Opas kestävään taiteelliseen työskentelyyn Teatterikorkeakoulussa

Mitä kaikkea voin ottaa huomioon suunnitellessani ekologisesti kestäviä tuotantoja Teatterikorkeakoulussa.

Kohti ekologisesti kestävämpiä tuotantoja Teatterikorkeakoulussa:

 • Harjoittele ja kokeile.
  • Ekologisesti kestävää toimintaa on mahdollista harjoitella tuetusti Teatterikorkeakoulussa.  Pohdi,  mitä haluat kokeilla ja oppia ekologiseen kestävyyteen liittyen tämän tuotannon aikana.  
 • Hyödynnä TTP:n eri osastojen tuki, osaaminen ja tiedot.
  • Taiteellisen toiminnan palvelut (TTP) auttavat ekologisen kestävyyden huomioimisessa kaikissa tuotannon vaiheissa suunnittelusta purkuun.  
 • Aseta tavoitteet kestävyydelle ja seuraa niiden toteutumista.
  • Voisiko yhden tai useamman työryhmän yhteisen tavoitteen asettaminen heti suunnitteluvaiheessa auttaa keskittämään huomiota ja resursseja tuotannon ja oppimisen kannalta olennaisiin asioihin? Tavoitteet kannattaa kertoa myös TTP:lle, niin he voivat mahdollisuuksien mukaan tukea niiden toteuttamisessa.  
 • Varaa aikaa.
  • Ekologisten vaihtoehtojen selvittelyyn, kokeilemiseen ja valmistamiseen kannattaa varata tarpeeksi aikaa. Rauhassa ja ajan kanssa tekemällä myös kalusto ja tavarat pysyvät helpommin hyvässä kunnossa. 
 • Hyödynnä TeaKin monipuolisia valikoimia.
  • Suunnittelun ja ideoinnin lähtökohtana on ekologisinta käyttää Teatterikorkeakoululla jo olemassa olevia tavaroita, materiaaleja, vaatteita ja tekniikkaa. Tutustu olemassa oleviin valikoimiin ja varastoihin jo suunnitteluvaiheessa. 
 • Tee kokeilut mahdollisimman pitkään talossa olevilla asioilla.
  • Kokeile ideoita  harjoituksissa ensin jo olemassa olevilla vaatteilla, esineillä ja lavasteilla. Suunnittele TTP:n kanssa hankintoja ja valmistettavia asioita vasta, kun ideat ovat selkiytyneet. 
 • Suunnittele loppu jo aluksi.
  • Materiaalien, esineiden, lavasteiden ja vaatteiden jatkoelämää kannattaa miettiä TTP:n kanssa jo tuotannon suunnitteluvaiheessa. Miten voisitte varmistaa yhdessä, että mahdollisimman suuren osan asioista voisi purkaa, varastoida, huoltaa ja/tai myöhemmin uudelleen käyttää sellaisenaan tai muokattuna?
 • Pidä huolta ja käytä oikein.
  • Lainatut ja hankitut asiat säilyvät käyttökelpoisina tuleville käyttäjille, kun niitä käytetään oikein ja kohdellaan hyvin. Jos suunnittelet käyttäväsi esim. jotain esinettä sen käyttötarkoituksesta poikkeavalla tavalla, keskustele asiasta ensin kyseisen TTP:n osaston kanssa. Lähes kaikille ideoille löytyy yhdessä keskustelemalla ja suunnittelemalla hyvä ja kestävä toteutustapa.
 • Käytä sotkevia ja kuluttavia aineita harkiten.
  • Esimerkiksi erilaiset nesteet, savi, multa, hiekka,  glitteri ja ruoat voivat olla haitallisia laitteille, materiaaleille, työryhmän terveydelle ja tiloille. Mikäli elektronisia laitteita menee korjauskelvottomaan kuntoon näiden aineiden takia, on hyvä muistaa, että uusien laitteiden valmistaminen kuormittaa ympäristöä huomattavasti. Mitä pidempään laitteet pysyvät ehjinä ja käytössä, sitä ekologisempaa. Sotkevien aineiden käyttö lisää myös siivouksen ja huollon tarvetta. Keskustele sotkevien aineiden käytöstä jo ennen kokeiluja jokaisen TTP:n osaston kanssa. Myös tulen ja vaarallisten aineiden käyttö vaatii yhteistä keskustelua ja suunnittelua.
 • Ota opit talteen.
  • Kertaa tuotannon loppuvaiheessa  aiemmin asetetut ekologisen kestävyyden tavoitteet, arvioi niiden toteutuminen ja pohdi yhdessä, mitä tuotannon myötä on opittu. Oppien, kokemusten ja ideoiden jakaminen muille opiskelijoille, opettajille ja TTP:lle hyödyttää kaikkia ja edistää koko Teatterikorkeakoulun ekologista kestävyyttä.

Näyttämö ja lavastus

Ohjeet opiskelijoille:

 • Kerro suunnitelmistasi ajoissa.
  • Käy tuotannon suunnitelmat ja mahdolliset ekologiseen kestävyyteen liittyvät tavoitteet läpi heti suunnittelun alkuvaiheessa ohjaavan opettajan ja näyttämömestarin kanssa. Näin voitte suunnitella toteutusta yhdessä ja saat tukea taiteellisten ideoiden toteuttamiseen ekologisesti kestävimmällä tavalla.
 • Hyödynnä olemassa olevaa.
  • Käytä suunnittelun ja toteutuksen lähtökohtana mahdollisimman paljon näyttämön varastosta ja muualta kierrätettyinä saatavia ja hankittavia asioita. Voit myös selvittää, olisiko käynnissä olevista tuotannoista jäämässä käyttökelpoista tavaraa, lavasteita tai materiaaleja, joita voisit hyödyntää.
 • Käytä kiinnityksiin ruuveja, heloja, verhoiluniittejä tai tarranauhaa.
  • Näin purku on nopeampaa ja materiaalien uudelleenkäyttö helpompaa. Käytä liimoja vain, jos lavasteen kestävyys, turvallisuus tai muu syy sitä edellyttää. 
 • Etsi korvaavia materiaaleja.
  • Pohdi yhdessä näyttämömestarin kanssa, voisiko ympäristöä kuormittavat materiaalit korvata jollain kestävämmällä vaihtoehdolla, joka näyttää samalta. Esimerkiksi metallia, glitteriä tai messumattoja voi korvata erilaisin keinoin.
 • Muista kankaiden ja mattojen mahdollisuudet.
  • Jos haluat muuttaa tilan tunnelmaa, vältä maalaamista ja hyödynnä muita keinoja.  Esimerkiksi black boxin saa muunnettua vaaleammaksi käyttämällä varastoista löytyviä tanssimattoja tai isoja kankaita.
 • Huolehdi maalien jätteistä.
  • Maalaamossa ja VÄL-ateljessa työskennellessäsi kaada maalausvälineiden ensimmäiset pesuvedet vaarallisen jätteen tynnyriin/astiaan.
 • Palauta lainatut työkalut, materiaalit ja tarvikkeet oikeille paikoilleen.
  • Palauta lainaamasi materiaalit aina sinne, mihin ne kuuluvat.
 • Harkitse tarkkaan sotkevien aineiden käyttöä.
  • Huomioi, että allergisoivien, sottaavien, pölyävien ja orgaanisten aineiden käyttö vaatii aina kaikkien TTP:n osastojen hyväksynnän. Toteutukselle löytyy aina jokin hyvä ratkaisu, kun suunnitelma tehdään  yhdessä ja hyvissä ajoin.
 • Suunnittele lavasteiden jatkokäyttöä, purkua ja kierrätystä.
  • Suunnittele lavasteiden jatkokäyttöä ja purkua ennen hankintaa yhdessä näyttämömestarin kanssa. Pysyvä varastointi ei useimmiten ole mahdollista, koska varastotilaa on niukasti.

Näyttämön oma toiminta:

Mitä teemme työntekijöinä ekologisen kestävyyden hyväksi? 

Kun tuotantopalaverissa lavastusopiskelija on esitellyt alustavat suunnitelmansa, otamme yhdessä selvää tarvittavista materiaaleista ja niiden hinnoista, saatavuudesta sekä ekologisuudesta. Usein opiskelijalla on perustelut haluamalleen toteutukselle, mutta mikäli meillä on esimerkiksi huonoa kokemusta jostain materiaalista, niin tarjoamme vaihtoehtoja. Neuvottelemme myös ohjaavan opettajan kanssa ja ratkaisu esimerkiksi ekologisempaan vaihtoehtoon on usein löydettävissä. 

Periodien alussa käymme myös koko tiimin kanssa läpi tulevien tuotantojemme raaka-ainehankinnat, jotka sitten tilaamme yhdellä toimituksella jakaen rahtikustannukset eri tuotantojen kesken. Näin säästämme sekä luontoa että aikaa ja varastomme pysyy kohtuullisen kokoisena. Olemme päätyneet vuosien varrella suosimaan tiettyjä materiaaleja juuri paremman kierrätettävyyden takia. Aiemmin, yli kymmenen vuotta sitten, tuotantojen purkupäivä tarkoitti jätelavan tilaamista ja lähes kaikkien lavastuselementtien poisheittämistä! Koska teosten purku on usein sekä henkisesti että fyysisesti raskasta, tieto siitä, että nykyään lavastemateriaali päätyy tulevaisuudessa johonkin toiseen teokseen, on helpottavaa kaikille työryhmän jäsenille, myös meille näyttämön työntekijöille. 

