10v juhlalogo 10v juhlagif

Hurraa! Vietämme 10-vuotisjuhlaa vuonna 2023! Juhlavuoden aikana keskitymme katsomaan tulevaisuuteen.

Mitä tukea saat tuotantoihisi Teatterikorkeakoulussa

Resurssiohjeessa kuvataan kaikkien tuotantojen ja tapahtumien tukipalvelut. On tärkeää, että kaikki taiteellista ja tapahtumatoimintaa suunnittelevat opiskelijat, opettajat tai muu henkilökunta tutustuvat resurssiohjeeseen ennen tuotannon aloitusta.

Teatterikorkeakoulun taiteellisen toiminnan palvelut (TTP) sisältävät Tuotantoteknisetpalvelut (Tepa) ja Tuottajapalvelut (Tupa).

Tepan osastoja ovat näyttämö-, tarpeisto-, puvusto-, valo-, ääni- ja av-osastot. Tukipalveluiden jaossa huomioidaan tuotantojen priorisointilapsoperiaate sekä tuotantojen muuttuvat sisällöt ja olosuhteet. Tuotantoteknisten palveluiden tuki tuotannoille määritellään kiintiöpäivinä, jolloin yksi kiintiöpäivä tarkoittaa seitsemää työtuntia. Kiintiöpäivät on jaettu eri kuukausille toteutuksen aikana eikä yhdelle kuukaudelle arvioitua työaikaa voi siirtää toiselle kuukaudelle. Työryhmissä suunnittelutyötä tekevien tulee yhteistyössä Tepan kanssa suunnitella kiintiöpäivien käyttö ja seurata niiden riittävyyttä.

Tuottajapalvelut noudattavat priorisointiperiaatetta ja myös tuottajien työnkuva on määritelty tarkemmin alla olevissa tuotantokohtaisissa palvelukuvauksissa. Tuottajan työtä ei lasketa kiintiöpäivinä.

TTP vastaa kaikkien tuotantojen yhteydessä tuotantopalavereista, esityspäivystyksistä sekä lipunmyynnistä tai muusta ilmoittautumisesta ja viestinnän suunnittelusta. TTP järjestää myös perehdytyksiä liittyen tuotantoprosesseihin sekä tilojen ja tekniikan käyttöön. Nämä on mainittu erikseen kunkin koulutusohjelman opetussuunnitelmassa.

Teakin tiloissa toteutuvat opinnäytteet

Näyttämö:

 • Näyttämömestari tukee suunnittelussa ja toteutuksessa lavastuksen opiskelijaa tai vierailijaa, tai
 • muokkaa työryhmän ideoista suunnitelman.
 • Lavastusopiskelijan tai vierailijan suunnitelmien pohjalta rajoitetusti valmistamalla ja/tai varastosta.
 • Työryhmä osallistuu rakentamiseen, pintakäsittelyyn ja purkuun.

Valo, ääni ja AV:

 • Valo- ääniryhmä tukee suunnittelussa ja toteutuksessa suunnittelijaa tai muokkaa työryhmän ideoista suunnitelman.
 • Työryhmä toteuttaa suunnitelman ja hoitaa operaattorin tehtävät Tepan tuen opastamana.
 • Työryhmä osallistuu purkuun.
 • Kalusto: Tilan perusvarustelu on tuotannon käytettävissä. Lisävarustelu työryhmän osaamistason mukaan.
 • Videotaltiointi arkistointia varten

Puvusto:

 • Suunnittelusta vastaa joko vierailija, pukusuunnittelun opiskelija tai työryhmän pukuvastaava. Tepan pukusuunnittelija on mahdollinen.
 • Toteutus varastosta ja ostamalla. Lisäksi kiintiöpäivien puitteissa voidaan valmistaa joitakin vaatteita alusta alkaen ja tehdä pienimuotoista pintakäsittelyä.
 • Puvusto huoltaa esityskaudella ja sen päätyttyä.
 • Puvusto jakaa kiintiöpäiviä sen perusteella, kuinka paljon esiintyjiä on mukana, onko tuotannossa pukusuunnittelija ja mikä on ajankohta.

Tarpeisto:

 • Tarpeistonvalmistaja tukee suunnittelussa ja toteutuksessa suunnittelijaa tai muokkaa työryhmän ideoista suunnitelman.
 • Toteutus varastosta ja rajoitetusti valmistamalla.
 • Tarpeistonvalmistaja ei lähde mukaan vierailuille.
 • Tarpeisto huoltaa esityskauden päätyttyä.

Tuottaja:

 • toimii yhteyshenkilönä työryhmän, vastuukoulutusohjelman sekä teknisten palveluiden välillä;
 • vastaa tuotannon palaverien (raami- ja mallipalaverit) kokoon kutsumisesta ja niiden vetämisestä;
 • auttaa tuotannon kokonaisaikataulun laatimisessa;
 • vahvistaa tuotannon budjetin. Avustaa työryhmää budjetin laadinnassa ja seurannassa;
 • vahvistaa viestinnän aikataulut ja kerää materiaalin eri kanavia varten yhdessä tiedotuksen kanssa;
 • vastaa lipunmyynnin tai muun ilmoittautumisen järjestämisestä;
 • auttaa tekijänoikeuksien ja tarvittavien lupien selvittämisessä;
 • auttaa teoksen taltiointien (valokuvaus + videointi) toteutumisessa;
 • laatii sopimukset ulkopuolisten toimijoiden kanssa;
 • tarvittaessa palkkaa ja tekee sopimukset vierailevien ammattilaisten kanssa;
 • tarvittaessa avustaa tuotannon festivaalihaussa.

Tuotannot ulkopuolisissa tiloissa

Sopimusteattereissa

Näyttämö:

 • Näyttämömestari tukee suunnittelussa ja toteutuksessa lavastuksen opiskelijaa tai vierailijaa, tai muokkaa työryhmän ideoista suunnitelman.
 • Yhteistyösopimuksessa sovitaan:
  • Kalustolainat
  • Kuljetukset
  • Rakennus- ja purkuapu

Valo, ääni ja AV:

 • Valo- ja ääniryhmä tukee valo-, ääni, tai AV-suunnittelijaa.
 • Työryhmä toteuttaa suunnitelman ja vastaa operaattorin tehtävistä.
 • Kalusto: Tilan perusvarustelusta sovitaan yhteistyösopimuksessa. Lisävarustelu työryhmän osaamistason ja kaluston saatavuuden mukaan tietyin rajoituksin.
 • Rakennus- ja purkuavusta sovitaan yhteistyösopimuksessa.

Puvusto:

 • Suunnittelusta vastaa joko vierailija, pukusuunnittelun opiskelija tai työryhmän pukuvastaava. Tepan pukusuunnittelija ei ole mahdollinen.
 • Puvuston varasto on tuotannon käytössä. Puvuston kiintiöpäivät määräytyvät tuotannon laajuuden ja priorisoinnin mukaan.
 • Pukuhuolto tulisi lähtökohtaisesti tehdä sopimusteatterilla. Loppuhuolto puvustossa.

Tarpeisto:

 • Tarpeistonvalmistaja tukee suunnittelussa lavastuksen opiskelijaa.
 • Toteutus varastosta, pienet korjaukset ja muutokset mahdollisia.
 • Tarpeisto huoltaa esityskauden päätyttyä.
 • Rakennus- ja purkuavusta sovitaan yhteistyösopimuksessa.

Tuottaja:

 • toimii yhteyshenkilönä työryhmän, vastuukoulutusohjelman, sopimuskumppanin sekä teknisten palveluiden välillä;
 • tekee yhteistyösopimuksen teatterin kanssa;
 • vastaa tuotannon palaverien (raami- ja mallipalaverit) kokoon kutsumisesta ja niiden vetämisestä;
 • auttaa tuotannon kokonaisaikataulun laatimisessa;
 • vahvistaa tuotannon budjetin. Avustaa työryhmää budjetin laadinnassa ja seurannassa;
 • vahvistaa Teakin viestinnän aikataulut ja kerää materiaalin eri kanavia varten yhdessä tiedotuksen kanssa;
 • auttaa tekijänoikeuksien ja tarvittavien lupien selvittämisessä;
 • auttaa teoksen taltiointien (valokuvaus + videointi) toteutumisessa;
 • tarvittaessa palkkaa ja tekee sopimukset vierailevien ammattilaisten kanssa, ellei sovittu toisin teatterin kanssa.

Muissa ulkopuolisissa tiloissa

Näyttämö:

 • Näyttämömestari tukee suunnittelussa ja toteutuksessa lavastuksen opiskelijaa tai vierailijaa, tai muokkaa työryhmän ideoista suunnitelman.
 • Toteutus varastosta, pienet muutokset mahdollisia.
 • Rakennus- ja purkuapua ei ole käytettävissä.
 • Kuljetukset työryhmän vastuulla.

