Näin haet jat­ku­van op­pi­jan opin­to-oi­keut­ta

Lue, mikä on jatkuvan oppijan opinto-oikeus, kuinka se aktivoidaan ja mihin opintoihin sinulla on mahdollisuus osallistua.

Mikä on jatkuvan oppijan opinto-oikeus?

Taideyliopisto on ottanut käyttöön jatkuvan oppijan opinto-oikeuden, joka on voimassa valmistumislukukauden ja sitä seuraavat kaksi vuotta. Opinto-oikeus antaa alumneille mahdollisuuden täydentää opintojaan maksutta avoimessa yliopistossa tai oman akatemian valikoiduilla opintojaksoilla.

Opinto-oikeus koskee opiskelijoita, jotka ovat suorittaneet perus- tai jatkotutkinnon 1.8.2020 jälkeen.  Se ei oikeuta tutkinnon suorittamiseen, vaan mahdollistaa yksittäisten opintojaksojen suorittamisen.    

Avoimen yliopiston tarjontaan voi tutustua avoimen yliopiston kurssikalenterissa. Akatemioiden opintotarjonnasta lisätään tietoa tälle sivulle myöhemmin.  

Jatkuvan oppijan opinto-oikeuden aktivoiminen

Voit aktivoida jatkuvan oppijan opinto-oikeuden seuraavien ohjeiden mukaan: 

1.8.2020-31.7.2021 välillä valmistuneet: Hae jatkuvan oppijan opinto-oikeutta akatemiasi yhteyshenkilöltä (yhteystiedot sivun lopussa).

1.8.2021 ja sen jälkeen valmistuvat: Ilmoita haluavasti ottaa opinto-oikeus käyttöön todistuspyyntölomakkeella.

Opinto-oikeus on voimassa tutkinnon valmistumislukukauden ja sitä seuraavan kahden vuoden ajan. Jatkuvan oppijan opinto-oikeuden turvin voit suorittaa valmistumishetkellä kesken olevat opintojaksosi loppuun.

Opinto-oikeutta ei myöntämisen jälkeen voi siirtää, eikä keskeyttää. Mikäli luovut kirjallisesti opinto-oikeudesta, et voi hakea sitä enää uudestaan.

Avoimen yliopiston opetukseen hakeminen

Avoimen yliopiston opetukseen voit hakea ilmoittautumisaikoina. Tarkista avoimen yliopiston ilmoittautumisajat ja hakuohjeet avoimen yliopiston sivuilta.  Kurssitarjontaan voit tutustua   kurssikalenterissa.   

Avoimen yliopiston opiskelijat valitaan kursseille kunkin opintojakson valintakriteereiden perusteella. Valintakriteerit (edeltävät opinnot, motivaatiokirje, tasokoe, ilmoittautumisjärjestys) selviävät opintojaksojen kuvauksista.  

Lisätietoa:   avoin@uniarts.fi 

Akatemioiden opetukseen hakeminen

Taideyliopistosta valmistunut opiskelija voi hakea myös sellaiseen oman akatemiansa opetukseen, joka ei ole tarjolla avoimen yliopiston kautta.

Kuvataideakatemiasta tai Teatterikorkeakoulusta valmistunut opiskelija voi kevätlukukaudella 2022 tiedustella akatemian yhteyshenkilöltä mihin opintojaksoihin jatkuvan oppijan opinto-oikeudella voi hakea. Syyslukukaudesta 2022 lähtien tieto näistä opinnoista kootaan Taideyliopiston opinto-oppaaseen ja tälle sivulle.

Sibelius-Akatemiasta valmistunut opiskelija voi hakea Sibelius-Akatemian opintoihin, kun kyseessä on jo aloitetun opintojakson tai opintokokonaisuuden loppuun saattaminen valmistumisen jälkeen. Hakea voi myös suorittamaan sellaista ryhmäopetuksena järjestettävää opintojaksoa, joka on harvoin tarjolla ja jota ei siksi tai muusta syystä ole voinut suorittaa tutkinnossa. Päätös voidaan tehdä ennakoivasti ennen valmistumista, mutta myönnetty oikeus suorittaa opintojakso tai opintokokonaisuus edellyttää, että hakija on valmistunut maisteriksi.

Sibelius-Akatemiassa jatkuvan oppijan opinto-oikeudella opiskelevan tilankäyttöoikeudet säilyvät valmistumisen jälkeen siihen saakka, että jatkuvan oppijan opinto-oikeus päättyy. Jatkuvalla oppijalla ei ole tilanvarausoikeutta eikä oikeutta käyttää tiloja öisin.

Tutustu myös Taideyliopiston yhteisen opetuksen opetustarjontaan. Mahdollisuuksista ilmoittautua yhteisen opetuksen opintojaksoille voit tiedustella avoin@uniarts.fi

Kaikki akatemiat käsittelevät hakemukset tapauskohtaisesti. Hakeminen tapahtuu tällä lomakkeella.

Lisätietoa:

Kuvataideakatemia: crista.sinisalo@uniarts.fi
Sibelius-Akatemia: heidi.rannikko@uniarts.fi
Teatterikorkeakoulu: hannele.ylonen@uniarts.fi
Yhteinen opetus: avoin@uniarts.fi