Huonekaluvarasto:

Lavastevarastomme jakaantuu kahteen; on huonekaluvarasto ja materiaalivarastot.  

Huonekalumme ovat pääosin vanhoja, sekalaisia lahjoituksia tai kierrätystoreilta hankittuja. Ne ovat pääosin vankkoja, täyspuisia huonekaluja. Olemme pystyneet korjaamaan, uudelleenverhoilemaan, pintakäsittelemään ja kierrättämään näitä jo vuosikymmeniä. Vanhemmat täyspuiset ja metalliset huonekalut ovat usein käyttöiältään pidempiä, kestävämpiä ja helpommin korjattavia kuin uudemmat kuitulevy- ja uretaanivaahtohuonekalut, esimerkiksi hyllyköt, pöydä ja, sohvat.  

Mikäli tarvitsemme lavastuksiin jotain sellaista, mitä meiltä ei löydy, yritämme hankkia sen joko lainaamalla muilta teatteritaloilta tai etsimällä kierrätysryhmistä ja kirpputoreilta. Eli pidämme mielessä: mitä pidempi huonekalun elinkaari sen pienempi hiilijalanjälki. Tämä on myös taloudellisempaa, ei vain ekologisempaa. 

Materiaalivarasto:

Materiaalivarastommekin jakaantuu kahteen; on näyttämörakennevarasto ja raaka-ainevarasto. 

Näyttämörakennevarastosta löytyvät podestot, kaiteet, ovet, penkit, moltonverhot, ruohomatot, tanssimatot, trussit, ketjunostimet ynnä muut. Kehitämme jatkuvasti myös moduulirakenteita, joita voi yksinkertaisesti muokata ja purkaa tarpeen mukaan. Hyödynnämme sekä puu- että metallirakenteita jatkokäyttöön. Suosimme ruuvikiinnityksiä niittien ja liiman sijaan aina, kun se on mahdollista. 

Raaka-ainevarastossamme on vaneri- ja puukuitulevyt, kertopuut, laudat, metallilevyt, huonekaluputket, lattaraudat, muovilevyt, maitokartonki, maalit, liimat ynnä muut. Metallin hiilijalanjälki on kaikista käyttämistämme materiaaleista suurin mutta toisaalta se on materiaalina kestävin sekä helpoin muokata aina uudelleen. 

Pyrimme siihen, että lavastuksen suunnittelijat ottaisivat suunnittelun lähtökohdaksi jo olemassa olevat varastomme. Lisäksi kannustamme katsomaan käynnissä olevien tuotantojen lavastuksia, jotta he voisivat löytää niistäkin osia omaan työhönsä. Mikäli tähän ei taiteellisesta syystä voida ryhtyä tai meiltä ei löydy materiaalia riittävästi, yritämme etsiä materiaaleja kierrätettyinä esimerkiksi sosiaalisessa mediassa. Mikäli joudumme hankkimaan niin kutsuttua neitseellistä materiaalia mietimme kuinka kyseinen materiaali olisi jatkokäytettävissä.  Onko materiaali helposti purettavissa ja/tai uudelleen kierrätettävissä osina tai raaka-aineena.  

Materiaalien alkuperämaatiedot saa tavarantoimittajilta. Esimerkiksi käyttämämme Hartman Oy:n toimittamat kertopuut, sahatavarat ja havuvanerit tulevat kaikki kotimaisilta tehtailta. Koivuvaneri ja OSB- levy tulevat Latviasta, MDF- levy Puolasta ja filmivaneri tulee tällä hetkellä Brasiliasta. Metallit tulevat pääosin SSAB:n Suomen tehtaalta Raahesta.  

Näyttämöosastolla raaka-aineet pyritään tilaamaan kootusti eri produktioiden jakaessa rahtikustannukset. Periodimalli mahdollistaa tämän loistavasti. Voimme minimoida kuljetuksista aiheutuvaa hiilijalanjälkeä saamalla useamman eri tuotannon tarvitsemat materiaalit yhdellä kertaa. 

Kierrätys:

Vuosittain teemme varastoinventaarion. Mikäli meille on jäänyt käyttämätöntä materiaalia tai lavaste-elementtejä, kierrätämme ne joko ottamalla yhteyttä muihin teattereihin tai ilmoittamalla esimerkiksi Facebookin Roinaränni- ryhmässä. On ollut ilo huomata, että ottaja löytyy 99% varmuudella. Mikäli joudumme silti heittämään jotain pois, lajittelemme jakeet huolella kiertoon. 

Puu- ja metallipajoilla on kierrätyshyllyt ja lokerikot kaikelle sellaiselle materiaalille, jotka ovat jääneet yli valmistettaessa lavasteita. Yleisimmin meiltä löytyy seuraavia jämämateriaaleja: havu- ja koivuvaneria, MDF- levyä, OSB- levyä, polykarbonaattia, polyakryylia, polystyreeniä, teräslevyäpaloja, huonekaluputkea, alumiinia, kertopuuta, lautaa, maaleja ja petsiä. 

Jämämateriaaleja voivat hyödyntää kaikki TeaKin opiskelijat.  Esimerkiksi äänisuunnittelija voi tarvita kurssi- tai produktiokokeiluihin erilaisia ja eri paksuisia materiaalipaloja exciter- kokeiluihin, lavastaja pintakäsittelytesteihin, valosuunnittelija muovilevyjä valokatteisiin. Myös Kuvataideakatemian kuvanveisto-osasto hyödyntää jätemateriaaliamme.  

Pintakäsittely:

Koska esityskautemme ovat hyvin lyhyitä,keskimäärin 6 viikkoa eli 5–10 esitystä, joudumme pintakäsittelemään lavasterakenteet ja esitystilat nopeasti kuivuvilla, pääsääntöisesti vesiohenteisilla, maaleilla. Ekologisempia vaihtoehtoja on olemassa vähän, eivätkä ne sovellu hektiseen tahtiimme, koska niiden kuivumisajat ovat pidemmät ja kestävyys huonompi.  

Esitystilojen muuttaminen maalaamalla on kuitenkin vähentynyt huomattavasti. Tarjoamme tähän vaihtoehtoisia ratkaisuja, kuten tanssimattoja, maitokartonkia ja kankaita. Näin tilan ilmettä saa muutettua ilman tilan pysyvää muokkaamista. Pyrimme udelleenkäyttämään suuria kankaitamme mahdollisimman pitkään. Kankaiden käytön etuna on niiden monikäyttöisyys, esimerkiksi projisointipintana, verhoina, kattoina, laskoksina, pingotettuna pintana, tilanjakajina, mekaanisesti säädettävinä, lattiamateriaalina, lavaste-elementtinä siis monin eri tavoin. 

Maalaamossa on erityisen tärkeää muistaa käyttää vaarallisen jätteen tynnyriä ensimmäisiin maalinpesukertoihin. Pesu suoritetaan ämpärissä tai muussa astiassa, josta maalinen pesuvesi kaadetaan suppilon avulla ongelmajätetynnyriin. Viemäriverkostoon saa laskea vain telojen, pensseleiden ja astioiden viimeiset huuhteluvedet. Olemme siirtyneet lähes täysin vesiohenteisiin maaleihin. Nekään eivät ole täysin myrkyttömiä tai hajuttomia mutta kuitenkin parempia kuin liuotinpohjaiset pintakäsittelyaineet. 

Lasikuitulavasteita emme valmista enää. 

Kemikaalit:

View Guide

Pajoilla ja esitystiloissa käytettävissä olevat kemikaalit on koottu iChemistry-tietokantaan. IChemisty on kemikaalienhallintajärjestelmä, jonne kaikilla Taideyliopiston opiskelijoilla ja henkilökunnalla on pääsy. iChemistryn käyttöohjeet tulevat löytymään Opiskelijan Uniartsista vuoden 2024 aikana.  Kemikaalit sijaitsevat lukituissa kaapeissa maalaamossa ja metallipajalla.

Vinkit lavastajille:

Teksti tulossa pian.


Tarpeisto

Ohjeet opiskelijoille:

 • Lainaa tavaroita harkiten ja vain tarpeen mukaan.
  • Loputtomat kokeilut suurella tavaramäärällä ovat epäekologisia, koska ne kuluttavat tavaroita ja tuottavat paljon huollon tarvetta. Jos kokeilu ja testaaminen ei ole oppimisen tai taiteellisen työskentelyn kannalta keskeistä, säästä luontoa vähentämällä lainausmääriä ja sitä kautta tavaroiden kulumista.
 • Hyödynnä tarpeiston henkilökunnan osaamista.
  • Keskustele tarpeistomestareiden kanssa, mikä voisi olla ekologisesti kestävä ja tarkoituksenmukainen tapa toteuttaa esitys tarpeiston varastosta löytyvillä tai tarkoitukseen valmistetuilla tai ostetuilla asioilla.
 • Kohtele lainaamiasi tavaroita hyvin ja tarkoituksenmukaisesti.
  • Ota esimerkiksi silmälaseille säilytyskotelo, jotta ne eivät naarmuunnu.
 • Ilmoita hyvissä ajoin, jos jotain hajoaa (vähänkin).
  • Mitä aiemmin ja matalammalla kynnyksellä ilmoitat hajonneesta tavarasta, sitä helpompaa tarpeiston henkilökunnan on korjata tai korvata se.
 • Lainaa tarpeistosta käyttötarkoitukseen sopivia tavaroita.
  • Yhdessä tarpeiston henkilökunnan kanssa löydätte varmasti sopivan esineen käyttötarkoitukseen. Älä käytä esimerkiksi siroa ja koristeellista kävelykeppiä pesäpallomailana.  Mieti, miten voit minimoida tarpeiston hajoamisen riskit, jottei esityksesi kannalta keskeistä tarpeistoa hajoa kesken esityksen.
 • Vältä kertakäyttöastioita.
  • Vältä kertakäyttöastioita ja muita kertakäyttötuotteita aina, kun mahdollista. Jos esityksessä tarvitaan kertakäyttöastioita, hanki kartonkisia astioita ja varmista, että ne kierrätetään kartonginkeräykseen.
 • Hanki kukkia ja kasveja harkiten.
  • Hanki hävikkikukkia tai reilun kaupan kukkia, jos tarvitset leikkokukkia. Viherkasveja saa lainaan tarpeistosta. Jos hankit esitykseen viherkasveja, tuo ne käytön jälkeen tarpeistoon hoitoon.
 • Mieti, käytätkö oikeaa ruokaa, etenkin jos ruoka ei tule syötäväksi.
  • Osta vain sen verran, kun esityksessä tarvitaan ja vältä ruokahävikkiä. 