Valo, ääni ja AV

 • Valo- ääniryhmä tukee valo-, ääni- tai AV-suunnittelijaa.
 • Työryhmä toteuttaa suunnitelman ja vastaa operaattorin tehtävistä.
 • Kalusto: Varustelu työryhmän osaamistason ja kaluston saatavuuden mukaan tietyin rajoituksin.
 • Rakennus- ja purkuapua ei ole käytettävissä.

Puvusto:

 • Suunnittelusta vastaa joko vierailija, pukusuunnittelun opiskelija tai työryhmän pukuvastaava. Tepan pukusuunnittelija ei ole mahdollinen.
 • Puvuston varasto on tuotannon käytössä.
 • Pukuhuolto tulisi lähtökohtaisesti tehdä ulkopuolella. Loppuhuolto puvustossa.

Tarpeisto:

 • Tarpeistonvalmistaja tukee suunnittelussa ja toteutuksessa suunnittelijaa tai muokkaa työryhmän ideoista suunnitelman.
 • Materiaalilainauksia.
 • Pienet korjaukset ja muutokset mahdollisia.
 • Tarpeisto huoltaa esityskauden päätyttyä.

Tuottaja:

 • toimii yhteyshenkilönä työryhmän, vastuukoulutusohjelman sekä teknisten palveluiden välillä;
 • auttaa työryhmää esitys tai vierailupaikkojen hakemisessa ja laatii sopimukset näiden kanssa;
 • vastaa tuotannon palaverien (raami- ja mallipalaverit) kokoon kutsumisesta ja niiden vetämisestä;
 • auttaa tuotannon kokonaisaikataulun laatimisessa ja tarvittaessa kiertueaikataulun tekemisestä;
 • vahvistaa tuotannon budjetin. Avustaa työryhmää budjetin laadinnassa ja seurannassa;
 • vahvistaa viestinnän aikataulut ja kerää materiaalin eri kanavia varten yhdessä tiedotuksen kanssa;
 • vastaa lipunmyynnin tai muun ilmoittautumisen järjestämisestä;
 • auttaa tekijänoikeuksien ja tarvittavien lupien selvittämisessä;
 • auttaa teoksen taltiointien (valokuvaus + videointi) toteutumisessa;
 • laatii sopimukset ulkopuolisten toimijoiden kanssa;
 • tarvittaessa palkkaa ja tekee sopimukset vierailevien ammattilaisten kanssa;
 • tarvittaessa perehdyttää työryhmän kiertueeseen ja koordinoi teknisen riderin laatimista.

Demot

Näyttämöt:

 • Näyttämömestari muokkaa tarvittaessa työryhmän ideoista suunnitelman.
 • Toteutus varastosta.
 • Työryhmä osallistuu rakentamiseen ja purkuun.

Valo, ääni ja AV:

 • Työryhmä toteuttaa ideansa ja hoitaa operaattorin tehtävät Tepan tuen opastamana.
 • Työryhmä osallistuu purkuun.

Puvusto:

 • Opiskelijoilta odotetaan omatoimisuutta puvustuksen kokoamisessa.
 • Puvustus varastosta, ei korjauksia eikä muutoksia.
 • Puvusto huoltaa puvut kurssin päätyttyä. Tarvittaessa pukuhuolto myös kurssin aikana.

Tarpeisto:

 • Opiskelijoilta odotetaan omatoimisuutta tarpeiston kokoamisessa.
 • Toteutus varastosta, ei korjauksia eikä muutoksia.
 • Tarpeisto huoltaa esityskauden päätyttyä.

Tuottaja:

 • Tuottaja ei ole mukana opintoihin liittyvien demojen järjestelyissä. Poikkeuksena Pienoisnäytelmäkokonaisuus.

Perehdytys:

 • Sovitaan koulutusohjelman vastuuopettajan kanssa: tarvittaessa tuotantoteknisten palvelujen laatima perehdytyskokonaisuus, jossa tutustutaan demojen tekniseen toteutukseen.

Tutken taiteelliset osat (Teakin tiloissa tapahtuvat)

Näyttämöt:

 • Näyttämömestari tukee suunnittelussa ja toteutuksessa lavastuksen opiskelijaa tai vierailijaa, tai muokkaa työryhmän ideoista suunnitelman.
 • Pienet muutokset ja pienimuotoinen rakentaminen tai toteutus varastosta mahdollista.
 • Työryhmä osallistuu rakentamiseen, pintakäsittelyyn ja purkuun.

Valo, ääni ja AV

 • Valo- ääniryhmä tukee suunnittelussa ja toteutuksessa suunnittelijaa tai muokkaa työryhmän ideoista suunnitelman.
 • Työryhmä toteuttaa suunnitelman ja hoitaa operaattorin tehtävät Tepan tuen opastamana.
 • Työryhmä osallistuu purkuun.
 • Kalusto: Tilan perusvarustelu on tuotannon käytettävissä. Lisävarustelu työryhmän osaamistason mukaan.
 • Videotaltiointi arkistointia varten

Puvusto:

 • Suunnittelusta vastaa joko vierailija, pukusuunnittelun opiskelija tai työryhmän pukuvastaava. Tepan pukusuunnittelija on mahdollinen.
 • Toteutus varastosta ja ostamalla. Lisäksi kiintiöpäivä puitteissa voidaan valmistaa joitakin vaatteita alusta alkaen ja tehdä pienimuotoista pintakäsittelyä.
 • Puvusto huoltaa esityskaudella ja sen päätyttyä.
 • Puvusto jakaa kiintiöpäiviä sen perusteella, kuinka paljon esiintyjiä on mukana, onko tuotannossa pukusuunnittelija ja mikä on ajankohta.

Tarpeisto:

 • Toteutus varastosta, pienet korjaukset ja muutokset mahdollisia.
 • Tarpeisto huoltaa esityskauden päätyttyä.

Tuottaja:

 • toimii yhteyshenkilönä tekijän, Tutken sekä teknisten palveluiden välillä;
 • vastaa tuotannon palaverien (raami- ja mallipalaverit) kokoon kutsumisesta ja niiden vetämisestä;
 • auttaa tuotannon kokonaisaikataulun laatimisessa;
 • avustaa tekijää budjetin laadinnassa ja seurannassa ja huomioi mahdollisen ulkopuolisen rahoituksen;
 • vahvistaa viestinnän aikataulut ja kerää materiaalin eri kanavia varten yhdessä tiedotuksen kanssa;
 • vastaa lipunmyynnin tai muun ilmoittautumisen järjestämisestä;
 • auttaa tekijänoikeuksien ja tarvittavien lupien selvittämisessä;
 • auttaa teoksen taltiointien (valokuvaus + videointi) toteutumisessa;
 • laatii sopimukset ulkopuolisten toimijoiden kanssa;
 • tarvittaessa palkkaa ja tekee sopimukset vierailevien ammattilaisten kanssa.

Materiaalista esitykseksi

Osallistuvat koulutusohjelmat: O2, D2, V2, Ä2, LAV + muita riippuen vuodesta.

Näyttämöt:

 • Näyttämömestari tukee suunnittelussa ja toteutuksessa lavastuksen opiskelijaa.
 • Toteutus varastosta, pienet muutokset ja rakentamien mahdollisia.
 • Työryhmä osallistuu rakentamiseen, pintakäsittelyyn ja purkuun.

Valo, ääni ja AV:

 • Valo- ääniryhmä tukee suunnittelussa ja toteutuksessa suunnittelijaa.
 • Työryhmä toteuttaa suunnitelman ja hoitaa operaattorin tehtävät Tepan tuen opastamana.
 • Työryhmä osallistuu purkuun.
 • Kalusto: Tilan perusvarustelu on tuotannon käytettävissä. Lisävarustelu työryhmän osaamistason ja/tai opiskelijan oppimistavoitteiden mukaan. Valo- ja äänisuunnittelu täydentää varustelua.

Puvusto:

 • Puvusto tukee suunnittelussa joko pukusuunnittelun opiskelijaa tai työryhmää.
 • Toteutus varastosta, pienet korjaukset ja muutokset mahdollisia.
 • Puvusto huoltaa esityskaudella ja sen päätyttyä.

Tarpeisto:

 • Tarpeistonvalmistaja tukee suunnittelussa lavastuksen opiskelijaa.
 • Toteutus varastosta, pienet korjaukset ja muutokset mahdollisia.
 • Tarpeisto huoltaa esityskauden päätyttyä.

Tuottaja:

 • toimii yhteyshenkilönä työryhmien, vastuukoulutusohjelmien, ohjaavien opettajien, vierailevien taiteilijoiden sekä teknisten palveluiden välillä;
 • tuotantopalaverit aikataulutetaan kurssin lukujärjestykseen. Tuottaja vastaa niiden vetämisestä;
 • auttaa kurssin kokonaisaikataulun laatimisessa suunnittelijoita;
 • vahvistaa tuotannon budjetin. Avustaa työryhmää budjetin laadinnassa ja seurannassa;
 • vahvistaa viestinnän aikataulut ja kerää materiaalin eri kanavia varten yhdessä tiedotuksen kanssa;
 • vastaa lipunmyynnin tai muun ilmoittautumisen järjestämisestä;
 • auttaa tekijänoikeuksien ja tarvittavien lupien selvittämisessä;
 • auttaa teoksen taltiointien (valokuvaus + videointi) toteutumisessa;
 • laatii sopimukset ulkopuolisten toimijoiden kanssa;
 • tarvittaessa palkkaa ja tekee sopimukset vierailevien ammattilaisten kanssa.

