10v juhlalogo 10v juhlagif

Hurraa! Vietämme 10-vuotisjuhlaa vuonna 2023! Juhlavuoden aikana keskitymme katsomaan tulevaisuuteen.

Sibelius-Akatemian vaihto-ohjeet

Näin haet kansainväliseen vaihtoon Sibelius-Akatemian opiskelijana.

Voinko hakea vaihtoon?

Pääsääntöisesti voit käynnistää hakuprosessin aikaisintaan kandidaattivaiheen toisena opiskeluvuonna, jolloin vaihto voi toteutua aikaisintaan kolmantena opiskeluvuonna. Opintojen eteneminen suunnitellussa aikataulussa on edellytys vaihtoon lähtemiselle. Vaihtoon pääsemisen esteenä voi olla esimerkiksi pitkittynyt opiskeluaika tai 1. ja 2. vuoden opintosuunnitelman pakollisten opintosuoritusten puuttuminen.  

Opiskelijavaihto on osa Sibelius-Akatemiassa tehtävää tutkintoa, joten vaihtokoulussa suoritettavat opinnot sisällytetään henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaan (HOPS).  Vaihtovuosi ei ole ylimääräinen opintovuosi, eikä keino pitkittää opintoaikaa. Vaihtoon käytetyt lukukaudet kuluttavat oikeutta pääaineen henkilökohtaiseen instrumenttiopetukseen. Opiskelijan tuleekin keskustella ainejohtajan ja/tai hops-vastaavan kanssa sekä vaihdon ajankohdasta että vaihdon aikana suoritettavien opintojen sisällöstä. Vaihtohakemusta ei voi lähettää kohdekouluun ilman ainejohtajan puoltoa.  

Mikäli jonkin hakukohteen kohdalla joudutaan tekemään hakemusten priorisointia, siitä päättää kansainvälisten asioiden päällikkö koulujen välisten linjausten ja opiskelijan hakemuksessa ilmoittaman oman prioriteettijärjestyksen perusteella. Kansainvälisten asioiden päällikkö kuulee tarvittaessa ainejohtajaa tai dekaania priorisointipäätöksen tueksi.

Milloin vaihtoon haetaan?

Sibelius-Akatemian sisäinen hakuaika lukuvuodelle 2023–2024 on tammikuussa 2023 riippumatta siitä, haetaanko vaihtoon syksyksi 2023, kevääksi 2024, vai koko lukuvuodeksi. 

Täytä Surveypal-systeemissä alustava hakemus viimeistään 15. tammikuuta, jonka jälkeen Hops-vastaava kommentoi hakemusta opintojen edistymisen näkökulmasta. Tämän jälkeen ainejohtajan tulee puoltaa vaihtosuunnitelmaa. Alustava hakemus tulee olla käsiteltynä tammikuun loppuun mennessä.  

Aikainen deadline: Montreal McGill University, University of Texas at Austin ja Musik Akademie Basel

Näillä kouluilla on aikainen deadline. Ota yhteyttä kansainvälisten asioiden henkilöstöön, mikäli aiot hakea näihin kouluihin:  

 • Montreal McGill University: Hakudeadline syyskaudelle on maisteriopiskelijoiden osalta 1.12.2022
 • University of Texas at Austin: Hakudeadline on jo 8.12.2022
 • Musik Akademie Basel: Hakudeadline on 31.1.2023

Näin haet vaihtoon

Katso, että HOPSisi on Peppi-järjestelmässä ajan tasalla ja tutustu vaihtokohteisiin

Täytä alustava hakemus

Täytä lomake, jolla haetaan ainejohtajan puolto vaihtosuunnitelmalle.

Oopperakoulutuksen opiskelijoiden ja jatko-opiskelijoiden hakemuksia puoltaa opinnoista vastaava professori/ohjaaja. Tähän alustavaan, Sibelius-Akatemian sisäiseen hakulomakkeeseen tulee kirjata perustelut vaihtosuunnitelmalle sekä alustava suunnitelma siitä, mitä opintoja/kursseja vaihtoperiodin aikana on tarkoitus suorittaa. Hakemukseen voi kirjata 1-5 kiinnostavinta kohdekoulua.

Selvitä kohdekoulun tarjoamat opintomahdollisuudet

Vaihtoa suunnittelevan opiskelijan tulee itse selvittää kohdekoulun tarjoamat opintomahdollisuudet kyseisen koulun nettisivuilta. Mikäli kurssitarjonnasta on hankalaa saada selvää ja/tai kurssilistoja ei löydy, alustavaan hakemukseen tulee kuitenkin listata niitä asioita ja oppimisalueita, joita vaihtojakson opinto-ohjelmaasi haluaisit sisällyttää.  Ota hyvissä ajoin ennen tammikuun puoliväliä yhteyttä hops-vastaavaasi, ja käy hänen kanssaan läpi opintojen tilanne sekä suunnitelma vaihto-opinnoista.

Täytä koulukohtainen hakemus

Varsinaisia kohdekouluihin lähetettäviä hakulomakkeita ei tarvitse täyttää vielä tammikuussa (paitsi yllä mainittujen koulujen osalta). Ainejohtajan puoltamille hakijoille lähetetään helmikuussa sähköpostitse ohjeet varsinaisten, koulukohtaisten hakemusten ja Learning Agreementin laatimisesta. Koulukohtaiset hakemukset jätetään useimmiten sähköiseen hakujärjestelmään, mutta joihinkin kouluihin ne lähetetään vielä pdf-liitteenä sähköpostitse. 

 Lopullinen hakemus koostuu yleensä seuraavista asioista:

 • Vaihto-ohjelman/koulun hakulomake (online-systeemissä tai paperilla) 
 • Study Plan –ehdotus (sisältää listan kurssitoiveista), josta Learning Agreement muotoutuu 
 • Curriculum Vitae eli napakka CV englanniksi tai kohdemaan kielellä 
 • Letter of Motivation, jossa voit omin sanoin perustella englanniksi tai kohdemaan kielellä, miksi haet vaihto-opiskelijaksi ko. kouluun 
 • Hakuvideo tai sävellysnäyte. Videon sisällöstä voit useimmiten päättää itse, siitä ei ole olemassa yleisiä ohjeita. Tarkista asia kuitenkin kohdekoulun nettisivulta. Hakusanalla Erasmus incoming tai student exchange voi useimmiten löytää ohjeita vaihtoon hakevalle.  Jos ohjeita ei ole kirjattu, näyte voi sisältää 2-3 erityylistä kappaletta, kesto yhteensä noin 10 – 20 min. Suositeltavin muoto on linkki videoon, joka aukeaa ilman kirjautumista. 
 • Transcript of Records eli opintorekisteriote (englanniksi), jonka voit itse hakea Peppi-järjestelmästä. 
 • Mahdollinen opettajan suosituskirje (välttämätön vain joihinkin kohteisiin) 
 • Lisäksi esim. USA:n yliopistoihin tarvitaan todistus varallisuudesta (= tiliote tai Bank Letter tietylle summalle) sekä mahdollisesti todistus kielitaidosta (TOEFL-testitulos tai vastaava).