Tarpeiston oma toiminta:

Teatterikorkeakoulun Tarpeiston ekologiset toimintatavat:

“Tarpeisto on teatterin- ja muiden esittävien taiteiden produktioissa olevia esineitä tai materiaa. Sillä ei ole materiaalisia tai kokoon liittyviä rajoitteita. Esine tai materiaali muuttuu tarpeistoksi, kun se tuodaan näyttämölle. Tarpeistolla on aina rooli. Se voi kuljettaa juonta, merkitä aikaa, paikkaa, säätilaa ja mielentilaa tai se voi toimia jopa vastanäyttelijänä, kuten pääkallo Hamletissa. Lavastus luo tunnelman, mutta tarpeistolla saadaan yleisössä aikaan nopeita ja vaihtuvia tunnereaktioita. Tarpeisto on omalakinen järjestelmä, joka perustuu esineiden ja ihmisten väliseen fyysiseen, mentaaliseen ja emotionaaliseen vuorovaikutukseen.” (Pipsa Keski-Hakuni, Tarpeistosuunnittelija, SKOB ja Tohtoriopiskelija, Aalto-yliopisto) 

Tarpeistomestarien ammatti vaatii monenlaista osaamista, monelta eri alalta. Varsinaisia oppikirjoja ei alalle ole vaan ammatti on eri käsityöammattien tekniikoiden ja työmenetelmien osaamista/tuntemusta laaja-alaisesti. Laaja materiaalituntemus on tarpeen myös.   

Mitä teemme työntekijöinä ekologisen kestävyyden hyväksi? 

Me tarpeistomestarit autamme sopivan tarpeiston valinnassa ja opastamme tarpeiston oikeanlaisessa käytössä. Sen lisäksi, että opiskelijan on osattava kertoa mitä tarpeistoa tarvitaan, on tärkeää myös kertoa, miten tarpeistoa aiotaan käyttää tai mitä tarpeistolla halutaan kertoa. Tällöin pystymme auttamaan ja neuvomaan parhaalla mahdollisella tavalla ja yhdessä valitsemaan ekologisen kestävyyden näkökulmasta parhaan vaihtoehdon.  

Tarpeiston varasto:

Tarpeistovarastossa on paljon erilaista tavaraa. Löytyy niin käyttöesineitä kuten puhelimia, astioita, leluja, lapioita, kynttilöitä, lamppuja ynnä muita, kuin johonkin tiettyyn tuotantoon valmistettua tarpeistoa kuten naamioita, päitä, ruokaa ynnä muita. Varastossa on myös nimenomaan teatterikäyttöön tehtyjä tai muokattuja erilaisia aseita.  Pidämme varastossa sellaista tavaraa, jota yleisimmin tarvitaan tuotannoissa ja kurssitoiminnassa.  

Monet tavarat ovat vanhoja ja edustavat eri vuosikymmeniä. Tällaista tarpeistoa emme saa enää lisää, joten toiveena on, että niiden käsittelyyn kiinnitettäisiin eritysitä huomiota myös opiskelijoiden taholta, jotta niiden käyttöikä olisi mahdollisimman pitkä.  

Tarkistamme ja huollamme kaiken rekvisiitan käytön jälkeen. Arvioimme samalla esineen kuntoa ja teemme tarvittavat korjaukset. Tämä pidentää osaltaan esineiden käyttöikää ja lisää ekologisuutta.   

Rikkoutuneesta esineestä otamme kaiken käyttökelpoisen talteen varaosiksi. Esineet, joita emme pysty enää korjaamaan lajittelemme asianmukaiseen kierrätykseen. Vaarallisen jäte, kuten paristot, elektroniikka, lasijäte, pienmetalli, hävitetään oikeaoppisesti. Hankimme akkukäyttöisiä paristoja ja niille laturit, koska meillä on paljon paristoilla toimivaa esineistöä, esimerkiksi led-kynttilät, valosarjat, megafonit, lelut, taskulamput ja radiot. 

Joudumme myös tekemään poistoja valikoimastamme. Poistamisen syy voi olla rikkoontuminen, huono kestävyys esimerkiksi niin, että on oletettavissa tavaran hajoaminen seuraavissa harjoituksissa, tai vaikkapa esineen vaarallisuus. 

Käytöstä poistetut, tarpeistolle tarpeettomat, mutta käyttökelpoiset esineet lahjoitamme eteenpäin esimerkiksi Facebookin Roinaränni-sivuston kautta.  

Emme vuokraa tarpeistoa tuotantoihin muualta, koska se ei ole järkevää muun muassa rikkoutumisvaaran vuoksi. 

Tarpeiston valmistaminen:

Uutta tarpeistoa valmistamme silloin, kun sopivaa esineistöä ei löydy tarpeiston varastosta eikä kaupasta. Uusien tarpeistoesineiden suunnittelun lähtökohtana on se, että esine on korjattavissa ja muokattavissa tarpeen vaatiessa. Teknisen suunnittelun pohjaksi tarvitsemme keskustelua toivotusta visuaalisuudesta, tarpeiston käyttötarkoituksesta ja käytettävissä olevista muista resursseista, kuten budjetti ja työaika.  

Käytämme valmistuksessa paljon kierrätysmateriaaleja.  Suurin osa kaikesta käyttämästämme materiaalista on lähtökohtaisesti jotain, joka ei enää muille kelpaa. Tarpeistossa on suurehko materiaalivarasto erilaisia materiaaleja ja osia kuten nappeja, vetimiä, solkia, pyöriä, palloja jne. Materiaalivarasto on kertynyt vuosien saatossa kirpputoriostoksista tai lahjoituksista. Erilaiset, yksittäiset, vanhanaikaiset, vialliset ja/tai turvallisen käyttöiän ohittaneet osat ja tavarat voivat olla täysin käyttökelpoisia toisenlaisessa käytössä tai osana uutta tarpeistoa.   Lisäksi hyödynnämme näyttämöosaston ylijäämäpuumateriaalia ja -metallia. Myös osa puvuston kankaista ja materiaaleista ovat tarvittaessa käytettävissämme.   

Uusien esineiden valmistuksessa käytettävät materiaalit ja aineet pyritään valitsemaan niin, että ne ovat ympäristöystävällisiä ja ekologisia. Mikäli valmistettavaan tarpeistoesineeseen ei valmistusmateriaaleja löydy varastosta, pyrimme hankkimaan materiaalit kierrätysryhmistä ja kirpputoreilta. Periaatteena on, että mitä pidempi materiaalin elinkaari sen pienempi hiilijalanjälki. Sen lisäksi, että tämä on ekologisempaa, se on myös taloudellisempaa. 

Täysin uusien materiaalien hankinnoissa pyrimme olemaan ekologisia, otamme huomioon materiaalin kestävyyden ja sopivuuden käyttötarkoitukseen.  Tavoitteena on, että hankinnat tehdään tarkoin harkiten ja vain tarpeeseen.  

Pyrimme välttämään myrkyllisten aineiden käyttöä. Tämä tarkoittaa usein sitä, että liimaamisen sijaan ompelemme asioita yhteen. Tarpeistossa ompeleminen ei siis rajoitu pelkkiin kangasmateriaaleihin vaan työn alla voi olla solumuovia, metallia, korukiviä jne.  Se on ekologista, mutta aikaa vievää.  Lasikuitua ja hartsia käytämme vähäisissä määrissä. 

Tarpeistossa käytettävissä olevat kemikaalit on koottu iChemistry-tietokantaan. IChemisty on kemikaalienhallintajärjestelmä, jonne kaikilla Taideyliopiston opiskelijoilla ja henkilökunnalla on pääsy. iChemistryn käyttöohjeet tulevat löytymään Opiselijan Uniartsista vuoden 2024 aikana.  

Tarpeiston vinkit:

Teksti tulossa pian.