Tuli, vesi ja muut ongelmalliset materiaalit eivät ole mahdollisia tässä tuotannossa.

Perehdytys:

 • Kaikille tuotannoille yhteinen aloitusseminaari:
  • Tuotannolliset toimintatavat osa-alueittain
  • Yleisöturvallisuus
  • Työturvallisuus
 • Henkilönostimen käyttökoulutus (1h)
 • Ripustusturvallisuus
 • Puvustoperehdytys PUK opiskelijoille ja pukusuunnittelijoina toimiville LAV opiskelijoille.

Artistic Collaboration (ACO)

Osallistuvat koulutusohjelmat: TK2, TA3, V, Ä, LAV, PUK.

Näyttämö:

 • Näyttämömestari tukee suunnittelussa ja toteutuksessa lavastuksen opiskelijaa tai vierailijaa tai muokkaa työryhmän ideoista suunnitelman.
 • Toteutus rajoitetusti valmistamalla tai varastosta.
 • Työryhmä osallistuu rakentamiseen, pintakäsittelyyn ja purkuun.

Valo, ääni ja AV:

 • Valo- ääniryhmä tukee suunnittelussa ja toteutuksessa suunnittelijaa.
 • Työryhmä toteuttaa suunnitelman ja hoitaa operaattorin tehtävät Tepan tukemana.
 • Työryhmä osallistuu purkuun.
 • Kalusto: Tilan perusvarustelu on tuotannon käytettävissä. Lisävarustelu työryhmän osaamistason ja/tai opiskelijan oppimistavoitteiden mukaan. VÄS täydentää varustelua.

Puvusto:

 • Suunnittelusta vastaa pukusuunnittelun opiskelija tai työryhmän pukuvastaava. Tepan pukusuunnittelija ei mahdollinen.
 • Toteutus varastosta ja ostamalla. Lisäksi kiintiöpäivien puitteissa voidaan valmistaa joitakin vaatteita alusta alkaen ja tehdä pienimuotoista pintakäsittelyä.
 • Puvusto huoltaa esityskaudella ja sen päätyttyä.

Tarpeisto:

 • Tarpeistonvalmistaja tukee suunnittelussa ja toteutuksessa suunnittelijaa tai muokkaa työryhmän ideoista suunnitelman.
 • Toteutus: Varastosta ja rajoitetusti valmistamalla.
 • Tarpeisto huoltaa esityskauden päätyttyä.

Tuottaja:

 • toimii yhteyshenkilönä työryhmien, vastuukoulutusohjelmien sekä teknisten palveluiden välillä;
 • auttaa kurssin kokonaisaikataulun laatimisessa koulutusohjelmia;
 • vastaa tuotannon palaverien (raami- ja mallipalaverit) kokoon kutsumisesta ja niiden vetämisestä;
 • vahvistaa tuotantojen budjetit. Avustaa työryhmiä budjetin laadinnassa ja seurannassa;
 • vahvistaa viestinnän aikataulut ja kerää materiaalin eri kanavia varten yhdessä tiedotuksen kanssa;
 • vastaa lipunmyynnin tai muun ilmoittautumisen järjestämisestä;
 • auttaa tekijänoikeuksien ja tarvittavien lupien selvittämisessä;
 • auttaa teoksen taltiointien (valokuvaus + videointi) toteutumisessa;
 • laatii sopimukset ulkopuolisten toimijoiden kanssa;
 • tarvittaessa palkkaa ja tekee sopimukset vierailevien ammattilaisten kanssa.

Perehdytys:

 • Kaikille tuotannoille yhteinen aloitusseminaari:
  • Tuotannolliset toimintatavat osa-alueittain
  • Yleisöturvallisuus
  • Työturvallisuus
  • Paloturvallisuus ja tulen käyttö esityksissä
  • Ongelmamateriaalien käyttö esityksissä
 • Erillinen puvustoperehdytys tarvittaessa PUK opiskelijoille ja pukuvastaaville (1h)

Teatteri- ja tanssiopettajan maisteriohjelma (TEO/TAO)

TEO/TAO: taiteellis-pedagoginen tapahtuma

Osallistuvat koulutusohjelmat: Teatteri- tai tanssiopettajan maisteriohjelma, maisterin ensimmäinen vuosikurssi.

Näyttämö:

 • Näyttämömestari muokkaa työryhmän ideoista suunnitelman.
 • Toteutus: Varastosta, pienet muutokset ja rakentaminen mahdollisia.
 • Työryhmä osallistuu rakentamiseen, pintakäsittelyyn ja purkuun.

Valo, ääni ja AV:

 • Valo- ääniryhmä muokkaa työryhmän ideoista suunnitelman.
 • Työryhmä toteuttaa suunnitelman Tepan avustamana ja hoitaa operaattorin tehtävät Tepan tuen opastamana.
 • Työryhmä osallistuu purkuun.
 • Kalusto: Tilan perusvarustelu on tuotannon käytettävissä. Lisävarustelu työryhmän osaamistason mukaan.

Puvusto:

 • Puvuston tukihenkilö auttaa puvustuksen kokoamisessa.
 • Toteutus varastosta, pienet korjaukset ja muutokset mahdollisia.
 • Puvusto huoltaa esityskaudella ja sen päätyttyä.

Tarpeisto:

 • Toteutus: Varastosta, pienet korjaukset ja muutokset mahdollisia.
 • Tarpeisto huoltaa esityskauden päätyttyä.

Tuottaja:

 • toimii yhteyshenkilönä työryhmien, vastuukoulutusohjelmien sekä teknisten palveluiden välillä;
 • auttaa tuotannon kokonaisaikataulun laatimisessa koulutusohjelmia;
 • vastaa tuotannon palaverien (raami- ja mallipalaverit) kokoon kutsumisesta ja niiden vetämisestä;
 • vahvistaa tuotannon budjetin. Avustaa työryhmää budjetin laadinnassa ja seurannassa;
 • vahvistaa viestinnän aikataulut ja kerää materiaalin eri kanavia varten yhdessä tiedotuksen kanssa;
 • vastaa lipunmyynnin tai muun ilmoittautumisen järjestämisestä;
 • auttaa tekijänoikeuksien ja tarvittavien lupien selvittämisessä;
 • auttaa teoksen taltiointien (valokuvaus + videointi) toteutumisessa;
 • laatii sopimukset ulkopuolisten toimijoiden kanssa;
 • tarvittaessa palkkaa ja tekee sopimukset vierailevien ammattilaisten kanssa.

Perehdytys:

 • Kaikille yhteinen aloitusseminaari:
  • Tuotannolliset toimintatavat osa-alueittain
  • Yleisöturvallisuus
  • Työturvallisuus
 • Paloturvallisuus ja tulenkäyttö esityksissä
 • Henkilönostimen käyttökoulutus (1h)
 • Valo, ääni ja AV laitteiston käyttökoulutus (3h / osa-alue)
 • Puvustoperehdytys (1h)

TEO/TAO: opinnäytetyöfestivaali

Osallistuvat koulutusohjelmat: TEO/TAO, maisterin 2. vuosikurssi.

Näyttämö:

 • Näyttämömestari tukee suunnittelussa ja toteutuksessa lavastuksen opiskelijaa tai vierailijaa tai muokkaa työryhmän ideoista suunnitelman.
 • Toteutus varastosta ja rajoitetusti valmistamalla.
 • Työryhmä osallistuu rakentamiseen, pintakäsittelyyn ja purkuun.

Valo, ääni ja AV:

 • Valo- ääniryhmä muokkaa työryhmän ideoista suunnitelman.
 • Työryhmä toteuttaa suunnitelman Tepan avustamana ja hoitaa operaattorin tehtävät Tepan tuen opastamana.
 • Työryhmä osallistuu purkuun.
 • Kalusto: Tilan perusvarustelu on tuotannon käytettävissä. Lisävarustelu työryhmän osaamistason mukaan.

Puvusto:

 • Opiskelijalla on mahdollisuus varaston käyttöön opinnäytetyöhön liittyvässä työskentelyssä ulkopuolisen ryhmän kanssa Teatterikorkeakoulun ulkopuolella, mikäli ohjaava opettaja näkee sen tarpeelliseksi ja ilmoittaa siitä etukäteen puvuston päällikölle.
 • Lainat palautetaan huollettuna.

Tarpeisto:

 • Tarpeistonvalmistaja tukee suunnittelussa ja toteutuksessa suunnittelijaa tai muokkaa työryhmän ideoista suunnitelman.
 • Toteutus varastosta ja rajoitetusti valmistamalla.
 • Tarpeisto huoltaa esityskauden päätyttyä.

