Tilojen varaaminen Sibelius-Akatemiassa

Mitä pitää ottaa huomioon, kun varaan ja käytän tiloja Töölön kampuksella.

Mihin tarkoitukseen tiloja voi varata?

Sibelius-Akatemian opiskelijat voivat käyttää ja varata tiloja opiskeluun ja siihen liittyvään harjoitteluun, tutkimukseen ja taiteelliseen toimintaan. Tilojen käyttö muuhun tarkoitukseen ilman yliopiston kanssa tehtyä sopimusta on kielletty.  

Kuka voi varata tiloja?

Sibelius-Akatemian läsnäolevana opiskelijana sinulla on oikeus harjoitella ja varata erillisiä harjoitusluokkia ja opetusluokkia niiden ollessa vapaina.  

Tilojen käyttöoikeus on vain lukukaudella läsnäolevaksi ilmoittautuneilla tutkinto-opiskelijoilla sekä nuorisokoulutuksen opiskelijoilla ja vaihto-opiskelijoilla. Harjoitusvaraukset voi tehdä vain opiskelija itse. 

Valmistuneen opiskelijan tilojen käyttö- ja varausoikeus säilyvät, kunnes käyttäjätunnusten voimassaolo päättyy.

Tilojen käyttö

Opiskelijat ovat velvoitettuja palauttamaan luokan, salin tai muun tilan siihen kuntoon kuin se oli ennen hänen käyttöään. Tilan järjestely ja siistiminen tulee suorittaa varatun ajan puitteissa. Sääntöjen noudattamatta jättäminen voi johtaa varausoikeuksien menettämiseen toistaiseksi. 

Vapaan luokan tunnistamisesta ja luokasta poistumisesta

Vapaan luokan tunnistaa siitä, että varattu -valo on pois päältä (M-talo ja N-talo) tai liu’utettavan ovimerkin vihreä puoli on esillä (R-talo). Varatun luokan tunnistaa siitä, että punainen varattu -valo palaa (M-talo ja N-talo) tai liu’utettavan ovimerkin punainen puoli on esillä (R-talo). 

Kun otat luokan haltuun, riippumatta siitä, onko sinulla varausta vai ei, merkitse luokka varatuksi oman harjoittelusi ajaksi. Näin muut eivät turhaan kärky ovellasi. 

Poistuessasi luokasta tauolle, jätä luokkaan soitinkotelo, ulkovaate tai muuta omaisuuttasi merkiksi siitä, että olet palaamassa. Poistuessasi luokasta kokonaan, ota kaikki omaisuutesi mukaasi ja merkitse luokka vapaaksi.

Tilojen varaaminen

Kaikki harjoittelun tilavaraukset tehdään Peppi-järjestelmässä tai Tuudossa. Video-ohjeita varausten tekoon löydät Pepin Tilavaraukset-sivulta. 

Opiskelijana voit varata Peppi-järjestelmän kautta harjoitusaikaa harjoitusluokkiin ja vapaina oleviin opetusluokkiin (musiikki– ja luentoluokat). Lisäksi osa harjoitusluokista toimii jonotusperiaatteella. Varausoikeuksien laajuus määräytyy aineryhmän mukaan. Erityisvarustelluissa luokissa harjoittelua on rajoitettu. Rajoitus voi koskea oikeutta varata tilaa tai oikeutta harjoitella tilassa. 

Yhteiskäyttöisiä luokkia ja harjoitusluokkia saa varata pisimmillään kahden päivän päähän. Tilavaraus avautuu Pepissä aamuisin klo 12.00. Esimerkiksi maanantaiaamuna klo 12.00 eteenpäin voit varata luokkia pisimmillään keskiviikolle. 

Lähtökohtaisesti luokkia saa varata yhteensä 12 tuntia viikossa. Kertaluontoinen varaus saa olla pisimmillään 3 tuntia. Erityisvarusteltujen luokkien kohdalla varausoikeus saattaa poiketa edellisistä ja varausohjeissa saattaa olla muitakin aineryhmäkohtaisia eroja tai poikkeuksia. 

Varaukset on tehtävä siten, että vältetään tilakalenterin muuttumista tarpeettoman repaleiseksi ja vältetään blokkaamasta muiden mahdollisuutta käyttää ja varata luokkia. Vapaata luokkaa voidaan käyttää harjoitteluun ja opetukseen ilman varausta sen ollessa tyhjillään. Kuitenkin niin, että harjoittelu väistää opetusta, mikäli tilassa ei ole varausta kumpaankaan käyttöön. 

Jokaisen varaajan on itse peruttava käyttämättä jäävät varaukset varausjärjestelmän kautta vähintään 15 min ennen varausta. Varauksen poistaminen tämän ajan jälkeen on kiellettyä. Omaa varausta ei voi siirtää tai luovuttaa toiselle opiskelijalle. 

Opiskelijoiden varausroolit Peppi- tilavarausjärjestelmässä

Pepissä on erilaisia varausrooleja. Tarkistathan aina oman varausroolisi ja noudatat tämän sekä aineryhmäsi rajoituksia tilaa varatessa siinäkin tapauksessa, että järjestelmä sallii sinulle laajemmat varausoikeudet. Tarkemmat tilakohtaiset käyttö- ja varausoikeudet tulee tarkistaa Pepistä varausta tehtäessä. Rajoitusten noudattamatta jättäminen voi johtaa varausoikeuksien menettämiseen. 

Varausroolit on esitelty alla. 

Opiskelijarooli 1

Tämä varausrooli on kaikilla. 

 • Roolilla voi varata yhteiskäyttöisiä opetusluokkia ja harjoitusluokkia 2 vrk päähän ja enintään 12 tuntia/vko. 

Opiskelijarooli 2 (jazz)

 • Roolilla voit varata jazzin aineryhmän erityisvarusteltuja luokkia. Erityisvarusteluja luokkia voi varata enintään 7 vrk päähän. Viikkotuntimäärää ei ole rajoitettu (koskee aineryhmän erityisvarusteltuja luokkia). 

Opiskelijarooli 3 (kansanmusiikki ja global music)

 • Roolilla voit varata kansanmusiikin sekä global musicin aineryhmien erityisvarusteltuja luokkia. Erityisvarusteluja luokkia voi varata enintään 7 vrk päähän, yhteensä enintään 12 tuntia/vko. 

Opiskelijarooli 4 (musiikkikasvatus)

 • Roolilla voit varata aineryhmän erityisvarusteltuja luokkia. Tiloja voi varata enintään 2 vrk päähän yhteensä enintään 12 tuntia/vko. 

Opiskelijarooli 5 (kirkkomusiikki ja urut)

 • Roolilla voit varata aineryhmän erityisvarusteltuja luokkia (ja Organoa). Tiloja voi varata enintään 2 vrk päähän yhteensä enintään 12 tuntia/vko. 

Opiskelijarooli 6 (puhaltimet, lyömäsoittimet ja harppu)

 • Roolilla voit varata aineryhmän erityisvarusteltuja luokkia. Tiloja voi varata enintään 2 vrk päähän yhteensä enintään 12 tuntia/ vko. 
 • Harpisteilla on oikeus varata harppuluokkia 30 vrk päähän 24 tuntia/vko ja lyömäsoittajilla lyömäsoitinluokkia 14 vrk päähän 35 tuntia/ vko. 

Opiskelijarooli 7 (musiikkiteknologia)

 • Roolilla voit varata erillisen käyttöperehdytyksen jälkeen studioita ja kevyttarkkaamoita ilman aikarajoitusta. Opiskelijan tulee huomioida aineryhmän pelisäännöt. 

Opiskelijarooli 8, (laajat oikeudet)

 • Teknisesti laaja varausrooli. 
 • Roolissa automaattisesti Vanhan musiikin aineryhmän opiskelijat sekä tohtoriopiskelijat (varaaminen eroaa 2 vrk säännöstä, katsothan aineryhmäsi pelisäännöt). 
 • Rooliin kytketään manuaalisesti kamarimusiikin vastuuhenkilöt sekä tarvittaessa aineryhmän puollolla myös opiskelija, joka suorittaa kurssia, jossa tarvitaan laajempia varausoikeuksia. 

Isojen ryhmien tilavaraukset ja tutkintoharjoitusvaraukset

 • Kamarimusiikkiryhmien tilavaraukset: Jokaisen kamarimusiikkiryhmän yhteyshenkilö saa oikeudet varata ryhmän harjoituksia varten tiloja lukukauden tai lukuvuoden ajaksi. Kamarimusiikkiryhmien yhteyshenkilöillä on oikeus varata kamarimusiikkiharjoittelua varten luokkia 2 viikon päähän, mutta vain ryhmän harjoittelua varten. Tämä helpottaa yhteisten harjoitteluaikojen löytymisessä. 
 • Mukan bändiluokkiin liittyvät yli 2 päivän päähän ulottuvat varaukset sekä pop/jazz- tasosuoritusten harjoitusvaraukset yms. Tehdään sähköpostitse osoitteesta: siba.mukavaraukset@uniarts.fi 
 • Klassisen musiikin instrumenttien taiteellisten tasosuoritusten saliharjoitusajat varataan tasosuoritukseen ilmoittautumisen yhteydessä Taito-väylästä. Lämmittelyluokan ennen tutkintoa voi varata osoitteesta siba.tilavaraus@uniarts.fi 
 • Muut yhtye- ja kamarimusiikkiharjoitukset opiskelija varaa opiskelijaroolinsa ja oman aineryhmän pelisääntöjen mukaan. 

Pedagogiikka, harjoitusoppilaan opettaminen

 • Pedagogiikan opiskelija, joka käyttää harjoitusluokkaa oman harjoitusoppilaan opettamiseen, voi varata harjoitusluokan opetuskäyttöön seuraavasti:  
 • I- pedagogiikka kurssia suorittava: 30 h = 1 h / viikko 
 • II- pedagogiikka kurssia suorittava: 60 h = 2 h / viikko 
 • Pedagogiikkatuntien varaukset tulee tehdä aikaisintaan kaksi viikkoa ja viimeistään kolme päivää ennen varauksen ajankohtaa sähköpostitse osoitteesta siba.tilavaraus@uniarts.fi, jolloin ne eivät vähennä opiskelijan omaa varauskiintiötä 

Äänitysvaraukset

Yksittäiset äänitysvaraukset luokkatiloihin tehdään sähköpostitse: siba.tilavaraus@uniarts.fi 

Voit varata salin äänitystä varten Taito-väylästä pisimmillään kahden viikon päähän. Huom. varauspyyntöjä ei käsitellä viikonloppuisin tai loma-aikoina.

Sibelius-Akatemian salien kuvan ja äänen tallennuslaitteiden käyttö on mahdollista omatoimisen perehdytyksen jälkeen.

Lisätietoa omatoimisesta tallennuksesta saat esitystekniikkapalveluista siba.avhelp@uniarts.fi

Samanlaiset tallennuslaitteet löytyvät Sibelius-Akatemian M-talon salien (Camerata, Sonore, Black Box, Organo) lisäksi R-talon saleista (R-KS, R-KMS, R-Pikkusali) sekä R-talon luokista (R410, R430, R431, R432, R510, R530, R531, R532) ja N-talon luokista (N-210, N-513, NK48, N-521, N-310, NK55, N515, N424).