Puvusto

Ohjeet opiskelijoille:

 • Hyödynnä puvuston henkilökunnan osaamista.
  • Keskustele puvustomestareiden kanssa erilaisista asuvaihtoehdoista ja siitä, mikä voisi olla ekologisesti kestävä tapa toteuttaa puvustus.
 • Lainaa pukuja tarpeen mukaan.
  • Loputtomat kokeilut suurella vaatemäärällä ovat epäekologisia, koska ne tuottavat paljon pukuhuoltoa. Välillä on toki tarpeen kokeilla ja testata asioita, mutta jos se ei ole oppimisen kannalta keskeistä, säästä luontoa vähentämällä lainausmääriä ja sitä kautta pyykinpesua.
 • Kohtele esiintymisasuja hyvin.
  • Säilytä asuja, peruukkeja ja kenkiä niille tarkoitetussa paikassa (esim. vaaterekki) ja niille sopivissa henkareissa. Teatterikorkeakoululla ei ole töissä pukijoita, joten on tärkeää, että opit itse pitämään huolen esiintymisasuista ja säilyttämään niitä hyvin. Näin esiintymisvaatteet kestävät läpi esiintymiskauden ja ne säilyvät hyvinä seuraaville käyttäjille.
 • Käytä hikivaatteita.
  • Esiintymisasujen alle kannattaa pukea esim. t-paita tai sellainen aluskerta, joka kerää enimmän hien ja rasvan iholta ja on helposti pestävissä. Näin vähennät varsinaisten pukujen huoltotarvetta ja suojelet niitä liialta kulumiselta.
 • Ethän käytä voimakkaita hajusteita.
  • Voimakkaan tuoksuiset deodorantit ja parfyymit tarttuvat kankaan kuituihin tiukasti ja lisäävät pesun ja voimakkaampien pesuaineiden tarvetta.
 • Huolehdi kengistä.
  • Käytä sukkia ja irtopohjallisia aina kun on mahdollista, sillä ne suojaavat kenkiä. Ne on hyvä ottaa pois jalkineista harjoitusten/esitysten välissä, jotta kengät kuivuvat ja tuulettuvat käytön jälkeen. Käytä myös kenkälusikkaa, jotta kengän kanta pysyy ehjänä. Kenkälusikan käyttö säästää jalkineita varsinkin nopeissa vaihdoissa, jos et ehdi avaamaan ja sulkemaan kengännauhoja.
 • Harkitse tarkkaan sotkevien aineiden käyttöä.
  • Tällaisia ovat erilaiset nesteet, savi, multa, hiekka, glitteri, ruuat jne. Aineet lisäävät vaatteiden huoltotarvetta ja niiden kulumista. Aineet voivat olla myös haitallisia esim. pesukoneille ja viemäreille. Tulen käytöstä ja vaatteiden palosuojauksesta on myös keskusteltava aina etukäteen.
 • Säilytä erillään paljon käytetyt ja vähän käytetyt vaatteet.
  • Tällöin on helpompi välttää turhaa pyykinpesua. Puvustosta saa rekkeihin laitettavia jakomerkkejä järjestelyä helpottamaan.
 • Huolehdi tarvittavasta pukuhuollosta harjoitusaikana.
  • Paljon käytettäviä vaatteita  on pestävä tarpeeksi usein, jotta hiki, ihon rasva ja lika ei pinty vaatteeseen. Näin myös pidennetään vaatteen käyttöikää. Puvusto huolehtii pukuhuollosta, sinun tehtäväsi on ilmoittaa huoltotarpeesta. (Esityskauden aikana produktioiden pukuhuolto on aikataulutettu etukäteen.)
 • Tuo hajonneet korjattavaksi.
  • Jos esiintymisasusi tai kenkäsi hajoavat, tuo ne korjattavaksi mahdollisimman pian. Näin vältytään suuremmilta vahingoilta ja korjaus on helpompaa. Vaatteiden ja jalkineiden mahdollisimman pitkään käytössä pysyminen on kaikkien etu.
 • Huomioi ekologisuus pukusuunnittelussa.
  • Pukusuunnittelijan on järkevää hyödyntää ja muokata Teatterikorkeakoululla olemassa olevia pukuja ja kankaita. Materiaaleja kannattaa etsiä myös kirpputoreilta. Jos hankit uusia materiaaleja tai vaatteita, kiinnitä huomiota laatuun, kestävyyteen, tarkoituksenmukaisuuteen sekä sertifikaatteihin. Huomioi myös pukuhuoltomahdollisuudet puvustusta kootessa.  

Puvuston oma toiminta:

Mitä me puvuston työntekijöinä teemme ekologisen kestävyyden hyväksi? 

Me puvuston henkilökuntana opastamme, jaamme tietoa ja tietolähteitä, muistutamme, kysymme, kyseenalaistamme ja tuomme ekologista näkökulmaa esiin kaikessa puvuston toiminnassa. Haluamme myös itse oppia uusia tapoja ja keinoja toimia ekologisesti kestävämmin. 

Pukuvarasto:

Varastossa olevat vaatteet ovat ekologisia. Vaikka Teatterikorkeakoulussa esityskaudet eivät ole pitkiä, ovat esityksissä käytetyt vaatteet kierrossa pitkään. Esityksen jälkeen puvut, kengät, laukut, peruukit, korut ja meikit huolletaan ja viedään varastoon, josta ne ovat uudelleen käytettävissä tuleviin teoksiin. Mitä kauemmin ne pysyvät kierrossa, sitä pienemmäksi hiilijalanjälki muodostuu. Vanhat vaatteet ovat usein myös laadultaan parempia kuin uudet. Ja mikä parasta, ne ovat jo täällä, niitä ei tarvitse hakea tai tilata mistään. 

Täydennämme varastoa säännöllisesti myös uusilla vaatteilla ja kengillä. Työntekijöidemme kokemus auttaa hahmottamaan sitä, minkälaiset vaatteet ovat monikäyttöisiä, mitä kaivataan lisää tai minkälaisista vaatteista puuttuu kokoja. Vaateostoksilla pyrimme huomioimaan myös ekologisuuden ostopaikan ja materiaalien valinnassa. 

Valmistaessamme uusia pukuja käytämme työtapoja, jotka mahdollistavat vaatteiden ja materiaalien mahdollisimman pitkän käyttöiän. Pukujen rakenteita suunnitellessa kiinnitämme huomiota niin työn alla olevan puvustuksen tarpeisiin kuin myös vaatteen tulevaan käyttöön. Esimerkiksi vaatteisiin jätämme reilusti saumanvaroja, jolloin niiden koko on helpommin muutettavissa seuraavaa tarvetta varten. Vaatteiden koristeiden kiinnityksessä emme käytä liimoja vaan ompelua tai muita keinoja. Näin koristeiden poisto onnistuu helposti ja puku sekä koristeet pystytään käyttämään uudelleen. 

Varaston jalkineet ja laukut ovat huollettuja ja ehjiä. Huoltamalla ja korjaamalla pyrimme pitämään ne käytössä mahdollisimman pitkään. Suosimme jalkineita, jotka on valmistettu hengittävistä ja kosteutta haihduttavista materiaaleista kuten nahasta, kangassekoitteista ja verkkokankaista. Nahkajalkineet kestävät käyttöä vuosikausia hyvin hoidettuina. Ne ovat korjattavissa kemikaaleilla ja liuottimilla, jotka ovat miedompia kuin mitä tekonahka- ja pinnoitetut nahkajalkineet vaativat. Nahkakenkien muokkaus maalaamalla onnistuu myös ympäristöystävällisemmillä aineilla.  Tekonahkajalkineiden materiaali myös lisää kengän sisälämpötilaa ja kosteutta, mikä ei ole jalkaterveydelle hyväksi.  

Kangasvarasto:

Täydennämme kangasvarastoa harkiten ja ekologisesti kestävien periaatteiden mukaan. Meille materiaalien kestävyys on tärkeää, sillä haluamme, että valmistamamme tuotteet kestävät käytössä mahdollisimman pitkään. Teemme kangastilauksia yhteisen harkinnan pohjalta ja isommissa erissä. Varastokangasvalintoihin vaikuttavat myös kulloiset puvustustrendit ja muut esittävän taiteen erityisvaatimukset. 

Kankaan ekologisuuden arviointi on todella vaikeaa, koska ekologisuuteen vaikuttavat niin monet erilaiset tekijät. Arviointia auttavat erilaiset sertifikaatit. Ekologisia materiaaleja kehitetään koko ajan lisää ja niitä on kuluttajien saatavissa koko ajan helpommin. Esimerkkinä Tencel ja erilaisista kierrätyskuiduista valmistetut kankaat ja vaatteet. 

Puvustossa oikea materiaalivalinta riippuu tarpeesta ja käyttötarkoituksesta. Huonot materiaalivalinnat altistavat vaatteet hajoamiselle joko jo esityskaudella tai heti sen jälkeen. Tällöin vaatteella ei ole jatkokäyttöä. Johonkin vaatteeseen järkevin valinta on polyesteri, johonkin villa. Niistäkin löytyy eriasteisesti ekologisia tai eettisiä vaihtoehtoja. 

Värjäys:

Värjäyksessä käytämme vielä toistaiseksi yleensä niin kutsuttuja suoravärejä, jotka eivät ole erityisen ekologisia. Tämä siksi, että meillä on suuri määrä värejä varastossa ja on järkevää käyttää ne pois.  

Luonnonväriaineiden valmistusta ja käyttöä tutkitaan nykyisin paljon ja seuraamme alaa kiinnostuneena ja pyrimme löytämään myös ekologisempia värjäystapoja.   

Kangasvarastossamme on hyväksi todettuja ja paljon käytettyjä sekä käytössä pitkään kestäviä kankaita, jotka ovat joko värjäämättömiä tai vaalean sävyisiä. Niiden värjääminen on mahdollista tarpeen mukaan ja palvelee hyvin esittävän taiteen puvustusten vaatimuksia. Näin meidän ei tarvitse pitää varastossa suuria määriä erivärisiä kankaita. Tummien sävyjen värjääminen on hankalampaa, joten niiden kohdalla suosimme valmiiksi värjättyjä kankaita. 