Tuottaja:

 • toimii yhteyshenkilönä työryhmien, vastuukoulutusohjelmien sekä teknisten palveluiden välillä;
 • auttaa tuotannon kokonaisaikataulun laatimisessa koulutusohjelmia;
 • vastaa tuotannon palaverien (raami- ja mallipalaverit) kokoon kutsumisesta ja niiden vetämisestä;
 • vahvistaa tuotannon budjetin. Avustaa työryhmää budjetin laadinnassa ja seurannassa;
 • vahvistaa viestinnän aikataulut ja kerää materiaalin eri kanavia varten yhdessä tiedotuksen kanssa;
 • vastaa lipunmyynnin tai muun ilmoittautumisen järjestämisestä;
 • auttaa tekijänoikeuksien ja tarvittavien lupien selvittämisessä;
 • auttaa teoksen taltiointien (valokuvaus + videointi) toteutumisessa;
 • laatii sopimukset ulkopuolisten toimijoiden kanssa;
 • tarvittaessa palkkaa ja tekee sopimukset vierailevien ammattilaisten kanssa.

Perehdytys:

 • Festivaalin järjestämisen perusteet
 • Ongelmamateriaalien käyttö esityksissä

TEO/TAO: taidepedagoginen opinnäyte

Toteutustavat:

 • työpaja, demo, opetusharjoittelu (Teatterikorkeakoulu)
 • työpaja, demo, esitys, opetusharjoittelu (Teatterikorkeakoulun ulkopuolella)

Huomioi, että työpajojen, demojen, opetusharjoitteluiden ja esitysten mahdolliset tukipalvelutarpeet tuodaan tiedoksi Taiteellisen toiminnan tukipalveluille koulutusohjelmien koordinaattorin kautta demolistaan viimeistään 1kk ennen toteutusajankohtaa.

Näyttämö:

 • Toteutus varastosta.
 • Työryhmä osallistuu rakentamiseen ja purkuun myös Teakissa toteutuvissa opinnäyteprojekteissa.
 • TeaKin ulkopuolella tapahtuviin tuotantoihin ei kuljetus-, rakennus- tai purkuapua.

Valo, ääni ja AV:

 • Työryhmä toteuttaa ideansa ja hoitaa operaattorin tehtävät Tepan tuen opastamana.
 • Työryhmä osallistuu purkuun.
 • Teakin ulkopuolella toteutuviin opinnäytteisiin saatavilla valikoima paristo- tai akkukäyttöistä valo-, ääni- ja AV-kalustoa.
 • Teakin ulkopuolella tapahtuviin opinnäytteisiin ei kuljetus-, rakennus- tai purkuapua.

Puvusto:

 • Opinnäytteeseen liittyvää demoa, työpajaa tai esitystä varten opiskelija voi hakea puvustusta varastosta. Niihin ei tehdä korjauksia eikä muutoksia.
 • Teakin ulkopuolella toteutuviin osioihin lainataan puvustusta samoilla ehdoilla.
 • Opetusharjoittelua varten opiskelija voi hakea kohtuullisen määrän (maksimissaan ikeakassillisen) puvustusta varastosta.
 • Puvusto huoltaa puvut käytön päätyttyä.

Tarpeisto:

 • Teakissa tapahtuvaan opinnäytteeseen liittyvää demoa ja työpajaa varten opiskelija voi hakea tarpeistoa varastosta. Niihin ei tehdä korjauksia eikä muutoksia.
 • Tarpeistoa voi lainata myös Teakin ulkopuolella tapahtuvaan esitykseen.
 • Teakissa tapahtuvaan opetusharjoitteluun lainataan tarpeistoa, Teakin ulkopuolella toteutuvaan ei.
 • Tarpeisto huoltaa käytön jälkeen.

Tuotantopalvelut:

 • Tuotantokoordinaattori kerää tarvittavat tiedot ulkopuolisille yleisöille tarkoitetuista taidepedagogisista opinnäytteistä Teakin viestintäkanaviin kootusti kerran lukukaudessa kaikkien koulutusohjelmien kanssa sovitun mukaisesti.
 • tuotantokoordinaattori auttaa demojen, työpajojen, opetusharjoitteluiden ja Teakin ulkopuolisten esitysten ilmoittautumisissa tarpeen mukaan.
 • Tuottaja konsultoi tarvittaessa opinnäytteisiin liittyvissä tekijänoikeuskysymyksissä mutta ei ole muuten mukana opintoihin liittyvien demojen, työpajojen ja opetusharjoitteluiden järjestelyissä tai Teakin tuotantohaun ulkopuolelta tulevien esitysten tuotannossa.

Perehdytys:

 • Sovitaan koulutusohjelman vastuuopettajan kanssa: tarvittaessa tuotantoteknisten palvelujen laatima perehdytyskokonaisuus, jossa tutustutaan demojen tekniseen toteutukseen.

Tanssi ja koreografia

Tanssi, (TA), projekti 1

Vastuukoulutusohjelma: TA, kandidaatin 1. vuosikurssi.

Näyttämö:

 • Näyttämömestari muokkaa työryhmän ideoista suunnitelman.
 • Toteutus varastosta ja rajoitetusti valmistamalla.
 • Työryhmä osallistuu rakentamiseen, pintakäsittelyyn ja purkuun.

Valo, ääni ja AV:

 • Työryhmä toteuttaa ideansa Tepan avustamana ja hoitaa operaattorin tehtävät Tepan tuen opastamana.
 • Työryhmä osallistuu purkuun.
 • Kalusto: Tilan perusvarustelu on tuotannon käytettävissä. Lisävarustelu työryhmän osaamistason mukaan.

Puvusto:

 • Puvuston tukihenkilö auttaa tarvittaessa puvustuksen kokoamisessa.
 • Toteutus varastosta, pienet korjaukset ja muutokset mahdollisia.
 • Puvusto huoltaa esityskaudella ja sen päätyttyä.

Tarpeisto:

 • Tarpeistonvalmistaja muokkaa työryhmän ideoista suunnitelman.
 • Toteutus varastosta, ei korjauksia eikä muutoksia.
 • Tarpeisto huoltaa esityskauden päätyttyä.

Tuottaja:

 • toimii yhteyshenkilönä työryhmän, vastuukoulutusohjelman sekä teknisten palveluiden välillä;
 • auttaa tuotannon kokonaisaikataulun laatimisessa koulutusohjelmaa;
 • tekee sopimukset vierailevien ammattilaisten kanssa;
 • vastaa tekijänoikeuksien ja tarvittavien lupien selvittämisestä;
 • vastaa tuotannon palaverien (raami- ja mallipalaverit) kokoon kutsumisesta ja niiden vetämisestä;
 • vahvistaa tuotannon budjetin. Avustaa työryhmää budjetin laadinnassa ja seurannassa;
 • vahvistaa viestinnän aikataulut ja kerää materiaalin eri kanavia varten yhdessä tiedotuksen kanssa;
 • vastaa lipunmyynnin tai muun ilmoittautumisen järjestämisestä;
 • auttaa teoksen taltiointien (valokuvaus + videointi) toteutumisessa.

Perehdytys:

 • Puvustoperehdytys (1h)

Tanssi (TA), projekti 5

Vastuukoulutusohjelma: TA, Kandidaatin 3. vuosikurssi.

Näyttämö:

 • Näyttämömestari tukee suunnittelussa ja toteutuksessa lavastuksen opiskelijaa tai vierailijaa.
 • Toteutus varastosta ja rajoitetusti valmistamalla.
 • Työryhmä osallistuu rakentamiseen, pintakäsittelyyn ja purkuun.

Valo, ääni ja AV:

 • Valo- ääniryhmä tukee suunnittelussa ja toteutuksessa suunnittelijaa
 • Työryhmä toteuttaa suunnitelman Tepan avustamana ja hoitaa operaattorin tehtävät Tepan tuen opastamana.
 • Työryhmä osallistuu purkuun.
 • Kalusto: Tilan perusvarustelu on tuotannon käytettävissä. Lisävarustelu työryhmän osaamistason mukaan.

Puvusto:

 • Suunnittelusta vastaa joko vierailija, pukusuunnittelun opiskelija, työryhmän pukuvastaava tai Tepan pukusuunnittelija.
 • Toteutus varastosta ja ostamalla. Lisäksi kp:n puitteissa voidaan valmistaa joitakin vaatteita alusta alkaen ja tehdä pienimuotoista pintakäsittelyä.
 • Puvusto huoltaa esityskaudella ja sen päätyttyä.

Tarpeisto:

 • Tarpeistonvalmistaja tukee suunnittelussa ja toteutuksessa suunnittelijaa tai muokkaa työryhmän ideoista suunnitelman.
 • Toteutus varastosta ja rajoitetusti valmistamalla.
 • Tarpeisto huoltaa esityskauden päätyttyä.

