Näin haet jat­ku­van op­pi­jan opin­to-oi­keut­ta

Erillinen opinto-oikeus antaa oikeuden täydentää opintojasi maksutta kaksi vuotta Taideyliopistosta valmistumisesi jälkeen.

Mikä on jatkuvan oppijan opinto-oikeus?

Opinto-oikeus antaa yliopistomme alumneille mahdollisuuden täydentää opintojaan maksutta avoimessa yliopistossa, yhteisissä opinnoissa tai oman akatemian opintojaksoilla.

Opinto-oikeus koskee sinua, jos olet suorittanut Taideyliopistossa perus- tai jatkotutkinnon. Jatkuvan oppijan opinto-oikeus on erillinen opinto-oikeus, joka voidaan myöntää kahdeksi vuodeksi valmistumisen jälkeen. Se ei oikeuta tutkinnon suorittamiseen, vaan mahdollistaa yksittäisten opintojaksojen suorittamisen. Se ei myöskään oikeuta samoihin opiskelijaetuihin kuin tutkinnonsuoritusoikeus.    

Jatkuvan oppijan opinto-oikeuden voimassaoloaika

Opinto-oikeus on voimassa valmistumislukukauden ja sitä seuraavat kaksi vuotta. Opinto-oikeuden kestoa ei voi pidentää.

Näin aktivoit jatkuvan oppijan opinto-oikeuden

Ilmoita haluavasi ottaa opinto-oikeus käyttöön todistuspyyntölomakkeella.

Jatkuvan oppijan opinto-oikeuden turvin voit suorittaa valmistumishetkellä kesken olevat opintojaksosi loppuun.

Opinto-oikeutta ei myöntämisen jälkeen voi siirtää, eikä keskeyttää. Mikäli luovut kirjallisesti opinto-oikeudesta, et voi hakea sitä enää uudestaan.

Näin haet opetukseen erillisellä opinto-oikeudella

Avoimen yliopiston opetus

Avoimen yliopiston opetukseen voit hakea avoimen yliopiston ilmoittautumisaikoina.

Avoimen yliopiston opiskelijat valitaan kursseille kunkin opintojakson valintakriteereiden perusteella. Valintakriteerit (edeltävät opinnot, motivaatiokirje, tasokoe, ilmoittautumisjärjestys) selviävät opintojaksojen kuvauksista.  

Akatemioiden opetus ja Taideyliopiston yhteinen opetus

Taideyliopistosta valmistunut opiskelija voi hakea myös sellaiseen oman akatemiansa opetukseen tai Taideyliopiston yhteiseen opetukseen, joka ei ole tarjolla avoimen yliopiston kautta.

Akatemiat ja Avoin kampus käsittelevät hakemukset tapauskohtaisesti.

Hakeminen Kuvataideakatemian ja Taideyliopiston yhteisiin opintoihin

Kuvataideakatemia

Olethan yhteydessä Kuvataideakatemian opintopalveluihin ja kysyt lisätietoja.

Teatterikorkeakoulu

Opintoihin hakeminen tapahtuu ilmoittautumalla kursseille Pepissä. Voit ilmoittautua vain niille Teatterikorkeakoulun opintojaksoille, jotka ovat kyseisen lukukauden jatkuvien oppijoiden tarjonnassa.

Kurssin järjestävä yksikkö käsittelee ilmoittautumisen (joko hyväksyy tai hylkää sen). Seuraathan ilmoittautumisesi statusta Pepistä.

Taideyliopiston yhteinen opetus

Tutustu myös Taideyliopiston yhteisen opetuksen opetustarjontaan.

Hakeminen Sibelius-Akatemian opetukseen

Opintoihin hakeminen tapahtuu ilmoittautumalla kursseille Pepissä. Kurssin järjestävä yksikkö käsittelee ilmoittautumisen (joko hyväksyy tai hylkää sen). Seuraathan ilmoittautumisesi statusta Pepistä. Päätös voidaan tehdä ennakoivasti ennen valmistumista, mutta myönnetty oikeus suorittaa opintojakso tai opintokokonaisuus edellyttää, että olet valmistunut maisteriksi.

Jatkuvan oppijan oikeudet ja etuudet

Voiko opinnoista saada todistuksen?

Jatkuvan oppijan opinto-oikeudella opiskelevalla on oikeus saada virallinen opintosuoritusote suorittamistaan opinnoista.

Missä järjestyksessä opiskelijat priorisoidaan kursseille?

Priorisointijärjestys voi olla kurssikohtainen ja se määritellään opetuksen vuosisuunnittelun yhteydessä ja kirjataan opintojakson toteutuksen tietoihin.

Voiko jatkuvan oppijan opinto-oikeudella opiskeleva ahotoida eli hyväksilukea opintoja?

Yksittäisiä opintojaksoja ei voi ahotoida, eli et voi kirjata muualla suoritettuja opintoja tai osaamista jatkuvana oppijana Taideyliopiston suorituksina rekisteriisi.

Laajempiin opintokokonaisuuksiin (esimerkiksi opettajan pedagogiset opinnot 60 op) kuuluvien opintojaksojen ahotointia katsotaan tapauskohtaisesti.