Pukuhuolto:

Pukuhuollossa pesemme mahdollisimman täysiä koneellisia ja vaatteet kuivatetaan mahdollisuuksien mukaan ilman ylimääräistä sähkön käyttöä. Pesukoneissa käytämme, aina kun mahdollista, ekonäppäimiä ja säästöohjelmia ja suljemme virtakytkimet viikonlopuksi. Pesuaineita ostamme isoissa pakkauksissa. Pesuainevalinnoissa suosimme hajusteettomia ja ekosertifioituja pesuaineita, kuten Ecodoo. Tahranpoistossa käytämme ympäristöystävällistä sappisaippuaa.  Huuhteluaineena käytämme väkiviinaetikkaa. Se estää bakteerien kasvua ja parantaa pyykinpesutulosta kirkastaen värillistä pyykkiä. Myös pesukoneen rumpu pysyy paremmassa kunnossa. Huuhteluaineena käytämme myös hajusteetonta Lv-sarja huuhteluainetta. 

Kengät huolletaan käymällä ne yksitellen läpi pyyhkien pinnat, raikastamalla tarvittaessa. Nahkakenkiin laitetaan tarvittaessa hoitoaineet ja rikkinaiset korjataan. Joskus kengät myös muotoillaan takaisin omaan muotoonsa lesteillä. Kaikki tämä auttaa kenkiä pysymään hyvässä kunnossa ja yhteiskäytössä mahdollisimman pitkään.  

Peruukit käydään käytön jälkeen läpi ja arvioidaan minkälaista huoltoa ne tarvitsevat. Vaihtoehtoina ovat pesu peruukinhoitoaineilla, otsonointi tai tuuletus. Hiukset kammataan ja siistitään ennen kaappiin palautusta.  

Meikkituotteet ja tarvikkeet huolletaan myös. Siveltimet ja muut tarvikkeet pestään, kosmetiikkapakkaukset pyyhitään, huulipuniin ym. puikkoihin leikataan puhdas pinta ja kynät teroitetaan. Jos samanlaisia tuotteita on useampi paketti, toivomme että käytetyimmät pakkaukset käytettäisiin aina ensin loppuun. Pakkauksiin myös merkitään avausvuosi, jotta käyttökelpoisuutta on helpompi arvioida.  

Lisää ekologisesta pyykinpesusta Taitojärjestön “Ekologinen vaatehuolto” -videosarjasta.

Kierrätys, kemikaalit, jätteiden lajittelu ja kuljetukset:

Teemme toisinaan karsintaa pukuvarastosta pitääksemme varaston mahdollisimman tarkoituksenmukaisena ja helppokäyttöisenä. Jalkineita ja laukkuja poistamme varastosta silloin, kun niiden korjaaminen ei ole enää aiheellista tai ne ovat korjauskelvottomia. Valitsemme poistettavat vaatteet ammattitaidolla ja selvitämme, löytyisikö niille jatkoelämää jossain muualla esittävän taiteen kentällä. Jos ei, lahjoitamme vaatteet kierrätykseen.  Kangasjätteen (leikkuujäte ja kiertoon kelpaamattomat vaatteet) toimitamme tekstiilikeräykseen tai lahjoitamme materiaaliksi Kuvataideakatemialle.  

Puvustossa käytettävissä olevat kemikaalit on koottu iChemistry-tietokantaan. IChemisty on kemikaalienhallintajärjestelmä, jonne kaikilla Taideyliopiston opiskelijoilla ja henkilökunnalla on pääsy. iChemistryn käyttöohjeet tulevat löytymään Opiselijan Uniartsista vuoden 2024 aikana. 

Esiintymispukujen kuljetuksissa hyödynnämme yhteistyötä ja yhteiskuljetuksia. Pakkaamme vaatteet asianmukaisesti ja ohjeistamme tuotannon esiintyjiä vaatehuollossa ja vaatteiden pakkaamisessa palautusta varten. 

Vinkit pukusuunnittelijoille:

Miten sinä pukusuunnittelijana voit toimia ekologisesti?

Mieti, miten haluat suunnittelijana ottaa ekologisuuden osaksi pukusuunnitteluasi tai toimintatapojasi. Puvuston henkilökunta auttaa ja opastaa, etsii tietoa ja sitoutuu kanssasi toimimaan ekologisesti puvustuksen toteuttamisessa. Olemme myös valmiita oppimaan uutta ekologisuudesta. Seuraavassa muutamia näkökulmia ekologisesti kestävämmän puvustuksen suunnitteluun ja toteuttamiseen.  

Ekologinen pukusuunnittelu lähtee kiertotalousajattelusta eli puvun elinkaaren huomioimisesta jokaisen tehdyn valinnan kohdalla. Suunnittelussa otetaan huomioon koko esityskausi pukuhuoltoineen ja myös esityksen jälkeinen elämä, eli mitä puvuille tapahtuu esityksien loputtua.  

Ekologisuutta voi pohtia myös kestävän kehityksen opettelun näkökulmasta. Pukusuunnittelua ohjaavat erilaiset, välillä myös keskenään ristiriidassa olevat arvot: esityksen taiteellinen sisältö, budjetti, työskentelyyn käytettävissä oleva aika (sekä oma että puvuston työntekijöiden) ja ympäristöystävällisyys. Vaikka esityksen rakenne, taiteelliset tavoitteet tai aikataulu eivät tukisikaan ekologisia valintoja kaikkien ratkaisujen kohdalla, voi ympäristöystävällisiä ratkaisuja etsiä ja toteuttaa niissä kohdin, joissa se on mahdollista. Voisiko ekologisuuteen suhtautua samoin kuin esimerkiksi budjettiin – jos rahat ei riitä, jotain on muutettava.  

Pohjatiedot ekologisuudesta puvustuksessa ja ennakkoon mietityt suuntaviivat mahdollistavat valittujen arvojen mukaiset ratkaisut käytännössä. Ekologiseen työskentelyyn ja ekologisesti toteutettaviin työvaiheisiin tarvitaan aikaa, ota se huomioon suunnittelussasi. Kerro ekologiset pyrkimyksesi jo tuotannon alussa muulle työryhmälle ja pyri sitouttamaan koko ryhmä mukaan. Se helpottaa työskentelyä produktion edetessä.  

Lataa täältä The Theatre Green Book, joka antaa hyvät perustiedot teatterin tekemisestä vastuullisesti ja ekologisesti.

Suunnitellessasi puvustusta Teatterikorkeakoulussa ekologiset lähtökohdat huomioon ottaen, kiinnitä huomiota seuraaviin seikkoihin: 

Suunnittelu:

 • Voisiko puvustuksen lähtökohtana olla jo olemassa olevat vaatteet? 
 • Loputtomat kokeilut suurella vaatemäärällä on epäekologista, koska ne tuottavat paljon pukuhuoltoa.    
 • Onko sinulla tarpeeksi aikaa etsiä ja tilata ekologisia vaihtoehtoja kankaille ja vaatteille? Huonolaatuisiin valintoihin turvaudutaan usein aika- ja rahapulassa. 
 • Ota huomioon puvuston pyrkimys tehdä uudelleenkäytettäviä pukuja. Tällaiset työtavat saattavat viedä enemmän aikaa, esim. koristeiden ompelu liimaamisen sijaan. Kommentoimme materiaalivalintoja myös samasta syystä.  

Materiaalit ja valmiit puvut:

 • Pukuvarastomme on käytössäsi. Muokkaamme varastosta löytyviä vaatteita kestävät periaatteet huomioiden. Vaatteiden muokkaaminen siten, että ne eivät sovellu enää jatkokäyttöön tai eivät ole pestävissä, ei ole ekologisesti järkevää. Kiinnitäthän myös huomiota esiintymisasun kestävyyteen käytössä. 
 • Materiaalien ekologisuuteen ja eettisyyteen on hyvä kiinnittää huomiota. Se ei ole aina helppoa. Niihin vaikuttavat raaka-aineiden kasvatus- tai valmistusolosuhteet sekä kankaan valmistus- ja muokkausprosessit.  Ota huomioon myös kankaiden ja vaatteiden valmistuksen ekologiset ja eettiset vaikutukset. Tutustu erilaisiin sertifikaatteihin.  
 • Oikea materiaalivalinta kuitenkin riippuu tarpeesta ja käyttötarkoituksesta. Huonot materiaalivalinnat altistavat vaatteet hajoamiselle joko jo esityskaudella tai heti sen jälkeen. Tällöin vaatteella ei ole jatkokäyttöä.   Johonkin vaatteeseen järkevin valinta on polyesteri, johonkin villa. Niistäkin löytyy eriasteisesti ekologisia tai eettisiä vaihtoehtoja.  
 • Materiaalien ekologisuudesta voit lukea lisää esimerkiksi Anniina Nurmen Materiaalioppaasta.
 • Kangasvarastomme on käytössäsi. Varastokankaiden käyttö on ekologista. Ne ovat jo täällä, eivätkä vaadi enää valmistusta tai kuljetusta. Käytä olemassa olevaa. Varastokankaista ei tule myöskään lisäkuluja tuotannolle.  
 • Kirpparikierrokset ovat suositeltavia. Vaatteet ovat kierrätettyjä ja sitä kautta ekologisempia. Vaatteiden kirjo on laajempi kuin valmisvaatekaupoissa ja hinnat edullisempia.  Toisinaan kirpparilta tulee mukaan myös hutiostoksia, mutta hyvistä materiaaleista tehdyille vaatteille voi löytyä jatkossa käyttöä Teatterikorkeakoulun muissa produktiossa.   
 • Kirppareita voi myös käyttää materiaalinhankintapaikkoina. Niiltä on mahdollista tehdä kangaslöytöjä tai käyttää vaatteita materiaalina. Toivomme, että kiinnität kuitenkin huomiota kangaslaatuihin ja niiden yhteensoveltuvuuteen. Materiaalivalinnaltaan epäonnistunut vaate ei päädy uudelleen käyttöön, jolloin se ei ole ekologinen, vaikka sen materiaalit olisi käytettynä hankittu. 
 • Hankkiessasi jalkineita, kiinnitä huomiota kenkien materiaaleihin. Niiden on hyvä olla hengittäviä ja kosteutta haihduttavia. Nahkajalkineet kestävät hyvin hoidettuna käyttöä vuosikausia. Ne ovat helpommin korjattavissa ja tarvitut kemikaalit ja liuottimet eivät ole yhtä myrkyllisiä kuin mitä tekonahkajalkineet ja pinnoitetut nahkajalkineet vaativat. Nahka- ja kangasjalkineiden maalaus onnistuu myös miedommilla maaleilla.  
 • Pukuhuolto on hyvä ottaa huomioon jo suunnittelun alusta saakka. Pukuhuollossa ekologisinta on pestä täysiä koneellisia. Ideaalista olisi, jos koko puvustuksen värimaailma ja materiaalit olisivat sellaisia, että pukuhuollon voisi tehdä muutamalla täydellä pesukoneellisella. Olisiko tämä mahdollista, rajoittamatta taiteellista ilmaisua?  