Tuottaja:

 • toimii yhteyshenkilönä työryhmän, vastuukoulutusohjelman sekä teknisten palveluiden välillä;
 • auttaa tuotannon kokonaisaikataulun laatimisessa koulutusohjelmaa;
 • tekee sopimukset vierailevien ammattilaisten kanssa;
 • vastaa tekijänoikeuksien ja tarvittavien lupien selvittämisestä;
 • vastaa tuotannon palaverien (raami- ja mallipalaverit) kokoon kutsumisesta ja niiden vetämisestä;
 • vahvistaa tuotannon budjetin. Avustaa työryhmää budjetin laadinnassa ja seurannassa;
 • vahvistaa viestinnän aikataulut ja kerää materiaalin eri kanavia varten yhdessä tiedotuksen kanssa;
 • vastaa lipunmyynnin tai muun ilmoittautumisen järjestämisestä;
 • auttaa teoksen taltiointien (valokuvaus + videointi) toteutumisessa.

Tanssijantaide (TT), Ryhmäteos (Tadac)

Vastuukoulutusohjelma: TT, maisterin 2. vuosikurssi.

Näyttämö:

 • Näyttämömestari tukee suunnittelussa ja toteutuksessa lavastuksen opiskelijaa tai vierailijaa
 • Toteutus rajoitetusti valmistamalla tai varastosta.
 • Näyttämömestari on käytettävissä kiertueilla
 • Lavastaja tai tilan suunnittelija osallistuu rakentamiseen, pintakäsittelyyn ja purkuun

Valo, ääni ja AV

 • Valo- ääniryhmä tukee suunnittelussa ja toteutuksessa suunnittelijaa
 • Työryhmä toteuttaa suunnitelman Tepan avustamana ja hoitaa operaattorin tehtävät.
 • Valo, ääni tai AV-tuki ei lähde mukaan vierailuille
 • Työryhmä osallistuu purkuun.
 • Kalusto: Tilan perusvarustelu on tuotannon käytettävissä. Lisävarustelu työryhmän osaamistason mukaan. Vierailujen kalusto sovitaan erikseen, tarvittaessa tuotanto vuokraa kalustoa vierailuja varten.

Puvusto:

 • Suunnittelusta vastaa joko vierailija, pukusuunnittelun opiskelija tai Tepan pukusuunnittelija.
 • Toteutus varastosta ja ostamalla. Kiintiöpäivien puitteissa voidaan valmistaa vaatteita alusta alkaen tarvetta vastaavasti sekä tehdä mittavampia pintakäsittelyitä.
 • Puvusto huoltaa esityskaudella ja sen päätyttyä.
 • Tepan pukusuunnittelija tai pukutukihenkilö ei lähde mukaan vierailulle.

Tarpeisto:

 • Tarpeistonvalmistaja tukee suunnittelussa ja toteutuksessa suunnittelijaa tai muokkaa työryhmän ideoista suunnitelman.
 • Toteutus varastosta ja rajoitetusti valmistamalla.
 • Tarpeistonvalmistaja ei lähde mukaan vierailuille
 • Tarpeisto huoltaa esityskauden päätyttyä.

Tuottaja:

 • toimii yhteyshenkilönä työryhmän, vastuukoulutusohjelman, teknisten palveluiden sekä kiertuepaikkojen välillä;
 • tekee sopimukset vierailevien ammattilaisten kanssa;
 • vastaa tuotannon kokonaisaikataulun laatimisesta koulutusohjelman kanssa;
 • laatii tuotannon ja kiertueen budjetin. Avustaa työryhmää budjetin seurannassa;
 • selvittää tekijänoikeudet ja tarvittavat luvat;
 • vastaa kiertue/vierailupaikkojen hakemisesta ja laatii sopimukset kiertuepaikkojen kanssa;
 • vastaa kiertueaikataulun tekemisestä ja työryhmän perehdyttämisestä kiertueeseen;
 • koordinoi teknisen riderin laatimista;
 • vastaa tuotannon palaverien (raami- ja mallipalaverit) kokoon kutsumisesta ja niiden vetämisestä;
 • vahvistaa viestinnän aikataulut ja kerää materiaalin eri kanavia varten yhdessä tiedotuksen kanssa;
 • vastaa Teakin lipunmyynnin tai muun ilmoittautumisen järjestämisestä;
 • auttaa teoksen taltiointien (valokuvaus + videointi) toteutumisessa.

Koreografia (TK) Koreografia 1. Kompositio ja taiteellinen prosessi

Vastuukoulutusohjelma: TK, maisterin 1. vuosikurssi (sis. sooloteoksia)

Näyttämö:

 • Näyttämömestari muokkaa työryhmän ideoista suunnitelman.
 • Toteutus: Varastosta ja rajoitetusti valmistamalla.
 • Työryhmä osallistuu rakentamiseen, pintakäsittelyyn ja purkuun.

Valo, ääni ja AV:

 • Valo- ääniryhmä muokkaa työryhmän ideoista suunnitelman.
 • Työryhmä toteuttaa suunnitelman Tepan avustamana ja hoitaa operaattorin tehtävät Tepan tuen opastamana.
 • Työryhmä osallistuu purkuun.
 • Kalusto: Tilan perusvarustelu on tuotannon käytettävissä. Lisävarustelu työryhmän osaamistason mukaan.

Puvusto:

 • Puvuston tukihenkilö auttaa tarvittaessa puvustuksen kokoamisessa.
 • Toteutus varastosta, pienet korjaukset ja muutokset mahdollisia.
 • Puvusto huoltaa esityskaudella ja sen päätyttyä.

Tarpeisto:

 • Tarpeistonvalmistaja muokkaa työryhmän ideoista suunnitelman.
 • Toteutus: Varastosta, pienet korjaukset ja muutokset mahdollisia.
 • Tarpeisto huoltaa esityskauden päätyttyä.

Tuottaja:

 • toimii yhteyshenkilönä tekijöiden, vastuukoulutusohjelman sekä teknisten palveluiden välillä;
 • auttaa tuotannon kokonaisaikataulun laatimisessa koulutusohjelmaa;
 • vastaa tuotannon palaverien (raami- ja mallipalaverit) kokoon kutsumisesta ja niiden vetämisestä;
 • vahvistaa tuotannon budjetin. Avustaa tekijöitä budjetin laadinnassa ja seurannassa;
 • vahvistaa viestinnän aikataulut ja kerää materiaalin eri kanavia varten yhdessä tiedotuksen kanssa;
 • auttaa tekijänoikeuksien ja tarvittavien lupien selvittämisessä;
 • vastaa lipunmyynnin tai muun ilmoittautumisen järjestämisestä;
 • auttaa teoksen taltiointien (valokuvaus + videointi) toteutumisessa;
 • laatii sopimukset ulkopuolisten toimijoiden kanssa.

Perehdytys:

 • Valo-, ääni- ja AV-laitteiston käyttökoulutus (1-3h / osa-alue)
 • Puvustoperehdytys uusille maisteriopiskelijoille. (1h)
 • Henkilönostimen käyttökoulutus (1h)

Näyttelijäntaide (N), Taiteelliset projektit

Tanssiteatteri (taiteellinen projekti 3)

Vastuukoulutusohjelma: N, kandidaatin 3. vuosikurssi.

Näyttämö:

 • Näyttämömestari tukee suunnittelussa ja toteutuksessa lavastuksen opiskelijaa tai vierailijaa tai muokkaa työryhmän ideoista suunnitelman.
 • Toteutus varastosta ja rajoitetusti valmistamalla.
 • Työryhmä osallistuu rakentamiseen, pintakäsittelyyn ja purkuun.

Valo, ääni ja AV:

 • Valo- ääniryhmä tukee suunnittelussa ja toteutuksessa suunnittelijaa.
 • Työryhmä toteuttaa suunnitelman ja hoitaa operaattorin tehtävät Tepan tukemana.
 • Työryhmä osallistuu purkuun.
 • Kalusto: Tilan perusvarustelu on tuotannon käytettävissä. Lisävarustelu työryhmän osaamistason mukaan.

Puvusto:

 • Suunnittelusta vastaa joko vierailija, pukusuunnittelun opiskelija tai työryhmän pukuvastaava. Myös Tepan pukusuunnittelija mahdollinen.
 • Toteutus varastosta ja ostamalla. Lisäksi kiintiöpäivien puitteissa voidaan valmistaa joitakin vaatteita alusta alkaen ja tehdä pienimuotoista pintakäsittelyä.
 • Puvusto huoltaa esityskaudella ja sen päätyttyä.

Tarpeisto:

 • Tarpeistonvalmistaja tukee suunnittelussa ja toteutuksessa suunnittelijaa tai muokkaa työryhmän ideoista suunnitelman.
 • Toteutus varastosta ja rajoitetusti valmistamalla.
 • Tarpeisto huoltaa esityskauden päätyttyä.