Voiko opiskelija mennä vaihtoon tai harjoitteluun jatkuvan oppijan opinto-oikeudella?

Ei voi.

Voiko jatkuvan oppijan oikeudella suorittaa opintoja, jotka ovat tarjolla tutkinto-opiskelijoille, mutta jotka ovat toisen korkeakoulun järjestämiä eli niin kutsuttua ristiinopiskelua?

Ei voi.

Voinko opiskella yhtä aikaa jatkuvan oppijan oikeudella ja tutkinto-opinto-oikeudella?

Voit. Jos jatkuvan oppijan opinto-oikeus on myönnetty ennen kuin uusi tutkinto-opinto-oikeus (esimerkiksi jatko-opintojen oikeus) alkaa, jatkuvan oppijan opinto-oikeus pysyy voimassa jatkuvan oppijan opinto-oikeuden voimassaolon loppuun saakka.

Täytyykö jatkuvan oppijan opinto-oikeudella ilmoittautua lukuvuosittain yliopistoon?

Jatkuvan oppijan opinto-oikeudella opiskelevan ei tarvitse ilmoittautua lukuvuosittain yliopistoon, koska ilmoittautuminen merkitään kerralla koko opiskeluajaksi.

Onko jatkuvalla oppijalla käytössään uniarts-tunnukset ja minkälaiset järjestelmien käyttöoikeudet ovat?

Jatkuvan oppijan uniarts-käyttäjätunnukset pysyvät voimassa jatkuvan oppijan opinto-oikeuden loppuun saakka. Tunnuksilla

  • voi käyttää sähköpostia
  • pääsee Peppiin näkemään omat tietonsa

Huomaathan, että tutkinto-opiskelijan käyttöoikeudet pysyvät voimassa vielä kaksi kuukautta valmistumislukukauden päättymisestä.

Onko jatkuvalla oppijalla oikeus käyttää kampusten monitoimilaitteita kopioimiseen tai tulostamiseen?

Jatkuvalla oppijan opinto-oikeudella opiskelevalla ei ole oikeutta kopioimiseen tai tulostamiseen (tulostuskiintiötä).

Mihin sähköpostiosoitteeseen jatkuvalle oppijalle viestitään opinnoista?

Jatkuvan oppijan opinto-oikeudella opiskeleville viestitään opinnoista vain uniarts-osoitteeseen.

Minkälaiset kulkuoikeudet ja tilankäyttöoikeudet jatkuvalla oppijalla on?

Kuvataideakatemia

  • Jatkuvalla oppijalla ei ole oikeuksia varata tiloja.
  • Jatkuvalla oppijalla ei ole tilankäyttöoikeuksia. Kulkuoikeudet on mahdollista saada tarvittaessa (esim. jos osallistuu pidempikestoiselle kurssille).

Sibelius-Akatemia

  • Jatkuvalla oppijalla ei ole oikeuksia varata tiloja.
  • Jonotettavia harjoitusluokkia on mahdollista käyttää.
  • Kulkuoikeudet ja tilojen käyttöoikeudet pysyvät jatkuvan oppijan opinto-oikeuden voimassaolon loppuun saakka muutoin samoina kuin perustutkinto-opintojen aikana.

Teatterikorkeakoulu

Minkälaiset opiskelijaedut jatkuvalla oppijalla on?

Opinto-oikeus ei oikeuta ylioppilaskunnan jäsenyyteen.

Opinto-oikeus ei oikeuta tutkinto-opiskelijoiden saamiin alennuksiin, joita ovat muun muassa joukkoliikenne ja Kelan ateriatuki.

Opinto-oikeus ei oikeuta YTHS:n palveluihin.

Tuleeko kansainvälisen jatkuvan oppijan maksaa lukuvuosimaksut?

Jatkuva oppija ei maksa lukuvuosimaksuja, eikä ole oikeutettu lukuvuosimaksuihin liittyviin apurahoihin tai huojennuksiin.

Voiko kansainvälinen jatkuva oppija saada opintojaan varten oleskeluluvan?

Opinto-oikeus ei oikeuta tutkinto-opiskelijoille myönnettävään oleskelulupaan. Tutkinnon suorittamisen jälkeiselle ajalle voi hakea työnhakijan oleskelulupaa, jonka voimassaoloaika on korkeintaan kaksi vuotta.

Voiko jatkuvan oppijan opinto-oikeudella opiskelu vaikuttaa mahdollisiin Kelasta tai TE-toimistolta saataviin etuuksiin?

Jatkuvan oppijan opinto-oikeudella opiskelu ei ole tutkintoon johtavaa koulutusta. Jos saat Kelan tai TE-toimiston etuuksia, varmista etukäteen opinto-oikeuden vaikutukset niihin. 

Lisätiedot

Kuvataideakatemian opinnot: henrik.laaksonen@uniarts.fi

Sibelius-Akatemian opinnot: tuuli.kettunen@uniarts.fi

Teatterikorkeakoulun opinnot: hannele.ylonen@uniarts.fi

Avoin yliopisto sekä Taideyliopiston yhteinen opetus: avoin@uniarts.fi