Värjäys:

 • Puvustossa voi värjätä kankaita ja vaatteita tarpeen mukaan. 
 • Valmiin kankaan valinnassa on hyvä muistaa myös värit. Synteettiset väriaineet voivat olla luonnolle ja ihmiselle haitallisia, jopa myrkyllisiä. Värjäysolosuhteet, irtoväri, tarvittavat lisäkemikaalit ja valkaisuaineet tuovat oman lisänsä soppaan. Yksinkertaistettuna voidaan sanoa, että värjäämättömät kankaat ovat ekologisimpia ja tummaksi värjätyt epäekologisimpia. 
 • Mieti, olisivatko luonnonvärit mahdollinen vaihtoehto? Luonnonvärien haasteena on väriskaalan niukkuus, väriaineen saatavuus, värjäämiseen vaadittava aika sekä värin pysyvyys. Näiden värien kohdalla joutuu miettimään kuinka paljon, kuinka vahvoja ja kuinka tarkasti ennalta määrättyjä puvustuksen värien tulee olla. Myös ns. erikoisefektimateriaalien kohdalla voi miettiä vaihtoehtoisia, ekologisempia ratkaisuja. Näidenkin kohdalla on huomioitava materiaalin kestävyys suhteessa esityskauden kestoon. 

Lisätietoa värjäyksestä ja ekologisuudesta:

BioColour-tutkimushankkeen sivusto tarjoaa laajan tietopaketin väreistä; videoita, podcasteja, julkaisuja ja linkkejä. Biocolour-hankkeella kehitetään uusia menetelmiä bioväriaineiden tuotantoon ja käyttöön.

Taitojärjestön väriaineet ja värjäys ympäristöystävällisesti sivulla voit tutustua yleisesti tekstiilien värjäykseen, luonnonväriaineisiin ja bioväriaineisiin.

Tämän osuuden kirjoittamisessa apuna toimi pukusuunnittelun opettaja Susanna Suurla Aalto yliopistosta.  

Lisätietoja: kati.autere@uniarts.fi 


Valo, ääni ja AV

 • Vähennä energian kulutusta.
  • Laita virrat päälle valo-, ääni- ja AV-laitteisiin vasta, kun haluat käyttää niitä. Led-valaisimet käynnistyvät, kun saavat virtaa, vaikka et niitä vielä käyttäisikään – valaisimen tuuletin käynnistyy, näytöt menevät päälle ja nämä toiminnot kuluttavat energiaa.  
  • Suosi laadukkaita LED valaisimia. Kaikissa esitystiloissa on käytössä pääosin LED kalustoa. Halogeenilamppujen energianhyödyntämiskyky valoksi on hehkulamppujen tapaan huono. Halogeeneissa noin 95 % energiasta muuttuu lämmöksi, ja vain 5 % saadaan käyttöön valona. 
  • Sammuta esitysvalot poistuessasi tilasta ja sähköt kokonaan päivän päätteeksi. 
 • Pidä käyttämästäsi kalustosta huolta.
  • Kuljeta kalustoa varovasti kaluston siirtoon ja kuljettamiseen tarkoitetuilla kuljetuslaatikoilla (caseilla) ja kärryillä. 
  • Varaa kaluston siirtoon, rakentamiseen ja purkamiseen tarpeeksi aikaa. Kiire aiheuttaa usein kolhuja, naarmuja ja jopa kaluston rikkoutumisen. 
  • Piuhat ym. kiinnitetään kattoristikkoon, trussiin jne. Spannfixilla. Älä käytä teippiä. 
  • Kaikelle on paikkansa. Palauta kalusto käytön jälkeen siististi omalle paikalleen. Älä jätä laitteita esitystilan nurkkaan tai casen päälle pölyttymään vaan nosta laite caseen tai esimerkiksi valaisin omalle paikalleen telineeseen. 
  • Peitä valo- ja äänipöytä aina päivän päätteeksi hupulla. Älä syö tai juo laitteiden äärellä. 
  • Kääri piuhat oikeaoppisesti niin ettei piuha mene kierteelle ja vahingoitu. Älä käytä sähköteippiä vaan piuhassa kiinni olevaa tarranauhaa (velcroa). TTP:n tukihenkilö neuvoo sinua tarvittaessa. 
  • Kysy rohkeasti neuvoa TTP:n henkilöstöltä, jos et osaa käyttää kalustoa. Ääni-, valo- ja AV-kalusto rikkoutuu väärin käytettynä. Kaluston manuaalit löytyvät helposti Trailista ja valo- ja ääniosaston tukihenkilöt opastavat sinua kaluston oikeaoppisessa käytössä.  
  • Ilmoita tukihenkilöllesi, jos huomaat käyttämäsi laitteen olevan epäkunnossa ja merkitse rikkinäinen laite selkeästi (päivämäärä, nimesi, arvioisi laitteen viasta ja se, miten vika ilmeni). Tukihenkilö vie laitteen huoltopisteelle korjattavaksi tai lähettää laitteen huoltoon.
 • Kierrätä ja tee hankintoja viisaasti.
  • Vältä kertakäyttöisiä tuotteita ja kysy neuvoa hankintoihin tukihenkilöltäsi. Näin vältyt mahdollisesti turhilta tai vääriltä hankinnoilta. 
  • Palauta käytetyt energiansäästölamput, ledit ja loisteputket  sähkö- ja elektroniikkaromun keräyspisteeseen. Tukihenkilösi tai infon henkilöstö auttaa sinua löytämään oikean keräysastian. Voit myös antaa em. lamput tukihenkilöllesi kierrätettäväksi. Halogeeni- ja hehkulamput voi laittaa sekajätteeseen.  
  • Käytöstä poistettujen lamppujen kierrätys on tärkeää, koska näin niistä saadaan talteen arvokkaita materiaaleja uudelleen käytettäväksi (LEDeistä on lasia 88 %, metalleja 5 % ja muita materiaaleja 7 %). Lamppujen ohella myös muut valaistustuotteet, kuten koristevalot ja jouluvalosarjat, kirkasvalolamput sekä kiinteällä lampulla varustetut valaisimet, on toimitettava SER-keräysastiaan. 
  • Käytä aina mahdollisuuksien mukaan ladattavia akkuja. Muut tyhjät paristot ja pienlaitteiden akut voi viedä infoon. Teippaa paristojen navat  ennen keräysastiaan laittamista tulipaloriskin vuoksi. Yli puolet paristojen ja akkujen sisältämistä raaka-aineista voi käyttää uudelleen. 
  • Kokeile käytetyillä ja hyväkuntoisilla värikalvoilla värisävyjä ennen uuden kalvorullan leikkaamista. Käytettyjä kalvoja löytyy leikkauspisteen vetolaatikoista. Merkitse ja lajittele  hyväkuntoiset kalvot vetolaatikoihin käytön jälkeen.

Valo, ääni ja AV -tiimin oma toiminta:

Ekologisesti kestävä valo-, ääni- ja AV-tiimi (VAV):

Ekologisesti kestävä valo- tai äänisuunnittelu ei ole vain wattien laskemista. Se on pitkäjänteistä ekologisen kestävyyden mukaisten toimintamallien kehittämistä, elinkaariajattelua ja salapoliisityötä, jossa selvitetään audiovisuaalisten laitteiden valmistajien etiikkaa ja vastuullisuutta. Se on laitteiden huoltoa ja huolellista varastointia sekä monenlaisten käyttäjien perehdyttämistä laitteiden oikeaoppiseen käyttöön.  

Tekniset ja adaptiiviset haasteet.

Tekniset haasteet ovat helppoja tunnistaa, selviävät helpolla ja nopeilla ratkaisuilla, vaativat pieniä muutoksia tunnettujen rajojen puitteissa, asiantuntijan ratkaistavissa ja ratkaisut voidaan toteuttaa nopeasti.