Tuottaja:

 • toimii yhteyshenkilönä tekijöiden, vastuukoulutusohjelman sekä teknisten palveluiden välillä;
 • vastaa tuotannon palaverien (raami- ja mallipalaverit) kokoon kutsumisesta ja niiden vetämisestä;
 • auttaa tuotannon kokonaisaikataulun laatimisessa;
 • vahvistaa tuotannon budjetin. Avustaa tekijöitä budjetin laadinnassa ja seurannassa;
 • vahvistaa viestinnän aikataulut ja kerää materiaalin eri kanavia varten yhdessä tiedotuksen kanssa;
 • vastaa lipunmyynnin tai muun ilmoittautumisen järjestämisestä;
 • auttaa tekijänoikeuksien ja tarvittavien lupien selvittämisessä;
 • auttaa teoksen taltiointien (valokuvaus + videointi) toteutumisessa;
 • laatii sopimukset ulkopuolisten toimijoiden kanssa;
 • tarvittaessa palkkaa ja tekee sopimukset vierailevien ammattilaisten kanssa.

Monologit (taiteellinen projekti 4)

Vastuukoulutusohjelma: N, kandidaatin 3. vuosikurssi.

Näyttämö:

 • Näyttämömestari muokkaa työryhmän ideoista suunnitelman.
 • Toteutus varastosta ja rajoitetusti valmistamalla.
 • Työryhmä osallistuu rakentamiseen, pintakäsittelyyn ja purkuun.

Valo, ääni ja AV:

 • Työryhmä toteuttaa ideansa Tepan avustamana ja hoitaa operaattorin tehtävät Tepan tuen opastamana.
 • Työryhmä osallistuu purkuun.
 • Kalusto: Tilan perusvarustelu on tuotannon käytettävissä. Lisävarustelu työryhmän osaamistason mukaan.

Puvusto:

 • Puvuston tukihenkilö auttaa tarvittaessa puvustuksen kokoamisessa.
 • Toteutus varastosta, ei korjauksia eikä muutoksia.
 • Puvusto huoltaa esityskauden päätyttyä.

Tarpeisto:

 • Tarpeistonvalmistaja muokkaa työryhmän ideoista suunnitelman.
 • Toteutus varastosta, ei korjauksia eikä muutoksia.
 • Tarpeisto huoltaa esityskauden päätyttyä.

Tuottaja:

 • toimii yhteyshenkilönä tekijöiden, vastuukoulutusohjelman sekä teknisten palveluiden välillä;
 • vastaa tuotannon palaverien (raami- ja mallipalaverit) kokoon kutsumisesta ja niiden vetämisestä;
 • auttaa tuotannon kokonaisaikataulun laatimisessa;
 • vahvistaa tuotannon budjetin. Avustaa tekijöitä budjetin laadinnassa ja seurannassa;
 • vahvistaa viestinnän aikataulut ja kerää materiaalin eri kanavia varten yhdessä tiedotuksen kanssa;
 • vastaa lipunmyynnin tai muun ilmoittautumisen järjestämisestä;
 • auttaa tekijänoikeuksien ja tarvittavien lupien selvittämisessä;
 • auttaa teoksen taltiointien (valokuvaus + videointi) toteutumisessa.

Improvisaatio

Vastuukoulutusohjelma: Näyttelijäntaiteen maisteriohjelma. Tuotanto on osa vaihtuvasisältöisiä valinnaisia maisteriopintoja.

Näyttämö:

 • Näyttämömestari muokkaa työryhmän ideoista suunnitelman.
 • Toteutus varastosta ja rajoitetusti valmistamalla.
 • Työryhmä osallistuu rakentamiseen, pintakäsittelyyn ja purkuun.

Valo, ääni ja AV:

 • Valo- ääniryhmä tukee suunnittelussa ja toteutuksessa suunnittelijaa.
 • Työryhmä toteuttaa suunnitelman ja hoitaa operaattorin tehtävät Tepan tukemana.
 • Työryhmä osallistuu purkuun.
 • Kalusto: Tilan perusvarustelu on tuotannon käytettävissä. Lisävarustelu työryhmän osaamistason mukaan.

Puvusto:

 • Puvuston tukihenkilö auttaa tarvittaessa puvustuksen kokoamisessa.
 • Toteutus varastosta, pienet korjaukset ja muutokset mahdollisia.
 • Puvusto huoltaa esityskaudella ja sen päätyttyä.

Tarpeisto:

 • Tarpeistonvalmistaja muokkaa työryhmän ideoista suunnitelman
 • Toteutus varastosta, ei korjauksia eikä muutoksia.
 • Tarpeisto huoltaa esityskauden päätyttyä.

Tuottaja:

 • toimii yhteyshenkilönä tekijöiden, vastuukoulutusohjelman sekä teknisten palveluiden välillä;
 • vastaa tuotannon palaverien (raami- ja mallipalaverit) kokoon kutsumisesta ja niiden vetämisestä;
 • auttaa tuotannon kokonaisaikataulun laatimisessa;
 • vahvistaa tuotannon budjetin. Avustaa tekijöitä budjetin laadinnassa ja seurannassa;
 • vahvistaa viestinnän aikataulut ja kerää materiaalin eri kanavia varten yhdessä tiedotuksen kanssa;
 • vastaa lipunmyynnin tai muun ilmoittautumisen järjestämisestä;
 • auttaa tekijänoikeuksien ja tarvittavien lupien selvittämisessä;
 • auttaa teoksen taltiointien (valokuvaus + videointi) toteutumisessa.

Ohjaus (O), Ohjauksen vapaavalintainen tuotanto

Vastuukoulutusohjelma: Ohjaus

Näyttämö:

 • Näyttämömestari tukee suunnittelussa ja toteutuksessa suunnittelijaa tai työryhmän vastaavaa
 • Toteutus varastosta ja rajoitetusti valmistamalla.
 • Työryhmä osallistuu rakentamiseen, pintakäsittelyyn ja purkuun.
 • Kuljetus vain lähiseudulle, max. 150 km.

Valo, ääni ja AV (Kookoksella):

 • Valo- ääniryhmä tukee teknisessä suunnittelussa ja toteutuksessa suunnittelijaa tai työryhmän vastaavaa.
 • Työryhmä rakentaa, purkaa ja vastaa operaattorin tehtävistä Tepan opastamana.
 • Kalusto: Tilan perusvarustelu on tuotannon käytettävissä. Lisävarustelu työryhmän teknisen osaamistason ja kaluston saatavuuden mukaan.
 • Kookoksen ulkopuolella rakennus- ja purkuapua eikä teknistä suunnittelua ole käytettävissä.

Puvusto:

 • Suunnittelusta vastaa joko vierailija, pukusuunnittelun opiskelija tai työryhmän pukuvastaava.
 • Toteutus varastosta, pienet korjaukset ja muutokset mahdollisia.
 • Puvusto huoltaa esityskaudella (mikäli tuotanto on Teakilla) ja sen päätyttyä.

Tarpeisto:

 • Tarpeistonvalmistaja tukee suunnittelussa ja toteutuksessa suunnittelijaa tai työryhmän vastaavaa.
 • Toteutus varastosta, ei korjauksia eikä muutoksia.
 • Tarpeisto huoltaa esityskauden päätyttyä.

Tuottaja:

 • toimii yhteyshenkilönä tekijöiden, vastuukoulutusohjelman sekä teknisten palveluiden välillä;
 • vastaa tuotannon palaverien (raami- ja mallipalaverit) kokoon kutsumisesta ja niiden vetämisestä;
 • auttaa tuotannon kokonaisaikataulun laatimisessa;
 • vahvistaa tuotannon budjetin. Avustaa tekijöitä budjetin laadinnassa ja seurannassa;
 • vahvistaa viestinnän aikataulut ja kerää materiaalin eri kanavia varten yhdessä tiedotuksen kanssa;
 • vastaa lipunmyynnin tai muun ilmoittautumisen järjestämisestä;
 • auttaa tekijänoikeuksien ja tarvittavien lupien selvittämisessä;
 • auttaa teoksen taltiointien (valokuvaus + videointi) toteutumisessa.

Lapsody (Curating a festival)

Vastuukoulutusohjelma: LAPS, maisterin 2. vuosikurssi + muita

Näyttämö:

 • Näyttämömestari muokkaa työryhmän ideoista suunnitelman.
 • Toteutus: Varastosta ja rajoitetusti valmistamalla
 • Työryhmä osallistuu rakentamiseen, pintakäsittelyyn ja purkuun

Valo, ääni ja AV:

 • Valo- ääniryhmä muokkaa työryhmän ideoista ja vierailijoiden riderien pohjalta suunnitelman.
 • Työryhmä toteuttaa suunnitelman Tepan avustamana ja hoitaa operaattorin tehtävät Tepan tuen opastamana.
 • Työryhmä osallistuu purkuun.
 • Kalusto: Tilan perusvarustelu on tuotannon käytettävissä. Lisävarustelu työryhmän osaamistason mukaan.

Puvusto:

 • Puvusto lainaa vaatteita niille LAPS-opiskelijoille, jotka osallistuvat omalla esityksellään Lapsodyyn.
 • Puvusto hoitaa vaatehuollon esityksen jälkeen.
 • Ulkopuolisille osallistujille ei palveluja.

Tarpeisto:

 • Toteutus varastosta
 • Tarpeisto huoltaa esityskauden päätyttyä.

