hengityksen hoitoon. OsteoVoice, VoiceWell ja Laryngeal Manual Treatment -käsittelyt ovat ääntö- ja hengitysväylien, joihin liittyvät myös purenta ja fyysinen kieli, jännitys- ja häiriötilojen hoitokeinoja. Kirsti soveltaa hoidoissa osteopaattisia pehmytkudos- ja faskiatekniikoita, mobilisaatiota sekä erilaisia hengitykseen liittyviä keinoja ja harjoitteita.

Opiskelijan omavastuu hoidosta on 30 €.

Ota yhteyttä: 0400 433 629, kirsi.vaalio@gmail.com, www.kirsivaalio.fi

Lisämateriaalia ja harjoitteita opiskelukyvyn ylläpitämiseen

Lisätietoa