Nuorisokoulutuksen opiskeluoikeus ja opintojen suunnitteleminen

Nuorisokoulutuksen opiskelijana sinulle laaditaan yksilöllinen opintosuunnitelma (NOPS), jonka mukaan opintosi etenevät. Opintojen eteneminen vaikuttaa myös opinto-oikeuteesi.

Näin varmistat oikeutesi opiskella nuorisokoulutuksessa

Opiskeluoikeutesi nuorisokoulutuksessa on voimassa lukuvuoden kerrallaan. Sen jatkumiseen vaikuttaa se, kuinka menestyt opinnoissasi, ja etenemistä arvioidaan jatkuvasti. Opiskeluoikeuden jatkumista ei tarvitse erikseen hakea. Voit tarkistaa nuorisokoulutuksen kelpoisuusvaatimukset nuorisokoulutuksen valintaoppaasta.

Kun sinut on hyväksytty opiskelemaan nuorisokoulutukseen, sinun tulee vuosittain toimittaa todistus siitä, että olet oppilaana perusopetuksessa tai opiskelijana toisen asteen oppilaitoksessa. Mikäli et toimita opiskelutodistustasi, menetät opiskeluoikeutesi nuorisokoulutuksessa. Läsnäolosi alkavalle lukuvuodelle kirjataan, kun palautat opiskelutodistuksesi.

Nuorisokoulutuksen opiskelijana et voi ilmoittautua poissaolevaksi opiskelijaksi. Opiskeluoikeutesi päättyy sen lukuvuoden lopussa, kun lopetat opintosi perusopetuksessa tai toisella asteella – kuitenkin viimeistään sen kalenterivuoden, jolloin opiskelija täyttää 20 vuotta, kevätlukukauden lopussa. Opiskeluoikeus voi päättyä myös silloin, jos opiskelija laiminlyö opintojaan: ei seuraa nuorisokoulutusta koskevaa tiedottamista ja jättää hoitamatta opiskelijalle kuuluvia velvollisuuksia (vrt. yksilöllisen opintosuunnitelman laatiminen, osallistumisen kevätkeskusteluun), on ilmoittamatta pois tunneilta tai keskeyttää ilman painavaa syytä opintosuunnitelmaan kuuluvien opintojen opiskelun. Päätöksen opiskeluoikeuden päättämisestä tekee dekaani.

Näin suunnittelet opintosi

Opintojesi alkaessa saat tiedon siitä, kuka instrumenttiopettajasi on. Jos olet jatkava nuorisokoulutuksen opiskelija, pääset katsomaan sinulle myönnetyn opetuksen Pepistä elo-syyskuun vaihteessa.

Sovi yksilöopetuksesta suoraan oman opettajasi kanssa. Saat häneen yhteyden Uniarts-sähköpostin kautta. Halutessasi voit tiedustella opettajasi puhelinnumeroa osoitteesta: siba.nuorisokoulutus@uniarts.fi.

Nuorisokoulutuksen opintosuunnitelma

Opintosi etenevät nuorisokoulutuksen opetussuunnitelman ja yksilöllisen opintosuunnitelmasi (nops) mukaisesti. Opintosuunnitelmaasi sisältyvät pääaineen tai pääinstrumentin opetus, musiikin hahmotustaitojen opinnot, mahdolliset muiden aineiden opinnot kuten sivuaine tai -instrumentti, periodiopetus sekä opintoihin kuuluvat julkiset arvioidut esiintymiset. Nopsin laadinnassa huomioidaan myös perusopetukseen tai toisen asteen koulutukseen liittyvät tavoitteet.

Opintosuunnitelmasi toteutumista ja opintojen jatkoa arvioidaan joka kevät yhdessä ainejohtajan tai nuorisokoulutuksen vastuuopettajan kanssa käytävässä nops-keskustelussa. Mikäli jossakin vaiheessa opintojasi haluat vaihtaa pääainettasi, voit tehdä sen vain nuorisokoulutuksen valintakokeiden kautta. Pääsääntöisesti pääainetta voi vaihtaa kerran opintojen aikana.

Sinulle voidaan myöntää myös muuta Sibelius-Akatemian opetusta kuten sivuinstrumentti- tai sivuaineopintoja.

Tutustu nuorisokoulutuksen opetussuunnitelmaan opinto-oppaassa (LINKKI https://opinto-opas.uniarts.fi/fi/erillinen-opintokokonaisuus/S-N-22/13612)

Musiikin hahmotustaitojen opinnot

Osana opintojasi osallistut myös musiikin hahmotustaitojen opetukseen.

Klassisen musiikin opiskelijat

Mikäli et ole vielä suorittanut peruskurssitasoisia musiikin hahmotustaitojen kursseja, sinun on syytä opiskella ne kotiseutusi musiikkioppilaitoksessa.

Voit osallistua Sibelius-Akatemian järjestämään opetukseen alkaen kursseista Säveltapailu / nuorisokoulutus ja Analyysi- ja satsityöpaja / nuorisokoulutus (vastaavat musiikkiopistojen syventävien opintojen tasoa, tosin tyypillisiä musiikkiopistokursseja tavoitteellisempina). Voit vaihtoehtoisesti suorittaa kursseja myös kotiseutusi musiikkioppilaitoksessa, mutta opetussuunnitelmien eroavaisuuksien vuoksi asiasta on syytä sopia Sibelius-Akatemian musiikin hahmotustaitojen opettajien kanssa.

Huolehdithan, että osallistut soittotuntien sekä mahdollisten kamarimusiikki- ja yhteissoittotuntien lisäksi myös musiikin hahmotustaitojen opetukseen! Tavoitteena on nuorisokoulutuksen aikana suorittaa vähintään säveltapailun sekä analyysi- ja satsityöpajan kurssit. Näiden jälkeen on mahdollista jatkaa vielä yliopistotason musiikin hahmotustaitojen kursseille.

Kansanmusiikin ja jazzin opiskelijat

Kansanmusiikin ja jazzin nuorisokoulutuksen opiskelijat opiskelevat teoria- ja sävellysopintoja Kallio-Kuninkalassa järjestettävien viikonloppuperiodien yhteydessä.