Adaptiiviset haasteet ovat vaikeita identifioida ja helppoja kieltää, vaativat muutoksia arvoissa, uskomuksissa ja lähestymistavassa työhön,

vaativat paljon muutoksia tuntemattomien rajojen puitteissa,

ratkaistavissa haasteen kohdanneiden ihmisten toimesta ja eivät taivu nopeisiin ratkaisuihin vaan vaativat jatkuvaa kokeilua.
Alkuperäinen kaavio Heifetz & Linsky, 2002

VAV tiimin kohtaamat ekologisen kestävyyden synnyttämät haasteet ovat yllä olevan mallin mukaisesti sekä teknisiä että adaptiivisia. Pystymme tiimissämme asiantuntijoina ratkaisemaan useimmat ekologisen kestävyyden luomat tekniset haasteet kokeilemalla uutta ja korjaamalla vanhaa, mutta samalla pyrimme näkemään haasteen laajemmin, jolloin muutoksia vaaditaan tekniikan lisäksi myös asenteissa ja tavoissa, joilla olemme tottuneet suunnittelua ja työtämme tekemään. Luomme esitystiloissa päivittäin raamit, joiden sisällä tiloissa työskennellään.  

Pysyvämpiä muutoksia saadaan aikaan jatkuvalla avoimella keskustelulla, mutta muutokset eivät tapahdu hetkessä. Paljon on kuitenkin jo tapahtunut ja wattien laskemistakaan ei ole voinut ohittaa, koska teemme suurimman osan työstämme sähköisillä laitteilla. 

Esitystilat ja laitteet:

Teatterikorkeakoulussa on yhteensä yhdeksän esitystilaksi määriteltyä tilaa: neljä studiota, Teatterisali, kaksi harjoitussalia ja Kuvataideakatemian kanssa yhteinen Valkoinen Sali. Kaikki nämä tilat ovat olemassa ja varusteltu opiskelijoiden esityksiä ja muiden toimijoiden tilaisuuksia varten. Teatterisalin yli 20 vuotta palvelleet valo- ja äänijärjestelmät uusittiin vuonna 2021 ja neljän studion vuonna 2023. Järjestelmät käytettiin ennen uusimista loppuun. 

Hankinnat:

Laitteiden määrä on suuri – valo-, ääni- ja av-tiimillä on listattuna Trail-kalustonhallintajärjestelmässä yhteensä lähes 3000 laitetta, joiden yhteenlaskettu hinta on yli 2 miljoonaa euroa. Tiimin vuosittainen investointibudjetti on Teatterikorkeakoulun suurin ja tästä syystä hankintojemme vastuullisuus korostuu. Emme tee turhia hankintoja vaan hankimme uutta kalustoa vain tarpeeseen. Ennen uuden kaluston hankintaa arvioimme voisiko nykyistä kalustoa hyödyntää, huoltaa tai uudelleen- tai uusiokäyttää. Hankintoja ohjaa Ekologisesti ja sosiaalisesti vastuulliset hankinnat -opas.  

Yhtenä esimerkkinä ekologisesti kestävästä hankinnasta on ReLite Led moduuli, joita hankimme vuonna 2019 Teatterisalin 2 kW fresnel valaisimiin (hankinta vuodelta 1999). Pääosin harjoitus- ja yleisövaloina käytetyt valaisimet kuluttivat päällä ollessaan kukin 2000W. Halogeenin korvaaminen led-polttimolla laski yhden laitteen kulutuksen 160Wattiin. Sekä taloudellista että ekologista säästöä syntyy myös siitä, ettei valaisimiin tarvitse enää vaihtaa polttimoita. Halogeenipolttimo kestää noin 2500 tuntia, kun taas led-polttimo kestää jopa 20 kertaa pidempään, 50 000 tuntia. Vanhojen valaisinten kuoret pääsivät vielä jatkoajalle palveltuaan meitä jo yli 20 vuotta. Vastaavan päivityksen tulemme tekemään vuosina 2024-2029 harjoitussaleihin, joissa 1 kW fresnel valaisimet saattavat olla päällä päivittäin useita tunteja. Yhteen paljon esitystilanakin käytettyyn tanssisaliin vaihdamme vuoden 2023 lopussa halogeenipolttimoiden tilalle led-moduulin. Toimenpide tulee tiputtamaan yhden valaisimen energiankulutusta yli 800 W. Näin ollen 20 valaisinta kuluttaa 20 000 Watin sijaan tulevaisuudessa 3 700 W.

Kuvassa ReLite Led lamppu.
Hanna Käyhkö ReLite Led asennettuna 1kW fresnel valaisimen kuoreen.
Hanna Käyhkö ReLite.

Olemme muokanneet myös 750W halogeeni profiileista led profiileja, jotka kuluttavat maksimissaan vain 220W ja värisävyjä on mahdollista säätää rajattomasti.  

Tulemme käymään vähitellen läpi kaikki valaisintyypit ja muutamme halogeenipolttimot ledeiksi sitä mukaa kuin markkinoille tulee uusia hyväksi todettuja tuotteita. Vuonna 2024 aloitamme vuoden mittaisen testin, kuinka led-moduuli kestää fresnel valaisimessa Teatterikoulun esitystoiminnan arjessa. Vasta tämän testin jälkeen teemme lopullisen päätöksen hankinnasta. 

Yksi esimerkki myös vastuullisesta hankinnasta on 9600 lumenin laservideotykki Christie DWU960-IS, joka korvaa puolet painavamman Barcon RLM W6 videotykin. Laservideotykille luvataan käyttöikää 20 000 tuntia, kun taas Barcon lampun käyttöikä on vain noin 2000 tuntia. 

Hankintoja tehdessämme tutkimme ja vertailemme markkinoilla olevia laitteita sekä pidämme yhteyttä laitteiden toimittajiin ja hankintoja tekeviin kollegoihin. Hankittavan laitteen tärkeimpiä ominaisuuksia, oli kyseessä sitten valaisin, äänipöytä tai videotykki, on sen käytettävyys ja laadukkuus. Laadukas laite kestää käytössä, vaikka sitä kuljetetaan, varastoidaan ja käytetään vuosia tai joissain tapauksissa vuosikymmeniä. Esimerkkinä tästä on Arri L-7 fresnel valaisin, joita hankittiin ensimmäisiksi led-valaisimiksi Teatterikorkeakoulun esitystiloihin. Vuonna 2014 hankitut valaisimet toimivat edelleen moitteetta ja niitä ei ole juurikaan tarvinnut käyttää huollossa. Arri L-7 kuluttaa sähköä vain 220W ja säästöä syntyy myös värikalvojen käytön vähenemisestä. Tämä valaisin on syrjäyttänyt kaikissa esitystiloissa 1 kW fresnel valaisimen.  

Laitteiden valmistajissa ja toimittajissa on eroja. Valitettavasti ympäristötyö ei ole suosimillamme valmistajilla ja jälleenmyyjillä täysin läpinäkyvää ja standardisoitua, vaikkakin suurimmalla osalla valitsemillamme valmistajilla on oma ympäristöohjelma. Esimerkiksi kaiuttimiemme valmistajista suomalaisella Genelecillä ja ranskalaisella L-Acoustics:lla, sekä liikkuvien valonheitinten valmistajalla JB-Lightingilla on oma ympäristöohjelma: 

Tutustu Genelecin ympäristöohjelmaan täällä.

Tutustu L-Acousticsin ympäristöohjelmaan täällä.

Tutustu JB-Lightingin ympäristönohjelmaan täällä.

JB-Lighting valmistaa laitteet moduulimaisiksi, jolloin laitteet on helppo huoltaa ja korjata myös itse. Varaosia yritys lupaa tuotteilleen ostohetkestä seuraavaksi kymmeneksi vuodeksi ja tämänkin jälkeen varaosia saa tilaamalla.  

Moni vastuullinen valmistaja haluaa pyrkiä mahdollisimman läpinäkyvään tuotantoketjuun, mutta esimerkiksi ledien tuotantoprosessin kohdalla läpinäkyvyys on vielä toteutumatta. Tutkimusten mukaan 87 % maailman valonlähteistä on ledejä vuonna 2030.  Siihen nähden, miten paljon led on jo vallannut tilaa valomarkkinoilla – tiedetään ledin tuotannossa käytettyjen raaka-aineiden keräämisestä ja loppusijoituksesta liian vähän.  Ledeissä käytettyjen raaka-aineiden keräämisellä on sosiaalisia ja ympäristöllisiä vaikutuksia – myrkkyjä vapautuu maahan, ilmaan ja vesistöihin. Joillakin raaka-aineilla on radioaktiivisia ominaisuuksia ja tästä koituvat haitat paikalliseen ekosysteemiin ja työntekijöiden terveyteen ovat vakavia. Mm. Kiina on valmis ottamaan suuria riskejä harvinaisten maametallien keräämiseksi. 

Suosimme mahdollisimman lähellä valmistettuja tuotteita tiedostaen, että osa komponenteista tulee Euroopan ulkopuolelta.  Esimerkiksi usvakoneemme Swefog K1 on koottu Ruotsissa.  Komponentit ovat peräisin pääosin Ruotsista ja Euroopasta. Ainut Euroopan ulkopuolella valmistettu osa on koneen pumppu, joka tulee Kiinasta. Usvakoneen neste on pakattu niin, että pakkaukseen tarvitaan 75 % vähemmän muovia. 

Kiinnitämme huomiota myös siihen, miten maahantuojat huomioivat valitsemiensa tuotteiden vastuullisuuden ja esitämme kysymyksiä ekologiseen kestävyyteen liittyen.  