Tuottaja:

 • toimii yhteyshenkilönä työryhmän, vastuukoulutusohjelmien sekä teknisten palveluiden välillä;
 • auttaa tuotannon kokonaisaikataulun laatimisessa opiskelijoita;
 • vastaa tuotannon palaverien (raami- ja mallipalaverit) kokoon kutsumisesta ja niiden vetämisestä;
 • vahvistaa tuotannon budjetin. Avustaa työryhmää budjetin laadinnassa ja seurannassa;
 • vahvistaa viestinnän aikataulut ja kerää materiaalin eri kanavia varten yhdessä tiedotuksen kanssa;
 • vastaa lipunmyynnin tai muun ilmoittautumisen järjestämisestä;
 • auttaa tekijänoikeuksien ja tarvittavien lupien selvittämisessä;
 • auttaa teoksen taltiointien (valokuvaus + videointi) toteutumisessa;
 • laatii sopimukset ulkopuolisten toimijoiden kanssa;
 • tarvittaessa palkkaa ja tekee sopimukset vierailevien ammattilaisten kanssa.

Perehdytys:

 • Festivaalin järjestämisen perusteet:
  • Aikataulut ja työnjako
  • Yleisöturvallisuus
  • Työturvallisuus
  • Paloturvallisuus ja tulen käyttö esityksissä
  • Ongelmamateriaalien käyttö esityksissä
 • Valo/ääni/av laitteiston käyttökoulutus (3h / osa-alue)
 • Henkilönostimen käyttökoulutus (1h)

Valo- ja äänisuunnittelu (V,Ä), Ideasta teokseksi

Vastuukoulutusohjelmat: V, Ä, kandidaatin 1. vuosikurssi.

Näyttämö:

 • Näyttämömestari muokkaa työryhmän ideoista suunnitelman
 • Toteutus varastosta
 • Työryhmä osallistuu rakentamiseen ja purkuun

Valo, ääni ja AV:

 • Työryhmä toteuttaa ideansa ja hoitaa operaattorin tehtävät Tepan tuen opastamana.
 • Työryhmä osallistuu purkuun.

Puvusto:

 • Opiskelijoilta odotetaan omatoimisuutta puvustuksen kokoamisessa.
 • Puvustus varastosta, ei korjauksia eikä muutoksia.
 • Puvusto huoltaa puvut kurssin päätyttyä. Tarvittaessa pukuhuolto myös kurssin aikana.

Tarpeisto:

 • Opiskelijoilta odotetaan omatoimisuutta Tarpeiston kokoamisessa.
 • Toteutus varastosta, ei korjauksia eikä muutoksia.
 • Tarpeisto huoltaa esityskauden päätyttyä.

Tuottaja:

 • toimii tarvittaessa yhteyshenkilönä työryhmän, vastuukoulutusohjelmien sekä teknisten palveluiden välillä;
 • vastaa tuotannon palaverien (raami- ja mallipalaverit) kokoon kutsumisesta ja niiden vetämisestä;
 • vahvistaa tuotannon budjetin. Avustaa työryhmää budjetin laadinnassa ja seurannassa;
 • vahvistaa viestinnän aikataulut ja kerää materiaalin eri kanavia varten yhdessä tiedotuksen kanssa;
 • vastaa lipunmyynnin tai muun ilmoittautumisen järjestämisestä;
 • auttaa tekijänoikeuksien ja tarvittavien lupien selvittämisessä;
 • laatii sopimukset ulkopuolisten toimijoiden kanssa.

Perehdytys:

 • Sovitaan ko:n/vastuu opettajan kanssa: tarvittaessa tuotantoteknisten palvelujen laatima
 • perehdytyskokonaisuus, jossa tutustutaan demojen tekniseen toteutukseen.

Ruotsinkielinen näyttelijäntaide (S), Taiteelliset projektit

S / Fritt arbete 3

Vastuukoulutusohjelma: S, kandidaatin 3. vuosikurssi (monologi tai useamman opiskelijan yhteisteos. Myös vierailijoita.)

Näyttämö:

 • Näyttämömestari muokkaa työryhmän ideoista suunnitelman.
 • Toteutus varastosta ja rajoitetusti valmistamalla.
 • Työryhmä osallistuu rakentamiseen, pintakäsittelyyn ja purkuun.

Valo, ääni ja AV:

 • Valo- ääniryhmä tukee suunnittelussa ja toteutuksessa suunnittelijaa tai muokkaa työryhmän ideoista suunnitelman.
 • Työryhmä toteuttaa suunnitelman ja hoitaa operaattorin tehtävät Tepan tuella.
 • Työryhmä osallistuu purkuun.

Puvusto:

 • Puvuston tukihenkilö auttaa tarvittaessa puvustuksen kokoamisessa.
 • Toteutus varastosta, pienet korjaukset ja muutokset mahdollisia.
 • Puvusto huoltaa esityskaudella ja sen päätyttyä.

Tarpeisto:

 • Tarpeistonvalmistaja muokkaa työryhmän ideoista suunnitelman.
 • Toteutus varastosta, pienet korjaukset ja muutokset mahdollisia.
 • Tarpeisto huoltaa esityskauden päätyttyä.

Tuottaja:

 • toimii yhteyshenkilönä työryhmän, vastuukoulutusohjelman, vierailevien taiteilijoiden, ohjaavien opettajien ja teknisten palveluiden välillä;
 • vastaa tuotannon palaverien (raami- ja mallipalaverit) kokoon kutsumisesta ja niiden vetämisestä;
 • vastaa tuotannon kokonaisaikataulutuksesta ja seurannasta;
 • vahvistaa tuotannon budjetin. Avustaa työryhmää budjetin laadinnassa ja seurannassa;
 • vahvistaa viestinnän aikataulut ja kerää materiaalin eri kanavia varten yhdessä tiedotuksen kanssa;
 • lähettää kutsut ja vastaa lipunmyynnin tai muun ilmoittautumisen järjestämisestä;
 • vastaa tekijänoikeusluvista ja -maksuista;
 • järjestää tuotannon taltioinnit (valokuvaus + videointi);
 • laatii sopimukset ulkopuolisten toimijoiden kanssa;
 • tarvittaessa palkkaa ja tekee sopimukset vierailevien ammattilaisten kanssa;
 • koordinoi tuotantokokonaisuutta ja välittää tietoa työryhmän puolesta;
 • järjestää tapahtumakokonaisuuteen liittyvät yleisökeskustelut.

Perehdytys:

 • Henkilönostimen käyttökoulutus (1h)
 • Valo, ääni ja AV laitteiston käyttökoulutus (3h / osa-alue)
 • Työturvallisuus
 • Yleisöturvallisuus
 • Projektinhallinta: Ideasta toteutukseen
 • Markkinointi ja yleisötyö

S / Ensembleproduktion (BA)

Vastuukoulutusohjelma: S, kandidaatin 3. vuosikurssi

Näyttämö:

 • Näyttämömestari tukee suunnittelussa ja toteutuksessa vierailijaa tai lavastuksen opiskelijaa tai muokkaa työryhmän ideoista suunnitelman.
 • Toteutus: Varastosta ja rajoitetusti valmistamalla.
 • Työryhmä osallistuu rakentamiseen, pintakäsittelyyn ja purkuun.

Valo, ääni ja AV:

 • Valo- ääniryhmä tukee suunnittelussa ja toteutuksessa suunnittelijaa
 • Työryhmä toteuttaa suunnitelman Tepan avustamana ja hoitaa operaattorin tehtävät.
 • Työryhmä osallistuu purkuun.
 • Kalusto: Tilan perusvarustelu on tuotannon käytettävissä. Lisävarustelu työryhmän osaamistason mukaan.

Puvusto:

 • Suunnittelusta vastaa joko vierailija, pukusuunnittelun opiskelija tai työryhmän pukuvastaava. Myös Tepan pukusuunnittelija mahdollinen.
 • Toteutus varastosta ja ostamalla. Lisäksi kp:n puitteissa voidaan valmistaa joitakin vaatteita alusta alkaen ja tehdä pienimuotoista pintakäsittelyä.
 • Puvusto huoltaa esityskaudella ja sen päätyttyä.

Tarpeisto:

 • Tarpeistonvalmistaja tukee suunnittelussa ja toteutuksessa suunnittelijaa tai muokkaa työryhmän ideoista suunnitelman.
 • Toteutus: Varastosta ja rajoitetusti valmistamalla.
 • Tarpeisto huoltaa esityskauden päätyttyä.

Tuottaja:

 • toimii yhteyshenkilönä työryhmän, vastuukoulutusohjelman, vierailevien taiteilijoiden, ohjaavien opettajien ja teknisten palveluiden välillä;
 • vastaa tuotannon palaverien (raami- ja mallipalaverit) kokoon kutsumisesta ja niiden vetämisestä;
 • vastaa tuotannon kokonaisaikataulutuksesta ja seurannasta;
 • vahvistaa tuotannon budjetin. Avustaa työryhmää budjetin laadinnassa ja seurannassa;
 • vahvistaa viestinnän aikataulut ja kerää materiaalin eri kanavia varten yhdessä tiedotuksen kanssa;
 • lähettää kutsut ja vastaa lipunmyynnin tai muun ilmoittautumisen järjestämisestä;
 • vastaa tekijänoikeusluvista ja -maksuista;
 • järjestää tuotannon taltioinnit (valokuvaus + videointi);
 • laatii sopimukset ulkopuolisten toimijoiden kanssa;
 • tarvittaessa palkkaa ja tekee sopimukset vierailevien ammattilaisten kanssa;
 • koordinoi tuotantokokonaisuutta ja välittää tietoa työryhmän puolesta;
 • järjestää tapahtumakokonaisuuteen liittyvät yleisökeskustelut.

Perehdytys:

 • työ- ja yleisöturvallisuus.

S / Fritt arbete 4

Vastuukoulutusohjelma: S, maisterin 5. vuosikurssi. (voi olla taiteellinen opinnäyte, monologi tai useamman esiintyjän, vierailijoita mukana)

Näyttämö:

 • Näyttämömestari muokkaa työryhmän ideoista suunnitelman.
 • Toteutus: Varastosta ja rajoitetusti valmistamalla.
 • Työryhmä osallistuu rakentamiseen, pintakäsittelyyn ja purkuun.

Valo, ääni ja AV:

 • Valo- ääniryhmä tukee suunnittelussa ja toteutuksessa suunnittelijaa tai muokkaa työryhmän ideoista suunnitelman.
 • Työryhmä toteuttaa suunnitelman ja hoitaa operaattorin tehtävät Tepan tuella.
 • Työryhmä osallistuu purkuun.
 • Kalusto: Tilan perusvarustelu on tuotannon käytettävissä. Lisävarustelu työryhmän osaamistason mukaan.

Puvusto:

 • Suunnittelusta vastaa joko vierailija, pukusuunnittelun opiskelija tai työryhmän pukuvastaava.
 • Toteutus Tepan varastosta ja ostamalla. Lisäksi kiintiöpäivien puitteissa voidaan valmistaa joitakin vaatteita alusta alkaen ja tehdä pienimuotoista pintakäsittelyä.
 • Puvusto huoltaa esityskaudella ja sen päätyttyä.

Tarpeisto:

 • Tarpeistonvalmistaja muokkaa työryhmän ideoista suunnitelman.
 • Toteutus: Varastosta ja rajoitetusti valmistamalla.
 • Tarpeisto huoltaa esityskauden päätyttyä.

Tuottaja:

 • toimii yhteyshenkilönä työryhmän, vastuukoulutusohjelman, vierailevien taiteilijoiden, ohjaavien opettajien ja teknisten palveluiden välillä;
 • vastaa tuotannon palaverien (raami- ja mallipalaverit) kokoon kutsumisesta ja niiden vetämisestä;
 • vastaa tuotannon kokonaisaikataulutuksesta ja seurannasta;
 • vahvistaa tuotannon budjetin. Avustaa työryhmää budjetin laadinnassa ja seurannassa;
 • vahvistaa viestinnän aikataulut ja kerää materiaalin eri kanavia varten yhdessä tiedotuksen kanssa;
 • lähettää kutsut ja vastaa lipunmyynnin tai muun ilmoittautumisen järjestämisestä;
 • vastaa tekijänoikeusluvista ja -maksuista;
 • järjestää tuotannon taltioinnit (valokuvaus + videointi);
 • laatii sopimukset ulkopuolisten toimijoiden kanssa;
 • tarvittaessa palkkaa ja tekee sopimukset vierailevien ammattilaisten kanssa;
 • koordinoi tuotantokokonaisuutta ja välittää tietoa työryhmän puolesta;
 • järjestää tapahtumakokonaisuuteen liittyvät yleisökeskustelut.

Perehdytys:

 • Työ- ja yleisöturvallisuus.
 • Ääni/valo/AV tekniikkaan perehtyminen (3h/osa-alue).
 • Tuotantoperehdytys; ideasta tuotannoksi + markkinointi ja viestintä.

S / Ensembleproduktion (MA)

Vastuukoulutusohjelma: S, maisterin 5. vuosikurssi (taiteellinen opinnäytetyö)

Näyttämö:

 • Näyttämömestari tukee suunnittelussa ja toteutuksessa vierailijaa tai lavastuksen opiskelijaa tai muokkaa työryhmän ideoista suunnitelman.
 • Toteutus: Varastosta ja rajoitetusti valmistamalla.
 • Työryhmä osallistuu rakentamiseen, pintakäsittelyyn ja purkuun.

Valo, ääni ja AV:

 • Valo- ääniryhmä tukee suunnittelussa ja toteutuksessa suunnittelijaa.
 • Työryhmä toteuttaa suunnitelman ja hoitaa operaattorin tehtävät Tepan tuella.
 • Työryhmä osallistuu purkuun.
 • Kalusto: Tilan perusvarustelu on tuotannon käytettävissä. Lisävarustelu työryhmän osaamistason mukaan.

Puvusto:

 • Suunnittelusta vastaa joko vierailija, pukusuunnittelun opiskelija tai Tepan pukusuunnittelija.
 • Toteutus varastosta ja ostamalla. Kiintiöpäivien puitteissa voidaan valmistaa vaatteita alusta alkaen tarvetta vastaavasti sekä tehdä mittavampia pintakäsittelyitä.
 • Puvusto huoltaa esityskaudella ja sen päätyttyä.

Tarpeisto:

 • Tarpeistonvalmistaja tukee suunnittelussa ja toteutuksessa suunnittelijaa tai muokkaa työryhmän ideoista suunnitelman.
 • Toteutus: Varastosta ja rajoitetusti valmistamalla.
 • Tarpeisto huoltaa esityskauden päätyttyä.

Tuottaja:

 • toimii yhteyshenkilönä työryhmän, vastuukoulutusohjelman, vierailevien taiteilijoiden, ohjaavien opettajien ja teknisten palveluiden välillä;
 • vastaa tuotannon palaverien (raami- ja mallipalaverit) kokoon kutsumisesta ja niiden vetämisestä;
 • vastaa tuotannon kokonaisaikataulutuksesta ja seurannasta;
 • vastaa tuotannon budjetista;
 • vahvistaa viestinnän aikataulut ja kerää materiaalin eri kanavia varten yhdessä tiedotuksen kanssa;
 • lähettää kutsut ja vastaa lipunmyynnin tai muun ilmoittautumisen järjestämisestä;
 • vastaa tekijänoikeusluvista ja -maksuista;
 • järjestää tuotannon taltioinnit (valokuvaus + videointi);
 • laatii sopimukset ulkopuolisten toimijoiden kanssa;
 • tarvittaessa palkkaa ja tekee sopimukset vierailevien ammattilaisten kanssa;
 • koordinoi tuotantokokonaisuutta ja välittää tietoa työryhmän puolesta;
 • järjestää tapahtumakokonaisuuteen liittyvät yleisökeskustelut.

Perehdytys:

 • Työ- ja yleisöturvallisuus.
 • Yleisötyö.

S / Skärgårdsteatern

Vastuukoulutusohjelma: S, Kandidaatin 2. vuosikurssi

Näyttämö:

 • Näyttämömestari tukee suunnittelussa ja toteutuksessa lavastajaa.
 • Toteutus: Varastosta ja rajoitetusti valmistamalla.
 • Työryhmä osallistuu rakentamiseen, pintakäsittelyyn ja purkuun.
 • Näyttämömestari ei lähde mukaan vierailulle.

Valo, ääni ja AV

 • Valo- ääniryhmä tukee suunnittelussa ja toteutuksessa suunnittelijaa.
 • Työryhmä toteuttaa suunnitelman ja hoitaa operaattorin tehtävät Tepan tuella.
 • Työryhmä osallistuu purkuun.
 • Valo-, ääni- ja AV-tuki ei lähde mukaan vierailuille.
 • Kalusto: Tilan perusvarustelu on tuotannon käytettävissä. Lisävarustelu työryhmän osaamistason mukaan.
 • Vierailujen kalusto sovitaan erikseen.

Puvusto:

 • Suunnittelusta vastaa joko vierailija, pukusuunnittelun opiskelija tai työryhmän pukuvastaava.
 • Toteutus varastosta ja ostamalla.
 • Pukuhuollosta sovittava erikseen johtuen eri harjoitus- ja esiintymispaikoista.

Tarpeisto:

 • Tarpeistonvalmistaja tukee suunnittelussa ja toteutuksessa suunnittelijaa tai muokkaa työryhmän ideoista suunnitelman.
 • Toteutus: Varastosta ja rajoitetusti valmistamalla.
 • Tarpeisto huoltaa esityskauden päätyttyä.
 • Tarpeistonvalmistaja ei lähde mukaan ei lähde mukaan vierailuille.

Tuottaja:

 • Skärgårdsteatern vastaa tuotannon kiertueesta. Opiskelijat vastaavat tuotannon kaikista osa-alueista (ääni, valo, lavastus, puvustus, tarpeisto, lipunmyynti, tuotanto).

Perehdytys:

 • Tarvittaessa: tuotanto, markkinointi ja viestintä etc.