10v juhlalogo 10v juhlagif

Hurraa! Vietämme 10-vuotisjuhlaa vuonna 2023! Juhlavuoden aikana keskitymme katsomaan tulevaisuuteen.

Teatterikorkeakoulun opinnäytteen palautusohje

Näin palautat opinnäytteesi lukuvuonna 2023-2024.

Huomioi oman koulutusohjelmasi mahdolliset lisäohjeet tämän ohjeen lisäksi.

1. Ennen opinnäytteen palauttamista

Jos käytät Teatterikorkeakoulun opinnäytepohjaa, kirjaston maarit.heikkinen@uniarts.fi p. 046 922 4681 neuvoo sen käytössä.

Tilaa tallenne taiteellisesta työstä

Jos olet tehnyt taiteellisen työsi Teatterikorkeakoulun ulkopuolella, sovi tallenteen tekemisestä ja tallenteen tekijänoikeuksista suorituspaikassa teatterin tai muun ulkopuolisen tahon kanssa.

Jos olet tehnyt taiteellisen työsi Teatterikorkakoulussa, täytä taiteellisen työsi kuvailutietolomake (dvd-kansi). Tilaa taiteellisesta työstäsi tallenne (dvd) ja vimeo-linkki lähettämällä kuvailutietolomake osoitteeseen jyrki.oksaharju@uniarts.fi. Poikkeuksena tanssijantaiteen maisteriohjelman ja ruotsinkielisen näyttelijäntaiteen koulutusohjelman produktiot, joissa useampi opiskelija tekee opinnäytteensä. Tarkista ohje koulutusohjelman suunnittelijasi kanssa.

Toimita tallenne kirjastoon. Lähetä suunnittelijalle saamasi Vimeo-linkki tallenteeseen. Tarkastajat voivat tarvita sitä lausuntotyössään.

Kirjoita tiivistelmä

Kirjoita tiivistelmä huolellisesti, noin 1 sivu, vähintään 250 sanaa. Tiivistelmäsi kiteyttää opinnäytteesi sisällön ja tekijätiedot. Tiivistelmä on myös maisterintutkinnon kypsyysnäyte.

Opinnäytteen julkisuus

Huomioi, että opinnäyte tulee julkiseksi, kun se on hyväksytty. Opinnäyte on tämän jälkeen saatavilla Taju-julkaisuarkistossa, mikäli olet antanut siihen luvan.

Tarkastuslupa

Ohjaavan opettajan tulee antaa lupa opinnäytteen kirjallisen osion tarkistamiseen. Toimita osio ohjaavalle opettajalle viimeistään 1 viikko ennen palautusajankohtaa.

Opinnäytteen alkuperäisyyden varmistaminen

Opinnäytteesi alkuperäisyys varmistetaan plagiaatintunnistusjärjestelmällä. Ohjaajan tulee palauttaa todistus suoritetusta plagiaattitarkastuksesta suunnittelijalle ennen kuin opinnäyte jätetään tarkastettavaksi.

Toimita opinnäyte kirjastoon

Sinun tulee toimittaa opinnäytteesi kirjastolle tallentamalla se julkaisuarkisto Tajuun. Sinun on varmistettava, että tietokantaan tallentuu sama versio työstä, kuin mikä on lähetetty tarkastajille. Tallentaessasi opinnäytteesi Tajuun voit antaa siellä luvan opinnäytteesi julkaisemiseen.

2. Opinnäytteen palauttaminen

Lähetä kirjallinen osio koulutusohjelmasi suunnittelijalle sähköpostitse PDF/A-muodossa. Nimeä tiedosto muotoon Sukunimi_Etunimi_202X.pdf.

Dramaturgian ja näytelmän kirjoittamisen koulutusohjelman opiskelija: Muista liittää pdf:ään myös näytelmä- tai esityskäsikirjoituksesi.

3. Opinnäytteen hyväksyminen

Koulutus- tai maisteriohjelmasi suunnittelija toimittaa tiedoksesi tarkastajien lausunnot, kun ne ovat saapuneet. Opetusneuvosto käsittelee opinnäytteesi tarkastajien lausuntojen pohjalta ja hyväksytystä opinnäytteestä tulee julkinen. Saat tiedon päätöksestä opetusneuvoston kokouksen jälkeen.

4. Valmistuneiden MAx-katalogi

Valmistuneita tuoreeltaan esittelevä MAx-katalogi julkaistaan kesäkuussa 2024. Kaikki lukuvuoden aikana valmistuneet maisterit voivat osallistua. Katalogista ja siihen kuuluvasta valokuvauksesta tiedotetaan erikseen sähköpostin kautta. Deadline osallistumiselle on huhtikuussa 2024.

5. Valmistuminen

Kun opinnäyte on hyväksytty ja kaikki maisterin tutkintoon vaaditut opintosuoritukset on suoritettu, hae tutkintotodistusta.