Huolto ja ylläpito:

Kaikki laitteemme löytyvät kalustonhallintajärjestelmä Trailista, jolloin laitteen käyttöä ja tarvittavia huoltoja pystytään monitoroimaan ja ennakoimaan. Trailiin on myös listattu laitteen yhteyteen kaikki laitteen oikeaoppiseen käyttöön tarvittavat manuaalit, jolloin fyysisiä manuaaleja ei enää tarvita. Jos opiskelija haluaa tehdä suunnittelun esimerkiksi mahdollisimman vähän energiaa kuluttavilla laitteilla, olemme nostaneet tiedon energian kulutuksesta esille niin, että se on helppo löytää.   

Valo-osaston varastointi ja logistiikka on suunniteltu niin, että jokapäiväisessä käytössä olevat laitteet löytyvät läheltä esitystilaa, kunkin esitystilan omasta lähivarastosta. Tämä kalusto huolletaan – tarkistetaan, putsataan, päivitetään ja tarvittaessa lähetetään talon ulkopuolelle huoltoon – kaksi kertaa vuodessa ja silmämääräisesti aina esityskauden päätyttyä. Muu kalusto löytyy kootusti kellarissa sijaitsevasta valovarastosta ja siellä olevien laitteiden perusteellinen huolto ajoittuu kesäkuukausiin. Äänen ja AV:n kalusto noudetaan tukihenkilöiden kanssa varastoista, jolloin kalusto varastoidaan ja kuljetetaan niin, että laitteet kärsivät siitä mahdollisimman vähän. Lisäksi äänitekniset laitteet ovat suojattu iskunkestävällä koteloinnilla. Esimerkiksi useampi langattoman mikrofonin vastaanotin on asennettu kiinteästi samaan koteloon tarpeettoman rasituksen välttämiseksi. Viimeisin langattoman järjestelmän hankinta on tehty vuonna 2011 ja tuolloin hankittua mallia tai sitä seuraavaakaan ei ole enää tuotannossa. 

Lähivarastoissa opiskelijat huolehtivat yhdessä tukihenkilönsä kanssa varaston siisteydestä ja siitä, että laitteet ovat joko käytössä tai esimerkiksi roikkuvat siististi niille kuuluvassa telineessä.

Kuvassa valoheitinten liikuteltava säilytysteline.
Hanna Käyhkö Järjestelmällinen ja huolellinen varastointi lisää laitteiden käyttömukavuutta ja kestävyyttä.

Kierrätystä – uusio- ja uudelleenkäyttöä:

Uudelleenkäyttö on ensisijainen vaihtoehto, jossa rakennusosa tai -tuote käytetään sellaisenaan uudestaan joko samaan tai muuhun tarkoitukseen kuin alkuperäisesti. Näin vältetään uuden tuotteen tuotantoprosessin aiheuttama ympäristökuorma. Käyttäessämme vanhoja fresnel valaisimen metallikuoria uudestaan, ehkäisemme ja vähennämme jätteen syntymistä. Usein vielä toimivia, meille tarpeettomia laitteita myös tarjotaan eteenpäin niitä tarvitseville – kollegoille Taideyliopiston muissa akatemioissa, Teatterikorkeakoulun yhteistyöteattereille ja näiden lisäksi muille toimijoille, joiden kalustobudjetti ei riitä hankintoihin. Yksi hyväksi todettu kanava on Facebookissa toimiva Roinaränni, jonka kautta esimerkiksi audiovisuaalinen kalusto ja muu tavara kiertää hyvin.  

Jos laite ei ole enää huollettavissa ts. niin vanha ja vioittunut, ettei sitä ole enää turvallista käyttää, laite puretaan osiin ja jokainen osa kierrätetään oikeaoppisesti, jolloin materiaalit päätyvät uusiokäyttöön raaka-aineina. Yksittäisiä osia tarjoamme vielä ennen kierrätystä tarpeistolle ja tarpeisto valmistaa tästä kierrätysmateriaalista uutta materiaalia tuotantoihin. Myös oppilaat ovat jatkojalostaneet mm. käytöstä poistettuja valaisinten linssejä ja piuhoja omissa projekteissaan.Kuvassa Selecon fresnel heitin purettuna osiin. Kuvassa noin kolmekymmentä erillistä osaa aseteltuna pöydälle.
Hanna Käyhkö 1kW Selecon fresnel purettuna osiin. Valaisin koostuu mm. metallista, muovista ja lasista.

Käytöstä poistettujen lamppujen kierrätys on tärkeää, koska kierrättämällä lamput oikein, niistä saadaan talteen arvokkaita materiaaleja uudelleen käytettäväksi. Energiansäästö- ja muut loistelamput sisältävät pienen määrän elohopeaa, joten ne pitää hävittää ongelmajätteenä. Led-lampuissa ei ole elohopeaa, mutta niissä on elektronisia komponentteja. Rikkinäiset led-lamput ja kiinteät led-valaisimet, joista led-lamppua ei voi irrottaa kuuluvat myös SER-keräykseen (sähkö- ja elektroniikkalaiteromu). SER-keräykseen päätyneistä materiaaleista jopa 99 prosenttia käytetään uudelleen teollisuuden raaka-aineina. Hehku- ja halogeenilamput voidaan hävittää normaalin sekajätteen mukana. 

Vinkit valo- ja äänisuunnittelijoille:

Kestävyysajattelua suunnittelussa:

On hyvä välillä kyseenalaistaa sen mitä on tekemässä ja miten.  

Suunnittelijoille tarjotaan Teatterikorkeakoulussa ekologisesti kestävää suunnittelua tukevaa koulutusta vuosi vuodelta enemmän ja osastomme tarjoaa työkalut, joilla suunnittelijoilla on mahdollisuus tehdä valo-, ääni- ja AV-suunnittelu ekologisesti mahdollisimman kestävällä tavalla. Ekologisen kestävyyden kannalta parhaaseen lopputulokseen päästään, kun kestävyysnäkökulma otetaan huomioon jo ennakkosuunnitteluvaiheessa ja koko työryhmä sitoutuu noudattamaan sovittua suunnitelmaa. Fyysinen ympäristö tukee valo-, ääni- ja av-suunnittelijaa ekologisesti kestävien ratkaisujen löytämisessä mahdollisimman pitkälle, mutta tässä riittää tulevina vuosina vielä paljon kehittämistä.  

Esitystilojen valaistuksen ja muiden laitteiden ohjaus on tehty selkeäksi ja yksinkertaiseksi. Valo- ja äänitekniikalle on tiloissa pääkytkin, josta ylimääräiset sähkökuormat voidaan katkaista esimerkiksi harjoitusten ja esitysten päätteeksi. Näin vältytään standby-virrankulutukselta. Esimerkiksi led-valaisinten näytöt ja tuulettimet kuluttavat sähköä, vaikka lamppu ei olisikaan päällä. Yhden esimerkki Arri L7-C  fresnel valaisimen lokitiedot paljastavat valonheittimen tuulettimen olleen päällä 323 päivää, vaikka lamppu on ollut päällä vain 64 päivää. Muutos toimintatapoihin on helppo tehdä – laitetaan virrat päälle, vasta kun laitteita käytetään. Vain esitystilojen yhteydessä olevat IT:n kytkimet ovat aina päällä näiden hitaan uudelleenkäynnistymisen ja rikkoutumisen estämiseksi.  

Otamme kestävyysajattelun huomioon myös yksityiskohdissa, jotka voivat tuntua merkityksettömiltä, varsinkin aikataulupaineessa, kiireen keskellä. Nämä yksityiskohdat muodostavat kuitenkin vuosien kuluessa merkittävän menoerän ja suuren määrän jätettä.    

Emme käytä teippiä piuhojen käärimiseen, vaan piuhaan kiinnitettyä Velcro-tarranauhaa. Teipin liimapinta tekee piuhat tahmaisiksi ja tahmaiset piuhat saa puhtaaksi ainoastaan vahvalla liuottimella. Kiinnitämme piuhat ripustuspisteisiin yms. rakenteisiin teipin sijaan Spannfix-kuminauhalla. Käytämme mahdollisuuksien mukaan laadukkaita ladattavia akkuparistoja tavallisten paristojen sijaan. 

Jokaisen pienhankintoja tekevän tulisi käydä läpi ennen hankintojen tekemistä ekologisesti kestävän hankinnan periaatteita. Kertakäyttöisten laitteiden hankintaa ei suositella – eli laitteen olisi hyvä olla uudelleenkäytettävissä ja tarvittaessa korjattavissa.


Kuvassa led valonauha rullalla sekä sen paketti aseteltuna tasolla.
Hanna Käyhkö Halvat led-valaisimet ovat hyvin usein kertakäyttöisiä ja niitä ei voi korjata.

Vaikkakin kiire ja pieni budjetti houkuttelisi tekemään epäekologisen hankinnan, kannattaa ensin olla yhteydessä produktion tukihenkilöön, joka voi auttaa ekologisesti kestävämmän vaihtoehdon löytämisessä. Kalustoa ja laitteita voi monesti myös vuokrata tai lainata muista teattereista.

Kuvassa neljä täyttä pattereiden latausasemaa.
Hanna Käyhkö Langattomissa mikrofoneissa käytetään paristoja. Ladattavat akkuparistot ovat ympäristönäkökulmasta parempi valinta.

Millaisia ympäristöä säästäviä toimintatapoja sinulla on? Kerro ne meille!  


Lisätietoa

Lisää tietoa löydät seuraavien linkkien kautta: