10v juhlalogo 10v juhlagif

Hurraa! Vietämme 10-vuotisjuhlaa vuonna 2023! Juhlavuoden aikana keskitymme katsomaan tulevaisuuteen.

Kuvataiteen tohtoriohjelman matka-avustusohje

Matka-avustusta voivat hakea läsnä olevaksi ilmoittautuneet Kuvataideakatemian tohtorikoulutettavat.

Vuoden 2023 matka-avustushaku on jatkuva. Kaikkien matka-avustusten kokonaissumman maksimitaso vaihtelee vuosittain tohtoriohjelmalle myönnetyn rahoituksen mukaan, esimerkiksi vuonna 2023 se on 6 000 euroa.

Kriteerit

Avustuksia myönnetään sekä kotimaisiin että ulkomaisiin konferenssi- ja seminaarimatkoihin. Etusijalle asetetaan hakijat, joilla on konferenssissa oma esitelmä. Vuoden 2023 budjetista avustusta myönnetään matkoihin, jotka tehdään tämän vuoden aikana. Avustusta ei myönnetä takautuvasti jo toteutuneisiin matkoihin.

Hakemukseen tulee liittää kopio kirjeestä tai sähköpostista, jolla konferenssiin hyväksymisestä on ilmoitettu. Avustuksia voidaan myöntää myös ehdollisena siten, että avustuksen voi saada, mikäli hakija tulee hyväksytyksi konferenssiin.

Hakemuksesta tulee selkeästi käydä ilmi matkan kohde, tarkoitus ja ajankohta, eritellyt matkakustannukset sekä perustelut sille, miksi matka on hakijan oman tutkimustyön kannalta tarpeellinen. Lisäksi hakemukseen tulee liittää työn ohjaajan puolto, jonka ohjaaja voi lähettää myös suoraan tohtorikoulutuksen suunnittelijalle esimerkiksi sähköpostilla. Ilman ohjaajan puoltoa hakemusta ei käsitellä.

Hakemusten käsittelyssä noudatetaan seuraavia linjauksia:

 1. Konferenssi- ja seminaarimatkoja tuettaessa etusijalle asetetaan hakijat, joilla on tapahtumassa esitelmä.
 2. Avustuksella tuetaan osallistumis-, matka- ja majoituskuluja.
 3. Avustuksen myöntämisen edellytyksenä on, että tohtorikoulutettava on ilmoittautunut läsnä olevaksi, esittänyt realistisen henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) ja edennyt aktiivisesti opinnoissaan.
 4. Konferenssin teeman tulee vastata tutkimuksen tarpeita, eli sen tulee olla kohdallinen suhteessa opintojen aiheeseen ja vaiheeseen. Kuvataiteen tohtoriohjelman matkaavustusohje 2023.

Avustuksen hakeminen

Avustusta haetaan matka-avustushakemuksella.

Hakemukseen tulee liittää:

 1. kopio kirjeestä/sähköpostista, jolla konferenssiin hyväksymisestä on
  ilmoitettu,
 2. ohjaajan puolto (ohjaaja voi toimittaa tämän myös suoraan suunnittelijalle),
  sekä
 3. ajantasainen selvitys opintojen vaiheesta ja suunnitelma jäljellä olevien
  opintojen suorittamisaikataulusta (HOPS).

Hakemukset liitteineen lähetetään mahdollisimman hyvissä ajoin ennen matkaa sähköpostitse suunnittelijalle. Puutteellisia hakemuksia ei käsitellä.

Kun hakemus on hyväksytty, palkallisessa työsuhteessa olevien tohtorikoulutettavien tulee lisäksi tehdä matkasuunnitelma M2 Blue -järjestelmässä, jonka kautta matka-avustus myös maksetaan heille kulutositteitavastaan. Muille tohtorikoulutettaville avustus maksetaan apurahana.

Päätökset

Tohtoriohjelman opetushenkilökunta käsittelee matkaavustushakemukset kollegisesti ja ilmoittaa päätöksestään hakijoille suunnittelijan välityksellä.

Raportointi

Konferenssimatkat tulee raportoida CRIS-järjestelmään mahdollisimman pian matkan jälkeen. Säilytä alkuperäiset tositteet, sillä verottaja voi vaatia sinulta selvitystä apurahasta. Mikäli matka ei toteudu, apurahan saaja on velvollinen palauttamaan myönnetyn apurahan.